הביטו אל אברהם אביכם!

עודכן: 28 בינו׳ 2021

במורה (א, טז) רבנו מוסיף לצעוד בנתיב המוביל לידיעת ה' יתברך, והוא מבאר לנו את משמעות המושג "צור" אשר מופיע בכתבי-הקודש בהטיות ובהקשרים שונים. כמובן שגם כאן מטרתו המרכזית של רבנו היא להרחיק מן ההגשמה וכפי שנראה בהמשך. ברם, אגב הלימוד בעניין ייחוד ה' והרחקת הגשמות, אנחנו למדים עניינים חשובים נוספים, ובראשם חשיבות ההליכה בעקבותיו של אברהם אבינו ע"ה אשר עמד יחיד כנגד כל העולם, ואולי גם מסיבה זו הוא נקרא על-ידי רבנו בהלכות עבודה-זרה: "עמודו של עולם".


לאחרונה הטיח בפניי אחד מקרובי משפחתי במהלך וויכוח סוער, כי אני בודד במערכה, וזאת לאחר שהוכחתי אותו ואת הרי"ש-בי"ת הממסדי שהוא נוהה אחריו על דרכם ומעלליהם. לדוגמה, טען בפניי אותו קרוב משפחה, שמותר לרבנים ממסדיים לקחת שכר מופלג בעבור שירותי דת אחרת הכסף הזה יועבר למקומות אחרים לא ראויים. ובכן, אין שום היתר לחלל את ה' וליטול ממון בעבור לימוד תורה ושירותי דת, ואפילו אם הכסף הזה ילך לתיאטראות וכיוצא בהן, שהרי אין שום היתר לחלל שם שמים בשום סיבה ובשום תירוץ!


לפיכך עדיף שמחללי השבת ילכו לתיאטראות ולמועדונים מאשר ששם-שמים יתחלל על-ידי הכוהנים ותופשי הדת. ויתרה מזאת, לקיחת הכסף בעוול תגרום לשתי רעות גדולות מאד:


1) האחת, לעיוות חמור של הדת ולהחרבת יסודותיה, כך שנותרנו בסופו-של-דבר גם עם המועדונים והפאבים והתיאטראות וגם עם ממסד רבני רקוב ומסואב, וכמו שמוכיח מיכה הנביא (ג, ט–יב) את ראשי הדת: "שִׁמְעוּ נָא זֹאת רָאשֵׁי בֵּית יַעֲקֹב וּקְצִינֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל הַמֲתַעֲבִים מִשְׁפָּט וְאֵת כָּל הַיְשָׁרָה יְעַקֵּשׁוּ [...] רָאשֶׁיהָ בְּשֹׁחַד יִשְׁפֹּטוּ וְכֹהֲנֶיהָ בִּמְחִיר יוֹרוּ [...] לָכֵן בִּגְלַלְכֶם צִיּוֹן שָׂדֶה תֵחָרֵשׁ וִירוּשָׁלִַם עִיִּין תִּהְיֶה וְהַר הַבַּיִת לְבָמוֹת יָעַר".


2) והאחרת, לחילול ה' אשר יעצים מאד את שקיעתם של הרחוקים בתיאטראות ובהבלים, כי הדוגמה האישית שהם מקבלים מראשי הממסד הדתי כל-כך גרועה ומבחילה, עד שדת משה נדמית בעיניהם כעבודת-אלילים (ובצדק), כך שעדיף להם לפי דמיונם לשקוע בהנאות העולם-הזה מאשר לפנות אל האובות והידעונים ולהיטמטם בעבודת האלילים והאיטים, וכמו שמוכיח ירמיה הנביא (ב, ז–ט) את תופשי התורה: "וַתָּבֹאוּ וַתְּטַמְּאוּ אֶת אַרְצִי וְנַחֲלָתִי שַׂמְתֶּם לְתוֹעֵבָה, הַכֹּהֲנִים לֹא אָמְרוּ אַיֵּה יְיָ וְתֹפְשֵׂי הַתּוֹרָה לֹא יְדָעוּנִי וְהָרֹעִים פָּשְׁעוּ בִי וְהַנְּבִיאִים נִבְּאוּ בַבַּעַל וְאַחֲרֵי לֹא יוֹעִלוּ הָלָכוּ, לָכֵן עֹד אָרִיב אִתְּכֶם נְאֻם יְיָ וְאֶת בְּנֵי בְנֵיכֶם אָרִיב".


