רש"י – ראש פרשני ההגשמה (חלק ל)

עודכן: 28 בינו׳ 2021

לאחרונה עסקתי בשאלה מדוע פירוש רש"י פשׂה כל-כך בעם-ישראל? מדוע במשך מאות שנים הוא היה הפירוש הכמעט בלעדי לתורה ולתלמוד? ובכן, יש לכך כמה סיבות:


הסיבה הראשונה נעוצה כמובן בנסיבות טכניות גרידא, התפתחות הדפוס בארצות אירופה הביאה לכך שהמגיהים והמדפיסים למיניהם החליטו לרומם את הזיות אבותיהם והם הדפיסו את ספריהם בכמויות עצומות. לדוגמה, החומש הראשון שנדפס מעט לאחר המצאת הדפוס במאה הט"ו היה חומש עם פירוש רש"י! כך שכל מי שרכש חומש מודפס קיבל "עסקת חבילה", חמשה-חומשי-תורה יחד עם פירושי המינים "על אתר".


כוחו של הדפוס היה עצום, ואפילו יהדות תימן השמרנית לא נותרה אדישה ובסופו-של-דבר זנחה את כתבי-היד הקדמונים ואימצה מספרי הדפוסים מכל הבא ליד. ובמלים אחרות, שיווק והפצה מאסיביים גרמו להנחלתו של רש"י בקרב יהדות אירופה, אשר קיבלה את הזיותיו של רש"י אל חיקם כמוצאת-שלל-רב, ואף רוממה את פירושיו כאילו ניתנו למשה רבנו מפי-הגבורה, במטרה לרומם ולטפח את עצמם ולקבוע את מעמדם בפסגת הפסגות של היהדות. ואם עדיין יש ספק בליבכם, ראו את כוחם העצום של התקשורת ועולם הפרסום בימינו, אשר מלעיטים את ההמון באינסוף שקרים והזיות, וההמון שותה בשקיקה את דבריהם.


הסיבה השנייה נעוצה באהבת ההמונים להזיות ולדמיונות – כמו שההמון נמשכו ונמשכים גם בימינו להזיות ספר הזוהר המתועב על שלל האגדות וסיפורי אלף לילה ולילה שבתוכו. ומי שתמה כיצד פירוש רש"י הפך להיות תורה-שבעל-פה, די לו להתבונן במאות אלפי עובדי האלילים שפוקדים את קברו של רשב"י מדי שנה, די לו להתבונן בטקסי האלילות המכוערים שהם מבצעים שם, ובטירוף שאוחז במאות אלפי בני אדם אשר משולהבים בטראנס פגאני. נטייתו הטבעית והראשונה של האדם היא לחומר ולתאוותיו, והמיסטיקה והמאגיה פותחות פתח רחב לאלילות שמטרתה התבהמות, שלהוב יצרים, זימה ותועבה.


כלומר, ככל שהאדם רחוק יותר מידיעת ה' יתעלה וקרוב יותר לאלילות ולתועבה, כך יֵקל עליו לחנוק את שאיפת נפשו הטהורה לקִרבת אלהים ולדרדר את עצמו במדרון התאוות השפלות. ובמלים אחרות, ככל שהאדם נעדר ידיעת אלהים כך תיעדר מקרבו יראת שמים, והוא ירגיש חופשי למלא את תאוותיו הבהמיות תוך שהוא רומס ודורס את זולתו ללא היסוס וללא נקיפות מצפון. וזו מטרתה המרכזית של המאגיה, לרוקן את האדם מידיעת ה' ומקִרבת אלהים, במטרה לנתץ את כבלי המוסר ויראת השמים, לאפשר לו ללכת בשרירות לבו הרע, למלא את תאוותיו ולהתעות את זולתו במטרה לנצלו להשפילו ולשעבדו. ופירושיו של רש"י עמוסים וגדושים במאגיה ובהזיות אשר מרחיקות את האדם מידיעת ה' ומיראת שמים.


הסיבה השלישית, הסיבה השלישית שעם-ישראל נמשך אחר פירוש רש"י העמוס לעייפה במאגיה ובדמיונות, היא בגלל שראשי העם ומנהיגיו מקרב צאצאי המינים למיניהם, התעו את העם ללכת בדרך זו, כדי שהם יוכלו לשלוט בהמונים ולהפיק מהם טובות הנאה. וכיצד הם עושים זאת? ובכן, תחילה הם מרחיקים את האדם מהשׂכלה ומדעים וכך הם מנציחים את הסכלות והבערות, ואז, כאשר הקרקע נוחה לקבל את המאגיה ההזיות והדמיונות, הם זורעים את זרעי האלילות והפורענות אשר מצמיחים את השקפות המינות הרעות מבית מדרשם של האלילים והאטים האובות והידעונים. ובמלים אחרות, הנצחת הסכלות והבערות והחדרת המינות והאלילות הן תנאי הכרחי להפיכת תורת-חיים לקרדום-חוצבים – כי חסיד שוטה לא שואל שאלות, ואף מאמין לכל בדיה והזיה שימכרו לו סוחרי-הדת.


