המשך ההתכתבות עם תלמיד המקובלים

עודכן ב: לפני יומיים

לאחרונה פורסם מאמר שכותרתו: "לאיזה רב או חכם ראוי לשמוע בימינו?", והוא כולל בתוכו התכתבות עם תלמיד של אחד מגדולי המקובלים בעיר נתיבות. התכתבות זו נמשכה וראיתי לנכון להביא גם את המשכה, כדי לזכות את הרבים ולהבין עד כמה מתעים אנשי הבצע והתוהו את בני אדם הכשרים, ועד כמה עמוקה שוחת הסכלות שהם חפרו להם.


והנה לפניכם תשובתו של אותו תלמיד על פרסום המאמר שנזכר לעיל:


ערב טוב, אשמח לחדד שתי נקודות שהזכרת במאמר הנ"ל:


1) כתבת לי כך: "אין לנו את אותה הטלית, ולא אותם התפילין, ולא אותן המזוזות, ולא אותם ספרי תורה, ולא אותו אתרוג, ולא אותו שופר, ולא אותה תפילה, ולא אותה לשון הקודש, וגם הבשר והעוף שהם אוכלים אינם כשרים לדעת רבנו ולפי מסורת התורה-שבעל-פה".


אשמח אם תפנה מזמנך כדי לפרט לי על כל אחת מהמצוות הנ"ל, למען אזכה גם אני לקיים אותה אליבא דרבנו הרמב"ם.


2) דרך אגב, מהו הדבר הזה שאמרת על איזה מקובל: "שכבר התבער מן העולם לפני שנים רבות תודה לאל, שהוא ידע את הנסתרות: לעתים גם בניגוד לרצונו"?


ועוד הוספת: "וברור שהשקר הזה שהוא הפיץ על עצמו, אם מתוך סכלות ופתיות ואם מתוך רשעות ונוכלות, נועד לצייר אותו כמשה רבנו בשעתו, אשר מתוך ענוותנותו סירב להנהיג את עם-ישראל, כאילו גם הרשע הפתי הזה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, וראוי לשמוע לו כאילו הוא משה רבנו...".


בתחילת דבריך ניכר שלא הכרת אישית את הרב... [אביו של המקובל הנדון], כי "מקובל" ודאי הוא לא היה. מאידך, מהמשך הדברים עושה רושם שאתה הכרת אותו מקרוב, או שמא יש בך רוח הקודש ואתה מסתיר אותה? :) שהרי כתבת באלו המלים: "כאילו גם הרשע הפתי הזה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, וראוי לשמוע לו כאילו הוא משה רבנו".


אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע? אשמח אם תספר לי, כדי שאדע את האמת. כי עד היום החזקתי אותו לאחד מצדיקי הדור הקודם. אבל אם יש לך ראיות שישנו את דעתי, אשמח לשמעם. תודה על הכל...


להלן תשובתי:


ערב טוב,


1) עיין מאמרי בעניין כשרות ספרי התורה המזוזות התפילין וספרי התורה (חלק א, חלק ב), וממנו תבין שכל ספרי התורה והתפילין והמזוזות בימינו פסולים (למעט בודדים). לאחר שתסיים זאת נמשיך הלאה לעניינים נוספים.


2) אכן הנני מכיר היטב את השרלטנים, לא בגלל שהנני מכיר אותם אישית, אלא כי הנני מכיר ויודע את שיטותיהם, כי כולם פחות או יותר אותו דבר, עם דגשים שונים, אך את כולם מניע הכסף וטובות ההנאה, ולכן, אם הבנת אחד הבנת את כולם. ואם הבנת את שיטותיו של אחד הבנת את שיטותיהם של רבים.


מדבריך עלה שהר"ב שהזכרת זכה לידיעת הנסתרות לעתים גם "בניגוד לרצונו", ומזאת הסקתי מה שהסקתי. כי ברור שהוא שקרן, שהרי הוא תועה ומתעה אחר ההבל, ואת זאת הנני יודע היטב מתוך הכרת השקפות העולם של דרך האמת לעומת ההבל והתהו.


מדוע הוא אפוא מתעה את האנשים שהוא זוכה לידיעת הנסתרות גם בניגוד לרצונו? ובכן, חפש תמיד את השקר ואת מניעיו, והמניעים הם תמיד זהים: ליצור הילת קדושה וענווה שקרית כדי שיתפשו את אותו "צדיק" או "מקובל" או איך שתרצה לקרוא לו, כמלאך עלי אדמות שזכאי למימון ולהערצה. וגם אם במקרה המסוים שלו לא צדקתי, מותר לחשוד ברשעים עובדי האלילים אשר מתעים את העם, אפילו עם ראיות חלושות. וגם על-כך עליך ללמוד, אך אי-אפשר ללמוד הכל בבת אחת.


כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן...


המשך דברי אותו התלמיד:


כתבת: "את כולם מניע הכסף וטובות ההנאה, ולכן אם הבנת אחד הבנת את כולם. ואם הבנת את שיטותיו של אחד הבנת את שיטותיהם של רבים"...


דבריך אכן צודקים לגבי רוב ככל מפורסמי השקר שבדורנו. אמנם, תתפלא לשמוע שיש מיעוט של צדיקים שעובדים את ה' בכל לבם ונפשם, בלימוד תורה לשמה, בענווה ובקדושה. הרב המדובר מעולם לא ביקש פרוטה מאיש. וכל מה שקיבל מאנשי חסד, הוא השקיע במוסדות התורה שהיו ברשותו. הוא עצמו גר בבית פשוט מאוד, בבניין ישן מאוד בנתיבות.


עוד כתבת: "מדבריך עלה שהר"ב שהזכרת זכה לידיעת הנסתרות לעתים גם 'בניגוד לרצונו', ומזאת הסקתי מה שהסקתי. כי ברור שהוא שקרן"...


חבל שאתה לא בודק לפני שאתה מכליל את כולם.


כלל קבע לנו בתנא דבי אליהו רבה (תחילת פרק ט): "מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ, בין ישראל בין עכו"ם, בין איש בין אשה, בין עבד ובין שפחה הכל לפי מעשה שהוא עושה – כך רוח הקודש שורה עליו".


לגבי המקרה הספציפי שהזכרתי שהרב רואה בניגוד לרצונו, כנראה לא הבנת אותי נכון... הרב מעולם לא פרסם או אמר דבר כזה ברבים. את המעשה הנ"ל סיפר לי אחד מהחסידים של הרב, ומעשה שהיה כך היה:


אשתו של אותו חבר הייתה גננת במוסדות של הרב. ופעם אחת היא באה לפניו עם רשימה של ילדים שבשלים לעלות לכיתה א', וכאלה שלא. על אחד מהשמות של הילדים שלא היו בשלים, הרב אמר לה שהוא רוצה לבדוק את העניין.


שבוע לאחר מכן, חבר שלי ואשתו הגיעו שוב לבית המדרש של הרב והגישו לו שוב את הרשימה. לגבי הילד שהיה בסימן שאלה הרב אמר להם כך: ראיתי את אימו של הילד, והיא צדיקה מאוד. ואני יודע שאם ההורים קדושים ושמורים אז הילד יוכל להסתדר בכיתה א' ולא צריך לעכב אותו שנה נוספת בגן, כי הכל תלוי בקדושה של ההורים.


באחד המקרים שאותו חסיד הגיע עם אשתו לפגישה אצל הרב, תוך כדי שיחה האשה אמרה לרב: איזה זכות יש לרב שהוא רואה דברים כאלה (כלומר, רואה ברוח הקודש את דרגת הקדושה של האדם). ואז הוא אמר לה: זה לא תמיד נעים. לפעמים באים לפני אנשים ואני יודע את העוונות שלהם, וזה ממש קשה להיות לידם... אבל ה' נתן לי את הכוח הזה כדי לעזור לעם ישראל. [עד כאן הסיפור].


ה' קבע כלל בבריאה, על-פי מעשיו של האדם, כך שורה עליו רוח הקודש... אדם שזיכך מאוד את התאוות שלו, את העיניים שלו, את הדיבור שלו, ממילא הוא כלי ראוי ששכינה תשרה עליו. זה עובדה קיימת. אולי כדאי שתתחיל לחקור אחריה, כי היו הרבה צדיקים במשך הדורות שזכו למדרגות כאלה.


אפשר להכחיש הכל, וזה הכי קל. החכמה היא לבדוק את הדברים.


כך למשל היה את המעשה הידוע עם בבא מאיר (בנו של בבא סאלי) שבאו אליו זוג הורים שהילד שלהם נחטף בחו"ל, ומהבית שלו באשדוד הוא צייר להם מפה מדויקת איפה הוא נמצא, וכך חילצו אותו כחות הבטחון...


משפט היה שגור על פיו: סדר האותיות הם: עפ"צ – אדם שמוסר נפש על שמירת העיניים והפה זוכה להיות צדיק, וממילא תשרה עליו רוח הקודש.


