top of page

לאיזה רב או חכם בימינו ראוי לשמוע? (חלק א)

בעבר נשאלתי במייל את השאלה הבאה:


שלום עליכם, אני קורא מדי פעם את הפוסטים שהנך מפרסם, ושמתי לב שאתה מרבה להשמיץ ולהוקיע את אותם שנחשבים "גדולי הדור" ו"חשובי החכמים". אמנם יש לי עדיין הרבה תמיהות, אבל איני נכנס לכך, כי מִנְהגי הוא לכבד את דעותיו של כל אדם. אך רצוני הוא אחד, לשאול אותך: לאיזה רב או חכם בדורנו ראוי לשמוע ולקבל ממנו? תודה רבה.


להלן תשובתי:


שלום עליכם,


יש לשמוע אך ורק לתורת הנצח והאמת של משה רבנו, חז"ל ורבנו הרמב"ם. כל מי שסוטה מדרך האמת – אין לשמוע לו ללא בחינה ובקרה האם דבריו תואמים את דרך האמת.


אנכי באופן אישי איני שומע לשום ר"ב (רודף בצע) בימינו, כי רובם ואולי כולם שכירים שקרנים למחצה לשליש ולרביע במקרה הטוב, ועובדי-אלילים ומינים ומתעים את העם אחרי ההבל במקרה הפחות-טוב. לפיכך, הנני פוסק ישירות מתוך התורה-שבעל-פה הזכה והטהורה שקיבל משה רבנו ע"ה בהר סיני, ושחכמי האמת מסרו לנו איש-מפי-איש עד משה רבנו ע"ה, כלומר ממשנה-תורה להרמב"ם! ואם צץ עניין מחודש שאין לו מענה הלכתי בהלכות משנה-תורה, הנני לומד מכללי ההלכה שחוקק רבנו, וכך פוסק הלכה לפי כללי האמת והצדק, לא לפי חומרות הזויות פרו-נוצריות אשר נשענות על התוהו ההבל והאלילות שאוחזים בעם-ישראל.


יחד עם זאת, אם אשמע איזה דבר-אמת מפי "חכמי ישראל" בימינו, אקבל את האמת ממי שאמרוֹ. אך לצערי, רבים מהגיגיהם, הוראותיהם והטפותיהם הינם שיבושים חמורים, גם בתחום המחשבה וההשקפה וגם בענייני הלכה, עד שיצרו לעצמם דת פגאנית נגעלה.


אגב, ראיתי עתה שאתה קשור לארגון "המאיר לארץ" שמונהג על-ידי מקובל שמתעה את הרבים אחרי ההבל (ואף נחשד בפלילים). צר לי עליך. דע לך שהנך מתחייב בנפשך, כי תורתם של רבותיך אינה תורה, אלא דת הבל ומינות פרו-נוצרית. זאת ועוד, כמנהג הנוצרים, מטרתה המרכזית של הדת האורתודוקסית בימינו היא להפיק מן התורה רווחים וטובות הנאה...


עקוב אחרי הכסף (Follow The Money), ואז תמצא את האמת על 99.9% מ"חכמי ישראל" של ימינו...


להלן המשך ההתכתבות בינינו, וזה לשונו של השואל:


שבוע טוב,


אני מבין שמבחינתך כל מי שעוסק בתורת הקבלה והחסידות נחשב כחבר בכת חדשה "פרו נוצרית". בסדר, מקובל עלי שיש לך דעות משלך בקשר לספר-הזוהר, ואיני מתפעל מכך כי כמוך נמצאו במשך כל עשרות הדורות האחרונים. ואין חדש תחת השמש.


וגם אם נצא מנקודת ההנחה שהנך צודק ומיליוני אנשים בדורות האחרונים תעו אחרי ההבל ויהבלו... אבל מכאן ועד לקעקע אנשים בעלי תורה (אמנם מוטעית לפי דבריך)?! הרי מה זו אשמתם, כך הם חונכו וקיבלו מרבותיהם. ואם נדבר ספציפית על הרב אברג'ל, ככה להשליך לפח את כל הפעולות הטובות שהוא פועל למען עם-ישראל, בקירוב רחוקים למאות ואלפים. אנשים שלא ידעו מה זה שבת וטהרה, התקרבו לדת היהודית בזכותו.


