top of page

קופת החזיר קנייבסקי ממשיכה להפיל חללים

עודכן: 1 בנוב׳ 2023

באתר האינטרנט של "קופת העיר" הלא היא "קופת החזרזיר" – קופת השרצים והעושק של קנייבסקי שר"י ושות' – מופיעות לעתים קרובות מודעות פרסומת לעבודה-זרה, שמטרתן היא להדיח את עם-ישראל אחרי ההבל והתהו של המינים האשכנזים השחורים, ולא פחות חשוב מכך – לגזול ולעשוק את העניים והאומללים באמצעות כזבים ומשאות שווא ומדוחים.


לקראת ראש השנה תשפ"ד, פורסמה מודעת פרסומת באתר "קופת החזרזיר", וזו כותרתה:


"סגולה לפרנסה בשפע: סכין מכסף עם חריטה אישית! מתנתו של מרן הגר"ש גלאי שליט"א! – לקראת השנה החדשה, גזרו על עצמכם עשירות, פתחו את שערי הפרנסה! קבלו מידיו של מרן הגר"ש גלאי סכין מכסף עם חריטה אישית – סגולה לעשירות ולפרנסה ברווח".


כלומר, יש לסכין הזו יכולת מאגית לפתוח את שערי הפרנסה! ומדוע יש לה יכולת שכזו? מכיוון שאיזה שיקוץ משוקץ העונה לשם "גלאי", חרט עליה חריטה אישית, ובמלים אחרות, גילול גלאי האציל על הסכין מכוחו המאגי-הסגולי. בייחוס כוחות מאגיים-פגאניים לבשר-ודם, הפכו את גילול גלאי הטיפש לשיקוץ משוקץ, ולאלוה נעבד, כי אליו: לחריטתו האישית, העניים נושאים את עיניהם, חריטתו האישית על הסכין היא זו שתושיע אותם מיגונם ומאומללותם!


הפיכתו של גלאי לשיקוץ משוקץ עוברת כבריח בכל הפרסומת, וכך נאמר בהמשכה:


"בשנה שעברה, מאות תורמים קיבלו את הסכין המיוחדת מידיו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א [גילול מתועב]. על הסכין חרוטה הקדשה אישית מהרב שליט"א, וחתימת ידו להכרתת קשיי הפרנסה ולפתיחת שערי הצלחה וסייעתא דשמיא. קשיי הפרנסה מהעבר יכולים להיעלם ברגע, ההצלחה יכולה להאיר פנים, בסייעתא דשמיא. כל מה שצריך זה רק לפתוח את שערי הפרנסה בשמים, והשפע כבר יזרום בלי הפסקה בכל השנה".


הנה אתם רואים, חתימת ידו של שיקוץ גלאי היא הפותחת את שערי שמים להצלחה! ובמלים אחרות, גילול גלאי משמש כמליץ וכמתווך ברור בין האדם לבין בורא-עולם, וזו עבודה-זרה.


רודפי הבצע של "קופת החזרזיר" מוספים חטא על פשע, וכך נאמר בהמשך הפרסומת:


"מנהג ישראל תורה [האמנם? האמנם יש בכוחו של מנהג לבטל מצוה ממצוות התורה? או אפילו תקנה מתקנות הסנהדרין? כל-שכן כאשר מדובר במנהג שעוקר את הציר שעליו סובבת כל התורה כולה: עקירת עבודה-זרה ומחיית עקבותיה, הייתכן שמנהגם הפגאני הפרו-נוצרי יעקור אחת משלוש החמורות?!], נהגו במשך הדורות [מי נהג? ואלה הם דברי שקר וכזב מבית היוצר של המינים הארורים] לקנות סכין חדשה בתחילת השנה החדשה בסוף 'החות"ך חיים לכל חי', שנסוב על הפרנסה שהיא חיי האדם. ומי שעדיין לא עשה זאת, יכול עדין לזכות".


מי שלא עשה זאת יכול עדיין להיכשל ולהיחבל בטומאתה הרצוצה של העבודה-הזרה, ולהיות מאלה שכונו בתורה כאויבים, כצרים, כשונאים, כמעלי חמה, וכקודחי אש עזה, וכו'.


וארורי ביתו של קנייבסקי החזיר שר"י מוסיפים להרשיע ולהעפיל:


"סודות נשגבים וכבירים טמונים בסגולה המיוחדת הזאת, וביתר שאת כשהיא משולבת במצות צדקה טהורה ונשגבה של החזקת משפחות עניים בתמיכה כספית, שמסייעת להם להאכיל את ילדיהם ולהלבישם בבגדים מכובדים, המינימום הבסיסי וההכרחי ביותר".


