top of page

ערוץ 14 – ערוץ המינים האורתודוקסים

מן המפורסמות שערוץ 14 הוא ערוץ ביביסטי חולני, ערוץ שמגישיו מאדירים את שמו של אלילם הארור. כחלק ממגמה זו, בערוץ מקפידים להציג את חברת המינות החרדית כחברה חיובית אשר תורמת למדינת ישראל. כמובן שמדובר בשקר גס ומשחית מאד, כי מדובר בחברה אשר חותרת תחת יסודותיה של מדינת ישראל, חברה שאיננה תורמת כמעט מאומה לזולתה, חברה ששונאת שנאה יוקדת את צה"ל ואת המדינה, חברה שרואה בישראלים שמאכילים אותה גויים וכופרים שמותר ואף מצוה לגנוב ולעשוק, חברה שבזה ללימודי המדעים ומונעת מחסידיה השוטים לרכוש השכלה ודעת, חברה שמקדשת את הסכלות והטמטום, חברה שמנוהלת ונשלטת על-ידי חבורת מינים ארורים רודפי בצע ותאוות, חברה שתובעת מימון ופטוֹרים וזכויות, חברה פרזיטית ושחצנית שאוכלת ומחלישה את הגוף-המארח עד לכיליונו המוחלט, חברה שמהווה כיום את הסכנה הגדולה ביותר להמשך קיומה של מדינת ישראל.


אין זה מאמרי הראשון על ערוץ 14, כי בעבר כבר נחשפתי לנכלוליו ולמעלליו, ראו במאמר: "בזכות נשים צדקניות", שם התנפל שי גולדן, הרוטוויילר הדורסני, על בתיה כהנא-דרור כאשר העזה לומר שלפי הרמב"ם מי שנוטל כסף בעבור לימוד התורה הוא מחלל-שם-שמים.


ובכן, הגיע לידי סרטון נוסף מבית היוצר המושחת של ערוץ 14, הפעם מן התוכנית של עובדי האלילים והגילולים עדן הראל ועודד מנשה, וכך מספרת עדן הטיפשה באותה התוכנית:


"יש לנו חבר טוב שהבן שלו לומד בישיבה. אמא שלו עברה ניתוח והוא הלך לבקר אותה בבית-החולים, ובאותו בית-חולים, במחלקה, שכב שם חייל פצוע שראה אותו לבוש שחור-לבן, מגבעת. אומר לו: 'יאללה אתם גם כן, למה אתם לא הולכים לצבא? אנחנו פה, תראה אותי, פצוע, אנחנו, זה, ומה איתכם?'. ואז הוא אמר לו: 'אבל אנחנו מתפללים עליכם, זה גם חשוב'. הוא אומר לו: 'תשמע, כל אחד אצלינו לקח חייל, אז אני, יש חייל שכל הלימוד שלי זה בשביל לשמור עליו, וכל התפילות שלי זה בשבילו, אני על החייל הזה', אז הוא אומר לו: 'כן? ומי זה החייל הזה?', ואז הוא אומר לו את השם, והוא אומר לו: 'זה אני, אני זה החייל'. ואז הוא אומר לו: 'מתי נפצעת?', אז הוא אומר לו: 'לפני שלושה ימים בשעה חמש אחר-הצהריים'. והוא אומר לו: 'בדיוק בזמן הזה אני הרגשתי לא טוב, אני הלכתי לנוח, ואני הפסקתי ללמוד'".


עד כאן המונולוג של הטיפשה, אשר נקרא בערוץ 14: "הסיפור המרגש של עדן הראל". אגב, אין זו הפעם הראשונה שהטיפשה מפיצה את יהדות המינות האורתודוקסית, יש לה סרטונים רבים ביוטיוב בעניינה, כגון: נסיעתה לאומן, הרצאות בהידברות, ושאר הזיות. על-כל-פנים, סיפור זה מוכיח את רמתם הנמוכה והאפסית של צופי ערוץ 14, עוכרי ישראל, אשר כל מעיינם נתון לאלילם הארור, ואשר מתעקשים בכל כוחם לעצום את עיניהם ולאטום את אוזניהם, ולאכול את התבשילים הנגעלים שמאכילים אותם המינים השחורים והעסקנים הליכודניקים. פשוט תת-רמה, כמו סיפורי הדרשנים של בתי האבלים. ערוץ 14 הינו אפוא ערוץ של מינות דורסנית אשר מפיץ את השקפות המינים רודפי הבצע, כדי לקיים את שלטונם ושחיתותם.