ומה עם עבודת ה', הפרישות מאכילה יתירה, נידוד שינה (כשעתיים-שלוש בלילה לכל היותר) וכו' וכו'... וכי כל זה לא שווה מאומה?


ועוד דרוש לי הסבר, אם לפי דבריך אנשים אלה טועים ומטעים, איך זכו למדרגות כֹּה נדירות של ראיה רוחנית וטביעת עין חדה, אם לא בכוח קדושתם ופרישותם מהבלי העולם-הזה.


לא אחת שמענו על מקרים שהרב ידע אם אותו אדם שבא לפניו התפלל תפילת שחרית או לא, הניח תפילין או לא, טבל במקווה או לא, ידע בדיוק באיזה עבירות הוא אחוז, וכו'. כל טוב.


להלן תשובתי:


שבוע טוב ומבורך. אכן, בכל הדורות היו אנשי אמת אשר הזהירו את עם-ישראל מן התהו ההבל והאלילות. ואכן, בכל הדורות עם-ישראל ברובו נהה לצערנו אחרי התהו וההבל, ובגלל זאת נחרב בית-מקדשנו פעמיים, ובגלל זאת סבלנו את ייסורי הגלות 2000 שנה, ובגלל זאת עדיין בית מקדשנו ותפארתנו שומם וחרב. ואכן, אין (כמעט) כל חדש תחת השמש, וכל נבואות הנביאים, שרירות וקיימות גם בימינו. וכמו שאינך מתפלא שקיימים אנשי אמת, כך איני מתפלא שקיימים המוני פתאים שתועים אחרי ההבל, וכן נוכלים שמנצלים אותם לצרכיהם.


העובדה שמיליונים הולכים אחרי ההבל מפני שכך הם חונכו והודחו, אינה בהכרח מאפשרת לנו לדון אותם לכף זכות: אם הם הוזהרו והוסבר להם שהם תועים – אין לדון אותם לכף זכות ודינם כמינים ועובדי-אלילים לכל דבר ועניין. ויתרה מזאת, אין ספק שרבותיהם ומנהיגיהם אשר מתעים את העם אחרי ההבל, דינם חמור מאד, כי אין חמור יותר מאשר אלו אשר מתעים את העם אחרי ההבל – ואותם כבר אין צורך להזהיר ולהתרות, מפני שהם למדו וידעו היטב שעל דרכם מוטל סימן שאלה גדול, כמו שאתה בעצמך הודית. ובמלים אחרות, הם הִפנו עורף לאמת מתוך בחירה, ומתוך העדפת הערצת ההמונים, התאוות הרבות ושלל טובות-ההנאה.


כמו כן, אין להתחשב במצוות שהם עשו ועושים לכאורה "לשם שמים", ואפילו אם הם התנדבו במד"א או בטיפול-נמרץ והצילו נפשות כשרות מישראל מדי יום ביומו, דינם בבית-דין למיתה! כל-שכן שכל המצוות שהם עושים נועדו לפאר ולרומם ולפרסם את שמם, ולאסוף לעצמם עוד ועוד חסידים שוטים, כדי לטפח סביבם "הילה" מאגית דמיונית, כאילו הם "בני האלהים".


וביחס לאותו ר"ב שהזכרת, כמו שהוא עשה הרבה מעשים טובים, כך גם האפיפיור וכומרי הנצרות והאימאמים עושים מעשים טובים, וכן כל המינים מקיימים מצוות ונדמה להם שהם צדיקים וחסידים (עיין ערך היהדות האורתודוקסית), והוא הדין לקראים לצדוקים ולבייתוסים, וכן לרובם הגדול של הכומרים למיניהם שבכל דור ודור – רבים מהם עסוקים, בין השאר, בגמילות חסדים ובהטפה לאהבת הזולת, לצדקה, לפרישות, לסובלנות, לנתינה, וכיו"ב.


ויחד עם זאת, דינם של כל אלו במיתה משונה! ואם לא שבו בתשובה הם גם נכרתים מחיי העולם-הבא! ודינם של המינים חמור מכולם, דהיינו עובדי עבודה-זרה מישראל, מפני שדינם בכל מיתה, ואפילו ללא דיינים וללא עדים וללא התראה! כידוע וכמפורסם: מורידין ולא מעלין... וכל זאת כמובן כאשר יש סנהדרין-אמת שתעניק גיבוי מלא לקיום ההלכה המקורית.


