top of page

לאיזה רב או חכם בימינו ראוי לשמוע?

עודכן: 13 בינו׳ 2021

לאחרונה נשאלתי במייל את השאלה הבאה:


שלום עליכם,


אני קורא מדי פעם את הפוסטים של כבודו, ושמתי לב שכבודו מרבה להשמיץ ולהוקיע את אותם שנחשבים "גדולי הדור" ו"חשובי החכמים". אמנם יש לי עדיין הרבה תמיהות, אבל איני נכנס לכך, כי מנהגי לכבד דעותיו של כל אדם. אך רצוני הוא אחד, לשאול את כבודו, לאיזה רב או חכם בדורנו ראוי לשמוע ולקבל ממנו?


תודה רבה ושבת שלום.


להלן תשובתי:


שלום עליכם,


יש לשמוע אך ורק לתורתם הנצחית והאמיתית של משה רבנו, חז"ל ורבנו הרמב"ם. כל מי שסטה מדרך האמת – אין לשמוע לו ללא בחינה ובקרה האם דבריו תואמים את דרך האמת.


אני באופן אישי איני שומע לשום ר"ב בימינו, כי רובם ואולי כולם שכירים שקרנים למחצה לשליש ולרביע במקרה הטוב, ועובדי אלילים ומינים ומתעים את העם אחרי ההבל במקרה הפחות-טוב. לפיכך, הנני פוסק ישירות מתוך התורה-שבעל-פה הזכה והטהורה שקיבל משה רבנו בהר סיני, ושחכמי האמת מסרו לנו איש-מפי-איש עד משה רבנו ע"ה – ממשנה-תורה להרמב"ם! ואם צץ עניין מחודש אשר אין לו מענה הלכתי בהלכות משנה תורה, הנני לומד מכללי ההלכה שחוקק רבנו, וכך פוסק הלכה לפי כללי האמת והצדק, לא לפי חומרות הזויות פרו-נוצריות אשר נשענות על התוהו ההבל והאלילות שאוחזים בעם ישראל.


יחד עם זאת, אם אשמע איזה דבר-אמת מפי "חכמי ישראל" בימינו, אקבל את האמת ממי שאמרו. אך לצערי, רבים מהגיגיהם הוראותיהם והטפותיהם הינם שיבושים חמורים, בעיקר בתחום המחשבה וההשקפה, אך גם בענייני הלכה פשוטים רבו מאד שיבושיהם.


אגב, ראיתי עתה שאתה קשור לארגון "המאיר לארץ" שמונהג על-ידי מקובל שמתעה את הרבים אחרי ההבל (ואף נחשד בפלילים). צר לי עליך. דע לך שהנך מתחייב בנפשך, כי תורתם של רבותיך אינה תורה, אלא דת חדשה פרו-נוצרית. זאת ועוד, כמנהג הנוצרים, מטרתה המרכזית של הדת החדשה הזו היא להפיק מן התורה רווחים וטובות הנאה...


FOLLOW THE MONEY...

ואז תמצא את האמת הכואבת על 99.9% מ"חכמי ישראל" של ימינו...


אתה מוזמן לעיין בסרטונים של "מלחמת תורה" ולגלות את האמת על ספר הזוהר הטמא והאלילי. כמו כן, אתה מוזמן לעיין במאמרי: "מדוע אין מניחים תפילין בחול המועד" (חלק א, חלק ב) ואז אולי ייפתח לך הצוהר לדרך האמת, ואור האמת יחדור מעט מבעד לחושך.


להלן המשך ההתכתבות בינינו, וזה לשונו של השואל:


שבוע טוב,


אני מבין שמבחינתך כל מי שעוסק בתורת הקבלה והחסידות נחשב חבר בכת חדשה "פרו נוצרית". בסדר, מקובל עלי שיש לך דעות משלך בקשר לספר הזוהר, ואיני מתפעל מכך כי כמוך נמצאו במשך כל עשרות הדורות האחרונים. ואין חדש תחת השמש.


וגם אם נצא מנקודת הנחה שהנך צודק ומיליוני אנשים בדורות האחרונים תעו אחרי ההבל ויהבלו... אבל מכאן ועד לקעקע אנשים בעלי תורה (אמנם מוטעית לפי דבריך)?! הרי מה זה אשמתם, כך הם חונכו וקבלו מרבותיהם.


