האם ניתן לראות את המלאכים בעיניים אנושיות?

עודכן: 28 בינו׳ 2021

אחת הקושיות שהעסיקו ומעסיקות אותי הינה השאלה האם ניתן לראות מלאכים בעיני הבשר? כלומר, האם ייתכן שמלאך ילבש צורת אדם או צורה דומה לאדם? אמנם, אין שום ספק שהמלאכים במהותם אינם גופניים ואין להם גוף או דמות הגוף, וכמו שרבנו קובע באופן חד-משמעי במורה (א, מט) שהמלאכים "אינם בעלי גוף אלא הם שכלים נבדלים מחומר". ברם, האם ייתכן שמלאך יצייר לנגד עיני האדם שאינו מעותד לנבואה דמות של אדם או דמות של מלאך (לפי תפישת האדם הרואה), כדי להעביר מסרים חשובים?


בדומה לכך מצאנו, כי המלאך הראה למשה רבנו אש בוערת בסנה בראשית דרכו בנבואה, ונראה לי כפי שכבר כתבתי במאמרי: "וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אֻכָּל", שהראייה הראשונה של משה רבנו בסנה הייתה ראיה חושית, שהרי אם היה מדובר במראה נבואה מדוע משה רבנו מתפלא ואומר מדוע יבער הסנה? וכי משה רבנו לא שם לב שהוא שרוי בתוך חיזיון נבואי? וקשה להניח שמשה רבנו כבר בראשית דרכו היה מדבר עם ה' "פנים אל פנים". אלא, נראה שהמלאך הראה למשה בתחילה אש בוערת אשר נראתה לו לעיני הבשר, כדי להכין אותו לקראת המראה הנבואי הראשון באופן הדרגתי, וכדי שלא חלילה ייבהל או ייחרד.


השאלה מתחדדת אפוא, האם ייתכן, שכמו שהמלאך עשוי להַראות לבני האדם אורות נבראים או מראה אש וכיו"ב, האם ייתכן שהוא גם עשוי להַראות לבני האדם דמויות נבראות כדי להשיג את מטרותיו מהם וכדי להעביר להם מסרים חשובים? חשוב להוסיף, כי כל השאלה היא כמובן ביחס לבני האדם שאינם מעותדים לנבואה, כי בכל מקום שמדובר בנביא אין שום ספק ולו הקל שבקלים שראיית המלאכים בחזיונותיהם הינם במראות נבואיים.


במאמר זה גם ננתח שלושה מקורות: הראשון מן התורה, השני מן הנביאים והשלישי מן הכתובים. המשותף לשלושת המקורות הללו הוא שבשלושתם נזכרה ראיית מלאך לבני אדם שאינם נביאים, או כהגדרת רבנו "לבני אדם שאינם מעותדים לנבואה". ברם, טרם שננתח את המקורות האמורים, נחל בדעת רבנו כפי שהיא עולה מספרו "מורה הנבוכים".


א. דעת רבנו במורה


לכאורה לדעת רבנו התשובה ברורה, והיא שלעולם לא ניתן לראות מלאך אלא במראה הנבואה, ברם, דומני שעיון מדוקדק בדבריו מעלה את המסקנה שלעתים מלאך עשוי להַראות לאדם שאינו מעותד אורות נבראים שייראו לו בעיניו האנושיות!


נחל אפוא את דיוננו בדברי רבנו במורה (ב, מב), וכֹה דבריו:


"ואל יעלה בדעתך כלל שתהא שם ראיית מלאך או שמיעת דברי מלאך כי אם במראה הנבואה או בחלום של נבואה, כפי הכלל: 'בַּמַּרְאָה אֵלָיו אֶתְוַדָּע בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר בּוֹ' [במ' יב, ו] וממה שהזכרתי תלמד על מה שנשאר ממה שלא הזכרתי".


ברם, בפסקה הבאה רבנו מסייג את דבריו, וממנה ניתן ללמוד שהפסקה הקודמת עוסקת אך ורק במלאך שנראה לנביא, רק אז מדובר בוודאי במראה נבואה, וכמו שרבנו אומר בפסקה לעיל: "כי אם במראה הנבואה או בחלום של נבואה". ברם, כאשר מדובר באנשים שאינם מעותדים לנבואה או אפילו רשעים, ייתכן שייראה להם מלאך בדמות אדם או בדמות הדומה לאדם שלא במראה נבואה, כדי להעביר להם מסרים מסוימים מאת ה' יתעלה.


והנה דברי רבנו שם בפסקה הבאה האמורה:


"וממה שהקדמנו מהכרחיוּת ההתכוננות לנבואה, וממה שהזכרנו בשיתוף שם 'מלאך', תדע כי הגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים, לפי שאותם הדברים אשר שמעו או עלה ברעיונם הוא כעין בת קול שמזכירים חכמים תמיד, והוא מצב מסוים שיארע לאדם שאינו מעותד, אבל מטעה בזה שיתוף השם. וזה הוא היסוד שמסלק רוב הקשיים שבתורה, והתבונן אמרוֹ: 'וַיִּמְצָאָהּ מַלְאַךְ יְיָ עַל עֵין הַמַּיִם' וגו' [בר' טז, ז], כמו שנאמר ביוסף: 'וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ וְהִנֵּה תֹעֶה בַּשָּׂדֶה' [בר' לז, טו], ולשון כל המדרשות שהוא מלאך".