נחזור לענייננו, ספר-האופל הוא ספר מינות מובהק, וכל מי שלמד את ספר-המדע כבר יזהה זאת, כל-שכן מי שלמד את הספר מורה-הנבוכים – ולכן המינים שרפו אותם זמן-מה לאחר פטירת הרמב"ם, כי שני הספרים הללו שופכים אור חזק ובוהק על מינותם וסכלותם.


לפיכך, לא רק שאותם כומרים אורתודוקסים נוכלים ושרלטנים לא מקרבים רחוקים לדרך האמת, הם מתעים אחרי התהו וההבל, וגם המצוות האמיתיות שהם מלמדים נועדו לשרת את השקפותיהם האליליות ולהזין את אש המינות והתאוות. ועליך ללמוד היטב על תורת "הסוד", אך אם לא תלמד מחשבת-ישראל, לא תבין את חומרת ההשקפות שבספר האופל.


לגבי עבודת ה' של ההוא שהזכרת, לא אתייחס באופן פרטני לכל ההזיות והדמיונות שהזכרת למעט אחת: אמרת שהוא פורש מאכילה יתרה, ובכן, נראה לי שהוא די שמן מהתמונות שראיתי... כרס לא קטנה בכלל יש למתעה הארור הזה, והוא מתאמץ מאד להסתיר אותה בגלימת הכומרים השחורה שלו. לגבי שאר ההזיות, אין לי ספק שמדובר באגדות שהפיצו סביבו בעלי עניין, כמו שמפיצים על הבבות למיניהם כמו הבבא אלעזר שנרצח על-ידי אחד מחסידיו. אגב, איך המין אלעזר לא "ראה" שאותו משוגע עומד לשלוף סכין ולרצוח אותו?


לגבי מדרגות נדירות של "ראיה רוחנית וטביעת עין חדה"? על מה אתה מדבר? וכי אתה טוען שהוא נביא? אלא, יש בני-אדם שיש להם כוח שנקרא "כוח ההשערה", הם מסוגלים לזהות פרטים חיצוניים שלזיהוים נדרשת התבוננות, ומהם הם לומדים על האדם שעומד לפניהם. הם גם פועלים בתחבולות ובתכסיסים שונים, כל זאת כדי ליצור סביבם הילה דמיונית כאמור – כי ההילה הזאת שווה הרבה מאד כסף, שהרי אם הם "בעלי כוחות" מעין אלהים עלי אדמות, הרי שיש חובה לממנם ולהעריצם, בדיוק כמו שמממנים ומעריצים את כומרי הנצרות.


קרא את המאמר על הקריאה בכף היד, ומשם תוסיף ותלמד על שיטותיהם של הנוכלים.


ומה שאברג'יל ידע באלו עבירות כל מיני אנשים אחוזים, נו באמת, והלא רוב האנשים אחוזים באותן העבירות, ובמיוחד בדורנו. כמו כן, נוהגים לזכור לאותם נוכלים את המקומות שהם הצליחו בהשערותיהם, אך את הכישלונות שלהם לא זוכרים... וכידוע או שלא ידוע לך, ברגע שנביא נכשל ולו באחוז אחד בהשערתו, ואפילו שהוא צודק ב-99% מן הפרטים – די בכך שהוא ייפול באחוז אחד כדי לקבוע שהוא נביא שקר וכזב ודינו בחנק, כי מדבר ה' לא ייפול ארצה מאומה, וזו הבחינה שלפיה נבחנים הנביאים טועני הנבואה, אם הם נביאי שקר או אמת.


"דְּעוּ אֵפוֹא כִּי לֹא יִפֹּל מִדְּבַר יְיָ אַרְצָה" (מ"ב י, י).


ואגב, כנראה ששכחת את הכתוב בתורה: אם יבוא נביא טוען-נבואה ויעשה אות או מופת, ואפילו שהוא יצדק ויצליח לחלוטין באותו האות והמופת, אם הוּכח לך בראיות שכליות שהוא נוכל ושרלטן ונביא שקר, אסור לשמוע אליו: "כִּי מְנַסֶּה יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם". ובמלים אחרות, עדות-השכל מכחישה את עדות-העין, וכל שכן עדות-האוזן של כל מיני סיפורים ומעשיות והזיות מעולם הנצרות והאלילות.