פשש... ראו נא עד כמה גדול כוחו של גילול גלאי הנגעל עד ש"סודות נשגבים וכבירים טמונים בסגולה המיוחדת הזו", ועוד יותר נוסף לה כוח מאגי-פגאני כאשר משלבים אותה עם "מצות צדקה טהורה ונשגבה", ולא רק שהפכו את גלאי לשיקוץ פגאני, אלא שהפכו את מצות הצדקה לסגולה מאגית-פגאנית: להורדת שפע חומרי לעולם-הזה, ובזה נמנים הם על הכופרים בתורה ובמצוותיה אשר נועדו להביאנו לחיי העולם-הבא, ולא לשמש כסגולות מאגיות-פגאניות.


אגב, ב"קופת החזרזיר" טוענים שמדובר ב"מצות צדקה טהורה ונשגבה", אך במאמר אחר כבר הראיתי, שחלק נכבד מהוצאותיה של "קופת החזרזיר" מועבר לתשלומי מקורבים.


והנה המשך הפרסומת: "על כן הורה הגאון הצדיק, עמוד התפילה בדורנו, רבי שמעון גלאי שליט"א, לייסד קרן מיוחדת של תמיכה במשפחות על ידי 'קופת העיר', וכל התורם סכום העולה כדי התמיכה החודשית שמעניקה 'קופת העיר' למשפחה נזקקת ממוצעת [התקשרתי לקופה והתברר שמדובר בהוראת קבע של 85 ש"ח למשך 36 חודשים, 3060 ש"ח], יזכה לקבל מידיו הקדושות של הרב שליט"א סכין מחוטבת מכסף, ועליה חרוטה הקדשה אישית בחתימת ידו של הרב שליט"א. בהקדשה האישית מברך מרן הגר"ש את התורמים כהאי לישנא: 'לתורמי קופת העיר ברכה לפרנסה בשפע בשנת תשפ"ד ורוב נחת בעזה"י – שמעון גלאי'. נצלו את ההזדמנות המיוחדת, והעניקו תרומה כספית להחזקת משפחה נזקקת במשך חודש, צעד שבפני עצמו כבר קורע את רוע הגזירה ומבטיח לכם שנה טובה ומתוקה".


כלומר, מתן צדקה לקופת העיר "מבטיח לכם שנה טובה ומתוקה", ושוב, הבטחות פגאניות ללא כיסוי, כי מצוות התורה אינן סגולה מאגית-פגאנית, ותהיה לאדם שנה טובה ומתוקה אם הוא הולך בדרכי מישרים, ואם הוא הולך בדרכי המינים והכופרים שום זכות לא תגן עליו.


"קופת החזרזיר" חותמים בהחדרת העבודה-הזרה שבידם ביתר-שאת, וזה לשונם:


"בנוסף, תזכו לקבל את הסכין המסוגלת מידיו הקדושות של עמוד התפילה, ותזכו להתברך על ידו, בקול רועד ומלא תחנונים לפני היושב במרומים, שאכן יפרוש סוכת שלומו עליכם בזכות מצות הצדקה, וישפיע עליכם פרנסה ברווח גדול, חיים שלווים ומאושרים, ונחת מכל יוצאי חלציכם, לדורי דורות בסייעתא דשמיא".


סכינו של גלאי היא "סכין המסוגלת" כי נחרטה בה ברכתו, ותפילתו של הגילול "בקול רועד ומלא תחנונים לפני היושב במרומים", היא זו אשר "תשפיע עליכם פרנסה ברווח גדול, חיים שלוים ומאושרים ונחת מכל יוצאי חלציכם, לדורי דורות". כלומר, גלאי הוא המתווך והמליץ האולטימטיבי, בין הכסילים האורתודוקסים לבין בורא העולמים. "וְהִשְׁמַדְתִּי אֶת בָּמֹתֵיכֶם וְהִכְרַתִּי אֶת חַמָּנֵיכֶם וְנָתַתִּי אֶת פִּגְרֵיכֶם עַל פִּגְרֵי גִּלּוּלֵיכֶם וְגָעֲלָה נַפְשִׁי אֶתְכֶם" (ויק' כו, ל).


תמונת שער הרשומה מאת: "רווח הפקות" - נוצר על־ידי מעלה היצירה, רישיון: CC BY-SA 3.0.

קופת החזיר קנייבסקי ממשיכה להפיל חללים
.pdf
הורידו את PDF • 143KB

130 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page