מהו "המצב המסוים שיארע לאדם שאינו מעותד" שעליו מדבר רבנו? האם מדובר בחלום? האם מדובר בדמיון מסוג אחר? ובכן, מן המקור הזה עולה שמדובר בסוג מסוים של דמיון וחלום הנראים או הנשמעים ברעיונו של האדם, כלומר בדמיונו, אך לא מן הנמנע שמדובר גם בראיית עין או בשמיעת אוזן אנושית, וכמו שעולה מדברי רבנו במורה (א, ה), בעניין פרשת אצילי בני ישראל, ושם רבנו מבאר את הראיה שנזכרה בעניינם: "וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתַחַת רַגְלָיו כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר" (שמ' כד, י).


רבנו קובע שמדובר בהשגה שכלית שקשורה לבורא יתעלה, ולא בראיית עיניים אנושיות. ברם, הוא מוסיף בסוף דבריו, כי ניתן בהחלט לפרש שהם ראו "השגות חושיות" כגון "אורות נבראים", כלומר שהם ראו אורות נבראים בעיני הבשר. אמנם, רבנו אינו רואה בעין יפה את מי שיסביר באופן זה את ראייתם של אצילי בני ישראל, ויש להודות שרבנו צודק לחלוטין וראוי יותר לסבור שמדובר בהשגה שכלית ולא בראייה חושית. ברם, מכל מקום מדבריו עולה כי ניתן לראות דמויות נבראות של מלאכים בעיני הבשר! וכֹה דבריו שם (א, ה):


"ואם ירצה אחד ממעוטי ההשגה שלא להגיע לדרגה זו שאנו רוצים לעלות אליה [=שראיית בני ישראל את האלהים הייתה השגה שכלית], ועשה את כל הלשונות הללו שנאמרו בעניין זה מורים על השגות חושיים לאורות נבראים, מלאכים או זולתם, אין נזק בכך".


נמצא אפוא באופן די ברור, כי ייתכן שהאדם יראה מלאך בעיני הבשר, וכמו שבני ישראל ראו בעיני הבשר אורות נבראים המעידים על השראת שכינה! כלומר, כמו שהקב"ה והמלאכים בוראים אורות נבראים וחזיונות הנראים לעיני הבשר, כך הם עשויים לברוא דמויות של בני אדם לנגד עיני בני האדם שאינם מעותדים, כדי ליצור תקשורת עמם וכדי להעביר להם מסרים בדרך חושית לפי דרגתם. ואם תרצו, מעין בריאה של הולוגרמה משוכללת אשר אינה מורכבת רק מקרני אור, אלא גם מבריאת מאפיינים גופניים לפי הצורך.


המסקנה העולה מדברינו היא אפוא כדלהלן: גם לדעת רבנו, כאשר נזכרה ראיית מלאך אצל אדם שאינו נביא, לא מן הנמנע שמדובר בראיית אורות נבראים או דמויות בדמות מלאכים, כי כדי להעביר מסרים לבני האדם שאינם מעותדים יש צורך לעתים שהמלאכים יציירו לפניהם דמויות בדמות אדם או בדמות מלאכים, לפי הבנתם ותפישתם של בני האדם.


וכבר הזכרנו את בני ישראל לעיל, וכך בדיוק הם ראו במהלך מסעם במדבר את עמוד הענן ולפיד האש, או את האורות הנבראים ששורים במקום שבו הקב"ה משרה את שכינתו, כגון במשכן או בבית-המקדש, וכמו שאומר רבנו במורה (א, כה): "וכל מה שנאמר מן הפעל הזה [="שכן"] מיוחס לה' הוא בעניין התמדת שכינתו – כלומר האור הנברא – במקום, או התמדת ההשגחה בדבר מסוים, כל מקום כפי עניינו".


חשוב לציין, כי אני מבין לחלוטין את העמימות שרבנו נוקט בעניין זה, עד שלא ניתן ללמוד מדבריו דברים ברורים ללא חקירה מעמיקה, והסיבה ברורה, רבנו ביקש להרחיק אותנו מדמיונות והזיות, ולחסום את הדרך בפני נוכלים ורמאים אשר יטענו שהם "ראו מלאכים" והמלאכים אף "שוחחו עמם" ו"הורו להם הוראות" או "לימדו אותם תורה" וכיו"ב. כי אם חלילה רבנו היה אומר דברים מפורשים בעניין זה, כל נוכל שמתקרא "רב רבנן" יטען שהוא ראה מלאך, וכמו שנהג הרי"ק בספרו "מגיד מישרים" אשר התיימר לשוחח באופן קבוע עם מלאכים, דבר שייתכן אך ורק לנביא במעלה גבוהה מאד, וכל זאת כדי לטעת בנו את התחושה ולצרוב במחשבתנו את התודעה שהוא היה אדם אלהי ו"קדוש עליון".


כלומר, אם הרי"ק היה טוען שהוא ראה פעם אחת מלאך בחלום הלילה, עוד היה ניתן לדון אותו לכף זכות שהוא איננו מנסה להציג את עצמו כנביא, ברם, הוא טען שמלאך נגלה אליו בחלום הלילה שוב ושוב! דהיינו נגלה אליו במראה נבואי על בסיס קבוע, וזאת לא ייתכן אלא לנביא אמת, ולא סתם נביא אמת, אלא נביא אמת במעלה גבוהה מאד, אשר איני יודע מי מנביאי ישראל זכה לה למעט משה רבנו: לגילויי נבואה רצופים לעתים קרובות על-ידי מלאך ה' צבאות! ולכן אין ספק שהוא היה חולה במחלת נפש הזייתית חריפה מאד, או שהוא פשוט סבר שאמירת האמת היא עניין מאד גמיש...