והנני זועק ומזהיר: ככל שכת המינות החרדית תתפשט, כך יותר ויותר תיראה המדינה שלנו, עדר של עובדי אלילים נבערים, משולהבים ודורסנים אשר אינם מסוגלים להתמודד עם עובדות ונתונים, ושואבים את כל הידע המועט שלהם מסיפורי פוגי של ביבי וחבר מרעיו המינים.


ועתה לעצם דבריה, ובכן, הטיפשה משקרת במצח נחושה, שהרי החרדים הם שונאי צה"ל ושונאי ארץ-ישראל, וכבר הרחבתי בעניינים אלה וזיקתם זה לזה, וכן בעניין החובה הנעלה לשרת בצה"ל, במאמר: "שירות בצה"ל ליושבי הישיבות" – ושם הוּכח שאין שחר לתביעתם של החרדים לפטור משירות בצה"ל, וכן שתביעתם לפטור מצה"ל נובעת מאהבת המינות ומשנאה לארץ-ישראל, כי רק מינים ארורים ישנאו את צה"ל שמגן על קיומנו בארץ-ישראל.


ואצרף משם כמה נקודות: המינים רואים את עצמם כ"שבט לוי", ולכן לפי דמיונם הם פטורים אפילו ממלחמת מצוה. ברם, בהלכות מלכים ומלחמות נאמר (ז, ד): "אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה"! ואיך עלה בדעתם שחכמים יחייבו את הנשים ואפילו את הכלות לצאת מתחת לחופה אל המלחמה, ואילו שבט לוי יהיה פטור?! הייתכן שהנשים ייצאו למלחמה ויושבי הישיבות הבטלנים והתאוותנים יעסקו בבהמיוּתם בחדרי הישיבות? כמו כן, אין שחר להשוואה שלהם לשבט לוי, וגדולה מכולן, תורתם אינה תורה אלא תורת מינות כעורה אשר לא רק שאיננה מגינה על עם-ישראל, היא אף המיטה עליהם את השואה.


ועתה להיבט נוסף בדבריה של הטיפשה הפגאנית. ובכן, ההשקפה המרכזית שעדן ובעלה מפיצים בתוכנית שלהם היא בגדר עבודה-זרה וכפירה בתורה, וכבר הרחבתי בעניין זה במאמרים רבים, והנה המבוא למאמר: "תורה מגנא ומצלא: התורה מגינה ומצילה?":


מן המפורסמות היא תביעת המינים וצאצאיהם לפטור אותם מעיסוק בפרנסה ומשירות בצבא. תביעתם זו נשענת בעיקר על טענתם שלימוד תורתם מגן ומציל את עם-ישראל. ובכן, אין צל של ספק שטענתם היא טענה שקרית מיסודה מפני שתורתם אינה תורה, אלא דת פרו-נוצרית חשוכה ואלילית, אשר דרסה במגפיים מסומרים את כל יסודות הדת המחשבתיים, וסילפה גם את יסודות ההלכה ופרטיה, בהוסיפם אינסוף חומרות והזיות עד שהמקור נמחק לחלוטין.


זאת ועוד, האם אכן מטרתם להגן על עם-ישראל בתורתם? והלא הם שונאים שנאה-עזה את מדינת-ישראל ואת צבא-ההגנה-לישראל, עד-כדי שהם מתנגדים בתוקף אפילו לומר מי-שברך לחיילי-צה"ל או להצלחת מדינת-ישראל! אז מדוע הם מכזבים שמטרתם להגן על עם-ישראל? קצרו של דבר, תורתם היא תורת מינות עקושה ויקושה שמתעבת את ייעודו של עם-ישראל: להיות עם חכם ונבון שמבער מקרבו הבלים והשקפות מינות פגאניות ומאיר לעולם כולו בדעת ומדע; ותורתם הזאת לא רק שאינה מגינה, אלא שהיא המיטה עליהם את השואה הנוראה.


על-כל-פנים, לצורך בירור העניין נניח שתורתם אמת ונשאל: האם תורת-אמת מגינה ומצילה? ובכן, דומני שההלכה המרכזית ביותר בעניין זה נמצאת בהלכות עבודה-זרה (יא, טו–טז):


"הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא ייבָּעת, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שיישן – לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהן בכלל הכופרים בתורה: שהם עושים דברי תורה רִפאות גוף, ואינן אלא רפאות נפשות, שנאמר: 'וְיִהְיוּ חַיִּים לְנַפְשֶׁךָ' [מש' ג, כב]. אבל הבריא שקרא פסוקים או מזמור מתִּילִּים, כדי שתגן עליו זכות קריאתם, ויינצל מצרות ונזקים – הרי זה מותר [שימו לב, לא רצוי רק מותר!]".