והנה דבר ה' אליך (דברים יג, ב–ו): "כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת. וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם. לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא כִּי מְנַסֶּה יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם. אַחֲרֵי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם תֵּלֵכוּ וְאֹתוֹ תִירָאוּ וְאֶת מִצְו‍ֹתָיו תִּשְׁמֹרוּ וּבְקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ וְאֹתוֹ תַעֲבֹדוּ וּבוֹ תִדְבָּקוּן. וְהַנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת כִּי דִבֶּר סָרָה עַל יְיָ אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וְהַפֹּדְךָ מִבֵּית עֲבָדִים לְהַדִּיחֲךָ מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוְּךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בָּהּ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ".


וזה בדיוק הניסיון שה' מנסה אותך, לראות האם תעדיף את הראיות השכליות, שהקב"ה העניק לך גישה אליהן באמצעות צלם האלוה שהוא חננך בו – או שתעדיף לתעות אחרי הדמיונות וההזיות שתכליתן התאוות הבהמיות, ואחרי האהבה שלך לאותו נביא שקר.


והבחירה בידך.


להלן המשך ההתכתבות בינינו, וזה לשונו של השואל:


תודה רבה שאתה מְפַנה מזמנך לענות על שאלותיי. אגיב רק על כמה נקודות קטנות מהדברים שנאמרו לעיל, כתבת כך: "העובדה שמיליונים תועים אחרי ההבל מפני שכך הם חונכו והודחו, אינה בהכרח מאפשרת לנו לדון אותם לכף זכות, אם הם הוזהרו והוסבר להם שהם תועים – אין לדון אותם לכף זכות ודינם כמינים ועובדי-אלילים לכל דבר ועניין".


ראשית הם לא הוזהרו ולא הוסבר להם שהם טועים. כך הם חונכו מילדותם, וגם מול טענותיך אפשר לקרוא להם לכל היותר "תינוקות שנשבו", ואם כן חובה עלינו לכבד אותם באשר הם יהודים בני אבינו שבשמים. ובפרט שהם, בדרך שלהם, עובדים את ה' בתורה ובתפילה ובקיום מצוות. ואין הם מחפשים להשתחוות לפסלים או להתפלל בכנסיה או במנזר. יש להם בית-כנסת רגיל, יש להם את אותה הטלית ואותן התפילין כמו שלי ושלך, ואפילו אותה מזוזה בפתח של הדלת. הם משתדלים לאכול בשרים ועופות שחוטים כדין (אפילו על-פי דעת הרמב"ם)... לכן לפי עניות דעתי גם לדעת הרמב"ם מצות אהבת ישראל בעינה עומדת.


עוד כתבת:


"לגבי עבודת ה' של ההוא שהזכרת, לא אתייחס באופן פרטני לכל ההזיות והדמיונות שהזכרת למעט אחת: אמרת שהוא פורש מאכילה יתרה, ובכן, נראה לי שהוא די שמן מהתמונות שראיתי... כרס לא קטנה בכלל יש למתעה הארור הזה, והוא מתאמץ מאד להסתיר אותה בגלימת הכומרים השחורה שלו. לגבי שאר ההזיות, אין לי ספק שמדובר באגדות שהפיצו סביבו בעלי עניין, כמו שמפיצים על הבבות למיניהם כמו הבבא אלעזר שנרצח על-ידי אחד מחסידיו. אגב, איך המין אלעזר לא "ראה" שאותו משוגע עומד לשלוף סכין ולרצוח אותו?".


1) מבנה גוף שמן יכול גם להישאר מגיל הילדות והנעורים, וכידוע קשה מאוד להוריד במשקל בלי ספורט יום יומי, ובפרט כאשר השינה היא מועטת ואז פעולת העיכול אינה תקינה.


2) לגבי בבא אלעזר, ידוע שלפעמים צדיק צריך לכפר על עוונות הדור, והוא כבר מוכן למסור נפשו על כך מבעוד מועד (גם אם הוא 'רואה' ויודע זאת). וכמו שעשו בבא סאלי, רבי מרדכי אליהו ועוד. והדברים ידועים.


עוד כתבת:


"לגבי מדרגות נדירות של 'ראיה רוחנית וטביעת עין חדה'? על מה אתה מדבר? וכי אתה טוען שהוא נביא? אלא, יש בני-אדם שיש להם כוח שנקרא 'כוח ההשערה', הם מסוגלים לזהות פרטים חיצוניים שלזיהוים נדרשת התבוננות, ומהם הם לומדים על האדם שעומד לפניהם".