זאת ועוד, למה דומה טענתם של הרבנים השכירים: שמותר ליטול משכורות נפוחות ממחללי השבתות כדי שהתקציבים הללו לא יגיעו לתיאטראות? ובכן, טענתם דומה לטענה שמותר לגנוב מן הגויים. אולם, האם באמת מותר לגנוב מן הגויים? האם מותר לקחת מהם ממון בטענה שהכסף ילך למטרות נעלות וחשובות במקום לתיאטראות ולמועדונים ולפאבים ולזימה ולתועבה? האם בכלל מדובר בשיקול הלכתי או מוסרי אמיתי? והלא רבנו קובע באופן מפורש שאסור לגנוב מן הגויים! וכֹה דברי רבנו בפירושו למשנה (כלים יב, ז):


"אסור לאדם להחזיק דינר או מעה שחסר ממשקלו שתות או יותר אלא יקוץ, וכל שכן שיתנהו או יטעה בו גוי. כי זה שחושבים המוני בני אדם ואפילו יחידיהם [=אפילו חברי ממסד הרבנים השכירים "הגדוילים"], כי ההטעיות שכאלה מותרות עם הגויים אינו נכון ודעה בלתי נכונה, אמר ה' בתורתו הקדושה [...]: 'וְחִשַּׁב עִם קֹנֵהוּ' [ויק' כה, נ], ואמרו עליהם השלום: יכול יגלום עליו? תלמוד לומר 'וְחִשַּׁב' – ידקדק עמו בחשבון, וענין 'יגלום' – יערים עליו ויטעהו. ואמרו, אם כך דיברה תורה בגוי שתחת ידיך קל-וחומר לגוי שאינו תחת ידיך, אם החמירה תורה על גזלו של גוי קל-וחומר על גזלו של ישראל. וכן אינן מותרין האונאות והתחבולות ומיני המרמות והזיוף והסילוף עם הגויים, אמרו עליהם השלום: אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הגוי, וכל שכן אם יהא תלוי חילול השם שאז יהיה העוון חמור יותר".


רבנו חותם את פירושו למשנה בכלים (יב, ז) במלים הבאות: "ויושגו לאדם תכונות רעות על ידי כל המעשים הרעים הללו, אשר העיד יתעלה על עצמו שהוא מתעב אותן כשלעצמן נעשו עם מי שנעשו, והוא אמרו: 'כִּי תוֹעֲבַת יְיָ אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה כֹּל עֹשֵׂה עָוֶל' [דב' כה, טז]".


והאמת שלא רק לגנוב את ממון הגוי אפילו לגנוב את דעת הגוי אסור וכמו שרבנו פוסק בהלכות דעות (ב, יב): "אסור לאדם [=וכל שכן לרב או לדיין] להנהיג את עצמו בדברי חלקות ופיתוי [=ובימינו חלקת הלשון נחשבת למעלה בקרב הרי"ש-בי"תים], ולא תהיה אחת בפה ואחת בלב, אלא תוכו כברו, והעניין שבלב הוא העניין שבפה, ואסור לגנוב את דעת הבריות ואפילו את דעת הגוי". והרחבתי בעניינים אלה במאמרי: "הפוליטיזציה של הממסד הדתי".


