מי התיר לאדיר הקטן?

ביום שני יח בכסלו תשפ"ב נשאלתי בפורום אור הרמב"ם את השאלה הבאה:


[כותר הפוסט:] אדיר שלום,


אדיר דחוח-הלוי, ראשית כל אתה בכלל לא צריך לקבל את הצומי [אגב, בעברית תקנית כותבים "תשומת הלב"] שאתה רוצה, ואני לא מתכוון לתת לך אותו. אך [לאחר] שראיתי שיש פה כמה אנשים טועים שהולכים בעצת רשעים ומקשיבים לך אני מפרסם את זה.


ביחס אליך איני אדם כופר כמוך, אבל עליך אני לא אכתוב דברים כגון [הדברים] שאתה כותב על התנא האלוקי רבנו שמעון בר יוחאי ועל ספרו הקדוש "הזוהר" [אלה הם דברי התחסדות וצביעות, שהרי הוא כבר אמר לעיל: "כופר" ו"רשע", וכן לקמן: "דבריך הגסים והטיפשיים"]. וכן שכתבת על רבן של ישראל רבי שלמה יצחקי [שר"י]. וכן שכתבת על מורנו ורבנו ועטרת ראשנו גאון עוזנו ותפארתנו פאר הדור והדרו מרן ראש כל בני ארץ ישראל בפרט לתימנים רבנו יוסף קארו זצוק"ל שקיבלנו הוראותיו בכל מקום [וכי התימנים קיבלו את קארו?], ועל פוסק הדור מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, ובנו ממשיך דרכו מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א. ואפילו על הרב יוסף קאפח זצ"ל כתבת דברים נוראים. ודבריך על גדולי ישראל ומאורי הדורות לא יספרו מרוב, כי רבים המה דבריך הגסים והטיפשיים עליהם.


אז ראשית כל, מי אתה ומה אתה עפר ואפר למולם שתכתוב עליהם דברים כאלו? בבקשה תענה תשובה, איך ומי עושה ככה? מישהו התיר לך לעשות דבר כזה? (אני בטוח שלא ואם כן אז הוא...) על תוכן הדברים אני לא מתכוון לדבר איתך, התייאשתי כבר מראש.


בתודה, נועם רווח


להלן תשובתי:


תחילה עלי לחשוף שקר חמור מאד בדבריך, כתבת כך: "ביחס אליך איני אדם כופר כמוך, אבל עליך אני לא אכתוב דברים כגון [הדברים] שאתה כותב על התנא האלוקי רבנו שמעון בר יוחאי ועל ספרו הקדוש 'הזוהר'". ובכן, היכן מצאת שכתבתי דברים חריפים על ר' שמעון בר יוחאי? וכי הוא זה אשר חיבר את ספר הזוהר? ומעולם לא גיניתי אותו או דיברתי עליו סרה.


אמנם, זכורני מקום אחד אשר תהיתי לעצמי מדוע הענישוֹ הקב"ה שדווקא בו נתלו כל שיקוצי וגילולי העבודה-הזרה והאלילות, אך מעבר לתהייה הזו, לא תמצא בדבריי מאומה בעניינו. לפיכך, דבריך הללו הם שקר וכזב, כמו שאר דבריך אשר מעידים על אומללות מחשבתית.


אגב, מדוע אתה כותב "התנא האלוקי"? וכי רשב"י הוא אלהים? ובכלל, מדוע אתה מסלף את שמו של הבורא יתעלה? ואם הייתי קורא לך במקום נועם רווח – נועם קקח, האם לא היית חש ביזיון וחרפה? וכי מותר לך או לשאר המינים וצאצאיהם לסלף כך את שם ה' יתעלה?


***

כתבת בסוף דבריך: "על תוכן הדברים אני לא מתכוון לדבר איתך, התייאשתי כבר מראש". ואני שואל: מדוע? האם אינך חותר לידיעת האמת? והנני מבטיח לך שאם תמצא טעויות ענייניות בדבריי אכרע ואשתחווה ואודה לך על שתיקנת אותי. ועד היום במשך כל שנות קיומו של אור הרמב"ם מעטים הם האנשים אשר מצאו טעויות בדבריי (ורבים ניסו), ובדרך כלל מדובר בעניינים זניחים ביותר אשר אינם נוגעים ליסודות דבריי ולעצם גישתי.


וזאת הבעיה הגדולה שלך ושל רבים אחרים, אינך מעוניין להתמודד עם דבריי מבחינה עניינית, אלא, הנך מעדיף לאמץ אל חיקך את ההזיות העקושות אשר הלעיטו אותך מעודך במעון הילדים. ועבירה גדולה בידך, כי חובה עליך לחתור אל האמת