לאיזה רב או חכם בימינו ראוי לשמוע?

עודכן: 13 בינו׳ 2021

לאחרונה נשאלתי במייל את השאלה הבאה:


שלום עליכם,


אני קורא מדי פעם את הפוסטים של כבודו, ושמתי לב שכבודו מרבה להשמיץ ולהוקיע את אותם שנחשבים "גדולי הדור" ו"חשובי החכמים". אמנם יש לי עדיין הרבה תמיהות, אבל איני נכנס לכך, כי מנהגי לכבד דעותיו של כל אדם. אך רצוני הוא אחד, לשאול את כבודו, לאיזה רב או חכם בדורנו ראוי לשמוע ולקבל ממנו?


תודה רבה ושבת שלום.


להלן תשובתי:


שלום עליכם,


יש לשמוע אך ורק לתורתם הנצחית והאמיתית של משה רבנו, חז"ל ורבנו הרמב"ם. כל מי שסטה מדרך האמת – אין לשמוע לו ללא בחינה ובקרה האם דבריו תואמים את דרך האמת.


אני באופן אישי איני שומע לשום ר"ב בימינו, כי רובם ואולי כולם שכירים שקרנים למחצה לשליש ולרביע במקרה הטוב, ועובדי אלילים ומינים ומתעים את העם אחרי ההבל במקרה הפחות-טוב. לפיכך, הנני פוסק ישירות מתוך התורה-שבעל-פה הזכה והטהורה שקיבל משה רבנו בהר סיני, ושחכמי האמת מסרו לנו איש-מפי-איש עד משה רבנו ע"ה – ממשנה-תורה להרמב"ם! ואם צץ עניין מחודש אשר אין לו מענה הלכתי בהלכות משנה תורה, הנני לומד מכללי ההלכה שחוקק רבנו, וכך פוסק הלכה לפי כללי האמת והצדק, לא לפי חומרות הזויות פרו-נוצריות אשר נשענות על התוהו ההבל והאלילות שאוחזים בעם ישראל.


יחד עם זאת, אם אשמע איזה דבר-אמת מפי "חכמי ישראל" בימינו, אקבל את האמת ממי שאמרו. אך לצערי, רבים מהגיגיהם הוראותיהם והטפותיהם הינם שיבושים חמורים, בעיקר בתחום המחשבה וההשקפה, אך גם בענייני הלכה פשוטים רבו מאד שיבושיהם.


אגב, ראיתי עתה שאתה קשור לארגון "המאיר לארץ" שמונהג על-ידי מקובל שמתעה את הרבים אחרי ההבל (ואף נחשד בפלילים). צר לי עליך. דע לך שהנך מתחייב בנפשך, כי תורתם של רבותיך אינה תורה, אלא דת חדשה פרו-נוצרית. זאת ועוד, כמנהג הנוצרים, מטרתה המרכזית של הדת החדשה הזו היא להפיק מן התורה רווחים וטובות הנאה...


FOLLOW THE MONEY...

ואז תמצא את האמת הכואבת על 99.9% מ"חכמי ישראל" של ימינו...


אתה מוזמן לעיין בסרטונים של "מלחמת תורה" ולגלות את האמת על ספר הזוהר הטמא והאלילי. כמו כן, אתה מוזמן לעיין במאמרי: "מדוע אין מניחים תפילין בחול המועד" (חלק א, חלק ב) ואז אולי ייפתח לך הצוהר לדרך האמת, ואור האמת יחדור מעט מבעד לחושך.


להלן המשך ההתכתבות בינינו, וזה לשונו של השואל:


שבוע טוב,


אני מבין שמבחינתך כל מי שעוסק בתורת הקבלה והחסידות נחשב חבר בכת חדשה "פרו נוצרית". בסדר, מקובל עלי שיש לך דעות משלך בקשר לספר הזוהר, ואיני מתפעל מכך כי כמוך נמצאו במשך כל עשרות הדורות האחרונים. ואין חדש תחת השמש.


וגם אם נצא מנקודת הנחה שהנך צודק ומיליוני אנשים בדורות האחרונים תעו אחרי ההבל ויהבלו... אבל מכאן ועד לקעקע אנשים בעלי תורה (אמנם מוטעית לפי דבריך)?! הרי מה זה אשמתם, כך הם חונכו וקבלו מרבותיהם.


