top of page

מחלוקת עם הרמב"ם פוסלת את החולק?

"הֲלָרָשָׁע לַעְזֹר וּלְשֹׂנְאֵי יְיָ תֶּאֱהָב? וּבָזֹאת עָלֶיךָ קֶּצֶף מִלִּפְנֵי יְיָ!" (דה"ב יט, ב).


להלן תגובה שקיבלתי: לאחרונה, תוך כדי לימוד הלכות "משנה תורה", שמתי לב שהרמב"ם לא מביא את העניין המפורסם בשם "שותפות יששכר וזבולון" שלכאורה יש לו מקור ממסכת סוטה בעניין שמעון אחי עזריה. חיפשתי מי מדבר בעניין ומצאתי מאמר בעניין באתר הזה.


אודה שעברתי על המאמר מתחילתו עד סופו, תוך כדי שהוא שימח אותי והעציב אותי כאחת. שמחתי למצוא הסבר הגיוני ומתקבל על הדעת [...] ומבוסס על מקורות רבים שהבאתם. עם זאת, תוך כדי קריאת המאמר חוויתי קושי עצום לקרוא גינויים לחכמי התורה מדורות רבים, מפני שלדעתם מותר ללומד תורה ליטול שכר מחברו, וכל מי שאוחז בדעה כזו ייקָּרא לטעמכם "רשע" ו"מין". האם לפי שיטתכם כל מי שיחלוק על הרמב"ם בדין זה, גם אם הוא יודע את כל התורה כולה ומקיים כל מצוותיה, הוא נהפך לרשע ומין?


האם כל דברי הרמב"ם הם הלכה למשה מסיני שאין לחלוק עליהם? האם כבר נמנו הסנהדרין וקבעו הלכה כמותו בכל מקום? האם הרמב"ם לא טעה מעולם? והרי עם כל גדלותו העצומה של הרמב"ם, פירושו לעניין מעשה בראשית מבוסס כולו על דברי אריסטו ותלמידיו, וברור היום לכל שאין לנו גלגלים, ואין שום הבדל בין החומר שמרכיב את הכוכבים לבין החומר שמרכיב את הארץ, ואם כן דבריו בעניין זה בהלכות יסודי התורה ובמורה אין להם מקום.


גם דעתו בעניין מעשה מרכבה ומדעי האלהות מבוססת על דברי הפילוסופים שחלקם עברו אליו דרך חכמי האסלם, והוא מודה שאין לו קבלה בדברים אלה מחכמי ישראל. ומי יערוב לנו שאותם שטעו בעניין מעשה בראשית לא טעו גם בעניין מעשה מרכבה ומדעי האלהות?


ואם כן, הגם שאין לי שום מילים מספיקות כדי להעריך גדולת הרמב"ם וחוכמתו ומה שעשה עבורנו, עדיין אין בזה בכדי להפוך את כל החולקים עליו בעניין זה למינים ורשעים, ולזלזל בהם זלזול נורא שהם מזולזלים כאן. יש תחושה שיש לכותב המאמר שנאה להמון חכמים שהקדישו כל ימיהם לתורה רק בגלל שהם לא מקבלים כל דברי הרמב"ם וחולקים עליו.


לא זכיתי להבין מהיכן נובעת הגישה הזו. ושוב אני מודה על ההסבר למה שחיפשתי אבל מיצר מאוד על הגישה הזו שאין בה משום והאמת והשלום אהבו.


בתגובה נוספת הוסיף המגיב ואמר:


[...] מאחר שאין לנו סנהדרין שתכריע, איך אפשר לקרוא לכל מי שחולק על הרמב"ם "מין" ו"רשע", האם חייבים לקבל דווקא את דעתו? אם חכם אחר מבין בעמלו באופן אחר הוא חייב לבטל דעתו? רש"י ז"ל ידע גם הוא את כל התורה, והוא התפרנס ממעשה ידיו כידוע, אז לא היה לו שום נגיעה בעניין. גם את קונטרסיו הוא חילק בחינם וקיים בעצמו אף אתם בחינם.


וגם אם נניח שמישהו טועה באיזו הלכה כי יש לו נגיעה זה הופך אותו למין ורשע? עד-כדי-כך? אני חש מאוד לא בנוח עם הגישה הזו. וזו בלשון המעטה. אני שואל מאין זה מגיע? הפסילה הקיצונית של מי שחולק על הרמב"ם?