ובכן, לא טענתי שהוא נביא. לא רק נביא רואה ויודע דברים. ישנם כמה וכמה מדרגות בקדושה לפני הנבואה, כגון ראיה בהילה של האדם, בצלם האדם, קריאת אותיות ועוד, שמסתמא אתה לא מאמין בהם. ואתה גם לא תאמין עד שתחווה את הדברים על בשרך.


עוד כתבת: "ומה שאברג'יל ידע באלו עבירות כל מיני אנשים אחוזים, נו באמת, והלא רוב האנשים אחוזים באותן העבירות, ובמיוחד בדורנו".


אם מדובר בעבירות כלליות, אתה צודק בהחלט. אבל אוכל לספר לך שאבא של רבי ישראל, שמו רבי יורם מיכאל זצ"ל, הוא ידע, לעתים גם בניגוד לרצונו, לא רק את העבירה בכלליות, אלא איפה הייתה העבירה, מתי הייתה ועם מי... הכי קל זה להתכחש ולהגיד שמדובר בהזיות וסיפורי כזב בדויים, אבל כשאתה יודע את הדברים מכלי ראשון, זה כבר נשמע אחרת...


ביחס לטענתך אשר נשענת על פסוקי התורה: "וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם" וכו', כאמור לעיל, מעולם לא שמעתי שרב כזה או אחר יגיד לי לעבוד אלוה אחר. יש לו את אותו אלוה כמו שלי, וכל הדיבורים שלו סובבים רק סביב עבודת ה', איך להתחזק יותר בתפילה ולימוד תורה לשמה.


בנוסף לכך, ישנו דבר נוסף שעדיין איני מבין, איך אתה יכול לבוא ולכנות בשמות לרבנים כמו מרן השולחן ערוך והרמ"א למשל [כוונתו לשמות שהנני קורא להם, כגון: יוסוף ג'וחא קארו או מוסא איסר-לשלשת], שלא לדבר על הראשונים שאתה מעלה על לשונך לעתים [כגון רש"י-שר"י ועוד]. והרי אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם וכו'... וגם אם לא מסתדרת ותואמת לך שיטתם ההלכתית והמחשבתית וכו', מאין התעוזה להכניס ראשך בין ההרים.


על רבנים מדורנו אני יכול להבין, אבל על דורות קודמים שאין לנו תפיסה בהם בכלל, גם אם יש צד לומר שתשעים ותשעה אחוז מדבריך נכונים וישרים, רק על האחוז האחד שנותר זה כבר מפחיד... אבל אשריך, אתה ממש אמיץ...


לגבי המאמרים שהפנית אותי אליהם, אני בהחלט רוצה לעיין בהם. ואדרבה, כמו ששמת לב, אין לי בעיה עם אף דעה, כמו שאמרת, הבחירה בידי... יישר כוחך לאוריתא. לילה טוב.


להלן תשובתי:


בשמחה רבה. אשיב לך לפי סדר דבריך:


לגבי מיליוני התועים, ראה: "כל המינים כרגע יאבדו", שם התייחסתי לשאלה מהו דינם של צאצאי המינים לעומת דינם של המינים, ואין אנו חולקים בעניין זה: כל עוד התועה לא הוזהר ולא הוסבר לו שהוא כופר "אין למהר להורגן" וכמו שרבנו פוסק בהלכה שהובאה במאמר. כמו כן, עיין במאמר: "מהו גדר 'תינוק שנשבה' לדעת הרמב"ם?" וגם שם הנני עוסק בעניין זה.


לגבי מצות אהבת ישראל היא אינה קיימת לגבי התועים אחרי ההבל, ובזה אינך צודק, וזו אחת מן ההתעיות הגדולות של הממסד הרבני-פוליטי השכיר, ולהבין זאת עיין במאמר: "אהבת הרֵעים ושנאת הרשעים". אמנם, ביחס לתועים הללו שהורגלו להבל מילדותם, אין לשנוא אותם אלא לקרב אותם, אך אסור לאהוב אותם כי הם אינם בגדר רֵעים לתורה ולמצוות.


