תשובה לטמבל אורתודוקסי

לאחרונה כתב מאן דהו תגובה על מאמרי: "אמונתו של רש"י בשדים – חלק א". כותב התגובה מדמה שהוא חכם ונדמה לו שהוא שולל את דבריי "בהבל פיו" כלשונו. ובכן, כדי שלא להניח לו לחשוב שהוא חכם בעיניו, השבתי לו תשובה מפורטת על כל דבריו, והנה היא לפניכם.


אולם, טרם שאפרושׂ את תשובתי, אני מוכרח לגנות בתוקף את המנהג שיש לחכמים בעיניהם למתוח ביקורת חריפה בענייני אמונות ודעות, ביסוד היסודות ועמוד החכמות, בעניינים שנוגעים ברומו של עולם ואשר הם תכלית האדם – ויחד עם זאת, הם נוהגים לכתוב את ביקורתם בעילום שם, כמו שהכותב הזה בחר לקרוא לעצמו – "החולק". אז מי אתה החולק? מדוע אינך מזדהה בשמך? האם אתה עד-כדי-כך חסר ביטחון עצמי ועלה נידף בדרכך הרוחנית הדמיונית, עד שאינך מסוגל להזדהות בשמך האמיתי? ואיך אתה מעז לכתוב בעילום שם בעניינים ברומו של עולם, כמו אחרון הטוקבקיסטים אשר משרבטים בענייני חולין את הבליהם והגיגיהם!


וכי זו היא הדרך שיש לנהוג בדת משה? כאחרון הטוקבקיסטים אשר מסתתרים כגנבים?


ועתה לדברי המהביל "החולק" אשר נדמה לו שהוא חכם ויודע אמיתה של תורה:


א) אינני יודע אם מישהו בעל שיעור קומה טרח לצאת נגד מאמריך, או לכל הפחות להוכיחך על דבריך. לא יודע מנין יש לך ולדומים לך את ה"אומץ" לפעור את פיהם כנגד ראשונים כמלאכים. בכל אופן, מכיוון שחייבים למחות, ארשה לעצמי אני הקטן להפנות את תשומת ליבך לפשט העקום שבו פירשת את הגמרא במסכת סנהדרין סז ע"ב.


וכך כתבת: "נראה לי שיש להבין את הגמרא הזו באופן הבא: מעשי שדים וכשפים הם שני סוגים מפעולות המכשפים האליליים הקדמונים. במעשה שדים המכשף היה נעזר בשד כדי לבצע את הכישוף, ובמעשה כשפים לא היה שד ברקע. ולכן הביאו את הפסוק 'לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת', ללמדנו שהם-המכשפים מתהפכים, פעם בלטיהם ופעם בלהטיהם".


הפשט העקום נובע בראש ובראשונה מכך שלדבריך הגמרא הביאה את הפסוק "להט החרב המתהפכת" כדי ללמדנו שהמכשפים מתהפכים במעשי הכישוף. אוי נו באמת?? כל דרדק המתחיל ללמוד גמרא ירים את גבותיו למשמע פשט הזוי כזה בדברי הגמרא. וכי לא יכלה הגמרא פשוט לומר שהמכשפים מהפכים בדבריהם? וכי בשביל זה צריך פסוק מפורש שאינו ממין העניין כלל כדי לרמז לנו בדרך עקיפה ובלתי ברורה בעליל שהמכשפים מהפכים בדבריהם? ברור שכוונת הגמרא בהבאת הפסוק היא בדגש על המילה "להט" (הדומה למילה להטיהם) שעלי ידי ה"להט" החרב מתהפכת.


ב) באותה מידה אפשר לפרוך את כל מאמריך בהבל פה. וחבל שבזבזת את זמנך וכל שכר לימודך הלך כדי לבזות את אחד מן הראשונים רש"י הקדוש.


ג) נכון שהרמב"ם שולל את קיום השדים. אך מוטב שתשאיר לרש"י והרמב"ם לחלוק ביניהם. ואל תעיז להכניס את ראשך בין השרפים ולתפוס כדעת אחד מן הראשונים ולזלזל בחולק עליו ולבזותו כאילו הנך בדרגת קדושתו וידיעותיו.


ד) מתוך היכרותי עם חוקרי המקראות, ד"ר ופרופסורים למיניהם. די ברור לי כי אתה והם תמשיכו לתרץ את עצמכם בדקדוקי עניות כאילו אתם הצודקים ואנחנו רפי השכל.


דורות על דורות לא קם האחד שיצא נגד רש"י והנה סוף סוף "זכה" דורנו באיש האשכוליות???

ה) כלך לך אל הגמרא במסכת גיטין דף ז "אלו ואלו דברי אלוקים חיים&q