Earth

מעט עלינו

Stars

קבל האמת ממי שאמרו - זה המוטו שלנו.

לא קל להדליק את אור האמת ולסלק דעות עקומות ועקושות אך כאשר מצליחים לבסוף להתרומם לְמַעֲלָה נשׂגבה זו - הנוף שנגלה לְעֵין המחשבה מרהיב ומפעים נפלא ומופלא...

אנו קבוצה קטנה של שוחרי משנת הרמב"ם שמבקשים להאיר את נפשנו באור הדעת המופלא והייחודי של הרמב"ם. ואם יתעקש המתעקש ויטען כנגדנו: והלא אתם מתי מעט, ולכן ודאי שאתם טועים בדרככם! נשיב לו: אברהם אבינו יחיד היה, וכי יעלה על הדעת שאברהם אבינו טעה?

כמות ההמונים שהולכים בדת או בדרך מסוימת איננה ראיה לאמיתתה, ההיפך הוא הנכון, האמת היא נחלת היחידים מתי המעט. "לֹא מֵרֻבְּכֶם [...] חָשַׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים" (דברים ז, ז).

מערכת אור הרמב"ם: ישי קחזם, איתמר שלו, ואדיר דחוח-הלוי. תוכלו ליצור עמנו קשר במייל:

AdirHadar@gmail.com