"הִנֵּה אֲדֹנָי יְיִ בְּחָזָק יָבוֹא" – כיצד הוא יבוא?

עודכן: 28 בינו׳ 2021

במורה (א, כב) רבנו מבאר את הפעל "בוא". גם בפרק זה מטרתו של רבנו הינה להרחיק מן ההגשמה, שהרי יש לנו כמה פסוקים בתורה ובנביאים ובכתבי-הקודש אשר מתארים את הקב"ה באמצעות הפעל הזה, ואם חלילה נבין את הפסוקים הללו כפשוטם ונייחס להקב"ה תנועה והגעה ממקום למקום במציאות החומרית והגופנית – נגיע קל מהרה להגשמה, כי רק חומר וגוף נעים ממקום למקום, ורק חומר וגוף תופשים שטח ומקום במציאות.


כדרכו, רבנו מתחיל את ביאורו במשמעות הבסיסית והנפוצה למילה "בא", ומדבריו עולה שיש למילה הזו שלוש משמעויות בסיסיות אפשריות: 1) הגעת האדם למקום מסוים: ראובן בא לבקר את חברו; 2) ביאת אדם במובן של תשמיש: ויבא אליה; 3) כניסתו של יצור חי כלשהו למקום מסוים: זה עתה בא ראובן בשערי העיר.


והנה לפניכם דברי רבנו במורה (א, כב):


"בא – הביאה בלשון העברי הונחה לביאת החי, כלומר ביאתו [=הגעתו] למקום מסוים, או על אחד אחֵר, [דוגמה לשני העניינים הללו:] [1] 'בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה' [בר' כז, לה]; [2] ['וַיָּבֹא אֵלֶיהָ וַתַּהַר לוֹ' (בר' לח, יח)]; [3] והיא מונחת גם לכניסת החי למקום מסוים [כגון בית או ארץ]: 'וַיָּבֹא יוֹסֵף הַבַּיְתָה' [בר' מג, כו], 'כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ' [שמ' יב, כה]".


לאחר שרבנו מגדיר את שלוש המשמעויות הבסיסיות והנפוצות, הוא עובר להסביר משמעות נוספת: משמעות המושאלת מן המשמעות החומרית והממשית, משמעות מופשטת שאינה מתארת עצם חומרי וגופני. באמצעות לימוד המשמעות המופשטת הזו, רבנו מבקש להכשיר את המחשבה להתבונן בעין ביקורתית על הפעל "בוא" ולהבחין במקומות שהפועל הזה אינו מתאר עצמים גופניים. וכך, לאט-לאט, רבנו מרומם אותנו להבין כיצד לפרש את הפעל הזה ביחס לבורא-עולם, ומקרב את השגתנו לייחד את שמו הגדול הנכבד והמרומם.


וכֹה דברי רבנו במורה שם (א, כב):


"והושאל שם זה לְחָלוּת הדבר אשר אינו גוף כלל: 'כִּי יָבֹא דְבָרְךָ וְכִבַּדְנוּךָ' [שו' יג, יז], 'מֵאֲשֶׁר יָבֹאוּ עָלָיִךְ' [יש' מז, יג]. עד שהושאל [גם] להעדר: 'וַיָּבֹא רָע' [איוב ל, כו] ["והרע אינו מציאות מסוימת אלא העדר" (מָרי), ראו במורה ג, י–יב], 'וַיָּבֹא אֹפֶל' [שם]".


רבנו מוכיח, כי הפעל "בא" משמש גם לעניינים מופשטים, שהרי ביאת הדבר האמור לאוזנינו אינה ביאה של עצם חומרי וגשמי הנראה לעין, אלא קבלת מידע מסוים בחוש השמיעה אשר מטרתו ללמדנו דבר-מה שיאפשר לנו לכבד את הזולת לעת מצוא. וכן גם ביחס לדוגמה השנייה שרבנו מביא מספר ישעיה (מז, יג): "נִלְאֵית בְּרֹב עֲצָתָיִךְ יַעַמְדוּ נָא וְיוֹשִׁיעֻךְ הֹבְרֵי שָׁמַיִם הַחֹזִים בַּכּוֹכָבִים מוֹדִיעִם לֶחֳדָשִׁים מֵאֲשֶׁר יָבֹאוּ עָלָיִךְ". כלומר, גם כאן העניינים שיבואו אינם עניינים שכבר התממשו במציאות, אלא עניינים שמצטיירים במחשבה בלבד.