מסתמא שיש לך דעות קדומות שיגרמו לך להכחיש את הכל, אבל הייתי מציע לחקור בעניין זה, אולי תגלה דברים חדשים שלא ידעת...


להלן תשובתי:


כל מי שנוגע בתורת הקבלה ומרומם את הדת הפרו-נוצרית, אינו יכול להיות גדול אמיתי.


והוא הדין לר"ב שהזכרת שכבר נתבער מן העולם, וטוב שכך.


ומה שאמרת שהוא השקיע במוסדות תורה, כבר אמרת הכל, שהרי הוא השקיע בתורה פרו-נוצרית, ולכן איני מאמין לו שהוא לא נטל לעצמו, ולא בהכרח לפאר את ביתו ובית שימושו, אלא לסדר את בניו ונכדיו בדירות ובמכוניות, וכמו שנהג שטיינמן "הצנוע" שנכדו גנב מספריית המינים שבדירתו המתפוררת שלושה מיליון ש"ח במזומן, וכמו שנוהג קנייבסקי, ועושק את ההמונים ב"קופת העיר", שבניו ונכדיו ומקורביו נוטלים ממנה עמלות שמנות (עד 50% אחוז, כדי שהם יוכלו להתחסד ולהצטדק שהרוב הולך לצדקה...).


אם תמשיך ללמוד את דרך האמת תבין את הדברים הללו, ותבין שאין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ואין בור יותר גדול ממי שמרומם את הדת הפרו-נוצרית, וממי שמטיף להזיות הקבלה והסכלות.


אין לי עניין להמשיך בדיון בעניין זה יותר, אם תרצה ללמוד – תלמד, ואם לא תרצה, תישאר במחשבתך השגויה שהם גדולים, ואני נקי לפני ה' יתעלה כי הזהרתיך ואתה התעקשת להישאר בהזיותיך.


אגב, הבאת ראיה מ"תנא דבי אליהו רבה" ואינך יודע שמדובר במדרש מאד מאוחר (כנראה מן המאה התשיעית ברובו המוחץ והמכריע), והוא חיבור פסאודו-גרפי (כמו ספר הזוהר) שיוחס בשקר לאליהו הנביא, ללא שום ראיה וללא שום הוכחה אמיתית. שהרי אם הוא של אליהו הנביא הוא היה נכלל בתוך התנ"ך.


כמו כן, הסיפור שהבאת מוכיח את דבריי, ולא שמת לב לכך, שהרי כתבת כך: "זה לא תמיד נעים. לפעמים באים לפני אנשים ואני יודע את העוונות שלהם, וזה ממש קשה להיות לידם... אבל ה' נתן לי את הכוח הזה כדי לעזור לעם ישראל". וזה בדיוק מה שהבנתי מדבריך! כלומר, כאילו הקב"ה מכריח אותו לדעת את הנסתרות, וכאילו הוא נביא, וזה דבר חמור מאד, והוא בגדר נביא שקר והיה ראוי למיתה משונה, וברור שהסיפור הזה יצא מאותו מקובל...


לגבי שאר ההזיות שכתבת, אין לי צורך להתייחס אליהן, כי כל עוד טוען הנבואה לא הוכיח שהוא נביא לפי כללי ההלכה, אסור לנו להתייחס אליו כאל נביא אשר יודע את הנסתרות. ואין לשום אדם יכולת לידע את הנסתרות חוץ מנביא, לשום אדם! חוץ כמובן מלנוכלים ולשרלטנים למיניהם, דהיינו רבותיך.


ולא מדובר בדעות קדומות כמו שטענת, אלא בכללי הלכה!!!


כמו כן, היכן בתורה-שבעל-פה נאמר שהקב"ה קבע כלל בבריאה שיש יכולת לאדם שאינו נביא לידע את העתידות? והלא בתורה כתוב במפורש: "נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן" (דב' יח, טו), כלומר, אך ורק לנביא מותר לשמוע בענייני הנסתרות, ולא לשום אדם אחר!


צר לי עליך אך אתה שקוע חזק מאד בהזיות. כמו כן, עיין במאמרי: "היוכל אדם לדעת את סוד העתידות" ושם סיפרתי סיפור משלי על הבבא בובה. ועל ציור המפה על-ידי הבבא מאיר שר"י – על זה נאמר: "פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר" (מש' יד, טו).


ואגב, כדי להיות נביא שתשרה עליו השכינה לא די בשמירת העיניים והפה, אלא צריך להיות גם אדם חכם בתורה ובמדעים, שהרי חז"ל כבר לימדונו: "אין נבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר", ורבנו מבאר שחכם הוא מי ששכלל את מעלותיו ההגיוניות והשכליות, והתרומם להבנת המדעים והחכמות.


