top of page

מי התיר לאדיר הקטן?

ביום שני יח בכסלו תשפ"ב נשאלתי בפורום אור הרמב"ם את השאלה הבאה:


[כותר הפוסט:] אדיר שלום,


אדיר דחוח-הלוי, ראשית כל אתה בכלל לא צריך לקבל את הצומי [אגב, בעברית תקנית כותבים "תשומת הלב"] שאתה רוצה, ואני לא מתכוון לתת לך אותו. אך [לאחר] שראיתי שיש פה כמה אנשים טועים שהולכים בעצת רשעים ומקשיבים לך אני מפרסם את זה.


ביחס אליך איני אדם כופר כמוך, אבל עליך אני לא אכתוב דברים כגון [הדברים] שאתה כותב על התנא האלוקי רבנו שמעון בר יוחאי ועל ספרו הקדוש "הזוהר" [אלה הם דברי התחסדות וצביעות, שהרי הוא כבר אמר לעיל: "כופר" ו"רשע", וכן לקמן: "דבריך הגסים והטיפשיים"]. וכן שכתבת על רבן של ישראל רבי שלמה יצחקי [שר"י]. וכן שכתבת על מורנו ורבנו ועטרת ראשנו גאון עוזנו ותפארתנו פאר הדור והדרו מרן ראש כל בני ארץ ישראל בפרט לתימנים רבנו יוסף קארו זצוק"ל שקיבלנו הוראותיו בכל מקום [וכי התימנים קיבלו את קארו?], ועל פוסק הדור מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, ובנו ממשיך דרכו מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א. ואפילו על הרב יוסף קאפח זצ"ל כתבת דברים נוראים. ודבריך על גדולי ישראל ומאורי הדורות לא יספרו מרוב, כי רבים המה דבריך הגסים והטיפשיים עליהם.


אז ראשית כל, מי אתה ומה אתה עפר ואפר למולם שתכתוב עליהם דברים כאלו? בבקשה תענה תשובה, איך ומי עושה ככה? מישהו התיר לך לעשות דבר כזה? (אני בטוח שלא ואם כן אז הוא...) על תוכן הדברים אני לא מתכוון לדבר איתך, התייאשתי כבר מראש.


בתודה, נועם רווח


להלן תשובתי:


תחילה עלי לחשוף שקר חמור מאד בדבריך, כתבת כך: "ביחס אליך איני אדם כופר כמוך, אבל עליך אני לא אכתוב דברים כגון [הדברים] שאתה כותב על התנא האלוקי רבנו שמעון בר יוחאי ועל ספרו הקדוש 'הזוהר'". ובכן, היכן מצאת שכתבתי דברים חריפים על ר' שמעון בר יוחאי? וכי הוא זה אשר חיבר את ספר הזוהר? ומעולם לא גיניתי אותו או דיברתי עליו סרה.


אמנם, זכורני מקום אחד אשר תהיתי לעצמי מדוע הענישוֹ הקב"ה שדווקא בו נתלו כל שיקוצי וגילולי העבודה-הזרה והאלילות, אך מעבר לתהייה הזו, לא תמצא בדבריי מאומה בעניינו. לפיכך, דבריך הללו הם שקר וכזב, כמו שאר דבריך אשר מעידים על אומללות מחשבתית.


אגב, מדוע אתה כותב "התנא האלוקי"? וכי רשב"י הוא אלהים? ובכלל, מדוע אתה מסלף את שמו של הבורא יתעלה? ואם הייתי קורא לך במקום נועם רווח – נועם קקח, האם לא היית חש ביזיון וחרפה? וכי מותר לך או לשאר המינים וצאצאיהם לסלף כך את שם ה' יתעלה?


***

כתבת בסוף דבריך: "על תוכן הדברים אני לא מתכוון לדבר איתך, התייאשתי כבר מראש". ואני שואל: מדוע? האם אינך חותר לידיעת האמת? והנני מבטיח לך שאם תמצא טעויות ענייניות בדבריי אכרע ואשתחווה ואודה לך על שתיקנת אותי. ועד היום במשך כל שנות קיומו של אור הרמב"ם מעטים הם האנשים אשר מצאו טעויות בדבריי (ורבים ניסו), ובדרך כלל מדובר בעניינים זניחים ביותר אשר אינם נוגעים ליסודות דבריי ולעצם גישתי.