רבנו מוסיף, שהפועל "בא" הושאל גם לַהֶעְדֵּר, שהוא עניין מופשט אשר רחוק מן הגשמות בתכלית הריחוק, שהרי הוא מבטא העדר של דבר מסוים מן המציאות! ואמרתי שעניין זה רחוק מן הגשמות בתכלית הריחוק, כי שתי הדוגמאות הקודמות שרבנו מביא, אף שהן דוגמאות לעניינים שאינם גוף, עדיין הן קשורות לעולם החומרי והגופני בדרכים עקיפות: 1) "כִּי יָבֹא דְבָרְךָ וְכִבַּדְנוּךָ" – המידע האמור נקלט במחשבה באמצעות חוש השמיעה שהוא חוש גופני; 2) "מֵאֲשֶׁר יָבֹאוּ עָלָיִךְ" וכן העתידות המשוערות, אף שהן טרם התממשו במציאות הממשית הן מתארות התרחשויות בעולם החומרי והגופני.


לעומתן, ההעדר הינו עניין מופשט לחלוטין, מפני שאין להעדר שום קיום ממשי במציאות, אלא, החוסר וההעדר גורם ומוליד צרות או ייסורים או מועקה, וכמו שאומר מָרי לעיל: "והרע אינו מציאות מסוימת אלא העדר". ובמלים אחרות, לא רק שהפועל "בא" הושאל לעניינים שאינם גוף, הוא הושאל גם לעניין שאין לו קיום עצמי – ההעדר, אשר תוצאותיו הינן צרות ייסורים או מועקה, וכמו שאומר רבנו לעיל: "עד שהושאל להעדר: 1) 'וַיָּבֹא רָע'; 2) 'וַיָּבֹא אֹפֶל'". והנה לפניכם מעט מדברי רבנו במורה (ג, י) בעניין ההעדר והגדרתו:


"וכך באופן זה אנו אומרים במי שסילק תכונה מסוימת, שהוא עשה את אותו ההעדר, ואף-על-פי שההעדר אינו משהו מצוי [אלא ריק וריקנות], וכשם שאנו אומרים על מי שכיבה נר בלילה שהוא יצר את החושך, כך נֹאמר במי שקלקל את הראייה שהוא פעל את הסימאון, ואף-על-פי שהחושך והסימאון שניהם העדרים ואינם זקוקים לעושה [כלומר, אין צורך לברוא אותם, אלא הם יתקיימו מאליהם בהעדר האוֹר והראוּת]. ועל-פי ביאור זה יתבאר לך דבר ישעיה: 'יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע' [מה, ז], כי החושך והרע העדרים, והתבונן היאך לא אמר 'עושה חושך' ולא 'עושה רע', לפי שאינם דברים מצויים שתיאמר בהם העשייה, אלא הניח עליהם [את השֵׁם:] 'בורא', לפי שמילה זו יש לה שייכות [גם] בהעדר בשפה העברית, כמו שאמר: 'בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים' וגו' [בר' א, א] והוא מן ההעדר [=ונראה שכוונתו שבריאת העולם הייתה מן ההעדר המוחלט, נמצא שיש קשר בין חידוש העולם לבין ההעדר], ואופן יחס ההעדר לפעולת-פועל הוא על דרך זו אשר הזכרנו".


"הִנֵּה אָנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ בְּעַב הֶעָנָן"


לאחר שרבנו ריכך את המחשבה האנושית שלנו, אשר קושרת באופן טבעי את כל התיאורים שהיא נתקלת בהם לעולמה הממשי והגופני הנראה לעין, ואף הוכיח לנו שהפועל "בא" הושאל לא רק לעניינים שאינם גוף, אלא אפילו לעניין שאין לו קיום עצמי ממשי – ההעדר, כלומר, לעניין שאין לו מציאות בפני עצמו, ורק תוצאותיו מורגשות וניבטות. לאחר כל זאת, רבנו עובר לדון במופעי הפעל "בא" ביחס לה' יתעלה, וכֹה דבריו במורה שם (א, כב):


"ועל דרך השאלה זו, אשר הושאל למה שאינו גוף כלל, הושאל גם לבורא יתהדר ויתרומם, או לחלות פקודתו או להשראת שכינתו: [1] ועל דרך השאלה זו נאמר [בעניין השראת שכינתו]: 'הִנֵּה אָנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ בְּעַב הֶעָנָן' [שמ' יט, ט], 'כִּי יְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בָּא בוֹ' [יח' מד, ב], וכל הדומה לכך עניינו השראת שכינה; [2] [לעומת זאת, בעניין חלות פקודה או קיום הבטחותיו נאמר:] 'וּבָא יְיָ אֱלֹהַי כָּל קְדֹשִׁים עִמָּךְ' [זכ' יד, ה], [כלומר] חלות פקודתו או קיום ייעודיו אשר הבטיח בהם על-ידי נביאיו, והוא אמרוֹ [=לפיכך נאמר בזכריה לעיל:] 'כָּל קְדֹשִׁים עִמָּךְ', כאילו אמר: ובא דְּבַר ה' אלהַי על-ידי כל קדושים [=הנביאים] עִמָּךְ [=אליכם, עַם-ישראל], [כי באמצעות הנביאים ה' יתעלה] מדבר עִם ישראל".