ואם נדבר ספציפית על הרב אברג'ל, ככה להשליך לפח את כל הפעולות הטובות שפועל למען עם ישראל, בקירוב רחוקים למאות ואלפים. אנשים שלא ידעו מה זה שבת וטהרה, התקרבו לדת היהודית בזכותו.


ומה עם עבודת ה', הפרישות מאכילה יתירה, נידוד שינה (כשעתיים-שלוש בלילה לכל היותר) וכו' וכו'... וכי כל זה לא שווה מאומה?


ועוד דרוש לי הסבר, אם לפי דבריך אנשים אלו טועים ומטעים, איך זכו למדרגות כה נדירות של ראיה רוחנית וטביעת עין חדה, אם לא בכוח קדושתם ופרישותם מהבלי עולם הזה.


לא אחת שמענו על מקרים שהרב ידע אם אותו אדם שבא לפניו התפלל תפלת שחרית או לא, הניח תפלין או לא, טבל במקווה או לא. ידע בדיוק באיזה עבירות הוא אחוז וכו' וכו'...


כל טוב.


להלן תשובתי:


שבוע טוב ומבורך,


אכן, בכל הדורות היו אנשי אמת אשר הזהירו את עם ישראל מן התהו ההבל והאלילות. ואכן, בכל הדורות עם ישראל ברובו נהה לצערנו אחרי התהו וההבל, ובגלל זאת נחרב בית מקדשנו פעמיים, ובגלל זאת סבלנו את ייסורי הגלות 2000 שנה, ובגלל זאת עדיין בית מקדשנו ותפארתנו שומם וחרב. ואכן, אין (כמעט) כל חדש תחת השמש, וכל נבואות הנביאים, שרירות וקיימות גם בימינו. וכמו שאינך מתפלא שקיימים אנשי אמת, כך איני מתפלא שקיימים פתאים שהולכים אחרי ההבל, וכן נוכלים שמנצלים אותם לצרכיהם.


העובדה שמיליונים תועים אחרי ההבל מפני שכך הם חונכו, אינה בהכרח מאפשרת לנו לדון אותם לכף זכות, אם הם הוזהרו והוסבר להם שהם תועים – אין לדון אותם לכף זכות ודינם כעובדי אלילים לכל דבר ועניין. ויתרה מזאת, אין ספק שרבותיהם ומנהיגיהם אשר מתעים את העם אחרי ההבל, דינם חמור מאד, כי אין חמור יותר מאשר אלו אשר מתעים את העם אחרי ההבל – ואותם כבר אין צורך להזהיר ולהתרות, מפני שהם למדו וידעו שעל דרכם מוטל סימן שאלה גדול, כמו שאתה בעצמך הודית. ובמלים אחרות, הם הפנו עורף לאמת מתוך בחירה, ומתוך העדפת הערצת ההמונים, התאוות הרבות ושלל טובות ההנאה.


כמו כן, אין להתחשב במצוות שהם עשו לכאורה "לשם שמים", ואפילו אם הם עבדו במד"א או בטיפול נמרץ והצילו נפשות כשרות מישראל מדי יום ביומו, דינם בבית-דין למיתה! כל-שכן שכל המצוות שהם עושים נועדו לפאר ולרומם את שמם, ולאסוף לעצמם עוד ועוד חסידים, כדי לטפח סביבם "הילה" מאגית דמיונית, כאילו הם "בני האלהים".


ספציפית לגופו של אדם, כמו שאותו ר"ב שהזכרת עשה הרבה מעשים טובים, כך גם האפיפיור וכומרי הנצרות והאימאמים עושים מעשים טובים, ואפילו המינים מקיימים מצוות ונדמה להם שהם צדיקים וחסידים (עיין ערך היהדות האורתודוקסית), והוא הדין לקראים לצדוקים ולבייתוסים, ולכל הכופרים למיניהם בכל דור ודור – רבים מהם עסוקים, בין השאר, בגמילות חסדים ובהטפה לאהבת הזולת, לצדקה, לפרישות, לסובלנות, לנתינה, וכו'.