נמצא אפוא, שאנשי הדת הנוכלים אחראים למעשה גם לסיבה השנייה שהובאה לעיל: אהבת ההמונים להזיות ולדמיונות. כלומר, הסיבה המרכזית שההמון פונה למאגיה ולהזיות היא אנשי הדת הנוכלים אשר התעו ומתעים אותם אחר התהו וההבל. והסיבה המשנית שההמון פונה למאגיה היא נטייתם הטבעית אחר ההזיות והדמיונות. ועתה אסביר מדוע לדעתי אנשי הדת הנוכלים הם הסיבה המרכזית ולא המשנית, ומדוע הם למעשה האחראים הישירים גם לנטיית ההמונים אחר ההזיות הדמיונות והתועבות:


נתבונן אפוא, אנשי הדת הנוכלים מדיחים את ההמון לפנות למאגיה ולהזיות בשתי דרכים: 1) בהחדרה ישירה של השקפות מאגיות אליליות; 2) בהנצחת הבערות והסכלות והריחוק מן המדעים – והעדר החכמה מדרדר את ההמון לנטות אחר ההזיות והדמיונות. לפיכך, אנשי הדת הנוכלים הם הסיבה המרכזית, מכיוון שלא רק שהם מחדירים באופן ישיר הזיות ודמיונות, הם גם מדיחים ומנציחים את הסכלות אשר גורמת להמון הנבערים לפתֵּח נטייה טבעית להזיות ולדמיונות. ובעניין אנשי הדת הנוכלים, זכורני שאבי מָרי אמר לי פעם: "אי ראשי עמא מִתַּקן – כולי עמא מִתַּקן", אך לא מצאתי פתגם זה בספרות חז"ל.


הסיבה הרביעית, יהדות אשכנז קידשה את הפיכתה של תורת-חיים לקרדום-חוצבים, ובדרך זו היא הצליחה לשחד ולקנות לה חסידים רבים גם מקרב עדות-המזרח. כל חלושי הדעת ושוחרי השׂררה הכבוד השלטון והממון למיניהם, כל אלה התחברו מיד ליהדות אשכנז, אשר מקדשת את החיצוניות, מרוקנת את האדם מידיעת ה' ומיראת שמים, ופותחת פתח לתאוות הכעורות ולעתים אף מכשירה אותן בפה מלא (כגון זלילה וסביאה אשר מובילים גם לתועבות בחדרי חדרים). ומי לא ירצה בכל אלה? כמה יהיו במשך הדורות אשר יעדיפו את האמת על-פני תאוות הבשרים, טובות ההנאה, ושאר ההזיות והדמיונות שמציעה יהדות אשכנז?


וגם בימינו אנחנו רואים זאת עין בעין, כאשר רי"ש-בי"תים מכל שׂדרות הפיקוד הרבני, מן הזית הרקוב ועד האטד הקוצני, כולם באופן גורף ומוחלט נוהים אחר הזיות צאצאי המינים. ואפילו מָרי יוסף קאפח אשר התחנך אצל סבו מָרי הישיש, לא הצליח למלט את נפשו מהם, ואף הוא חָבַר מרצון לצאצאי המינים המהובלים, ובמשך יובל שנים לקח מהם משכורות דשנות ומדושנות בעבור פסיקת דינים, ואף הודה ב"גדולתם" וברבות מהשקפותיהם המחליאות, ומחבירתו של מָרי יוסף קאפח לחוברים נלמד על כוחם להשחית את זולתם.


והתנאי הראשון והיסודי לחבירה לדרכם של צאצאי המינים הוא, כמובן, קבלת פרשנדתא לאלוה! וכמו שעשה הרמב"ן אשר חבר לדרכי המינים, בגילויי ההערצה הרבים לרש"י ולמאגיה בסוף הקדמת פירושו לתורה ובכל רחבי פירושו. ולא רק בר-המן, רבים מקרב תלמידיו של מָרי זועקים כנגדי "געוולד", מפני שהם אינם מוכנים לוותר על קרדום-החוצבים שבידם, ולכן הם לעולם לא יכפרו ברש"י-שר"י ולא יתנתקו מכבלי השעבוד והאלילות.


הסיבה החמישית, ביטול התרגום ודחיקת פירוש רס"ג. במשך השנים צאצאי המינים למיניהם מחקו ודרסו כל אפשרות של אלטרנטיבה לפירוש רש"י, את תרגום אונקלוס הם ביטלו לחלוטין והחדירו במקומו את קריאת פירוש רש"י; וביחס לפירוש רס"ג, ובכן, הם התעלמו ממנו כמעט לחלוטין (ואף זייפו אותו כמנהגם). ובל נשכח את שריפת ספר המדע ומורה הנבוכים על-ידי צאצאי המינים, ושריפה זו הינה ביטוי מובהק לשאיפתם לדחוק כל פרשנות מושׂכלת ומדעית לתורה, כדי שיוכלו להמשיך במעלליהם ותעלוליהם.