כל הבבות שציינת הם בורים ועמי ארצות, שהרי הם אפילו לא מצליחים לזהות שספר הזוהר הוא ספר אלילי, ובשביל זה לא צריך אפילו להיות חכם, פשוט לא צריך להיות טיפש כמו בלטה!


וברור שאכחיש את הכל, כי כל מה שקשור לעבודה-זרה ולאלילות, חובה להכחישו כולו, ולא רק אותו, אלא גם את כל הגרורות שלו, וגם את כל הנספחים אליו, כי חובה עלינו לעקור את העבודה-הזרה כולה ולמחות את זכרה וכל עקבותיה מן העולם! הכל בכל מכל כל! והראשונים למחייתם הם רבותיך האלילים.


המשך דברי אותו התלמיד:


אני מתחיל לאט-לאט להבין את דבריך... אבל אני מבקש שלא תאבד את סבלנותך כי בכל זאת מדובר בדרך חיים של כעשר שנים, בה הכרנו מושגים הפוכים ממה שאתה מסביר.


מכל מקום, יש עוד כמה דברים קטנים שאשמח שתסביר לי אותם, אחר בקשת המחילה...


1) היוצא מדבריך שכל תורת החסידות היא שיבוש אחד גדול. אם כן, מה היה השורש שהניע את הבעל-שם-טוב ותלמידיו להוציא לעולם תורה שקרית?


2) המעיין בספרי הקבלה והחסידות ימצא שם חכמה נשגבה ועמוקה מאוד, ועל זה יודה כל בר-דעת, שהרי לא עמי ארצות למדו ולימדו תורה זאת, אלא חכמים ונבונים. ואם-כן איפה הייתה הטעות שלהם?


3) לפי מה שהבנתי כשבעים או שמונים אחוז מעולם התורה היום חי באשליות ובהזיות, ותורתם קרובה יותר אל הנצרות מאשר ליהדות. אם כן, איך זה שהעולם עדיין קיים, שהרי מצינו שכתב רבינו בהלכות תשובה שמדינה שהיו עוונותיהם מרובין הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו?


אני ממש מודה לך. לילה טוב.


להלן תשובתי:


אני מתנצל שאיבדתי את סבלנותי. מדברים ניכר שכוונתך לשם שמים, לפיכך אשתדל להבא להתאזר בסבלנות. אנא דון אותי לכף זכות... תודה.


אני שמח ומודה לה' יתברך שאתה מתחיל להבין את דבריי. אכן דת האמת ודרך האמת מורים למושגים הפוכים לחלוטין מדרכי השקר וההבל. ואתה מוזמן לבחור באמצעות צלם האלוה שהוענק לך מאת ה' יתעלה, איזוהי הדרך הישרה שיבור לו האדם. אשמח תמיד להשיב לך ככל יכולתי, ויהי רצון שה' יהיה בעזרי להשיב לך דברי אמת מדויקים ככל שניתן.


לשאלותיך ולתמיהותיך,


אכן, תורת החסידות הינה שיבוש אחד גדול, אמנם, יש בה דברי אמת, כמו שיש בנצרות ובאסלאם, אך באופן כללי, מדובר בדת אלילית. ככל שתלמד על דרך האמת תבין זאת יותר ויותר, כי כאשר תלמד את יסודות הדת שקיבלנו מאת משה רבנו בהר סיני, אתה תמצא אותם מנוגדים בתכלית להשקפות ההבל ולהזיות המאגיות שהנחילו לך בעולם החסידות כביכול, שאינו אלא עולם של הערצת בשר ודם, ומלא וגדוש באמונות תפלות.


באופן כללי, עולם החסידות מנחיל את מושגי ההבל לבני האדם במטרה להנציח את הבערות הטמטום הכסילות והאלילות, כי במצבים בהמיים אלה קל מאד לתמרן את ההמונים (כמו שאוספים צאן ובקר), קל מאד לגרום להם להאמין בכל מה שנרצה, וקל מאד לנטוע בקרבם הערצה לבני אדם, דהיינו לבעט"ש הטיפש ולשאר הסכלים שנהנו מהערצת ההמונים.