רבנו קובע, כי הפעל "בא" שנזכר בכתבי-הקודש ביחס לה' יתעלה, משמש לשני עניינים:


העניין הראשון הוא השראת שכינה, ויש לנו ראיה מפורשת וחותכת לפירושו של רבנו מדברי זכריה הנביא (ב, יד): "רָנִּי וְשִׂמְחִי בַּת צִיּוֹן כִּי הִנְנִי בָא וְשָׁכַנְתִּי בְתוֹכֵךְ נְאֻם יְיָ". כלומר, הנביא זכריה מתאר בפסוק שהקב"ה עתיד לבוא לציון, ובאותו הפסוק הוא גם מבאר כיצד הקב"ה עתיד לבוא, שהרי הוא מוסיף ואומר: "כִּי הִנְנִי בָא וְשָׁכַנְתִּי בְתוֹכֵךְ נְאֻם יְיָ". ברור אפוא, כי הבטחתו של הקב"ה לבוא היא למעשה הבטחה להשראת שכינה.


העניין השני הוא חלות פקודה או קיום הבטחה, וגם לפרשנות זו של רבנו מצאנו ראיות ברורות ומפורשות:


1) "הִנֵּה אֲדֹנָי יְיִ בְּחָזָק יָבוֹא וּזְרֹעוֹ מֹשְׁלָה לוֹ הִנֵּה שְׂכָרוֹ אִתּוֹ וּפְעֻלָּתוֹ לְפָנָיו" (יש' מ, י) – ברור כי תיאור בואו של הקב"ה הינו משל לגמילת הצדיקים כצדקתם ולהענשת הרשעים כרשעתם, וכמו שנאמר בפסוק: "בְּחָזָק יָבוֹא [...] הִנֵּה שְׂכָרוֹ אִתּוֹ וּפְעֻלָּתוֹ לְפָנָיו".


2) "כִּי הִנֵּה ייָ בָּאֵשׁ יָבוֹא וְכַסּוּפָה מַרְכְּבֹתָיו לְהָשִׁיב בְּחֵמָה אַפּוֹ וְגַעֲרָתוֹ בְּלַהֲבֵי אֵשׁ" (יש' סו, טו) – הפסוק הזה מתאר את בואו של הקב"ה באש ובלהבה ובחֵמה שפוכה, וברור שבואו של הקב"ה הוא משל לחלות פקודה, דהיינו להענשת הרשעים כרשעתם.


3) "אָז יְרַנְּנוּ עֲצֵי הַיָּעַר מִלִּפְנֵי יְיָ כִּי בָא לִשְׁפּוֹט אֶת הָאָרֶץ" (דבה"א טז, לג) – הפסוק הזה מתאר את בואו של הקב"ה לשפוט את הארץ, והעצים מתוארים כשמחים ועולזים, כי באותו היום הקב"ה ישפוט את הצדיקים כצדקתם ואת הרשעים כרשעתם, וכמו שאומר שלמה במשלי (יא, י): "בְּטוּב צַדִּיקִים תַּעֲלֹץ קִרְיָה וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה". ושם מבאר רס"ג: "בטוב הצדיקים צריכים לשמוח אנשי העיר, ובאבוד הרשעים ראוי שירננו".


ולצערנו צאצאי המינים שיבשו עלינו את הדת, ומתוך שאיפתם להתדמות לגויים ולהחניף לכופרים, הם החדירו לנו את ההשקפה שאסור לשמוח באבוד הרשעים! כי זה לא נשמע טוב בשיח הרבני הפוליטי-קורקט... ואם הם לא היו הופכים תורת-חיים לקורדום-חוצבים, הם לא היו זקוקים למצוא חן להחניף ולהתרפס, כי מטרתם לא הייתה כבודם, שׂררתם, יוקרתם, פרסומם, משׂכורותיהם ושלל טובות ההנאה מקופת המדינה והציבור – אלא, אז הייתה מטרתם אהבת ה' יתעלה, ולימוד העם והדרכתו בדרכי האמת והמישרים.