כך שנותרנו אפוא עם פירוש אחד בלבד לתורה, פירוש אחד אשר אליו עליו וכלפיו הופנו ונכתבו רובם המוחלט והמוחץ של כל שאר פירושי התורה למיניהם. ובמלים אחרות, לא רק שצאצאי המינים הרסו את כל האלטרנטיבות המושׂכלות, הם גם חיזקו את מעמדו של רש"י בעשרות ומאות פירושים אשר נכתבו כדי לפרשו או כדי להשלימו או כדי לרוממו. כך יצא אפוא, שכדי לעקור את פירוש רש"י יש צורך לעקור עמו עוד עשרות ומאות פרשנים! וכמו שעקירת ספר הזוהר דורשת עקירת רבבות ספרי חסידות וליטאוּת.


עד כדי כך הם הצליחו, עד שאפילו בימינו יש משׂכילים הטוענים שאין שום אלטרנטיבה לפירוש רש"י! וגם אם באמת לא הייתה אלטרנטיבה לפירושו, האם יעלה על הדעת שעד שלא יקום מישהו ויכתוב פירוש לתורה ולתלמוד נגזר עלינו להגות בפירושו האלילי של רש"י? האם ההיגיון הזה מתאים לבני-אדם אשר מחשיבים את עצמם למשׂכילים? וכי העדר פירוש מחייב לאמץ כל פירוש, ואפילו פירוש אלילי מתועב, מלא בהגשמה במינות ובסכלות?


ויתרה מזאת, לעצם הטענה שחייבים פירוש לתורה: האם באמת לא ניתן להבין את התורה ללא פירוש? האמנם? ומה עשו במשך אלפי שנים מאז נתינת התורה בהר סיני ועד ש"זכינו" שרש"י כתב את פירושו הטמא? וכי יעלה על הדעת שהקב"ה היה מתעה אותנו באפלה במשך אלפי שנים? והנני מסתדר מצוין בלי רש"י, ודי לי בהחלט בתרגום אונקלוס, בפירוש רס"ג, וב"מורה הנבוכים" אשר מבאר את רוב ענייניה הקשים של התורה. ואם עדיין אני זקוק להשלמה אני מעיין בפירושו של הרטום לתנ"ך. כמו כן, ניתן גם לעיין במחקרים מדעיים וארכאולוגים אשר מוסיפים נופך ועניין מדעי. כך שאיני מבין כלל את הטענה.


והאמת היא שההיפך הוא הנכון, העובדה שלא שגיתי בפירוש רש"י היא הסיבה שהצלחתי להתנתק מהעבודה-זרה ומהאלילות שאוחזת בעם-ישראל! ואף לא הייתי מגיע להישגים ולתובנות שהגעתי אליהם אם הייתי תועה אחר פירוש רש"י ואחר הזיותיו. כלומר, דווקא הניתוק ממנו סייע לי להתרומם ולהבין את יסודות התורה ולהתקדם באופן בריא ונכון בלימוד התורה וידיעת ה'. ורוב העולם החרדי בימינו, ששקוע ברש"י ובגרועים מן הבהמות שדומים לו, תועה אחר האלילים והאטים, הוזה הזיות אליליות ומגשימות חמורות ביותר, ואף מעוות ומסלף את מצוות התורה המפורשות – ולכן הנני קורא להם "צאצאי המינים".


זאת ועוד, ביחס לתלמוד הבבלי, לדעתי אין שום צורך בלימוד התלמוד ומדובר בבזבוז זמן משווע לרובם המוחלט והמוחץ של בני האדם (כולל ובמיוחד יושבי הישיבות למיניהם), ולכן אין שום צורך לכתוב לו פירוש, ובוודאי לא פירוש מאגי אלילי מטופש. ובמשך מאות רבות בשנים למדו הזקנים בתימן ואפילו באירופה את התלמוד מכתבי-יד, ללא פירוש רש"י וללא תוספות מהובלות. ומי שבאמת זקוק ללימוד התלמוד לצורך מחקרים מסוימים כדי להאיר באור האמת, די לו באחד מפירושי התלמוד בימינו אשר מתמקדים בפירושי המלים ותו לא, וכך אני נוהג כאשר יש לי צורך לבאר סוגיה מסוימת כדי להאיר נושא מסוים.


ויתרה מזאת, מי שילמד תלמוד ללא ידיעת השקפות נכונות ויתעה בפירוש רש"י, ישקע בהכרח בהזיות ובסכלות כי אין סוף לדמיונותיו המאגיים האליליים, וכמו שאנחנו רואים בימינו את הדרשנים החרדים צאצאי המינים אשר מפרשים את אגדות חז"ל כפשוטן על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן... ואגב, השיטה של פירוש אגדות חז"ל כפשוטן הייתה גם התשתית והיסוד לחיבור ספר הזוהר, אשר לא רק המשיך בדרכו של רש"י וחבר מרעיו, אלא הוסיף הרבה מאד אגדות אליליות ומגשימות משלו. ובמלים אחרות, לימוד הגמרא ופירוש רש"י ללא הכשרה וכלים מדעיים הביאו עלינו גם את ספר הזוהר, כלומר, א