וזאת הבעיה הגדולה שלך ושל רבים אחרים, אינך מעוניין להתמודד עם דבריי מבחינה עניינית, אלא, הנך מעדיף לאמץ אל חיקך את ההזיות העקושות אשר הלעיטו אותך מעודך במעון הילדים. ועבירה גדולה בידך, כי חובה עליך לחתור אל האמת בשכלך, בצלם האלהים שחנן אותך בו ה' יתברך. ואם אתה מתייאש מלעשות כן הדבר מעיד על חולשתך הרוחנית והעיונית, ואם אתה חלש מבחינה עיונית ורוחנית, השתיקה יפה לך, כי גם אוויל מחריש חכם ייחשב.


וכל עוד הנני מוכיח את צדקת דרכי בשלל מאמרים, וכל עוד אינך מצליח לסתור את דבריי או למצוא בהם שגיאות ענייניות בדרכי ההוכחה האמיתיות – כל דבריך הם כקליפת השום.


מדבריך עולה שחסר לך הרבה מאד ידע ונפלת בפח שרוב עם-ישראל נפלו ונופלים בו בדורות האחרונים, וכוונתי להזיה שכל מחללי-שם-שמים שנחשבים לגדולים, הם גדולים באמת.


ועתה לשאלתך: "מי אתה ומה אתה עפר ואפר למולם שתכתוב עליהם דברים כאלו?".


ובכן, אתה צודק שאנכי עפר ואפר תולעת ולא איש, אך בהתקפתי על גדולי האסלה הנני צודק במאת האחוזים, מפני שגדולי הטחורים הללו מתעים את העם אחרי ההבל בענייני מינות ועבודה-זרה, וכן מחללים-שם-שמים בהפיכת תורת אלהים לקורדום חוצבים.


הם לא בני אדם אלא רשעים ארורים אשר מנציחים את גלותנו הרוחנית. ובמקום שיש חילול-שם-שמים אין חולקין כבוד לרב, כל-שכן וקל-וחומר למינים או לאלה שמתעים את העם אחרי ההבל. והוכחתי את דבריי אלה בעשרות רבות ואף במאות של מאמרים...


אתה מוזמן לעיין במדור "כתבי הגנה" באתר אור הרמב"ם, שם תמצא מאמרים רבים אשר משיבים למשיגים דומים לך, אשר כותבים באופנים חריפים הרבה יותר. ואולי יתרה מזאת, אתה מוזמן לעיין בסדרת מאמריי: "מלחמתו של הרמב"ם בגדולי הדור", ושם תראה שכבר בתקופת רבנו, כל אלה אשר נחשבים ל"חכמי ישראל" הינם מחוסרי-דעת במקרה הטוב...


***

ועתה לשאלתך: "איך ומי עושה ככה? מישהו התיר לך לעשות דבר כזה?", ובכן, השאלה מי התיר לאדיר הקטן? אינה מדויקת כלל, כי איני עוסק בדברים של רשות אשר הנני רשאי לבחור אם לעסוק בהם אם לאו, ואז יש מקום לדון האם מותר לי, דהיינו האם אני רשאי לעסוק בהם אם לאו. אלא, הנני עוסק בחובה גדולה עצומה ונוראה – בביעור מינות וסכלות ועבודה-זרה! חובה אשר אגב אינה חלה רק עלי אלא היא חלה על-כל-אחד-ואחד מעם-ישראל – לגנות ולחרף ולגדף את עובדי האלילים, ושאר הכומרים האורתודוקסים הנוכלים והשחקנים רודפי הבצע השררה והכבוד למיניהם, אשר מתעים את העם אחרי ההבל כדי לספק את רדיפת הבצע התאוות והשׂררה שלהם. "כִּי הָרֵס תְּהָרְסֵם וְשַׁבֵּר תְּשַׁבֵּר מַצֵּבֹתֵיהֶם" (שמ' כג, כד).