ומה שנאמר במשלי (כד, יז): "בִּנְפֹל אוֹיִבְךָ אַל תִּשְׂמָח וּבִכָּשְׁלוֹ אַל יָגֵל לִבֶּךָ", ברור שמדובר באויב מישראל שאינו רשע או מין או כופר או אפיקורוס או משומד וכיו"ב, אלא אדם מישראל שהוא אויב לרעהו, ואם תשאלו, איך יהיה לאדם אויב מישראל והלא נצטווינו שלא לשנוא איש את רעהו? ובכן, רבנו משיב על השאלה הזו בהלכות רוצח ושמירת הנפש (יג, יד):


"השונא שנאמר בתורה [="כִּי תִרְאֶה חֲמוֹר שֹׂנַאֲךָ רֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ" (שמ' כג, ה)] הוא מישראל ולא מאומות העולם. והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר: 'לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ' [ויק' יט, יז]. אמרו חכמים: כגון שראהו לבדו שעבר עבירה, והִתרה בו ולא חזר – הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה וישוב מרשעו".


ונצרף גם את פירושו של רס"ג לתהלים (קד, לה): "יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ הַלְלוּ יָהּ", ושם הוא פירש כך: "יִתַּמּוּ – ויתמו החוטאים מן הארץ וגם הרשעים יאבֵדו, ולכן ברכי נפשי את ה' והללי יה". ברור אפוא שמצוה לשמוח ולהודות ולהלל לה' יתעלה באבוד הרשעים והחטָּאים, ופשט המילה חטָּאים הוא חוטאים.


כיצד שר"י פירש את הפעל "בוא" ביחס להקב"ה?


כדי להבין מהי הרחקת ההגשמה ומדוע היא נחוצה, חשוב מאד להבין את סכלותו והגשמתו של רש"י בפירושיו לתורה ולתלמוד. לפיכך, ראוי להשוות את פירושיו לדברי רבנו במורה בעניין הרחקת הגשמות, כי ההשוואה ביניהם מלמדת גם על יסודות בהרחקת הגשמות וגם על עומק התהום הפעורה ביניהם: רבנו מצד אחד מגייס את כל כוחותיו הנפשיים והאנושיים כדי להרחיק מן ההגשמה, ואילו רש"י עושה את ההיפך הגמור! הוא מגייס את כל איוולתו וכסילותו וכותב גם פירושים חסרי אחריות מחשבתית וגם פירושים מגשימים מפורשים.


א. פירושים מגשימים מפורשים


לאור האמור, נעיין עתה בפירושיו של רש"י לתנ"ך למלה "בא", מפני שהם נגועים בהגשמה ונוגעים באופן ישיר לענייננו. בדברים (לג, ב) נאמר כך: "וַיֹּאמַר יְיָ מִסִּינַי בָּא וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ הוֹפִיעַ מֵהַר פָּארָן וְאָתָה מֵרִבְבֹת קֹדֶשׁ מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ". ושם פירש רש"י: "מִסִּינַי בָּא – יצא לקראתם כשבאו להתייצב בתחתית ההר כחתן היוצא להקביל פני כלה, שנאמר: 'לקראת האלהים' [שמ' יט, יז], לָמַדְנוּ שיצא כנגדם [...]; הוֹפִיעַ – להם".


בפירושו הזה של רש"י יש שלוש הגשמות מפורשות: רש"י מדגיש פעמיים שהקב"ה הוא זה שיצא: "יצא לקראתם [...] לָמַדְנוּ שיצא לקראתם", וכל מושגי היציאה התנועה והמעבר ממקום למקום שייכים אך ורק לחומרים ולעצמים הגופניים. זאת ועוד, הפעל "יצא" כלל לא נזכר בפסוק הנדון (דב' לג, ב), והשימוש שרש"י עושה בו כדי להסביר את הפעל "בא" ביחס להקב"ה מלמד, שהוא הבין את הפעל "בא" ביחס להקב"ה כפשוטו, כאילו הקב"ה יצא באופן גופני מהר סיני ובא לקראת עם-ישראל כמו שחתן יוצא לקראת כלה...


לעומתו, אונקלוס תרגם שם כך: "וַאֲמַר, יְיָ מִסִּינַי אִתְגְּלִי וְזֵיהוֹר יְקָרֵיהּ מִשֵּׂעִיר אִתַּחְזִי לַנָא" וכו', תרגומו לעברית: "ויאמר, ה' בסיני נגלה וזיו כבודו משעיר נראה לנו". אונקלוס תרגם את המלה "בא" כהתגלות, וזאת כדי להרחיק ממחשבתנו כל דמיון של ביאה והגעה של עצמות גופנית, ומיד לאחר