ואם נדבר ספציפית על הרב אברג'ל, ככה להשליך לפח את כל הפעולות הטובות שפועל למען עם ישראל, בקירוב רחוקים למאות ואלפים. אנשים שלא ידעו מה זה שבת וטהרה, התקרבו לדת היהודית בזכותו.


ומה עם עבודת ה', הפרישות מאכילה יתירה, נידוד שינה (כשעתיים-שלוש בלילה לכל היותר) וכו' וכו'... וכי כל זה לא שווה מאומה?


ועוד דרוש לי הסבר, אם לפי דבריך אנשים אלו טועים ומטעים, איך זכו למדרגות כה נדירות של ראיה רוחנית וטביעת עין חדה, אם לא בכוח קדושתם ופרישותם מהבלי עולם הזה.


לא אחת שמענו על מקרים שהרב ידע אם אותו אדם שבא לפניו התפלל תפלת שחרית או לא, הניח תפלין או לא, טבל במקווה או לא. ידע בדיוק באיזה עבירות הוא אחוז וכו' וכו'...


כל טוב.


להלן תשובתי:


שבוע טוב ומבורך,


אכן, בכל הדורות היו אנשי אמת אשר הזהירו את עם ישראל מן התהו ההבל והאלילות. ואכן, בכל הדורות עם ישראל ברובו נהה לצערנו אחרי התהו וההבל, ובגלל זאת נחרב בית מקדשנו פעמיים, ובגלל זאת סבלנו את ייסורי הגלות 2000 שנה, ובגלל זאת עדיין בית מקדשנו ותפארתנו שומם וחרב. ואכן, אין (כמעט) כל חדש תחת השמש, וכל נבואות הנביאים, שרירות וקיימות גם בימינו. וכמו שאינך מתפלא שקיימים אנשי אמת, כך איני מתפלא שקיימים פתאים שהולכים אחרי ההבל, וכן נוכלים שמנצלים אותם לצרכיהם.


העובדה שמיליונים תועים אחרי ההבל מפני שכך הם חונכו, אינה בהכרח מאפשרת לנו לדון אותם לכף זכות, אם הם הוזהרו והוסבר להם שהם תועים – אין לדון אותם לכף זכות ודינם כעובדי אלילים לכל דבר ועניין. ויתרה מזאת, אין ספק שרבותיהם ומנהיגיהם אשר מתעים את העם אחרי ההבל, דינם חמור מאד, כי אין חמור יותר מאשר אלו אשר מתעים את העם אחרי ההבל – ואותם כבר אין צורך להזהיר ולהתרות, מפני שהם למדו וידעו שעל דרכם מוטל סימן שאלה גדול, כמו שאתה בעצמך הודית. ובמלים אחרות, הם הפנו עורף לאמת מתוך בחירה, ומתוך העדפת הערצת ההמונים, התאוות הרבות ושלל טובות ההנאה.


כמו כן, אין להתחשב במצוות שהם עשו לכאורה "לשם שמים", ואפילו אם הם עבדו במד"א או בטיפול נמרץ והצילו נפשות כשרות מישראל מדי יום ביומו, דינם בבית-דין למיתה! כל-שכן שכל המצוות שהם עושים נועדו לפאר ולרומם את שמם, ולאסוף לעצמם עוד ועוד חסידים, כדי לטפח סביבם "הילה" מאגית דמיונית, כאילו הם "בני האלהים".


ספציפית לגופו של אדם, כמו שאותו ר"ב שהזכרת עשה הרבה מעשים טובים, כך גם האפיפיור וכומרי הנצרות והאימאמים עושים מעשים טובים, ואפילו המינים מקיימים מצוות ונדמה להם שהם צדיקים וחסידים (עיין ערך היהדות האורתודוקסית), והוא הדין לקראים לצדוקים ולבייתוסים, ולכל הכופרים למיניהם בכל דור ודור – רבים מהם עסוקים, בין השאר, בגמילות חסדים ובהטפה לאהבת הזולת, לצדקה, לפרישות, לסובלנות, לנתינה, וכו'.


ויחד עם זאת, דינם של כל אלו במיתה משונה! ואם לא שבו בתשובה הם גם נכרתים מחיי העולם-הבא! ודינם של המינים חמור מכולם, דהיינו עובדי עבודה-זרה מישראל, מפני שדינם בכל מיתה, ואפילו ללא דיינים וללא עדים וללא התראה! כידוע וכמפורסם: מורידין ולא מעלין... וכל זאת כמובן כאשר יש סנהדרין שתעניק גיבוי לקיום ההלכה המקורית.