ראש הדרדעים מטשטש את חשיבות מדעי הטבע

עודכן: 28 בינו׳ 2021

זכורני כי לפני כמה שנים שוחחתי עם אחד מהחוקרים "הדרדעים הבכירים" (כך לפחות הוא מחשיב את עצמו, וכמה מאוסה בעיניי יהירותם וצביעותם של הדרדעים הללו). אותו דרדעי בכיר בעיניו החליט, ששגיתי בהבנת המושג "מעשה בראשית", מפני שהִגדרתי את המושג הזה כביטוי לכלל מדעי הטבע, ולפי אותו דרדעי בכיר בעיניו המושג הזה לדעת רבנו נוגע אך ורק למחקר בראשית הבריאה, כלומר כיצד נוצר ונתהווה העולם. ראייתו היחידה של אותו דרדעי בכיר בעיניו הייתה, שמָרי באחד השיעורים שלו החליט שזהו פירוש המושג.


הבה נבחן אפוא את טענתו של אותו דרדעי בכיר בעיניו המבוססת לדבריו על קביעתו של מָרי ונראה היכן נמצאת האמת, ולאחר מכן גם ננסה להבין מדוע מָרי טען כפי שטען.


המושג הזה מופיע לראשונה במשנה מסכת חגיגה (ב, א): "אין דורשין [...] ולא במעשה בראשית בשניים", וכך כותב רבנו שם בפירושו: "ושמע ממני אני מה שנתברר לי לפי דעתי ממה שעיינתי בו מדברי חכמים, והוא, שהם מכנים במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה". ברם, במורה (עמ' ו) רבנו משמיט את עניין המחקר בראשית הבריאה וכותב ש"מעשה בראשית" הינו שֵׁם למדעי הטבע בלבד: "והזכרנו בהם כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע". נראה אפוא באופן ברור, שהשֵׁם המרכזי ל"מעשה בראשית" הינו מדעי הטבע, והמחקר בראשית הבריאה הינו רק תחום אחד בתוך מכלול עצום של תחומי מדע.


ראיה נוספת לדברינו נמצאת בהלכות יסודי התורה (ד, י) שם רבנו פוסק כך: "ובאור כל אלו הדברים שבפרק שלישי ורביעי הוא הנקרא מעשה בראשית", ובפרקים השלישי והרביעי שם רבנו עוסק במדע האסטרונומיה, בהרכב החומרים (כימיה) ובחוקי הטבע (פיסיקה). נראה אפוא ברור לכל מי שאינו מבקש להתעות את עצמו, כי מעשה בראשית הוא ביסודו כינוי לכלל מדעי הטבע, והמחקר בראשית הבריאה והתהוותה בכללם.


מדוע אפוא מָרי הדגיש לתלמידיו בשיעור שהמושג "מעשה בראשית" הינו המחקר בראשית הבריאה? מדוע הוא לא אמר בשיעוריו שמדובר בכלל מדעי הטבע?


נראה לי, כי בחירתו של מָרי להיות כפוף למעסיקים חרדים פרו-נוצרים אשר מבטלים את חשיבות לימוד המדעים במחי-יד ואף מזהירים מהם כאילו מדובר בלימודי כפירה ואפיקורסות, גרמו למָרי לטשטש את האמת כדי שלא להתנגש באופן ישיר עם השקפות מעסיקיו צאצאי המינים הארורים (וכדרך תלמידיו הממסדיים). וייתכן אף חמור מכך, ייתכן שהמשכורות הרבות והמנופחות שהוא קיבל במשך יובל שנים עיוורו את עיני שכלו עד שהוא באמת האמין "שמעשה בראשית" הינו אך ורק המחקר בראשית הבריאה! ואילו שאר מדעי הטבע אין מצוה כל-כך גדולה ורבה ללמדם, רק אולי אם האדם מרגיש ממש משועמם...


מכל מקום עובדה אחת ברורה כשמש, לפי ראש הדרדעים הבכירים בדורנו, עדיף לשגות ולהגות במהדורתו המייגעת ל"משנה תורה" ובכל דברי השוטים למיניהם שמובאים בה או אפילו בלימודים הארורים למבחני הרבנות והדיינות של הדת החדשה מייסודם של צאצאי המינים, מאשר ללמוד מדעים! ולכן איני מתפלא שהוא מדגיש לתלמידיו כי לימודי "מעשה בראשית" הנעלים והמרוממים שנזכרו במשנה בהערצה וביראת כבוד, הינם בעיקרם לימודי המחקר בראשית הבריאה, ולא חלילה לימודי ליבה או לימוד מדעי הטבע...


ויש להוסיף ולתמוה, כיצד ניתן לקיים את פרשנותו של מָרי לפי תלמידו? וכי מי שלא למד לימודי ליבה מסוגל להבין משהו במחקר בראשית הבריאה? האם הוא מסוגל להבין מאמר מדעי בעניינים המורכבים והעמוקים ביותר? כך שלמעשה, בפירושו הזה לתלמידיו, מָרי הוסיף חטא על פשע, גם חסם את הדרך מללמוד את מדעי הטבע, וגם הוריד את המסך מלהבין משהו במחקר ראשית הבריאה, ואוי לך מָרי שבחרת במשכורות על-פני האמת.


וכמעט כל תלמידיו של מָרי בימינו רואים את עצמם כחלק בלתי נפרד מחבּורת צאצאי המינים, ואיני מאמין שיימצא בהם אפילו אחד אשר יודה שהוא "דרדעי"... וזכורני לפני כמה שנים קראתי כתבה באחד מהעלונים על אחד מקרובי מש