שיקוץ קנייבסקי מכה שנית

ביום י במרחשוון תשפ"ב פורסם סרטון על שיקוץ קנייבסקי, ובו הטמבל העילג והמיובל משיב לשאלה: האם הרמב"ם התכוון שילמדו את ספרו "משנה תורה" בלבד, בלי ללמוד גמרא?


והנה לפניכם מהלך הסרטון (לצפייה בסרטון ראו קישור כאן):


וכך עובד האלילים שואל את השיקוץ:


"עוד דבר, ראיתי שמעירים שהרמב"ם עשה את ספרו לפני חכמים ולא לפני הדיוטות, אלא [...] העירו שהרמב"ם עצמו בהקדמה שלו כותב לא ככה. הוא אומר שצריך ללמוד תורה-שבכתב ואחר-כך תקרא רמב"ם ותדע הכל, בלי גמרא".


והשיקוץ משיב:


"לא מכווין בלי גמרא בכלל, הוא מתכוון לדעת את ההלכה בקיצור אז יועיל מה שכתוב פה ומה שכתוב פה, אבל מי שהוא עם-הארץ לא יועיל לו מה שהוא יראה פה".


ועובד האלילים מוסיף:


"לא יועיל לו עד שהוא לא ילמד את הגמרא".


עד כאן הדברים שהובאו בסרטון הקצר.


טרם שנעיין בעצם הדברים שמובאים בסרטון, נתייחס לדבר מדהים לדעתי, והוא: שימו לב כיצד עובד האלילים מקבל את דברי השיקוץ בלי שום מחשבה! דהיינו, אפילו שהוא מודע לכך שרבנו הרמב"ם כותב בהקדמתו שספרו נועד לקטן ולגדול, ואף שהוא יודע היטב שספרו של רבנו הוא ספר קל להבנת כל אדם, עדיין הוא בוחר שלא לראות את האמת! וקופץ לקבל את דברי השיקוץ: שלימוד "משנה תורה" ללא לימוד הגמרא לא יועיל, כאילו זו האמת לאמיתה!


"וְעַתָּה לֹא רָאוּ אוֹר בָּהִיר הוּא בַּשְּׁחָקִים" (איוב לז, כא).


***

ועתה לעצם שאלת עובד האלילים ותשובת השיקוץ:


ובכן, לפי השיקוץ, הספר "משנה תורה" נכתב אך ורק לתלמידי-החכמים אשר מבקשים לדעת את ההלכה בקיצור, ברם, עמי-הארצות לא יועיל להם ללמוד רמב"ם עד שהם ילמדו גמרא. ובמלים אחרות, אין ללמוד רמב"ם, כי רק על-ידי לימוד הגמרא נעשים "תלמידי חכמים".


ויש לשאול: אם לשונו הזהב של הרמב"ם בספרו "משנה תורה" לא תועיל לעמי-הארצות, איך תועיל להם לשון חז"ל בגמרא? ואם הם לא יבינו את הקל איך יבינו את הקשה והמסובך?