ויחד עם זאת, דינם של כל אלו במיתה משונה! ואם לא שבו בתשובה הם גם נכרתים מחיי העולם-הבא! ודינם של המינים חמור מכולם, דהיינו עובדי עבודה-זרה מישראל, מפני שדינם בכל מיתה, ואפילו ללא דיינים וללא עדים וללא התראה! כידוע וכמפורסם: מורידין ולא מעלין... וכל זאת כמובן כאשר יש סנהדרין שתעניק גיבוי לקיום ההלכה המקורית.


נחזור לענייננו, ספר הזוהר הוא ספר מינות מובהק, וכל מי שלמד את ספר המדע כבר יזהה זאת, כל-שכן מי שלמד את הספר מורה הנבוכים – ולכן המינים שרפו אותם זמן מה לאחר פטירת הרמב"ם, כי שני הספרים הללו שופכים אור חזק ובוהק על מינותם וסכלותם.


לפיכך, לא רק שאותם כומרים נוכלים ושרלטנים לא מקרבים רחוקים לדרך האמת, הם מתעים אחר התהו וההבל, וגם המצוות האמיתיות שהם מלמדים נועדו לשרת את השקפותיהם האליליות ולהזין את אש המינות והתאוות. ועליך ללמוד היטב על תורת "הסוד", אך אם לא תלמד מחשבת ישראל, לא תבין את חומרת ההשקפות שבספר הזוהר.


לגבי עבודת ה' של ההוא שהזכרת, לא אתייחס לכל ההזיות והדמיונות שהזכרת למעט אחת, אמרת שהוא פורש מאכילה יתרה, ובכן, נראה לי שהוא די שמן מהתמונות שראיתי באינטרנט... כרס לא קטנה בכלל יש למתעה הזה... והוא מנסה מאד להסתיר אותה בגלימת הכומרים השחורה שלו. לגבי שאר ההזיות, אין לי ספק שמדובר באגדות שהפיצו סביבו בעלי עניין... כמו על הבבות למיניהם... וכמו על הבבא אלעזר שרצח אותו אחד מחסידיו (ומעניין, האם לא הייתה לו יכולת "לראות" שאותו משוגע עומד לשלוף סכין ולרצוח אותו?).


לגבי מדרגות נדירות של "ראיה רוחנית וטביעת עין חדה"? על מה אתה מדבר? וכי אתה עכשיו טוען שהוא נביא? אלא, יש אנשים שיש להם כוח שנקרא "כוח ההשערה", הם מסוגלים לזהות פרטים חיצוניים קטנים ומהם הם לומדים כל מיני דברים על האדם, ויש גם דברים שהם עושים בתכסיסים שונים, כל זאת כדי ליצור סביבם הילה דמיונית כאמור – כי ההילה הזאת שווה הרבה מאד כסף, שהרי אם הוא מעין "אלהים" עלי אדמות, הרי שיש חובה לממנו ולהעריצו, בדיוק כמו שמממנים ומעריצים את כומרי הנצרות.


קרא את מאמרי על הקריאה בכף היד, ומשם תלמד על שיטותיהם של הנוכלים.


ומה שהוא ידע באיזה עבירות כל מיני אנשים אחוזים, נו באמת, והלא רוב האנשים אחוזים באותם עבירות, ובמיוחד בדורנו. כמו כן, נוהגים לזכור לאותם נוכלים את המקומות שהם הצליחו בהשערותיהם, אך את הכישלונות שלהם לא זוכרים... וכידוע או שלא ידוע לך, ברגע שנביא נכשל ולו באחוז אחד בהשערתו, ואפילו שהוא צדק ב-99% מן הפרטים – די בכך שהוא ייפול באחוז אחד כדי לקבוע שהוא נביא שקר, כי מדבר ה' לא ייפול ארצה מאומה, וזו הבחינה שלפיה נבחנים הנביאים, אם הם נביאי שקר או אמת.


ואגב, כנראה ששכחת את הכתוב בתורה: אם יבוא נביא ויעשה אות או מופת, ואפילו שהוא יצדק ויצליח לחלוטין באותו האות והמופת, אם הוכח לך בראיות שכליות שהוא נוכל ושרלטן ונביא שקר, אסור לשמוע אליו "כִּי מְנַסֶּה יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם". ובמלים אחרות, עדות השכל מכחישה את עדות העין, וכל שכן עדות האוזן של כל מיני סיפורים ומעשיות והזיות מעולם הנצרות והאלילות.