זו הסיבה המרכזית, אך יש סיבות משניות, כגון הנהייה אחר התאוות, החסידות מעודדת מאד את התאוות, כגון תאוות האכילה וההתבהמות, "אכול וקבל שכר", טישים של זלילה ושתייה חריפה, עצלות מלהפעיל את המחשבה, ומלהתבונן ומלהשקיע להבין דבר לאשורו – די באימוץ הזיות הבל ובמלמול מנטרות מטופשות שאינן מאתגרות את המחשבה, תוך שתיית "משקה" ואיבוד הדעת בריקודים ובניגונים, כדי להיות "קרוב" כביכול לה' יתעלה ויתרומם, ולזכות לגדולות ולנצורות בעולם-הזה וכמובן בחיי העולם-הבא.


החסידות מאבדת את הדעת בהזיות ובדרך החיים הבהמית. היא מקדשת את הטמטום ואת האיסור לחשוב. "לזרוק את השכל" זה אחד המוטיבים המרכזיים בחסידות, לשמוע לאליל המקומי לכל אשר יאמר, ולפטור את האדם מהתבוננות אמיתית ומחשבון נפש עמוק. לאליל ולמקורביו זה מאד נוח, כי הם מתמרנים את ההמון לכל אשר ירצו, ובדרך זו הם מפיקים אינסוף טובות הנאה, כי כוח הציבור הוא כוח צרכני אדיר, וכוח פוליטי וחברתי עצום. כך האלילים הללו נהנים מחיי עושר רווחה ופינוק, וחסידיהם עובדי האלילים נהנים מחיי בהמיות והתבהמות בהכשר האליל המקומי, מבלי לערוך חשבון נפש ומבלי לאמץ את המחשבה.


אין שום חכמה בספרי הקבלה והחסידות, אולי תמצא שם מדי פעם דברי מוסר, אך באופן כללי, אין שם עניינים אשר מרוממים את האדם לידיעת ה' או לייחודו או לידיעת השקפות נכונות ואמיתיות, ולצד ההעדר הזה, הם מלאים וגדושים בהזיות מאגיות, בסיפורי מעשיות שנועדו להתמיה את ההמונים ולגרום להם להעריץ את האלילים האדמו"רים ושאר הגדולים המדומים. אך בעיקר הם נועדו להסיח את הדעת מלימוד מדעים וחכמה אמיתית שתרומם את השכל ותנחה אותו להבחין בין אמת לבין שקר, וכך תשפוך אור על סכלותם של האלילים ועל דרכיהם הפרימיטיביות והנגעלות, וכמו שאומר רבנו בצוואתו למורה הנבוכים:


"אבל המבולבלים אשר כבר נתטנפו מוחותיהם בדעות הבלתי נכונות ובדרכים המטעים [...] הם יירתעו מפרקים רבים ממנו [מן המורה], ומה מאד יקשו עליהם, כי לא יבינו להם עניין, ועוד, כי מהם תתגלה פסולת הסיגים שבידם, שהיא סגולתם ורכושם המיועד לאידם".


כלומר, מי שנתטנף מוחו בהזיות, יקשה עליו מאד להבין דברי חכמה באמת, ויתרה מזאת, מן האמת "תתגלה פסולת הסיגים אשר בידם", שהרי ברגע שאדם לומד ומשכיל, הוא לומד לזהות ולהבחין בין אמת לבין שקר, והוא יזהה את סכלות השרלטנים למיניהם, וכן את שקריהם הגלויים ואף הנסתרים. ולכן החסידות מזהירה מאד מללמוד את מורה הנבוכים, ואפילו מללמוד את ספר המדע (חוץ מחב"ד שגורסים את הרמב"ם כמו שגורסים זוהר), כי מי שלומד את יסודות המחשבה האמיתיים, ומי שלומד מדעים ומבין איך צריך לבנות הוכחה וראיה, ואיך מוכיחים טענה באמצעים רציונליים אמיתיים, מבין, שכל סיפורי ההבל שלהם הם אפס מאופס – וכולם בנויים על סיפורי מעשיות שבאמצעותם הם מתמיהים ומפליאים את ההמונים ומחוסרי הדעת אשר מחפשים להם קנה רצוץ להישען עליו, ואתה תשמע את ההמון, בעת שהאלילים הללו מספרים להם סיפורי מעשיות והזיות, מתפלאים ונדהמים ומעריצים את האלילים הללו, ומתוך הקהל תשמע: פשש.... פשש... איזה גדול!!


והיום דיברתי עם אדם אשר עזב את ברסלב, והוא לימד אותי שנחמן הארור אסר וגינה מאד את לימוד מורה הנבוכים, ועתה אתה גם עשוי להבין מדוע...