ולא רק רבנו הורה שאסור לגנוב כסף מן הגויים, אברהם אבינו אף הורה שלא לקחת מהם מאומה! שהרי לאחר שאברהם אבינו הציל את מלך סדום, האחרון הציע לאברהם אבינו שייקח את כל רכושו: "תֶּן לִי הַנֶּפֶשׁ וְהָרְכֻשׁ קַח לָךְ" (בר' יד, כא), ומה אברהם אבינו השיב לו? "אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל וְאִם אֶקַּח מִכָּל אֲשֶׁר לָךְ" (שם, כג). ולכאורה, היה לאברהם אבינו הצדקה מוחלטת לפי תפישת הרבנים השכירים לקחת את כל רכושו של מלך סדום, שהרי לא רק שהוא הציל אותו ואת מלכותו מכליה, מלך סדום לא היה ידוע ביושרו ובצדקת דרכיו, אלא להיפך, ברוע מעלליו האיומים והנוראים שנזכרים לדיראון עולם! ואף-על-פי-כן, אברהם אבינו לא לקח ממנו מאומה ולוּ כדי שלא יֹאמר: "אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת אַבְרָם" (שם). כלומר, כדי שלא לחלל שם שמים, שכאילו אברהם אבינו אשר קורא לכל באי-עולם לאל-עולם, מתאווה לממון ורודף אחר הבצע והתאוות, והיה שם שמים מתחלל.


ועוד טענה יש לי כלפי הרבנים השכירים, על סמך מה הם קובעים שהתקציבים שניתנים למוסדות הדת הוא על חשבון התיאטראות והמועדונים? אולי הוא בכלל במקום תקציבים לבתי-חולים או לסל התרופות או למוסדות גריאטריים או לחינוך מיוחד או לעזרה סוציאלית או לפיתוח המדע או לביטחון או לפיתוח יהודה ושומרון או לשכלולה ולפיתוחה של ירושלים? ועוד ועוד אינסוף מטרות נעלות מאד שהן רובו הגדול של תקציב המדינה, שהרי תקציב התרבות והספורט הינו מזערי (כחצי אחוז) ביחס לתקציב השנתי הכללי!


ויתרה מכולן, אם המטרה האמיתית והיחידה של הרבנים הממסדיים הייתה שהתקציבים לא יגיעו לתיאטראות וכיוצא בהם, מדוע הם נוטלים את מלוא המשכורת המנופחת לעצמם? מדוע הם לא נוטלים שכר ממוצע מקופת השרצים של הרבנות, ומקדישים את השאר להקמת קרן לנזקקים או להקמת מקוואות או להקמת ארגוני חסד וכיוצא בזה? והלא בדרך זו גם התקציבים לא יגיעו לתיאטראות וגם הם לא ייכשלו בתאוות בצע וחילול ה'! ברם, עצם העובדה שהם נוטלים לעצמם משכורות נפוחות מעידה כאלף עדים על מטרתם האמיתית: הפיכת תורת-חיים לקרדום חוצבים וכל החוצב עמוק יותר הרי זה משובח...


נחזור לטענה הראשונה של אותו קרוב משפחה אשר טען שאני בודד במערכה, ובכן, זו היא דרכם של האוכלין מן התורה, וכוונתי לאותם רי"ש-בי"תים ממסדיים אשר הולכים ב"משנת הרמב"ם" כביכול, ואשר מנסים להצדיק את סטייתם מדרך האמת בתירוץ שדרך האמת כבר נשכחה ונזנחה... וכמו אותו רי"ש-בי"ת מסוים מראשי תלמידיו של מָרי, אשר נשאל האם יש בימינו עוד דרדעים, והשיב בתשובה שנתפרסמה ברשת, כי אין היום עוד דרדעים וכולם בטלו ועברו מן העולם! ולא רק זאת, אף חתם על עצומה אשר בה הוא מודה ב"קדושתו" של ספר הזוהר הטמא ומצהיר באופן חגיגי שהוא מכתבי-הקודש של עם-ישראל!