והנה דבר ה' אליך (דברים יג, ב–ו):


"כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת. וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם. לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא כִּי מְנַסֶּה יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם. אַחֲרֵי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם תֵּלֵכוּ וְאֹתוֹ תִירָאוּ וְאֶת מִצְו‍ֹתָיו תִּשְׁמֹרוּ וּבְקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ וְאֹתוֹ תַעֲבֹדוּ וּבוֹ תִדְבָּקוּן. וְהַנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת כִּי דִבֶּר סָרָה עַל יְיָ אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וְהַפֹּדְךָ מִבֵּית עֲבָדִים לְהַדִּיחֲךָ מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוְּךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בָּהּ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ".


וזה בדיוק מה שה' מנסה אותך, לראות האם תעדיף את הראיות השכליות, שהקב"ה העניק לך גישה אליהן באמצעות צלם האלוה שהוא חננך בו – או שתעדיף לתעות אחרי הדמיונות וההזיות שתכליתן התאוות הבהמיות, ואחר האהבה שלך לאותו נביא שקר.


והבחירה בידך.


להלן המשך ההתכתבות בינינו, וזה לשונו של השואל:


תודה רבה שאתה מפנה מזמנך לענות על שאלותיי. אגיב רק על כמה נקודות קטנות מהדברים...


"העובדה שמיליונים תועים אחרי ההבל מפני שכך הם חונכו, אינה בהכרח מאפשרת לנו לדון אותם לכף זכות, אם הם הוזהרו והוסבר להם שהם תועים – אין לדון אותם לכף זכות ודינם כעובדי אלילים לכל דבר ועניין".


ראשית הם לא הוזהרו ולא הוסבר להם שהם טועים. כך הם חונכו מילדותם, וגם מול טענותיך אפשר לקרוא להם לכל היותר "תינוקות שנשבו", ואם כן חובה עלינו לכבד אותם באשר הם יהודים בני אבינו שבשמים. ובפרט שהם, בדרך שלהם, עובדים את ה' בתורה ובתפילה ובקיום מצוות. ואין הם מחפשים להשתחוות לפסלים או להתפלל בכנסיה או במנזר. יש להם בית-כנסת רגיל, יש להם אותה טלית ואותן תפילין כמו שלי ושלך, ואפילו אותה מזוזה בפתח של הדלת. הם משתדלים לאכול בשרים ועופות שחוטים כדין (אפילו על-פי דעת הרמב"ם)... לכן לפי עניות דעתי גם לדעת הרמב"ם מצות אהבת ישראל בעינה עומדת.


***

"לגבי עבודת ה' שלו, לא אתייחס לכל ההזיות והדמיונות שהזכרת למעט אחת, אמרת שהוא פורש מאכילה יתרה, ובכן, נראה לי שהוא די שמן מהתמונות שראיתי באינטרנט... כרס לא קטנה בכלל יש למתעה הזה... והוא מנסה מאד להסתיר אותה בגלימת הכומרים השחורה שלו. לגבי שאר ההזיות, אין לי ספק שמדובר באגדות שהפיצו סביבו בעלי עניין... כמו על הבבות למיניהם... וכמו על הבבא אלעזר שרצח אותו אחד מחסידיו (ומעניין, האם לא הייתה לו יכולת "לראות" שאותו משוגע עומד לשלוף סכין ולרצוח אותו?)".


1) מבנה גוף שמן יכול גם להישאר מגיל הילדות והנעורים, וכידוע קשה מאוד להוריד במשקל בלי ספורט יום יומי, ובפרט כאשר השינה היא מועטת ואז פעולת העיכול אינה תקינה.


2) לגבי בבא אלעזר, ידוע שלפעמים צדיק צריך לכפר על עוונות הדור, והוא כבר מוכן למסור נפשו על כך מבעוד מועד (גם אם הוא "רואה" ויודע זאת). וכמו שעשו בבא סאלי, רבי מרדכי אליהו ועוד. והדברים ידועים.


***

"לגבי מדרגות נדירות של 'ראיה רוחנית וטביעת עין חדה'? על מה אתה מדבר? וכי אתה עכשיו טוען שהוא נביא? אלא, יש אנשים שיש להם כוח שנקרא 'כוח ההשערה', הם מסוגלים לזהות פרטים חיצוניים קטנים ומהם הם לומדים כל מיני דברים על האדם".