האלילים הללו שלימדו חסידות לא היו חכמים ונבונים, הם היו הוזי הזיות, ואתה מוזמן לעיין לדוגמה במאמריי על קוק או על הרמב"ן או על עוד הוזי הזיות, ותראה עד כמה הם היו טיפשים וסכלים, אולי הם נדמים לך לחכמים, מפני שלא למדת את יסודות הדת האמיתיים, וחונכת וגדלת על ברכי ההזיה שהם חכמים, אך הם סכלים נבערים מאד. וגם ביחס לאפיפיור, מיליארד וחצי מאמינים שהוא "גאון עולם" ו"קדוש עליון", ועוד מיליארד וחצי בטוחים שמוחמד המשוגע הוא נביא נעלה ומרומם שנשלח אלינו מאת ה' יתעלה.


ומכאן תבין שאין שום חכמה עמוקה בחסידות, רק הזיות על-גבי הזיות שמתובלות במוסרים ודברי אמת למחצה לשליש ולרביע, שנועדו להחזיק את השקר הכללי של החסידות, כי כל שקר זקוק למעט דברי אמת, ואפילו קמצוץ זעיר, וכמו שגם בנצרות וגם באסלאם יש דברי אמת מסוימים, שנועדו להחזיק את השקר הטמטום והאלילות.


איפה הייתה הטעות שלהם? נטייתם אחר התאוות הבהמיות גרמה להם ודרדרה אותם להתעות את ההמונים אחר ההבל כדי להשיג את תאוותיהם, זו הסיבה המרכזית. אמנם, היו ביניהם גם פתאים גמורים, סכלים אשר יותר תועים מן הבהמות, אך רובם לעניות דעתי פשוט בהמות הולכות על שתיים בעלות אינטרסים ברמות נוכלות כאלה ואחרות.


אכן, העולם האורתודוקסי הינו עולם של שקר, ולא לחינם בית-המקדש חרב, ולא לחינם עם-ישראל סובל ייסורים, ולא לחינם העולם כולו סובל היום מהקורונה, ולא לחינם לפני שבעים-שמונים שנה התרחשה שואה נוראה אשר החריבה את כל יהדות היידישקייט שהייתה באירופה, כל תרבות המינים וצאצאיהם שהייתה באירופה נחרבה לחלוטין ולא לחינם!


ואגב, מדובר בהרבה יותר משבעים-שמונים אחוז מקרב העולם הדתי האורתודוקסי...


ועדיין, אתה שואל איך העולם קיים? ובכן הקב"ה הבטיח לאחר המבול שהוא לא יחריב עוד את העולם, לא משנה מה יקרה.


כמו כן, הקב"ה הוא לא בן אדם שאין לו סבלנות: "כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כְּיוֹם אֶתְמוֹל כִּי יַעֲבֹר" (תה' צ, ד), והוא מנהל את העולם בדרך נשגבה ונסתרת מאיתנו, עד שעם-ישראל יחזור לדרך הישרה וישוב לה' אלוהיו ולדרך האמת, כמו שהבטיחו הנביאים, ונכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונמלא את ייעודנו כאור ליהודה ואור לגויים.


ואז תתגשם גם נבואת ישעיה (יא, ט): "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת יְיָ כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים".


ביחס להלכות תשובה שהזכרת (ג, ג–ד), כך רבנו כותב שם:


"וכן מדינה שעוונותיה מרובין מיד היא אובדת, שנאמר: 'זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה' [בר' יח, כ], וכן כל העולם כולו אם היו עוונותיהם מרובין מיד הן נשחתין, שנאמר: 'וַיַּרְא יְיָ כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם' [בר' ו, ה]. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות אלא לפי גדלן. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות שנאמר: 'יַעַן נִמְצָא בוֹ דָּבָר טוֹב' [מ"א יד, יג]. ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות שנאמר: 'וְחוֹטֶא אֶחָד יְאַבֵּד טוֹבָה הַרְבֵּה' [קה' ט, יח]. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע היאך עורכין הזכויות כנגד העוונות".


לפיכך, נראה לי שיש בעם-ישראל דברים טובים אשר מאריכים להם, כמו שיש להבדיל דברים טובים אצל הנוצרים והמוסלמים אשר מאריכים להם, האם העובדה שעם-ישראל קיים מעידה על-כך שעם-ישראל הולך בדרך האמת? האם העובדה שהנצרות והאסלאם ועובדי האלילים בהודו קיימים מעידה על-כך שהם הולכים בדרך האמת? וכי כל-מי שהקב"ה לא לוקח אותו מן העולם הוא בהכרח צדיק? והלא כמה רשעים ארורים ישנם בעולם...