תשובה:


יצחק הורוביץ, אתה תועה ומתעה, בינתיים אדון אותך לכף זכות שהנך מדבר מתוך בורות. אף אחד לא אמר שמחלוקת עם הרמב"ם פוסלת את החולק, תראה לי בבקשה היכן אמרתי זאת? אדרבה, יש כמה מקומות שאנכי הקטן חולק על הרמב"ם, הואיל והוא לא עמד בהלכה שהוא בעצמו פסק לאור דברי חז"ל ולאור דברי התורה-שבעל-פה, ראה: "רבנו לא היה אלהים".


העניין הוא, שמי שמחללים-שם-שמים ומתעים את עם-ישראל אחרי ההבל, מי שהשחיתו את יסודות הדת ואת כל העולם המחשבתי וההלכתי של תורת משה – אלה הם בגדר מינים ורשעים ואפיקורוסים אשר המציאו דת חדשה ששמה נקרא: "הדת האורתודוקסית".


ואותם הנני תוקף, וכנגדם הנני יוצא.


היודע אתה את עוון חילול-השם? היודע אתה שמי שמתעה את עם-ישראל והופך את תורת ישראל לקורדום חוצבים הוא בגדר מחלל-שם-שמים אשר אין תרופה לעוונו? האם אינך מבין שהפיכת דת משה לדת פרו-נוצרית שמטרתה הראשונה היא הפקת רווחים וטובות הנאה, גרמה בסופו של דבר להפיכת דתנו לדת של מינות, לדת של הזיות, לדת של בערות, לדת של פשע ורשע, לדת אשר המיטה על עמֵּנו ייסורים איומים ונוראים בגלות ועד עצם היום הזה?!


האם אינך מבין שהמינים האורתודוקסים אשר מנהיגים את עם-ישראל מרחיקים אותנו ממילוי ייעודנו וחובתנו? ובכן, אני מניח שאינך מבין את כל זאת, ולכן, הנני ממליץ לך להתאזר בסבלנות, להמשיך לקרוא מאמרים באתר, ולאט-לאט להתחיל להבין את עומק התהום אשר עם-ישראל שרוי בתוכה, ואת גודל השבר והמשבר אשר דרדרו אותנו אליו המינים הארורים.


ובסיום תגובתך הראשונה, כתבת כך: "יש תחושה שיש בכותב המאמר שנאה להמון חכמים שהקדישו כל ימיהם לתורה רק בגלל שהם לא מקבלים כל דברי הרמב"ם וחולקים עליו".


אכן יש לי שנאה רבה כלפי המינים, ומי שאין לו שנאה כלפיהם, נעדר אהבה לה' יתעלה.


ואם אינך מצליח להבין בשלב הזה שמדובר במינים, צא ולמד.


אגב, ביחס לטענתך שרבנו שגה בהסבריו המדעיים בעניין "מעשה בראשית", כבר התייחסתי לזה בהרחבה, ראה: "הרמב"ם ידע שהנחות המדע הקדום אינן בהכרח אמת", "טענות קשות נגד אור הרמב"ם (חלק ב)", ועוד. וביחס לטענתך שרבנו שגה בעניין "מעשה מרכבה" דהיינו "מדעי האלהות", מאין לך? ואם רבנו למד מחכמי קדם, כגון הפילוסופים וחכמי האסלאם דברי אמת ישרים – ומה בכך? כל עוד דבריהם תואמים את יסודות הדת ומקרבים את עמֵּנו לידיעת ה' ולייחוד ה' – יגדיל תורה ויאדיר. והמעיין במורה-הנבוכים יגלה שדברי רבנו, גם אלה שנלקחו מחכמי-אומות-העולם, ניצבים על יסודות דת משה האיתנים ונובעים ממקור מים חיים.


ועתה אוסיף ואשיב גם לתגובתך השנייה:


טענת שאין לנו סנהדרין שתכריע, אך גם זו התעיה, שהרי בהחלט יש לנו את פסקי ה' יתעלה בתורה-שבעל-פה ופסקי הסנהדרין שנפסקו במשך אלפי שנים, כדי שיכריעו את ההלכה בימינו לעם-ישראל. ומצד אחד אתה מתחסד לרומם את מוסד הסנהדרין, אך מצד שני הנך כופר ביד רמה בפסקים לא מעטים של ה' יתעלה בתורה-שבכתב ובתורה-שבעל-פה, וכן בפסקים לא מעטים של הסנהדרין, שנפסקו במשך אלפי שנים עד ביטולה בסמוך לחתימת התלמוד הבבלי – פסקים שאגב נפסקו ב"משנה תורה" להרמב"ם, שהרי כולו מורכב מפסקי הסנהדרין, ובמלים אחרות, סמכותו של רבנו הרמב"ם היא-היא סמכות הסנהדרין!