לא טענתי שהוא נביא. לא רק נביא רואה ויודע דברים. ישנם כמה וכמה מדרגות בקדושה לפני הנבואה, כגון ראיה בהילה של האדם, בצלם האדם, קריאת אותיות ועוד, שמסתמא אתה לא מאמין בהם. ואתה גם לא תאמין עד שתחווה את הדברים על בשרך.


***

"ומה שהוא ידע באיזה עבירות כל מיני אנשים אחוזים, נו באמת, והלא רוב האנשים אחוזים באותם עבירות, ובמיוחד בדורנו".


אם מדובר בעבירות כלליות, אתה צודק בהחלט. אבל אוכל לספר לך שאבא של רבי ישראל, שמו רבי יורם מיכאל זצ"ל, הוא ידע, לעתים גם בניגוד לרצונו, לא רק את העבירה בכלליות, אלא איפה הייתה העבירה, מתי הייתה ועם מי...


הכי קל זה להתכחש ולהגיד שמדובר בהזיות וסיפורי כזב בדויים, אבל כשאתה יודע את הדברים מכלי ראשון, זה כבר נשמע אחרת....


***

לגבי הטענה מהפסוקים: "וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם" וכו', כאמור לעיל, מעולם לא שמעתי שרב כזה או אחר יגיד לי לעבוד אלוה אחר. יש לו את אותו אלוה כמו שלי, וכל הדיבורים שלו סובבים רק סביב עבודת ה', איך להתחזק יותר בתפילה ולימוד תורה לשמה.


בנוסף לכך, ישנו דבר נוסף שעדיין איני מבין, איך אתה יכול לבוא ולכנות שמות לרבנים כמו מרן השולחן ערוך והרמ"א למשל [כוונתו לשמות שהנני קורא להם: יוסוף ג'וחא קארו ומוסא איסר-לשלשת], שלא לדבר על הראשונים שאתה מעלה על לשונך לעתים [כגון רש"י-שר"י]. והרי אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם וכו'... וגם אם לא מסתדרת ותואמת לך שיטתם ההלכתית והמחשבתית וכו', מאיפה התעוזה להכניס ראשך בין ההרים.


על רבנים מדורנו אני יכול להבין, אבל על דורות קודמים שאין לנו תפיסה בהם בכלל, גם אם יש צד לומר שתשעים ותשע אחוז מדבריך נכונים וישרים, רק על האחוז האחד שנותר זה כבר מפחיד... אבל אשריך, אתה ממש אמיץ...


לגבי המאמרים שהזכרת, אני בהחלט רוצה לעיין בהם. ואדרבה, כמו ששמת לב, אין לי בעיה עם אף דעה, כמו שאמרת, הבחירה בידי...


ישר כוחך לאוריתא.

לילה טוב.


להלן תשובתי:


בשמחה רבה, אשיב לך לפי סדר דבריך:


לגבי המיליונים שתועים, ראה מאמרי: "וכל המינים כרגע יאבדו", שם התייחסתי לשאלה מהו דינם של צאצאי המינים לעומת דינם של המינים, ואין אנו חולקים בעניין זה: כל עוד התועה לא הוזהר ולא הוסבר לו שהוא כופר "אין למהר להורגן" כמו שרבנו פוסק בהלכה שהובאה במאמר שם. כמו כן, עיין במאמרי: "תינוק שנשבה לדעת הרמב"ם" וגם שם הנני עוסק בעניין זה.


לגבי מצות אהבת ישראל היא אינה קיימת לגבי התועים אחרי ההבל, ובזה אינך צודק, וזו אחת מן ההתעיות הגדולות של הממסד הרבני-פוליטי השכיר, עיין מאמרי: "אהבת הרעים ושנאת הרשעים". אמנם, ביחס לתועים הללו שהורגלו להבל מילדותם, אין לשנוא אותם אלא לקרב אותם, אך אסור לאהוב אותם כי הם אינם בגדר רֵעים לתורה ולמצוות.