אלא, שים לב לדברי רבנו: "ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע היאך עורכין הזכויות כנגד העוונות". כך שלעולם לא נדע את התשובה המדויקת לשאלה הזו, מה שאנו כן יודעים בהחלט, הוא שעם-ישראל רחוק מאד בימינו מדרך האמת וממילוי ייעודו להאיר לכל העולם באור האמת והתורה, ודי לך לבקר בהר-הבית כדי להבין זאת. שהרי אמרו חכמים: "כל דור שלא נבנה בימיו בית-המקדש כאילו נחרב בימיו", כלומר, עדיין אנחנו בדור תועה אשר אינו ראוי שייבנה בו בית-המקדש, ואפילו סנהדרין אין אנו מסוגלים להקים!


כמו כן, אל תשכח שלפני שבעים-שמונים שנה הקב"ה החריב את העולם פעמיים בשתי מלחמות עולם קשות ועקובות מדם, ולא רק את העולם כולו, גם את תרבות המינים וצאצאיהם כמו שאמרתי לעיל, כך שהנה לפניך ראיה חזקה מאד לכך שהם רשעים ארורים אשר מתעים את העם אחרי ההבל וההזיות האליליות, כי "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא" (דב' לב, ד). אלא שאינך צריך לצפות שהקב"ה יחריב את הרשעים בכל עת ובכל שעה, לא זו היא דרכו, ולכל אורך ורוחב התנ"ך אתה תראה שהקב"ה מאריך אפו לרשעים עד יום אידם שבו הם נופלים לשאול ואבדון. וכמו אחאב הרשע ואישתו איזבל ומנשה הרשע וירבעם הרשע אשר חטא והחטיא את ישראל, כולם האריכו ימים על מלכותם, למה? רק אל דעות יודע את התשובה לשאלה הזו.


אך זכור את הכלל: "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט", כל אחד מקבל את המגיע לו במוקדם או במאוחר, בעולם-הזה או בעולם-הבא.


מה שהקב"ה דורש ממך הוא להבין דברי אמת, לא לקבוע לפי דמיונות מהי דרך האמת, אלא מתוך עיון שכלי אמיתי מקיף ומעמיק.


"הַנִּסְתָּרֹת לַייָ אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת" (דב' כט, כח), עלינו אפוא להתמקד בלימוד הנגלות, דהיינו התורה והחכמה, ולא להפנות עורף לצלם האלוה שהוענק לנו, ולא לאטום את המחשבה ולהחשיך את הדעת בהזיות.


ה' יהיה בעזרך ובעזר כולנו!


המשך דברי אותו התלמיד:


דבריך מאלפים ומחכימים. עד היום הייתי בטוח שרק בדור שלנו ישנם "גדולים" שמחפשים שיעריצו אותם, אבל חידשת לי שמה שהיה הוא שיהיה, כלומר שלאורך כל הדורות האחרונים הייתה קיימת התופעה הזאת. ישר כוח גדול.


לא יכולתי להיכנס לשבת בלי לקרוא את תשובתך, תודה על הזמן היקר שהקדשת למעני.


שבת שלום ומבורך!


להלן תשובתי:


ברוך תהיה!


שים לב גם לשם של הארגון שעורר את הדיון בינינו: "המאיר לארץ". המלים הללו נאמרו במקורן בתפילת שחרית כלפי הקב"ה: "המאיר לארץ ולדרים עליה" וכו'. כלומר, הר"ב ישראל אברג'ל לקח כינוי שנועד להקב"ה, וקבע אותו כשם לכותר הארגון שלו!


כאילו הוא זה אשר מאיר לארץ ולדרים עליה, ולא הקב"ה יתרומם שמו אשר עליו נאמרו המילים הללו... ומילא אם הוא היה מאיר בתורת אמת אשר מרוממת אותנו לדרך האמת, אבל גם להתיימר וגם לשקר? והנה לך ראיה מפורשת מתוך האתר:

המשך דברי אותו התלמיד:


שבוע טוב ומבורך.


תשמע, גם אם נגיע למסקנה שאכן תורת הקבלה היא שיבוש, זה כאב לב גדול. כי מדובר באנשים שבאמת רוצים לעבוד את ה', והם מוסרים נפש על זה, כאמור, בשינה מועטת ובלימוד במשך שעות של זו התורה. כמו כן, אני לא מצליח לעכל איך כל-כך הרבה אנשים כתבו ספרים שלמים, עמוקים וגדושים שמקורם הוא ספר הזוהר וכתבי האר"י... איך הם לא הרגישו בשקרים ובכזבים, זה תמוה להפליא...