כמו כן, התועים הללו לא עובדים את ה'-אלהים-אמת, הם עובדים אלהים אחרים, ולא רק כי הם לא יודעים את ה' ולא למדו את יסודות הדת המחשבתיים, אלא לא פחות מכך בגלל שהחדירו להם, וגם הם החדירו לעצמם, אינסוף הזיות מאגיות דמיוניות אליליות. ראה לדוגמה את הפולחן המכוער שעושים מדי שנה בקבר של איזה חמור ערבי עמוס פרעושים, רק בגלל שכמה בעלי עניין החליטו שבר-יוחי קבור שם כדי למלא את קופות "הצדקה" שלהם...


זאת ועוד, אין לנו את אותה הטלית, ולא אותם התפילין, ולא אותן המזוזות, ולא אותם ספרי תורה, ולא אותו אתרוג, ולא אותו שופר, ולא אותה תפילה, ולא אותה לשון-הקודש, וגם הבשר והעוף שהם אוכלים אינם כשרים לדעת רבנו ולפי מסורת התורה-שבעל-פה, ועוד ועוד מצוות מעשיות רבות שהם שיבשו לחלוטין! וגדולה מכולן: אין להם את ההשקפות הישרות ואת יסודות הדת המחשבתיים שקיבלנו מאת משה רבנו בהר סיני, כגון אנכי ה' אלהיך ולא יהיה לך. וכדי להבין על מה אני מדבר יהיה עליך לקרוא את המאמרים שעוסקים בנושאים הללו.


ביחס לאברג'יל: מבנה גוף שמן מעיד רק על דבר אחד: על אכילה מרובה, בתימן לא היו שמנים, פשוט בגלל שעבדו קשה ואכלו מעט, ודבריך מבחינה רפואית אינם מדויקים וכמעט שגויים לחלוטין. ובמלים אחרות, להוריד במשקל זה הדבר הקל ביותר מבחינה גופנית, פשוט לסתום את הפה, אבל מבחינה נפשית זה דבר קשה מאד למי שהורגל בתאוות, ובמיוחד מילדותו.


ביחס להזיה שהצדיק מכפר על עוון הדור ולשם כך סובל ייסורים גדולים. ובכן, מדובר בהזיה פרו-נוצרית. הנוצרים סבורים שיש"ו סבל ועדיין סובל בעוון הדור. הם מפיצים את ההשקפה הזו משתי סיבות מרכזיות: 1) כדי שהמאמינים ירגישו שהם מחויבים לעבדו מפני שהוא סבל סובל ויסבול במקומם; 2) כדי לטשטש את רשעותו ומסכת ייסוריו בעולם-הזה, כי אם לא נֹאמר שהוא סבל בעוון הדור הרע, נאלץ בהכרח להגיע למסקנה שהוא סבל בגלל עוונותיו. ובעניינים אלה ראה: "האם הצדיקים מכפרים בחייהם?", "האם הצדיקים מכפרים במיתתם?".


ויתרה אף מזאת, אם אותם המקובלים הינם כל-כך צדיקים שמוסרים את עצמם על עוונות הדור, מדוע כל-כך מעטים מהם עושים כן? מדוע יש לכל המקובלים והאדמו"רים ושאר גדולי-האסלה שומרי-ראש ובמיוחד מאז המקרה של המין אלעזר? והנני קורא לכל אותם המקובלים, ללכת בעקבות הנהגתו הנעלה של בבא אלעזר ולכפר בעוון הדור, ויפה שעה אחת קודם!


וברור לנבונים ששום אדם אינו מתייסר בעוון זולתו, וההשקפה הזו הינה עוול וכפירה בתורה: "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא" (דב' לב, ד). ואם תלמד היטב את יסודות הדת תבין, כי ההשקפה הנכונה ביהדות היא ש"אין ייסורין בלא עוון", וגם על עניין זה נכתבו מאמרים, ראה לדוגמה על השואה: "חשבון נפש נוקב בעקבות השואה – מדוע באה אלינו הצרה הזאת?", וכן עיין במאמר: "האם יש ייסורים של אהבה?", ועוד.


