המשך ההתכתבות עם תלמיד המקובלים

עודכן: 13 בינו׳ 2021

לאחרונה פורסם מאמר שכותרתו: "לאיזה רב או חכם ראוי לשמוע בימינו?", והוא כולל בתוכו התכתבות עם תלמיד של אחד מגדולי המקובלים בעיר נתיבות. התכתבות זו נמשכה וראיתי לנכון להביא גם את המשכה, כדי לזכות את הרבים ולהבין עד כמה מתעים אנשי הבצע והתוהו את בני אדם הכשרים, ועד כמה עמוקה שוחת הסכלות שהם חפרו להם.


והנה לפניכם תשובתו של אותו תלמיד על פרסום המאמר שנזכר לעיל:


ערב טוב, אשמח לחדד שתי נקודות שהזכרת במאמר הנ"ל:


1) כתבת לי כך: "אין לנו את אותה הטלית, ולא אותם התפילין, ולא אותן המזוזות, ולא אותם ספרי תורה, ולא אותו אתרוג, ולא אותו שופר, ולא אותה תפילה, ולא אותה לשון הקודש, וגם הבשר והעוף שהם אוכלים אינם כשרים לדעת רבנו ולפי מסורת התורה-שבעל-פה".


אשמח אם תפנה מזמנך כדי לפרט לי על כל אחת מהמצוות הנ"ל, למען אזכה גם אני לקיים אותה אליבא דרבנו הרמב"ם.


2) דרך אגב, מהו הדבר הזה שאמרת על איזה מקובל: "שכבר התבער מן העולם לפני שנים רבות תודה לאל, שהוא ידע את הנסתרות: לעתים גם בניגוד לרצונו"?


ועוד הוספת: "וברור שהשקר הזה שהוא הפיץ על עצמו, אם מתוך סכלות ופתיות ואם מתוך רשעות ונוכלות, נועד לצייר אותו כמשה רבנו בשעתו, אשר מתוך ענוותנותו סירב להנהיג את עם-ישראל, כאילו גם הרשע הפתי הזה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, וראוי לשמוע לו כאילו הוא משה רבנו...".


בתחילת דבריך ניכר שלא הכרת אישית את הרב... [אביו של המקובל הנדון], כי "מקובל" ודאי הוא לא היה. מאידך, מהמשך הדברים עושה רושם שאתה הכרת אותו מקרוב, או שמא יש בך רוח הקודש ואתה מסתיר אותה? :) שהרי כתבת באלו המלים: "כאילו גם הרשע הפתי הזה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, וראוי לשמוע לו כאילו הוא משה רבנו".


אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע? אשמח אם תספר לי, כדי שאדע את האמת. כי עד היום החזקתי אותו לאחד מצדיקי הדור הקודם. אבל אם יש לך ראיות שישנו את דעתי, אשמח לשמעם. תודה על הכל...


להלן תשובתי:


ערב טוב,


1) עיין מאמרי בעניין כשרות ספרי התורה המזוזות התפילין וספרי התורה (חלק א, חלק ב), וממנו תבין שכל ספרי התורה והתפילין והמזוזות בימינו פסולים (למעט בודדים). לאחר שתסיים זאת נמשיך הלאה לעניינים נוספים.


2) אכן הנני מכיר היטב את השרלטנים, לא בגלל שהנני מכיר אותם אישית, אלא כי הנני מכיר ויודע את שיטותיהם, כי כולם פחות או יותר אותו דבר, עם דגשים שונים, אך את כולם מניע הכסף וטובות ההנאה, ולכן, אם הבנת אחד הבנת את כולם. ואם הבנת את שיטותיו של אחד הבנת את שיטותיהם של רבים.


מדבריך עלה שהר"ב שהזכרת זכה לידיעת הנסתרות לעתים גם "בניגוד לרצונו", ומזאת הסקתי מה שהסקתי. כי ברור שהוא שקרן, שהרי הוא תועה ומתעה אחר ההבל, ואת זאת הנני יודע היטב מתוך הכרת השקפות העולם של דרך האמת לעומת ההבל והתהו.