ה' יזכנו לחתור ולגלות האמת (ואגב הרהרתי בנושא זה במשך כל השבת).


ברשותך ניקח לדוגמא את ספר התניא. הוא מכיל ג"ן פרקים הבנויים על מאמר בכתבי האר"י שבו מבואר שבאדם ישנם ב' נפשות: אלקית ובהמית. ואדם כל חייו צריך לעבוד לשעבד את הנפש הבהמית תחת ממשלת הנפש האלקית.


כמו כן, לדעת הרב שם, לצדיק אין שום צד של עוון, אפילו במחשבה, אולם לבינוני יש צד של הרהור עברה, אלא שעבודתו להתגבר ולהסיח דעתו. אך אם הוא נפל לעברה, אפילו במחשבה, דינו רשע.


האם דבריך אלה מסתדרים עם דעת רבינו הרמב"ם?


להלן תשובתי:


כאב לב גדול שבית-המקדש חרב...

כאב לב גדול שהיינו בגלות 2000 שנים...

כאב לב גדול כל הייסורים שעברנו בגלות ובמיוחד השואה הנוראה...

כאב לב גדול שעדיין אנשים אינם מבינים את דרך האמת...

למד את דברי הנביאים ותבין מהו כאב לב.


וכבר הסברתי לך שרוב דברי המקובלים למיניהם הינם הצגה, או דמיונות והזיות שווא, והם לא הרגישו ומרגישים באמת כי הם לא רצו ולא רוצים להרגיש בה! הם לא רצו ולא רוצים לוותר על כבודם, יוקרתם, מעמדם, טובות ההנאה שלהם, וכוחם הפוליטי והכלכלי...


תאר לעצמך שישראל אברג'ל יודה על האמת, האם הוא מסוגל?


האם הוא מסוגל לומר שהוא לא "המאיר לארץ", אלא סכל קטן ועלוב אשר עוסק בהבלי עבודה-זרה ומתעה את הרבים אחרי ההבל? ואפילו אם הוא היה שוקל זאת, האם הוא מסוגל לוותר על כל טובות ההנאה? על הכוח החברתי הפוליטי והכלכלי שהוא אוחז בידיו?


וגם אם יקרה נס והוא יראה לרגע-קט את האמת, האם הוא יעקור את כבודו וכבוד אבותיו?


והלא הוא יעדיף להמשיך ולחיות בשקר שהוא התרגל אליו במשך כל-כך הרבה שנים.


"כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם" (דב' טז, יט) – כל-שכן וקל-וחומר עובדי אלילים. ואין מה להתפלא על סכלות הסכלים, ועל תאוות המתאווים, ועל אהבת הממון של רודפי הבצע. זהו עולם השקר, ומה חשבת, שזהו עולם האמת?!


לגבי מה שהבאת מהתניא, ההשקפה שהבאת מבטאת בדיוק את שאיפתם להערצת בשר ודם. כאילו "הצדיק" לעולם אינו חוטא, ואם הוא לעולם אינו חוטא, הוא לעולם צודק בדבריו. ובמלים אחרות, לעולם יש להקשיב לו ואסור לבחון את דבריו – כי הוא בדרגת אל!


ויש בדברי התניא הטמא גם כפירה בתורה, שהרי התורה מפרסמת את כל חטאי הגדולים. וראש וראשון להם הוא משה רבנו ע"ה: "יַעַן לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי" (במ' כ, יב), "עַל אֲשֶׁר מְעַלְתֶּם בִּי [...] עַל אֲשֶׁר לֹא קִדַּשְׁתֶּם אוֹתִי" (דב' לב, נא), וכו'. ואילו התניא רוצה להחדיר לנו למחשבה שהוא גדול יותר ממשה רבנו, כי הוא רוצה להיות אלוה! ואני ממליץ לך לעיין בשני מאמריי על חב"ד כדי שתראה שמדובר בעבודת אלילים הגרועה ביותר (ראו כאן על חב"ד, וכאן).


גם לגבי הנפש הם שוגים, אלא ששגיאתם כאן היא יותר מדעית-פילוסופית, אך לא אכנס לזה כעת.


לצערי עליך למחוק כל מה שלמדת ולהתחיל מחדש אם ברצונך לידע את ה' יתעלה.


תמונת שער הרשומה מאת: WP:NFCC#4; רישיון: Fair use.

המשך ההתכתבות עם תלמיד המקובלים
.pdf
Download PDF • 293KB

156 צפיות1 תגובות
01.jpg

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!