top of page

שלמה קרעי: משרתם של מינים

ביום שני, י באדר א תשפ"ד (19.2.24) התראיין שר התקשורת באולפן N12 בעניין גיוס יושבי הישיבות (דקה 6:12 עד 9:00), והנה דבריו ודברי המראיין (עופר חדד), כפי שהובאו בכתבה (mako.co.il/news-diplomatic/2024_q1/Article-63ba094f042cd81026.htm):


[חדד:] כמי ששירת בצבא וכחלק ממפלגת הליכוד שמצביעיה משרתים בצבא, איך אתה מרגיש עם הכוונה להעמיס על ציבור המשרתים, ובזמן הזה להאריך את הפטור לציבור גדול?


[קרעי:] "הלוחמים שלנו שנמצאים בעזה ובצפון נאמנים למורשת ישראל. עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערייך ירושלים שעוסקים בתורה. מי שתורתו אומנותו, יותר משאנחנו שומרים עליהם הם שומרים עלינו. יותר משאנחנו שומרים על התורה ולומדיה – התורה מגינה עלינו – זאת האמונה".


[קרעי ממשיך:] "ויחד עם זאת לא צריך לכרוך דבר בדבר. מי שלא תורתו אומנותו, לא צריך חוק גיוס בשביל זה. מספיק שכל ישר. הם הראשונים שצריכים לצאת למלחמה וראינו את זה קורה".


[חדד:] התגייסו בעשרות בלבד. [קרעי:] "מי שאין תורתו אומנותו חייב להתגייס".


[חדד:] זה לא קורה ואתם הולכים לעגן את זה. [קרעי:] "אף אחד לא הולך לעגן את זה. הדבר היחיד זה צורכי המלחמה – זה הדבר היחיד שצריך לטפל בו. כל שאר הדברים יידונו".


[חדד:] המצב על הגבולות יכול להימשך שנים ואתם הולכים לאשר חוק שמגדיל במיליארדים את הוצאות הביטחון, ואתה, שבא ממפלגה שאלה הערכים שלה, בא למצביעים שלך ואומר האדמו"ר מגור משפיע על השיקולים שלי יותר מכם.


[קרעי:] "האדמו"ר מגור לא משפיע על השיקולים שלי, מי שלא תורתו אומנותו צריך להתגייס". [חדד:] מה אתה הולך לעשות עכשיו בקשר לזה?


[קרעי:] "לא הולכים לעסוק עכשיו בתקופת המלחמה במאבק נגד הציבור החרדי. ראינו גם כשיאיר לפיד ניסה לעשות את זה בכפייה, דברים לא הלכו. אני שירתתי בנח"ל החרדי, ושם דברים קרו לא בכפייה. אנחנו מחפשים את האחדות, לא את המאבקים".


מורשת ישראל לפי קרעי


ובכן, קרעי אומר כך: "הלוחמים שלנו שנמצאים בעזה ובצפון נאמנים למורשת ישראל", ומהי מורשת ישראל לפי קרעי? ובכן, הנה היא לפניכם: "עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערייך ירושלים שעוסקים בתורה. מי שתורתו אומנותו, יותר משאנחנו שומרים עליהם הם שומרים עלינו. יותר משאנחנו שומרים על התורה ולומדיה – התורה מגינה עלינו – זאת האמונה".


נמצא לפי קרעי שההִשתמטות וההשקפה ש"התורה מגנא ומצלא" הן מורשת ישראל!


ובכן, דבריו הללו של קרעי כבר הוכחו כדברי סכלות ומינות חמורים, ראו במאמרים: "תורה מגנא ומצלא: התורה מגינה ומצילה?", "תורה מגנא ומצלא", "שמנדל טען שדוד המלך היה משתמט", "שירות בצה"ל ליושבי הישיבות", "גיוס חרדים בעת חירום", "תיעובם של המינים לצה"ל ולארץ-ישראל", "גם בעת מלחמה המינים מזיקים לישראל", "ביבי ועדר הכלבים שלו המיטו עלינו אסון!", "שֵׁד ושמו הגייבֵד", "תפקידם של יושבי הישיבות בזמן המלחמה, לפי לנדו – העילג המלהג", "ערוץ 14 – ערוץ המינים האורתודוקסים", "הסגולות של זילברשטיין להצלת החיילים", ועוד; ועל איכות תלמודם של צאצאי המינים, ראו: "האם לדעת הרמב"ם צריך ללמוד גמרא?", "הייתכן שחז"ל היו כסילים", "ותופשי התורה לא ידעוני", ועוד רבים.