מדוע הוא אפוא מתעה את האנשים שהוא זוכה לידיעת הנסתרות גם בניגוד לרצונו? ובכן, חפש תמיד את השקר ואת מניעיו, והמניעים הם תמיד זהים: ליצור הילת קדושה וענווה שקרית כדי שיתפשו את אותו "צדיק" או "מקובל" או איך שתרצה לקרוא לו, כמלאך עלי אדמות שזכאי למימון ולהערצה. וגם אם במקרה המסוים שלו לא צדקתי, מותר לחשוד ברשעים עובדי האלילים אשר מתעים את העם, אפילו עם ראיות חלושות. וגם על-כך עליך ללמוד, אך אי-אפשר ללמוד הכל בבת אחת.


כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן...


המשך דברי אותו התלמיד:


כתבת: "את כולם מניע הכסף וטובות ההנאה, ולכן אם הבנת אחד הבנת את כולם. ואם הבנת את שיטותיו של אחד הבנת את שיטותיהם של רבים"...


דבריך אכן צודקים לגבי רוב ככל מפורסמי השקר שבדורנו. אמנם, תתפלא לשמוע שיש מיעוט של צדיקים שעובדים את ה' בכל לבם ונפשם, בלימוד תורה לשמה, בענווה ובקדושה. הרב המדובר מעולם לא ביקש פרוטה מאיש. וכל מה שקיבל מאנשי חסד, הוא השקיע במוסדות התורה שהיו ברשותו. הוא עצמו גר בבית פשוט מאוד, בבניין ישן מאוד בנתיבות.


עוד כתבת: "מדבריך עלה שהר"ב שהזכרת זכה לידיעת הנסתרות לעתים גם 'בניגוד לרצונו', ומזאת הסקתי מה שהסקתי. כי ברור שהוא שקרן"...


חבל שאתה לא בודק לפני שאתה מכליל את כולם.


כלל קבע לנו בתנא דבי אליהו רבה (תחילת פרק ט): "מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ, בין ישראל בין עכו"ם, בין איש בין אשה, בין עבד ובין שפחה הכל לפי מעשה שהוא עושה – כך רוח הקודש שורה עליו".


לגבי המקרה הספציפי שהזכרתי שהרב רואה בניגוד לרצונו, כנראה לא הבנת אותי נכון... הרב מעולם לא פרסם או אמר דבר כזה ברבים. את המעשה הנ"ל סיפר לי אחד מהחסידים של הרב, ומעשה שהיה כך היה:


אשתו של אותו חבר הייתה גננת במוסדות של הרב. ופעם אחת היא באה לפניו עם רשימה של ילדים שבשלים לעלות לכיתה א', וכאלה שלא. על אחד מהשמות של הילדים שלא היו בשלים, הרב אמר לה שהוא רוצה לבדוק את העניין.


שבוע לאחר מכן, חבר שלי ואשתו הגיעו שוב לבית המדרש של הרב והגישו לו שוב את הרשימה. לגבי הילד שהיה בסימן שאלה הרב אמר להם כך: ראיתי את אימו של הילד, והיא צדיקה מאוד. ואני יודע שאם ההורים קדושים ושמורים אז הילד יוכל להסתדר בכיתה א' ולא צריך לעכב אותו שנה נוספת בגן, כי הכל תלוי בקדושה של ההורים.


באחד המקרים שאותו חסיד הגיע עם אשתו לפגישה אצל הרב, תוך כדי שיחה האשה אמרה לרב: איזה זכות יש לרב שהוא רואה דברים כאלה (כלומר, רואה ברוח הקודש את דרגת הקדושה של האדם). ואז הוא אמר לה: זה לא תמיד נעים. לפעמים באים לפני אנשים ואני יודע את העוונות שלהם, וזה ממש קשה להיות לידם... אבל ה' נתן לי את הכוח הזה כדי לעזור לעם ישראל. [עד כאן הסיפור].


ה' קבע כלל בבריאה, על-פי מעשיו של האדם, כך שורה עליו רוח הקודש... אדם שזיכך מאוד את התאוות שלו, את העיניים שלו, את הדיבור שלו, ממילא הוא כלי ראוי ששכינה תשרה עליו. זה עובדה קיימת. אולי כדאי שתתחיל לחקור אחריה, כי היו הרבה צדיקים במשך הדורות שזכו למדרגות כאלה.


אפשר להכחיש הכל, וזה הכי קל. החכמה היא לבדוק את הדברים.