לגבי רש"י, די יהיה לך לקרוא את ארבעת המאמרים הראשונים בסדרה: "רש"י ראש פרשני ההגשמה", כדי להבין שמדובר במין שהשחית את דתנו. הוא גם לא התפרנס ממעשה ידיו – זו אגדה, להיפך – הוא הפך תורת אלהים לקורדום חוצבים והוכחתי זאת מכמה וכמה פירושים שהוא כתב, שבהם הוא מרומם את הפיכת הדת לכלי להפקת רווחים וטובות הנאה.


וידוע הכלל ההלכתי והפסיכולוגי שקבעו חכמים: "אין אדם חוטא ולא לו". כלומר, מי שמתיר לחלל-שם-שמים ולהפוך את דתנו לקורדום – חזקה עליו שהוא בעצמו חוטא באותו העניין.


ולשאלתך: "וגם אם נניח שמישהו טועה באיזו הלכה כי יש לו נגיעה זה הופך אותו למין ורשע? עד-כדי-כך?". ובכן, מי שיש לו נגיעה ומורה הוראה לרבים הוא בגדר מזיד שהרי שגגת תלמוד עולה זדון, ולכן הוא בגדר מגלה פנים בתורה ומתעה את הרבים מדרך האמת. כל-שכן וקל-וחומר כאשר מדובר בנגיעה שקשורה למינות ולחילול-השם ולהפיכת תורת אלהים לקורדום חוצבים ולהשחתת דתנו עד להפיכתה לדת פרו-נוצרית – כל אלה שיש להם נגיעה מן הסוג הרע הזה והם מורים הוראה לרבים ומתעים את העם בדרכי המינות והמוות המורידות שאולה, הם בגדר מינים ורשעים ואפיקורוסים שדינם לפי דת האמת הוא "מורידין ולא מעלין".


ולא אנכי הקטן קבעתי את התשובה הזו, אלא ה' יתעלה ויתרומם בתורה-שבכתב ובתורה-שבעל-פה, שבהן נצטווינו לקדש מלחמה כנגד המינות והעבודה-הזרה, וכך נהגו אנשי האמת חכמי הסנהדרין ישרי הלבב. ולכן הם חוקקו עשרות הלכות מפורטות וברורות שנוגעות לדינם של המינים והאפיקורוסים ומחללי-שם-שמים המתעים את העם אחרי ההבל, שכאמור דינם הוא מורידין ולא מעלין. וכל מי שאינו מוחה בהם כל-שכן מי שמגונן עליהם – נתפס בעוונם.


והנך חש שלא בנוח מכיוון שאתה עדיין מתרפק על ההזיות הפגאניות שהלעיטו אותך מן הגן.


ולסיום אשאל אותך: את מי אתה אוהב? את ה' יתעלה שמו? את התורה? או את המינים הכופרים הוזי ההזיות אשר השחיתו את דתנו ואת עמֵּנו והמיטו על אבותיך ואבות אבותיך ייסורי אימים? ואידך זיל גמור, יש באתר כ-850 מאמרים ב"ה אשר מוכיחים את דבריי.


"מַצְדִּיק רָשָׁע וּמַרְשִׁיעַ צַדִּיק תּוֹעֲבַת יְיָ גַּם שְׁנֵיהֶם" (מש' יז, טו).


"צֹאן אֹבְדוֹת הָיוּ עַמִּי רֹעֵיהֶם הִתְעוּם הָרִים שׁוֹבְבוּם מֵהַר אֶל גִּבְעָה הָלָכוּ שָׁכְחוּ רִבְצָם" (יר' נ).

מחלוקת עם הרמב''ם פוסלת את החולק
.pdf
הורידו את PDF • 171KB

175 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Comment


נדב דולב
נדב דולב
Jun 06, 2023

תשובה מדוייקת עניינית ונוקבת

Like
bottom of page