***

ולאחר שהשבתי לשאלותיך, אתייחס לדוגמאות שהבאת בדבריך:


לגבי ספר הזוהר, ידוע ומפורסם בקרב הנבונים שמדובר בספר טמא ואלילי. וייחוסו לרשב"י הינו שקר וכזב. ראה את הסרטונים על-כך באתר מלחמת תורה, והדברים עתיקים מאד, וכנראה אתה שרוי בעלטה גדולה מאד אם אינך מבין זאת. וגם על-כך יש מאמרים באתר, ראה במדור "קבלה", אף שאור הרמב"ם אינו מתמקד בחשיפת שקריה של הקבלה – וזאת דווקא בגלל שאלילותו של ספר הזוהר כל-כך גלויה וברורה לכל מי שלמד מחשבה או אפילו רק את ספר המדע כמו שצריך. גם כדאי לך לעיין במאמרי: "מדוע חובה להניח תפילין בחול המועד".


וראה גם את סדרת המאמרים של ידידי נאור טויטו הי"ו: "יחסו של הרמב"ם לקבלה".


לגבי עבדאללה יוסוף הארור, הוא הפך תורת אלהים לקורדום חוצבים, ועיוות וסילף את תורת משה בעניינים חמורים מאד. כרבו יוסף קארו, אף הוא מחק מדת האמת את כל יסודות הדת המחשבתיים, הודה בעבודה-הזרה של הקבלה, וחילל-שם-שמים בהפיכה שיטתית של תורת אלהים לקורדום חוצבים. וגם עליו תוכל לראות סרטונים רבים באתר מלחמת תורה. ביחס אליו כתבתי מאמר אחד שאני זוכר כעת: "התרת עגונה בפולסא דנורא". ולגבי קארו כתבתי סדרת מאמרים מקיפה: "קארו – מגדולי מחללי שם שמים". וכן: "האמנם השו"ע הוא שמונים אחוז רמב"ם?", וכן: "תגובה למאמר: האמנם השו"ע הוא שמונים אחוז רמב"ם?", ועוד רבים.


לגבי קאפח ראה מאמריי: "קאפח ודוראן – אותה גברת בשינוי אדרת", וכן: "האם מותר לקרוא ליוסף קאפח בשם מארי?", ועוד מאמרים רבים בעניינו ובעניין ערוסי, ראה לדוגמה: "ערוסי מכחיש את האמת", וכן: "כך היה הלל אומר: ודישתמש בתגא – חלף".


לגבי רש"י, כתבתי עליו הרבה מאד והוכחתי את מינותו וסכלותו בשלל מאמרים ראיות והוכחות, לשאלתך בעניינו ראה מאמרי: "ביקורת על יחסי לרש"י-שר"י ותשובתי".


ואידך זיל גמור, אם תרצה, כי יש באתר למעלה מ-650 מאמרים, אשר מאששים ומוכיחים ומצדיקים את האופן שבו אני מתייחס ומתבטא כלפי אותם המינים ומחללי-שם-שמים שהזכרת. ארורים המה וארורים מעשיהם וארורים תלמידיהם ומעריציהם.


"וְעַתָּה לֹא רָאוּ אוֹר בָּהִיר הוּא בַּשְּׁחָקִים" (איוב לז, כא).


לסיום אזכיר, שבראש דבריך האשמת אותי בכפירה, שהרי כתבת: "ביחס אליך איני אדם כופר כמוך", ובכן, אין לי צורך להשיב לך על האשמתך זו, כי כבר אליהו הנביא השיב לך: "וַיְהִי כִּרְאוֹת אַחְאָב אֶת אֵלִיָּהוּ וַיֹּאמֶר אַחְאָב אֵלָיו הַאַתָּה זֶה עֹכֵר יִשְׂרָאֵל? וַיֹּאמֶר לֹא עָכַרְתִּי אֶת יִשְׂרָאֵל כִּי אִם אַתָּה וּבֵית אָבִיךָ בַּעֲזָבְכֶם אֶת מִצְו‍ֹת יְיָ וַתֵּלֶךְ אַחֲרֵי הַבְּעָלִים" (מ"א יח, יז–יח).

מי התיר לאדיר הקטן
.pdf
Download PDF • 145KB

540 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page