כמו כן, התועים הללו לא עובדים את ה', הם עובדים אלהים אחרים, ולא רק כי הם לא יודעים את ה' ולא למדו את יסודות הדת המחשבתיים, אלא לא פחות מכך בגלל שהחדירו להם, וגם הם החדירו לעצמם, אינסוף הזיות מאגיות דמיוניות אליליות, ראה לדוגמה את הפולחן המכוער שעושים מדי שנה בקבר של איזה חמור ערבי עמוס פרעושים, רק בגלל שכמה בעלי עניין החליטו שרשב"י קבור שם, כדי למלא את קופות "הצדקה" שלהם...


זאת ועוד, אין לנו את אותה הטלית, ולא אותם התפילין, ולא אותן המזוזות, ולא אותם ספרי תורה, ולא אותו אתרוג, ולא אותו שופר, ולא אותה תפילה, ולא אותה לשון הקודש, וגם הבשר והעוף שהם אוכלים אינם כשרים לדעת רבנו ולפי מסורת התורה-שבעל-פה, ועוד ועוד מצוות מעשיות רבות שהם שיבשו לחלוטין! וגדולה מכולן: אין להם את ההשקפות הישרות ואת יסודות הדת המחשבתיים שקיבלנו מאת משה רבנו בהר סיני, כגון אנכי ה' אלהיך ולא יהיה לך. וכדי להבין על מה אני מדבר יהיה עליך לקרוא את המאמרים שעוסקים בנושאים הללו.


***

מבנה גוף שמן מעיד רק על דבר אחד: על אכילה מרובה, בתימן לא היו שמנים, פשוט בגלל שלא אכלו הרבה, ודבריך מבחינה רפואית אינם מדויקים וכמעט שגויים לחלוטין. ובמלים אחרות, להוריד במשקל זה הדבר הקל ביותר מבחינה גופנית, פשוט לסתום את הפה, אבל מבחינה נפשית זה דבר קשה מאד למי שהורגל בתאוות, ובמיוחד מילדותו.


***

ההשקפה שצדיק מכפר על עוון הדור היא השקפה נוצרית, כי הנוצרים סבורים שיש"ו סבל ועדיין סובל בעוון הדור. הם מפיצים את ההשקפה הזו משתי סיבות מרכזיות: 1) כדי שהמאמינים ירגישו שהם מחויבים לו מפני שהוא סובל או סבל במקומם; 2) כדי לטשטש את רשעותו, כי אם לא נאמר שהוא סובל בעוון הדור, נאלץ בהכרח להגיע למסקנה שהוא סבל או סובל בגלל עוונותיו, ומוות מתמשך ממיתה משונה הוא עונש מחריד מאד, אשר מעיד על עוונות גדולים ועצומים אשר גם מכריתים את האדם מחיי העולם-הבא...


ויתרה מזאת, אם אותם מקובלים היו כל-כך צדיקים עד שהם מסרו את עצמם על עוונות הדור, מדוע כל-כך מעטים מהם עושים כן? מדוע יש לכל המקובלים והאדמו"רים הגדוילים שומרי ראש ובמיוחד מאז המקרה של בבא אלעזר? והנני קורא בחום לכל אותם המקובלים, ללכת בהנהגתו הנעלה של בבא אלעזר ולכפר בעוון הדור, ויפה שעה אחת קודם!


וברור ששום אדם אינו מתייסר בעוון זולתו, וההשקפה הזו הינה עוול וכפירה בתורה: "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא" (דב' לב, ד). ואם תלמד את יסודות הדת תבין, כי ההשקפה הנכונה ביהדות היא ש"אין ייסורין בלא עוון", וגם על עניין זה כתבתי מאמרים, לדוגמה על השואה: "חשבון נפש נוקב בעקבות השואה", ובמיוחד עסקתי בנושא זה במאמרי: "רש"י – ראש פרשני ההגשמה (חלק לג)", ועוד.


***

בהחלט טענת שאותו המתעה הנדון הוא נביא, אף שלא שמת לב לכך, כי טענת שהוא יודע את הנסתרות, ואין לשום אדם ידיעה בנסתרות מבלעדי נביא, זו השקפת דת האמת. כמו כן, כל ההזיות שהוספת וציינת, כגון ראייה בהילה של האדם וכיו"ב, כולן הינן הזיות מאגיות שחדרו אלינו משיטות ההבל וההתעיה של עובדי האלילים, וכל אלה הינם דברים שהתורה אסרה אותם, כגון קריאה בכף היד או בפרצוף או בהילה או בצלם האדם (האם אתה יודע מה זה צלם האדם? ועליך ללמוד מהו וכתבתי על כך) – כל אלה הינם עניינים מאגיים אשר התורה הורתה לנו להתרחק מהם, ולא רק מפני שהם איסורי תורה מפורשים, אלא לא פחות בגלל שהתורה קידשה מלחמה כנגד המאגיה והאלילות, ועל זה נאמר: "תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְיָ אֱלֹהֶיךָ" (דב' יח, יג; וראה סוף הלכות עבודה-זרה פרק יא, לפי כתבי יד), כי המאגיה היא היסוד והשורש לכל עבודה-זרה. ומדוע? כי כל עבודה-זרה מושתתת על אמונה בכוח על-טבעי מבלעדי ה' יתעלה, ובלעדי האמונה במאגיה היא אינה יכולה להתקיים. ועל כך כתבתי רבות, התחל במה שכתבתי בספרי "אפיקים להרמב"ם" במאמרי על המיסטיקה.


לגבי מה שאתה טוען ש"חווית אותם על בשרך", גם אוהדי כדורגל טוענים שאחרי המשחק הם מרגישים "התעלות רוחנית" והוא הדין לכל עובדי העבודה הזרה למיניהם מהודו ועד כוש וכן כל עובדי האלילים שנוסעים לקבר הרשב"י או לאומן, אף-על-פי שמדובר באיסורי תורה מפורשים וחמורים, כולם טוענים שהם חוו התרגשות גדולה ומעמד של התעלות רוחנית או קרבה גדולה לה' יתעלה, וכל זה הזיה מוחלטת, כי יש לאדם כוח דמיון, וייצר הרע, דהיינו חומר האדם, משתמש בכוח הדמיון הזה כדי להתעות את האדם אחר התאוות.


כמו כן, בעניין הפנייה לקברים ולמתים ראוי ואף הכרחי שתלמד ותבין שזו מינות ממש! ראה מאמרי: "פנייה ל'מליצי יושר' – פולחן דתי או סטייה מחשבתית?".


***

כבר אמרתי לך שעדות השכל מכחישה את עדות העין, וגם אם יבוא עכשיו מקובל ויאמר לי דברים נסתרים אמיתיים, לא אקבל את דבריו כי עדות השכל מכחישה את עדות העין, שהרי עדות השכל קובעת שהוא עובד אלילים, ולא רק בגלל שהוא אינו נביא ולא יצדק בכל דבריו, אלא ובעיקר בגלל שהוא הולך בדרכי התהו ההבל והאלילות, וזה התנאי הראשון לנביא: שהוא ילך בדרכי מישרים, ויקרא לעבודת ה' המקורית והאמיתית – ואם הוא שוגה בתהו ובהבל, אין צורך לבחון אותו האם הוא נביא או לא, אלא הוא נהרג מיד על-יד סנהדרין, ואפילו אם הוא יצדק בכל השערותיו ותחזיותיו עד הפרט האחרון, הוא נהרג על-ידי סנהדרין.


וכתבתי על כך כמה מאמרים: "היוכל אדם לדעת את סוד העתידות?", "נביא שעשה נסים ונפלאות – האם להאמין לו?", "נביא שהבטחותיו התקיימו – האם להאמין לו?", ועוד, והדברים עתיקים מאד. ולכן, הדברים שציטטתי לך לעיל מן התורה: "כִּי מְנַסֶּה יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְְיָ אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם", שרירים וברירים וקיימים בהחלט לגביך ולגבי כל אדם שתועה אחרי הוזי ההזיות הללו.


דרך אגב, מהו הדבר הזה שאמרת על איזה מקובל, שכבר התבער מן העולם לפני שנים רבות תודה לאל, שהוא ידע את הנסתרות: "לעתים גם בניגוד לרצונו"? וברור שהשקר הזה שהוא הפיץ על עצמו, אם מתוך סכלות ופתיות ואם מתוך רשעות ונוכלות, נועד לצייר אותו כמשה רבנו בשעתו, אשר מתוך ענוותנותו סירב להנהיג את עם-ישראל, כאילו גם הרשע הפתי הזה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, וראוי לשמוע לו כאילו הוא משה רבנו...


כמו כן, אמרת: "אבל כשאתה יודע את הדברים מכלי ראשון, זה כבר נשמע אחרת...". ומה זה משנה אם דברי השקר נשמעים מכלי ראשון או מגוף ראשון? ובדיוק על דבר זה הזהירה התורה ואמרה: "כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ בֶן אִמֶּךָ אוֹ בִנְךָ אוֹ בִתְּךָ אוֹ אֵשֶׁת חֵיקֶךָ אוֹ רֵעֲךָ אֲשֶׁר כְּנַפְשְׁךָ בַּסֵּתֶר לֵאמֹר נֵלְכָה וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ אַתָּה וַאֲבֹתֶיךָ" (דב' יג, ז).


***

לגבי טענתך שהר"ב ההוא אינו מושך אותך לעבודה-זרה, ובכן, הוא ועוד איך מושך אותך לעבודה-זרה, ולא רק מפני שהוא מתעה אותך לחשוב שיש לו כוחות מאגיים על טבעיים, אלא בגלל שהוא מחדיר לך השקפות עבודה-זרה על ימין ועל שמאל מבלי שאתה בכלל שם לב, עד שנדמה לך שהשקפות אליליות מובהקות הינן תורה מן השמים! ורק בדבריך הקצרים לעיל ציינת כמה וכמה השקפות אליליות... וכבר העמדתי אותך על טעויותיך על כמה מהן בדבריי לעיל ולקמן, ולאט לאט ככל שתלמד תבין עד כמה הוא תועה ומתעה באלילות.


***

לגבי דבריך בעניין "הראשונים כמלאכים" וכו', ובכן, איני אמיץ, פשוט איני נוטל שוחד והנני מכיר באמת, ולאחר שלמדתי לא-מעט הגעתי למסקנה שצאצאי המינים החריבו את דת משה ודרך האמת, וכתבתי על-כך מאמרים רבים: רק על הזיותיו של רש"י כתבתי למעלה מספר שלם ולא הגעתי אפילו לקצה הדברים בעניינו. גם לרמב"ן ייחדתי סדרת מאמרים, וכן על ראשוני אשכנז, וכן על השו"ע: "האמנם השולחן ערוך הוא שמונים אחוז רמב"ם?", וכן: "תגובה למאמר: האמנם השו"ע הוא שמונים אחוז רמב"ם?", ועוד מאמרים רבים אשר מוכיחים את דרכי. לא שאני אמיץ ואומר דברים מתוך עזות שנובעת מאומץ, אלא הנני אומר דברים למרות שאיני אמיץ, אך מתוך הכרה כואבת ועמוקה בחורבן הגדול שהם המיטו על עם-ישראל, ולא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו. ואין לי צל-צלו של ספק, כי לעולם, אבל לעולם, לא נכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש ולא נמלא את ייעודנו וציווי ה' עלינו, כל עוד עם-ישראל לא יתנער מהם ומהזיותיהם, וכל עוד העם יוסיף לכלות את ימיו בהבליהם.


כמו כן, עוד בעניין "ראשונים כמלאכים" וירידת הדורות, ראה מאמרי: "מהי ירידת הדורות לפי הרמב"ם", ושם תלמד שגם ההשקפה הזו ש"ראשונים כמלאכים", הינה הזיה אשר נועדה להנציח את דרכי ההבל והתהו שהנחילו לנו המינים וצאצאיהם, כדי לגרום לנו שלא לבחון באופן מדעי את השקפותיהם וכך נקבל את כל דבריהם מבלי עיון בחינה ובקרה.


***

אני שמח שאתה פתוח לשמוע, זו מידה די נדירה, ואין זה דבר של מה בכך. לעניות דעתי הדבר מעיד על ענווה, וזו מידה שעשויה לרומם אותך להכיר את מי-שאמר-והיה-העולם. יש היום באתר למעלה מ-540 מאמרים (חוץ מהספר "אפיקים להרמב"ם"), והנך מוזמן לעיין בהם ולפקוח את עיניך. בהצלחה רבה אפוא במסעך לגילוי דרך האמת.

לאיזה רב או חכם בימינו ראוי לשמוע
.pdf
Download PDF • 237KB

343 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page