ביחס ל"נבואתו" של אברג'יל: ובכן, בהחלט טענת שהמתעה הזה הוא נביא אף שלא שמת לב לכך, שהרי טענת שהוא יודע את הנסתרות, ואין לשום אדם ידיעה בנסתרות מבלעדי נביא, זו השקפת דת האמת. כמו כן, כל ההזיות שהוספת וציינת, כגון ראייה בהילה של האדם וכיו"ב, כולן הינן הזיות מאגיות שחדרו אלינו משיטות ההבל וההתעיה של עובדי האלילים, וכל אלה הינם דברים שהתורה אסרה אותם, כגון קריאה בכף היד או בפרצוף או בהילה או בצלם האדם (האם אתה יודע מה זה צלם האדם? ועליך ללמוד היטב עניין זה) – כל אלה הינם עניינים מאגיים אשר תורת-האמת ציוותה להתרחק מהם, ולא רק מפני שהם איסורי תורה מפורשים, אלא לא פחות בגלל שהתורה קידשה מלחמה כנגד המאגיה והאלילות, ועל זה נאמר: "תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְיָ אֱלֹהֶיךָ" (דב' יח, יג; וראה סוף הלכות עבודה-זרה פרק יא, לפי כתבי-היד), כי המאגיה היא היסוד והשורש לכל עבודה-זרה. ומדוע? כי כל עבודה-זרה מושתתת על האמונה בקיומו של כוח על-טבעי מבלעדי ה' יתעלה, ובלעדי האמונה במאגיה אמונה זו אינה יכולה להתקיים. ועל כך כתבתי רבות, החל במאמר: "יחסו של הרמב"ם לקמיעות ולמאגיה".


לגבי ההזיות המאגיות שטענת ש"חווית אותם על בשרך", גם אוהדי כדורגל טוענים שאחרי המשחק הם מרגישים "התעלות רוחנית" והוא הדין לכל עובדי העבודה-הזרה למיניהם מהודו ועד כוש וכן כל עובדי-האלילים שנוסעים לקבר בר-יוחי או לאומן הנגעלה – ואף-על-פי שמדובר באיסורי תורה מפורשים וחמורים, כולם טוענים שהם חוו התרגשות גדולה ומעמד של התעלות רוחנית או קרבה גדולה לה' יתעלה – וכל זה הזיה מוחלטת, כי יש לאדם כוח דמיון; וייצר הרע, דהיינו חומר האדם, משתמש בכוח הדמיון הזה כדי להתעות את האדם אחרי התאוות.


כמו כן, בעניין הפנייה לקברים ולמתים למיניהם ראוי ואף הכרחי שתלמד ותבין שזו מינות ממש! ועל כך תלמד במאמר: "פנייה ל'מליצי יושר' – פולחן דתי או סטיית מינות פגאנית?".


ביחס לעדות-השכל, ובכן, כבר אמרתי לך שעדות-השכל מכחישה את עדות-העין, וגם אם יבוא מקובל ויאמר לי דברים נסתרים אמיתיים, לא אקבל את דבריו כי עדות-השכל מכחישה את עדות-העין – שהרי עדות-השכל קובעת שהוא עובד-אלילים, ולא רק בגלל שהוא אינו נביא ולא יצדק בכל דבריו, אלא ובעיקר בגלל שהוא הולך בדרכי התהו ההבל והאלילות, וזה התנאי הראשון לנביא: שהוא ילך בדרכי מישרים, ויקרא לעבודת ה' המקורית והאמיתית – ואם הוא שוגה בתהו ובהבל, אין צורך לבחון אותו אם הוא נביא או לא, אלא הוא נהרג מיד על-יד סנהדרין, ואפילו אם הוא יצדק בכל השערותיו ותחזיותיו עד הפרט האחרון – דינו בחנק.


והתייחסתי לנושא זה בהרחבה וכבר כתבתי בעניינו כמה מאמרים: "היוכל אדם לדעת את סוד העתידות?", "נביא שעשה נסים ונפלאות – האם להאמין לו?", "נביא שהבטחותיו התקיימו – האם להאמין לו?", ועוד, והדברים עתיקים מאד. ולכן, הדברים שציטטתי לך לעיל מן התורה: "כִּי מְנַסֶּה יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם", שרירים וברירים וקיימים בהחלט לגביך ולגבי כל אדם שתועה אחרי הוזי ההזיות הללו.


דרך אגב, מהו הדבר הזה שאמרת על אותו מקובל, שכבר התבער מן העולם לפני שנים רבות תודה לאל, שהוא ידע את הנסתרות "לעתים גם בניגוד לרצונו"? וברור שהשקר הזה שהוא הפיץ על עצמו, אם מתוך סכלות ופתיות ואם מתוך רשעות ונוכלות, נועד לצייר אותו כמשה רבנו ע"ה בשעתו, אשר מתוך ענוותנותו סירב להנהיג את עם-ישראל, כאילו גם הרשע הפתי הזה היה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, וראוי לשמוע לו כאילו הוא משה רבנו...


כמו כן, אמרת: "אבל כשאתה יודע את הדברים מכלי ראשון, זה כבר נשמע אחרת". ומה זה משנה אם דברי השקר נשמעים מכלי או מגוף ראשון? ובדיוק על דבר זה הזהירך ה' יתעלה בתורת-האמת באמרוֹ: "כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ בֶן אִמֶּךָ אוֹ בִנְךָ אוֹ בִתְּךָ אוֹ אֵשֶׁת חֵיקֶךָ אוֹ רֵעֲךָ אֲשֶׁר כְּנַפְשְׁךָ בַּסֵּתֶר לֵאמֹר נֵלְכָה וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ אַתָּה וַאֲבֹתֶיךָ" (דב' יג, ז).


לגבי טענתך שהר"ב שנזכר בדבריך אינו מושך אותך לעבודה-זרה, ובכן, הוא ועוד איך מושך אותך לעבודה-זרה, ולא רק מפני שהוא מתעה אותך לחשוב שיש לו כוחות מאגיים על טבעיים, אלא בגלל שהוא מחדיר לך השקפות עבודה-זרה על ימין ועל שמאל מבלי שאתה בכלל שם לב, עד שנדמה לך שהשקפות אליליות מובהקות הינן תורה מן השמים! ורק בדבריך הקצרים לעיל ציינת כמה וכמה השקפות אליליות... וכבר העמדתי אותך על טעויותיך על כמה מהן בדבריי לעיל ולקמן, ולאט לאט ככל שתלמד, תבין עד כמה הוא תועה ומתעה באלילות.


ביחס לדבריך בעניין "הראשונים כמלאכים" וכו', ובכן, איני סבור שהנני אמיץ, פשוט איני נוטל שוחד והנני מכיר באמת. ולאחר שלמדתי לא-מעט הגעתי למסקנה שהמינים האירופים החריבו את דת משה ודרך האמת, וכתבתי על-כך מאמרים רבים: רק על הזיותיו של רש"י כתבתי עשרות מאמרים ולא הגעתי אפילו לקצה הדברים בעניינו. גם להרמב"ן ייחדתי סדרת מאמרים, וכן על ראשוני-רשעי-אשכנז ועל קארו הקראי נכתבו מאמרים לא מעטים, ועוד רבים אשר מוכיחים את דרכי. כלומר, איני אומר את הדברים בעוז שנובע מאומץ-לב, אלא הנני אומר את הדברים למרות שאיני אמיץ, ודבריי נובעים מתוך הכרה כואבת ועמוקה בחורבן הגדול שהם המיטו על עם-ישראל, ולא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו. ואין לי צל-צלו של ספק, כי לעולם, אבל לעולם, לא נכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש ולא נמלא את ייעודנו וציווי ה' עלינו, כל עוד עם-ישראל לא יתנער מהם ומהזיותיהם, וכל עוד העם יוסיף לכלות את ימיו בהבליהם.


כמו כן, בעניין "ראשונים כמלאכים" וירידת הדורות, עיין במאמרים: "מהי ירידת הדורות לפי הרמב"ם?", ושם תוסיף ותלמד שגם ההשקפה הזו ש"ראשונים כמלאכים", הינה הזיה אשר נועדה להנציח את דרכי ההבל והתהו שהנחילו לנו המינים וצאצאיהם, כדי לגרום לנו שלא לבחון באופן מדעי את השקפותיהם וכך נקבל את כל דבריהם מבלי עיון בחינה ובקרה.


ולסיום, הנני שמח מאד על-כך שאתה פתוח לשמוע, זו מידה די נדירה, ואין זה דבר של מה בכך. לעניות דעתי הדבר מעיד על ענווה, וזו מידה שעשויה לרומם אותך להכיר את מי-שאמר-והיה-העולם. יש היום באתר למעלה מ-540 מאמרים [כך היו בשעת כתיבת התשובה לשואל], והנך מוזמן לעיין בהם ולפקוח את עיניך. בהצלחה רבה אפוא במסעך לגילוי דרך האמת.

לאיזה רב או חכם בימינו ראוי לשמוע (ח''א)
.pdf
Download PDF • 232KB

622 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 commento


נדב דולב
נדב דולב
01 dic 2020

תענוג לקרוא את דברי האמת האלה.

Mi piace
bottom of page