בדבריו קרעי רומז לטענה מפורסמת של המינים: "עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערייך ירושלים שעוסקים בתורה", והנה תשובתי לטענתם, מתוך המאמר: "שֵׁד ושמו הגייבֵד":


שטרנבוך מביא ראיה להזיותיו ממדרש: "וכמו שאמרו חז"ל (מכות י ע"א): 'מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה' [וגרסת הר"ח: 'מצוינין בהלכה']".


ובכן, כמנהגם של המינים שטרנבוך דורס ורומס את הִלכות התורה-שבעל-פה שקיבלנו מאת משה רבנו בסיני, ובוחר לו מדרש, שאותו הוא מעקם ומסלף, כדי להצדיק את תיעובו. כמו כן, להלכות התורה-שבעל-פה ולחיוב הגיוס לצה"ל והשמירה על הארץ ועל עם-ישראל כבר ייחדתי מאמר: "שירות בצה"ל ליושבי הישיבות", ולא אחזור על הדברים כאן. ברם, כאמור, שטרנבוך גם מעקם את המדרש, שהרי במדרש נאמר: "מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה"? כלומר לא מי גרם לרגליהם של חיילי צה"ל שיעמדו במלחמה, אלא לרגלינו שלנו, כאשר באה עת צרה וצוקה לעם-ישראל, כולנו, כל תלמידי החכמים נשמענו לצו ההלכה ויצאנו למלחמה, אפילו "חתן מחדרו וכלה מחופתה", כלשון חכמים בהלכה. ומלמד המדרש, שמה שנתן לחכמי האמת והצדק את הכוח לעמוד במלחמה הוא "שערי ירושלים שהיו מצוינין בהלכה" (זו כנראה הגרסה המקורית). כלומר, דבקותם של תלמידי החכמים בלימוד ההלכה (דהיינו לימוד תורה מעמיק ומקיף), רומם אותם לחוסן נפשי ומוסרי, ונסך בהם יראת שמים ועוז רוח בשעת משבר. וזו מטרתו של המדרש, ללמד שלימוד תורת-האמת, אשר כולל את כל החכמות והמדעים שהרי אין תורה בלא דעת ומדע, מרומם את נפש האדם לעוז ולתעצומות (ולהבנת המאמר: 'אין לו להקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה', ראו: 'האם לדעת הרמב"ם צריך ללמוד גמרא?').


כמו כן, לאור הגרסה המדויקת של המדרש נראה שמטרת המדרש לרומם את לימוד ההלכה, דהיינו את בתי-המדרשות אשר עסקו בהלכה, להבדיל מבתי-המדרשות אשר עסקו בגרסה. וכבר ראינו את מגמתם זו של חכמים במדרש אחר, בברכות (ח ע"א) נאמר כך: "אמר רב חסדא: מאי דכתיב [תה' פז, ב]: 'אֹהֵב יְיָ שַׁעֲרֵי צִיּוֹן מִכֹּל מִשְׁכְּנוֹת יַעֲקֹב'? אוהב ה' שערים המצוינין בהלכה יותר מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבעולם". ונראה ברור, שההבחנה היא בין בתי המדרשות שלומדים בהם הלכה, לבין בתי המדרשות שגורסים בהם משניות וכיו"ב; ובמלים אחרות, בין בתי המדרשות אשר התמקדו בשינון ובגרסה לבין בתי המדרשות אשר התרוממו מלימוד הגרסה ומעיינים לעומק בתכנים ההלכתיים והמחשבתיים והמדעיים.


קרעי משקר במצח נחושה


קרעי טוען שמי שתורתו איננה אומנותו חייב להתגייס: "מי שתורתו איננה אומנותו – לא צריך חוק גיוס בשביל זה, מספיק שכל ישר – הם הראשונים שצריכים לצאת למלחמה, וראינו את זה קורה [...] מי שתורתו איננה אומנותו צריך להתגייס". ובכן, לפי קרעי צאצאי המינים ש"תורתם אינה אומנותם" אכן מתגייסים לצה"ל כלשונו: "ראינו את זה קורה", אף שמדובר בעשרות בודדות, וגם לא מקרב יושבי הישיבות הצעירים אלא בעיקר בעלי משפחות בגילאי ה-30 ומעלה, אשר מתגייסים לשרת בתחומי הצלה שהם פועלים בהם בהתנדבות ממילא.


ועל "תורתם אומנותם" כבר אמר תימני אחד, זקן וחכם: "תורתם הָמָנוּתָם".


עוד משקר קרעי: "אף אחד לא הולך לעגן את זה", אף שבקרוב יובא למליאת הכנסת חוק ההשתמטות ובו יעגנו בחוק את השתמטותם המחפירה והבזויה של צאצאי המינים.


כמו כן, זוכרים שקרעי שיקר שכל מי שתורתו איננה אומנותו חייב להתגייס? אז מסוף דבריו מוכח שגם דבריו אלה שקר וכזב, שהרי לפי קרעי לא מתכוונים לעשות שום דבר בכפייה, דהיינו מה שהיה הוא שיהיה, ועשרות האלפים שרשומים כיושבי ישיבות שתורתם אומנותם לא יתגייסו לצה"ל, וההִשתמטות הזו שיסודה במינות נגעלה, תעוגן בחוק במדינת-ישראל.


עוד משקר קרעי: "אנחנו מחפשים את האחדות, לא את המאבקים", ועל זה יש לומר: כמה אפשר לשקר ולתעתע?! שהרי לפני המלחמה, במשך כתשעה חודשים מאז עליית הליכוד לשלטון, הוא הסית והדיח ופילג והיה ממובילי המהפכה המשטרית שעמדה להתרגש עלינו – אז הוא לא חתר, לא לאחדות ולא לשלום, והמאבקים וההסתה והפילוג היו בראש מעייניו.


ועל צביעותם של האורתודוקסים בעניין זה ראו: "אורתודוקסים מושחתים – נמאסתם!".


אגב, ידוע לכל שפטרונו של קרעי הוא המכשף התוניסאי השחצן שמוט המגבעת, מין גמור וכעור, מחלל-שם-שמים אשר כל קשר בינו לבין דת משה הוא מקרי בהחלט. ולכן, דברי קרעי לפיהם: "האדמו"ר מגור לא משפיע על השיקולים שלי", אינם מדויקים, שהרי אם המין מגור ירים טלפון לפטרונו המכשף שמוט המגבעת, הוא בהחלט מסוגל להשפיע על שיקול דעתו.


ואחתום בדברי רבנו בצוואתו למורה הנבוכים, על המכשף שמוט המגבעת ודומיו:


"אבל המבולבלים [=הוזי ההזיות המאגיות לריבוי מיניהן וסוגיהן] אשר כבר נִתְטַנְּפוּ מוחותיהם בדעות הבלתי נכונות ובדרכים המטעים, ויחשבו אותם מדעים אמיתיים, ומדמים שהם בעלי עיון [ושהם 'חכמי ישראל'] ואין להם ידיעה כלל בשום דבר הנקרא 'מדע' באמת [ואף הינם 'יותר תועים מהבהמות', כלשון רבנו ב'מאמר תחיית המתים'] – הם יירתעו מפרקים רבים ממנו [מפרקי 'מורה הנבוכים'], ומה מאד יקשו עליהם כי לא יבינו להם עניין. ועוד, כי מהם [=מלימוד החכמה ומקניית הדעת] תתגלה פסולת הסיגים שבידם [ולכן התנגדו למורה, כדי שלא תֵּחָשֵׂפְנָה תרמיתם, סכלותם ונבלותם], שהן סגולתם ורכושם המיועד לאידם".


"וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לִבְנֵי גָד וְלִבְנֵי רְאוּבֵן: הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?" (במ' לב, ו).


שלמה קרעי משרתם של מינים
.pdf
Download PDF • 179KB

139 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page