כלומר, מי שהופך את התורה לכלי להציל אותו מנזק קיים וממשי, הוא בגדר מנחש וחובר וכופר בתורה, מפני שהוא הופך את התורה לסגולה פגאנית להפקת תועלת בעולם-הזה. ברם, הבריא שקורא פסוקים כדי "שתגן עליו זכות קריאתם ויינצל מצרות ונזקים – הרי זה מותר". נמצא, שרק לאדם בריא התירו לקרוא פסוקים במטרה שזכותם תגן עליו. אך ברור שאם הבָּריא קורא אותם במטרה להסיר מעליו צרה או נזק ממשיים ומוחשיים שרובצים עליו, אף הוא בגדר מנחש וחובר וכופר בתורה, כי הוא אינו שונה במאומה מן החולה שקורא פסוקים להירפא.


לאור כל זאת, כיצד אפוא יש להתייחס לתביעתם של המינים וצאצאיהם לתקציבים והטבות וכן לפטוֹר מצה"ל, בשל העובדה שהם מגֵנים על עם-ישראל בלימוד תורתם? ובכן, הסכנות הביטחוניות שעם-ישראל מתמודד עמן הינן ממשיות ומוחשיות, בדומה לאדם החולה אשר מתמודד עם חולאים ממשיים ומוחשיים, ובדומה לאדם הבריא שיש לו צרות שהוא מבקש להסירן מעליו באמצעות קריאת פסוקים. לפיכך, כל הטוענים שלימוד תורתם מציל את עם-ישראל מהאויבים והצרים שסובבים אותנו, הינם מנחשים וחוברים וכופרים בתורה. נקודה.


והנה עוד הלכה אשר קרובה לענייננו מהלכות מזוזה (ה, ה):


"אלו שכותבין בה [במזוזה] מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות – הרי הן בכלל מי שאין לו חלק לעולם-הבא: שאלו הטיפשים, לא די להן שביטלו המצוה אלא שעושין מצוה גדולה, שהיא ייחוד שמו של הקדוש-ברוך-הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו הוא קמיע [=סגולה] להניית עצמן, כמו שעלה על ליבם הסכל שזה דבר המהנה בהבלי העולם".


כלומר, לא רק הפיכת לימוד התורה לכלי להפקת תועלת גשמית בעולם-הזה, היא בגדר ניחוש וחבירת-חָבֶר וכפירה בתורה, אלא, הפיכת כל מצוה ממצוות התורה לכלי להורדת שפע גשמי דמיוני מבורא-עולם היא דבר חמור ומגונה מאד, אשר מכרית את האדם מחיי העולם-הבא.


הדבר היחיד שהתירה התורה הוא לקיים את המצוות במטרה להינצל מייסורים באופן כללי או במטרה להיות רצויים לפניו יתעלה כדי לזכות לשכר – אך להפוך את לימוד התורה ומצוותיה לסגולה פגאנית שפועלת בדיוק-כמו ואף-טוב-יותר מאמצעים ממשיים ומוחשיים, כגון אפילו טוב יותר מהפעולות ההגנתיות וההתקפיות של צבא-ההגנה-לישראל, או אפילו טוב יותר מעשיית השתדלות במלאכה ובפיתוח הארץ במדעים ובתשתיות וכו' – כל אלה הם מנחשים וחוברים וכופרים בתורה, לדוגמה: כל אלה שאומרים "תהלים במקום טילים" או "לימוד התורה במקום כיפת ברזל" וכו'. יתר-על-כן, מה שהתירה התורה לקיים את המצוות במטרה להינצל מייסורים או כדי לזכות לשכר, הוא רק לבני האדם שבשל רמתם הנמוכה אינם מסוגלים לעבוד את ה' מאהבה. כלומר, אין זו התכלית אלא אך ורק אילוץ הלכתי-מחשבתי, שחובה להתאמץ ולהשתדל מאד להתרומם ממנו, ועוד בעניין זה ראו: "מובטח לו שהוא בן העולם הבא?".


ערוץ 14 – ערוץ המינים האורתודוקסים
.pdf
הורידו את PDF • 149KB

195 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Comment


ביבי נתניהו הארור הוא שבתאי צבי של דורנו

אבל לדעתי הוא לא מתחנף לחרדים בשביל שהוא מאמין בסגולות שלהם אלא פשוט בשביל שהפוליטיקאים החרדים הרשעים/כסילים ישמרו לו על הכיסא

שותפות אינטרסים לתחזוק משיח השקר ולדרדורה של המדינה מדחי לדחי

ה׳ ירחם

Like
bottom of page