והנני עומד כאן ומצהיר מפורשות כנגד אותו רי"ש-בי"ת, אשר מפנה עורף לדרך האמת ויחד עם זאת טוען שהוא הולך בדרכו של רבנו הרמב"ם, הנני מצהיר כנגדו שלא פסו הדרדעים מן העולם, ואף אם אהיה הדרדעי היחיד אשר מתנגד לספר הזוהר ולהבלי צאצאי המינים, אפילו אם אעמוד יחידי בעולם לא אסור מדרך האמת! והנני תובע ממנו לחזור בו מתשובתו שהדרדעים עברו ובטלו מן העולם, כי דבריו דברי תהו ושקר אשר נועדו לרצות את מעסיקיו אשר משלמים את משכורותיו ומפטמים את מעמדו ויוקרתו וקשריו הפוליטיים.


והאמת היא שאיני יחידי, ומה שהוא מנסה לבודד אותי ולתאר אותי כיחידי כל זה חלק מדרכיו ומעלליו לחנוק את דרך האמת ולהפחיד את האנשים מללכת בה, כאילו אין עוד אנשי אמת בארץ, ולכן על כולם ליישר קו עם הדרך שהוא בחר בה ולשתף פעולה עם צאצאי המינים ולפאר ולשבח ולרומם אותם, ולחנוק כל התעוררות לדרך האמת – שהרי סוף-סוף תפקידו הראשון והחשוב מכל שלשמו הוא קיבל את השררה, הוא לדאוג שהדרדעים יישארו מדוכאים ומפוחדים ומיואשים ושלא יעזו להרים את ראשם ולקרוא בשם ה' אל עולם!


א. צור – שם משותף


במורה (א, טז) רבנו מבאר את השם "צור", וכדרכו בקודש הוא מתחיל בביאור המשמעות הבסיסית של המלה, וכֹה דבריו: "צור שם משותף, הוא שם ההר: 'וְהִכִּיתָ בַצּוּר' [שמ' יז, ו], והוא שם אבן קשה כגון החלמיש: 'חַרְבוֹת צֻרִים' [יהו' ה, ב]. והוא שם המחצב אשר ממנו חוצבים את אבני המתכות: 'הַבִּיטוּ אֶל צוּר חֻצַּבְתֶּם' [יש' נא, א]".


למדנו אפוא כי "צור" הוא שם משותף, כלומר מלה שיש לה משמעויות שונות, ולדעת רבנו יש לשם זה שלוש משמעויות בסיסיות: 1) שם הר; 2) שם אבן קשה; 3) שם המחצב שממנו חוצבים את אבני המתכות.


לדעת רס"ג המשמעות השנייה היא החשובה ביותר לענייננו, שהרי כך הוא מפרש את המלה "צור" ביחס לה' יתברך: "פשט המלה צוּר – אבן, והכוונה בכך שהוא משען וסמך שראוי להישען עליו, ויקבל ברצון כל מה שיבוא עליו [="מן הייסורין ומבחני החיים" (מָרי)] ואל יהרהר אחר הנהגתו בשום דבר, כי 'צור' מונח על עניין זה שנאמר: 'הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ' [דב' לב, ד]" (פירוש רס"ג לתהלים, עמ' פב). לדעת רס"ג ישנן אפוא שתי משמעויות למלה צור ביחס להקב"ה: הראשונה, יש לבטוח בו משום שהוא משען איתן ויציב וחזק, ולכן משלוּ את הביטחון בה' בהישענות על אבן חזקה; והשניה, צידוק הדין, שעל האדם לקבל את כל מה שבא עליו באהבה ולבטוח בהקב"ה שהכל בצדק מדוקדק ואף לטובה.


ברם, לדעת רבנו המשמעות האחרונה של המלה "צור" היא החשובה ביותר לענייננו, דהיינו שם המחצב שממנו חוצבים את אבני המתכות, וכמו שנראה לקמן.


ב. צור – יסוד כל דבר ומוצאו


רבנו במורה שם (א, טז) מרחיב את הדיון בעניין המשמעות האחרונה לשם "צור", וכֹה דבריו: