top of page

קופת החזרזיר

לקראת ימי הפורים תשפ"ב יצאו המינים אשר מנהלים את "קופת העיר", במבצע מיוחד מתוך רבים: כותרת המבצע הינה: משלוח מנות אישי משיקוץ קנייבסקי... ראו בפרסום כאן.


וכך נאמר בפרסום של "קופת החזרזיר" (כל הדגשים במקור):


רשכבה"ג [=רבן של כל בני הגולה, והוא כנראה מן המינים אשר טרם השלימו עם העובדה שאנחנו חיים בארץ-ישראל] מרן שה"ת [=שר התורה, וראוי לקרוא לו שה"ט, שר הטומאה] רבנו הגר"ח [=הגאון רבי חיים, ובתימנית למיטב הבנתי "גרח" הוא מפוּצץ או שׂרוף, הגר"ח יגרח אכי"ר] קנייבסקי שליט"א שולח השנה משלוחי מנות מיוחדים במינם.


משלוחי מנות אלו מכילים שלושה פריטים שאין דומה להם בעולם:


יין, היין שלו... היין המיוחד שממנו הוא מקדש ועליו הוא מבדיל. היין שמלווה אותו בכל 'סיום' ובכל מאורע, יין של 'לחיים' – שכל מי ששותה אותו, מרגיש חיים חדשים זורמים בעורקיו.


הפריט השני שיש במשלוח המיוחד של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א – הוא חרוסת. חרוסת שמניחים בליל הסדר על הקערה. החרוסת, שנראית כמו טיט [לא, החרוסת שלהם אדומה כמו עשו האדומי] ובאה לזכר הטיט, מעלה למעלה את צרותיהם של ישראל. כשהחרוסת של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יושבת על קערת ליל הסדר שלך, אתה יכול לדעת בוודאות שענות הנפש שלך, המיצרים שלך, עבודות הפרך שלך – עולים לזכרון לפני השם, באותו ליל המשומר מכל המזיקים.


והפריט השלישי – הוא הקמיע. קמיע מיוחד שמסוגל לשמירה מכל העניינים, כל הזמן, עשרים-וארבע-שבע, והוא מהווה שמירה הדוקה על כל המשפחה. קמיע כזה שכאשר יש אותו בבית, ההורים יהיו רגועים יותר, הילדים יהיו רגועים יותר. קמיע כזה שכאשר ילד חולה בשפעת או בדלקת אוזניים קושרים לו את הקמיע ומרגישים הקלה מיידית.


שלושה פריטים שאין דומה להם בעולם ארוזים בתוך 'משלוח המנות' ששולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א לאנשים שהוא רוצה לבטא בפניהם את הערכתו ותודתו.


משלוח מנות מיוחד במינו, שאותו שולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א למי שיוצא מגדרו ונותן כ'מתנות לאביונים' סכום של 3000 ש"ח, ששווה ערך למתנות לאביונים שקופת העיר מעבירה לכל אחת ממשפחות האביונים, עליהן החליטו הרבנים שליט"א, שהן נושאות בתואר העצוב והמר 'אביונים'.


3000 ש"ח, משפחה אחת מתוך אלפים. משפחה אחת שתיקחו אתם על עצמכם, ורשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנושא את כל המשא הזה על כתפיו – יביע אליכם את הוקרתו, את תודתו, את שמחתו על כך שזכיתם, והייתם שותפים לו במצוה הענקית הזאת.


כל-כך הרבה משפחות מחכות, וקופת העיר לא יכולה לתת לכל אחד די סיפוקה. המשא כבד מהכיל. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א נושא אותו על שכמו כבר שנים ארוכות, ומי שמוריד אפילו משפחה אחת מעל כתפיו – יזכה למשלוח נדיר באיכותו, ישיר מאת שר התורה, מוקדש בהערכה ובתודה.


האם תהיו אתם בין הזוכים? האם תורידו מעל שכמו של גדול הדור משפחה אחת? האם תפארו את ליל הסדר שלכם בהדר האמיתי: יין וחרוסת מאת גדול הדור? האם תשפיעו שמירה וברכה על בתיכם – באמצעות הקמיע המיוחד שהוא שליט"א ישלח אליכם?


רק אתם יודעים...


ומי שעושה זאת, לא יתחרט. מי שעושה זאת יזכה בעולם הזה ובעולם הבא. מי שעושה זאת יראה מכל כל כך הרבה טוב, שהוא יזכור זאת כל חייו. כדאי!!!


ניתן למסור תרומות עבור קרן מס׳ 7777 שעל ידי קופת העיר, גם בטלפון מספר: 1800394747, או בדואר ל: ת.ד. 49 בני ברק.


***

עד כאן פרסום המינות שפורסם באתר המינות של "קופת החזרזיר".


ובכן, הבה ננתח עתה מעט את דברי השקר הטמטום והאלילות של קנייבסקי ושות'.


ראשית מדובר בדברי שקר ברורים, כי איך אפשר לשלוח למאות אנשים את היין האישי או את החרוסת האישית של קנייבסקי? כמה יינות שותה החזיר המיובל? כמה "יינות אישיים" יש לו? כמה חרוסת אשכנזית נגעלת אוכל הבהמה הזו? כמה מקררים יש לו רק לחרוסת? ומי שמאמין לכאלה הזיות נחותות חייב להיות מטומטם באופנים בלתי נתפשים! ראו נא אפוא לאיזו תהום מדרדר הריחוק מלימוד המדעים! לצד לימוד התלמוד עם רש"י ותוספות!


נמשיך, הפריט הראשון שבמשלוח המנות הוא: "יין, היין שלו... היין המיוחד שממנו הוא מקדש ועליו הוא מבדיל" וכו'. ושימו לב: "כל מי ששותה אותו, מרגיש חיים חדשים זורמים בעורקיו". פששש... שמעתם? יש כוח ליין של החזרזיר השיכור להביא חיים חדשים לעולם! כלומר, יש לו סגולה מאגית לתת חיים! וכמובן שמדובר בעבודת אלילים, כי מי שמאמין שיש לשיקוץ קנייבסקי כוח מאגי להאציל על היינות הוא גם טיפש גמור וגם עובד אלילים.


הפריט השני שבמשלוח הוא: חרוסת! וכך נאמר בדברי הטמטום שבאתר "קופת החזיר":


"כשהחרוסת של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יושבת על קערת ליל הסדר שלך, אתה יכול לדעת בוודאות שענות הנפש שלך, המיצרים שלך, עבודות הפרך שלך – עולים לזכרון לפני השם, באותו ליל המשומר מכל המזיקים".


כלומר, גם לחרוסת האירופית הנגעלת הזו יש כוח מאגי להעלות את זכרון התורם לפני ה' יתעלה! וכן לשמור עליו מכל השדים והמזיקים שמסתובבים בחוצות בליל הסדר! וכמה טמטום נחיתות ומינות יש בדברים הללו! לא רק התעיה בעניין כוחה המאגי של החרוסת המזויפת של קנייבסקי, אלא גם התעייה בעניין שדים ומזיקים, אשר עלולים להזיק לאדם בליל הסדר!


כלומר, הם מנסים להפחיד את התועים החשוכים שנכשלים ונחבלים אחריהם, שאם הם לא יתרמו לקופת החזרזיר 3000 ש"ח, הם חושפים את עצמם לנזקי השדים והמזיקים! ולעיון בהסבר על מקורה של החרוסת השקרית האירופית של החזרזיר קנייבסקי, ולזיהויה של החרוסת האמיתית, ראו סדרת מאמריי על רש"י חלק סא (בדוגמה ח שבסוף המאמר).


והפריט השלישי – הוא הקמיע! וכך נאמר באתר "קופת החזרזיר":


"והפריט השלישי – הוא הקמיע. קמיע מיוחד שמסוגל לשמירה מכל העניינים, כל הזמן, עשרים-וארבע-שבע, והוא מהווה שמירה הדוקה על כל המשפחה. קמיע כזה שכאשר יש אותו בבית, ההורים יהיו רגועים יותר, הילדים יהיו רגועים יותר. קמיע כזה שכאשר ילד חולה בשפעת או בדלקת אוזניים קושרים לו את הקמיע ומרגישים הקלה מיידית".


והנה לפניכם דברי חז"ל ורבנו על החזרזיר קנייבסקי, בהלכות עבודה-זרה (יא, טו):


"הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יִבָּעֵת, והמניח ספר-תורה או תפילין [או קמיע] על הקטן בשביל שיישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהן עושין דברי תורה [וכל שכן הזיות ודמיונות] רִפאות גוף, ואינן אלא רִפאות נפשות שנאמר: 'וְיִהְיוּ חַיִּים לְנַפְשֶׁךָ' [מש' ג, כב]".


כמו כן, עיון באתר של "קופת החזרזיר" העלה, שהם עושים שימוש נרחב ומזה שנים רבות במכירת קמיעות וסגולות באלפי שקלים! והנה דברי רבנו בהלכות סנהדרין (יא, ו) על המתעים את העם אחרי ההבל כמו החזרזיר המיובל קנייבסקי:


"האכזריות על אלו שמטעין את העם אחר ההבל רחמים היא בעולם, שנאמר 'לְמַעַן יָשׁוּב יְיָ מֵחֲרוֹן אַפּוֹ וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים [וְרִחַמְךָ וְהִרְבֶּךָ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ' (דב' יג, יח)]".


***

ובכן, למעשה לא רק הקמיע המטופש של החזרזיר השיכור, גם היין וגם החרוסת המהובלים שלו הם בגדר קמיעות אשר תכליתם להפיק תועלת גשמית, וזאת באמצעות הפקת כוחות מאגיים וסגוליים דמיוניים. ועל מגרעתם המחשבתית העצומה של הקמיעות ראו מאמרי: "יחסו של הרמב"ם לקמיעות ולמאגיה". ועל השדים ראו מאמרי: "השדים – נחלת השוטים והחטָּאים". ועל המינים הארורים ראו מאמרי: "וכל המינים כרגע יאבדו".


שימו לב במיוחד לסכום המופקע שיש לתרום לקופת החזרזיר כדי לקבל את שלושת הקמיעות הללו! ובכן, כך נאמר בהמשך פרסום המינות השקרי, שכל-כולו רדיפת בצע מגעילה:


"משלוח מנות מיוחד במינו, שאותו שולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א למי שיוצא מגדרו ונותן כ'מתנות לאביונים' סכום של 3000 ש"ח, ששווה ערך למתנות לאביונים שקופת העיר מעבירה לכל אחת ממשפחות האביונים [באמת?], עליהן החליטו הרבנים שליט"א, שהן נושאות בתואר העצוב והמר 'אביונים'.


3000 ש"ח, משפחה אחת מתוך אלפים. משפחה אחת שתיקחו אתם על עצמכם, ורשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנושא את כל המשא הזה על כתפיו – יביע אליכם את הוקרתו, את תודתו, את שמחתו על כך שזכיתם, והייתם שותפים לו במצוה הענקית הזאת".


ואין גבול לרדיפת הבצע של קופת החזרזיר בראשות משפחת הפשע של קנייבסקי!


כמו כן, הם מנסים לצייר את קנייבסקי החזרזיר כאילו הוא כורע תחת נטל משא העניים והאביונים אשר מתדפקים על דלתו... וכך נאמר בפרסום המינות של החרדים הכעורים:


"כל-כך הרבה משפחות מחכות, וקופת העיר לא יכולה לתת לכל אחד די סיפוקה [כי הם מוציאים משכורות ושלל טובות הנאה]. המשא כבד מהכיל. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א נושא אותו על שכמו כבר שנים ארוכות, ומי שמוריד אפילו משפחה אחת מעל כתפיו – יזכה למשלוח נדיר באיכותו, ישיר מאת שר התורה, מוקדש בהערכה ובתודה".


איזה משא הוא נושא? והלא הוא ועסקניו ומקורביו מפיקים משכורות וטובות הנאה מכספי ציבור! וכי 100% מכספי קרן המינות של החזרזיר הולכים באמת לנזקקי צאצאי המינים?


וכידוע אצל המאכערים המינים וצאצאיהם, גם כאשר הם נוטלים 49% מכספי התרומות הם טוענים ש"רוב הכסף הולך לעניים"... ושימו לב כיצד הם מחדירים לנו ששיקוץ קנייבסקי הוא גדול הדור: "האם תורידו מעל שכמו של גדול הדור משפחה אחת? האם תפארו את ליל הסדר שלכם בהדר האמיתי: יין וחרוסת מאת גדול הדור?". גדול טחורי האסלה לא גדול הדור.


ועל-כל-זאת הם מוסיפים: "האם תשפיעו שמירה וברכה על בתיכם – באמצעות הקמיע המיוחד שהוא שליט"א ישלח אליכם?". והם מודים במפורש שהם מנחשים וחוברים וכופרים בתורה. פשוט מינים גמורים וכעורים, אשר מתעים את העם אחרי הבלי האלילות והבערות.


וכֹה דברי רבנו בעניינם בהלכות עבודה-זרה (ב, ט):


"והמינים, הם התרים אחר מחשבות לבם בסכלות בדברים שאמרנו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשאט בנפש ביד רמה, ואומרים שאין בזה עוון".


ורבות הרהרתי בליבי, מהו "להכעיס בשאט בנפש ביד רמה"? האם המינים הם אלה אשר עוברים עבירות במטרה אחת ויחידה להתריס כנגד בורא-עולם? ובכן, מהלכה זו עולה תמונה מעניינת מאד, כלומר, לא מדובר בהכעסה שהיא בגדר התרסה, שהרי מין אשר עושה "להכעיס בשאט בנפש ביד רמה", כלל אינו סבור שמעשיו הם רעים! הוא כלל לא עושה במטרה להתריס כנגד בורא-עולם! וכמו שנאמר בהלכה במפורש: "ואומרים שאין בזה עוון".


וכמו שאומר רבנו לעיל בפירושו לחולין (א, ב):


"ומינים אצל חכמים הם הכופרים מישראל [כלומר, הם עובדי עבודה-זרה ואף-על-פי-כן רואים את עצמם בגדר ישראל] [...] והם בני אדם אשר טמטמה הסכלות את חשיבתם, והחשיכו התאוות את נפשותם [...]. והכת הזו היא כת של ישוע הנוצרי [...] וכל ההולך בשיטתם – 'שֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב' [מש' י, ז]".


כלומר, אין ספק שישוע הנוצרי וכל ההולכים בשיטתם סבורים שדרכם היא דרך האמת.


ובמלים אחרות, המינים אשר עושים "להכעיס בשאט בנפש ביד רמה", אינם עוברים על גופי תורה רק כדי לספק איזו תאווה חומרית דמיונית, אלא גם מתוך אמונה משובשת המושרשת עמוק בקרבם: שהם-הם אשר הולכים בדרך הישרה והנכונה, וכל עם-ישראל שסביבם הינם חוטבי עצים ושואבי מים במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב, כופרים ואפיקורוסים אשר מותר לגנוב מהם ולנצל אותם ולתעתע בהם. ולא לחינם המושג "יהדות אורתודוקסית" יסודו בנצרות, הנה מעט מתוך ויקיפדיה בעניין זה: "המונח 'אורתודוקסים' – 'ישרי הדעה', דהיינו 'בעלי האמונה הנכונה', מונח שיש לו היסטוריה ארוכה בנצרות כמציין הכנסייה הממוסדת לעומת תנועות מתחרות חדשות – התגלגל לשיח היהודי בנסיכויות הגרמניות" וכו'. כלומר, נדמה לצאצאי המינים שהם-הם היהדות האמיתית, וכל השאר – כופרים ואפיקורוסים.


***

נחזור לפרסום המינות של קופת החזרזיר, בסוף הפרסום הם מחציפים לומר כך:


"ומי שעושה זאת, לא יתחרט. מי שעושה זאת יזכה בעולם הזה ובעולם הבא. מי שעושה זאת יראה מכל כל כך הרבה טוב, שהוא יזכור זאת כל חייו. כדאי!!!".


והנני מודיע חגיגית שיש איסור חמור למסור כסף למינים הללו, להיפך! אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום להכרתתם ולמחיית זכרם של המינים ומעשיהם: "וכל המינים כרגע יאבדו".


"וְדָרְשׁוּ אֶל הָאֱלִילִים וְאֶל הָאִטִּים וְאֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים" (יש' יט, ג).


***

אגב, שימו לב מה עוד נאמר לצד הפרסום שתואר לעיל: "תרומה ישירה לקרן, 100% מהכסף עובר לקרן הספציפית אליה תרמתם". מדוע לא נאמר ש-100% מהכסף עובר לעניים ולאביונים? ברור אפוא, כי "הקרן" הזו מחלקת משכורות וטובות הנאה, ואף אם 100% עובר לקרן, הרי שחלק ניכר מהכספים עובר לכיסם של משפחת הפשע קנייבסקי הטמאים.


זאת ועוד, מדובר בתעשייה שמגלגלת בשנה סכום של כ-180 מיליון ש"ח! וזה מה שמוצהר! שוו בנפשכם כמה כספים הם מגלגלים בשחור כמנהגם... ונוכיח זאת בפרק הבא.


קופת החזרזיר – "100% צדקה טהורה"


נעיין עתה בלוגו של "קופת החזרזיר": "100% צדקה טהורה", האמנם? וכי מנחשים וחוברים וכופרים בתורה, מסוגלים שלא לשלוח את ידם וליטול משכורות ושלל טובות הנאה?


והנה לפניכם הנתונים המוצהרים של פעילות העמותה לשנת 2020 (מתוך אתר גיידסטאר, אתר העמותות של ישראל):


הכנסות: 177,649,485

הוצאות: 153,510,078

עודף שנתי: 24,139,407


אגב, מה הם עושים עם ה"עודף השנתי"? למה הם לא מחלקים אותו לאביונים?


והנה סך ההוצאות המוצהרות השנתיות של "קופת החזרזיר", לשנת 2020:


הוצאות שכר לפעילות: 5,560,157

הנהלה וכלליות – שכר ונלוות: 5,323,451

הנהלה וכלליות נוספות: 8,919,436

הוצאות אחרות: 4,717,982

יתר הוצאות לפעילות: 128,989,052

סך הכל הוצאות: 153,510,078


שימו לב: סכום של כ-24,521,026 מיליון ש"ח (חיבור של כל ההוצאות למעט "יתר הוצאות לפעילות") הולך להוצאות שכר והנהלה ושאר העברות כספים למקורבים! וזה בנוסף ל"עודף השנתי" שעומד על 24,139,407! זאת ועוד, גם הסכום המרכזי של ההוצאות, שהוא כאמור: 128,989,052, גם עליו לא נאמר במפורש שהוא עובר כולו לצדקה, אלא ל"הוצאות לפעילות", ואני יכול רק לשער ולדמיין כמה הוצאות הם מוציאים לפעילות הזו שלהם, וכמה הם מפטמים את אנשי שלומם ומקורביהם באותה "הפעילות", וכמה מעט יחסית מגיע בסוף לעניים.


ועל השקר הזה הם אומרים: "100% צדקה טהורה"...


"אֶת הַחֵלֶב תֹּאכֵלוּ וְאֶת הַצֶּמֶר תִּלְבָּשׁוּ הַבְּרִיאָה תִּזְבָּחוּ הַצֹּאן לֹא תִרְעוּ. אֶת הַנַּחְלוֹת לֹא חִזַּקְתֶּם וְאֶת הַחוֹלָה לֹא רִפֵּאתֶם וְלַנִּשְׁבֶּרֶת לֹא חֲבַשְׁתֶּם וְאֶת הַנִּדַּחַת לֹא הֲשֵׁבֹתֶם וְאֶת הָאֹבֶדֶת לֹא בִקַּשְׁתֶּם וּבְחָזְקָה רְדִיתֶם אֹתָם וּבְפָרֶךְ [ראו באיזה עוני ומצוקה שרויים החרדים] [...] הַמְעַט מִכֶּם הַמִּרְעֶה הַטּוֹב תִּרְעוּ וְיֶתֶר מִרְעֵיכֶם תִּרְמְסוּ בְּרַגְלֵיכֶם וּמִשְׁקַע מַיִם תִּשְׁתּוּ וְאֵת הַנּוֹתָרִים בְּרַגְלֵיכֶם תִּרְפֹּשׂוּן, וְצֹאנִי מִרְמַס רַגְלֵיכֶם תִּרְעֶינָה וּמִרְפַּשׂ רַגְלֵיכֶם תִּשְׁתֶּינָה" (יח' לד).


***

והסוד גלוי וידוע: גדולי האסלה הארורים מנציחים את הבערות הסכלות והטמטום כדי להותיר את צאנם עני סכל ונחשל, וכך הם יהיו מסוגלים להקים לעצמם קרנות "צדקה", אשר מהן הם חולבים כספים רבים, וזאת כדי שיוכלו להעניק לעצמם חיי עושר ורווחה מפוטמים.


וכאמור, הנתונים שראינו לעיל הם הנתונים המוצהרים! שוו בנפשכם כמה כספים הם מגלגלים בשחור כמנהגם... וכמו שטיינמן שנגנבו מספרייתו שלושה מיליון ש"ח בשחור...


"כִּי מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל כֻּלֹּה בֹּצֵעַ בָּצַע מִנָּבִיא וְעַד כֹּהֵן כֻּלֹּה עֹשֶׂה שָּׁקֶר" (יר' ח, י).


"נְבִיאֶיהָ פֹּחֲזִים אַנְשֵׁי בֹּגְדוֹת כֹּהֲנֶיהָ חִלְּלוּ קֹדֶשׁ חָמְסוּ תּוֹרָה" (צפ' ג, ד).


"וְאַתֶּם סַרְתֶּם מִן הַדֶּרֶךְ הִכְשַׁלְתֶּם רַבִּים בַּתּוֹרָה שִׁחַתֶּם בְּרִית הַלֵּוִי אָמַר יְיָ צְבָאוֹת. וְגַם אֲנִי נָתַתִּי אֶתְכֶם נִבְזִים וּשְׁפָלִים לְכָל הָעָם כְּפִי אֲשֶׁר אֵינְכֶם שֹׁמְרִים אֶת דְּרָכַי וְנֹשְׂאִים פָּנִים בַּתּוֹרָה" (מלאכי ב, ח–ט).


ונחתום בדברי ירמיה המרים בפרק יב:


"מַדּוּעַ דֶּרֶךְ רְשָׁעִים צָלֵחָה שָׁלוּ כָּל בֹּגְדֵי בָגֶד? נְטַעְתָּם גַּם שֹׁרָשׁוּ יֵלְכוּ גַּם עָשׂוּ פֶרִי [ריבוים והצלחתם אינם מעידים על יושרם וטוהר מעשיהם] קָרוֹב אַתָּה בְּפִיהֶם וְרָחוֹק מִכִּלְיוֹתֵיהֶם. וְאַתָּה יְיָ יְדַעְתָּנִי תִּרְאֵנִי וּבָחַנְתָּ לִבִּי אִתָּךְ הַתִּקֵם כְּצֹאן לְטִבְחָה וְהַקְדִּשֵׁם לְיוֹם הֲרֵגָה".


ועם-ישראל כבר מבין היטב את משמעות הפסוקים הללו, ובמיוחד לאחר השואה הנוראה.

קופת החזרזיר
.pdf
הורידו את PDF • 251KB

265 צפיות4 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

4 Yorum


1) כל מי שמאמין שלמוות קנייבסקי ולכל שאר הגדולים יש כוחות על טבעיים, ושלחפצים שלהם יש כוחות על טבעיים, כל מי שמאמין בשקרים האלה, מפר את היסוד החמישי של הדת.

האם זה נכון?


2) כל מי שמאמין בספירות הקבלה מפר את היסוד השני.

האם זה נכון?


3) כל מי שמאמין שהמצוות או העבירות שלו יכולות לשמח או לכעוס או לעצב את אלוהים, או שמעשי בני אדם יכולים להשפיע על אלוהים בכל דרך שהיא, מפר את היסוד השלישי.

האם זה נכון?


4) ואם הבנתי את הדברים נכון, נזכיר לעצמנו שבמורה א' ל"ו הרמב"ם אינו מתיר חריגים או תירוצים לשגיאות אלו; מה שלכאורה מרמז שאפילו מי שחונך מילדותו להאמין בשקר המרושעים הללו, לא יכול להיות נמען של עזרתנו.

האם זה נכון?


למרבה…

Beğen
Şu kişiye cevap veriliyor:

1) כן. ורובם בגדר של "צאצאי המינים".


2) אם הוא יודע בדיוק מה הן עשר הספירות, אז כן. אך אם הוא רק שמע שזה יסוד קבלי והוא מקבל זאת מבלי לבדוק, ומבלי להבין במה דברים אמורים, אף הוא בגדר של "צאצאי המינים".


3) כן.


4) אכן, באופן כללי אין לסייע לא למינים ולא לצאצאי המינים.


להלן היסודות שהזכרת:


"והיסוד השני אחדותו יתעלה. והוא, שזה עלת הכל אחד, לא כאחדות המין ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר האחד המורכב שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט שהוא אחד במספר אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף, אלא הוא יתעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים, וזה היסוד השני מורה עליו מה שנ' שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.


והיסוד השלישי,…


Beğen

מורי אדיר, זה באמת חיבור מעולה שמאיר אור על דיר החזירים של מוות קנייבסקי ימ"ש והחמולה שלו.


1) האם לדעתך העניים כלכלית בקרב האורתודוקסים זכאים למתנות לאביונים לפי הרמב"ם?


האם הם שונים מאלילים עניים או נוצרים?


ואם לא, האם מותר לעזור להם בכל דרך - במיוחד אם אנחנו יכולים לתת את המשאבים המוגבלים שלנו למטרות ראויות באמת?


(אם אני זוכר נכון הרמב"ם אומר שיהודים צריכים לתת צדקה לעובדי אלילים עניים, אבל האם אני צריך להניח שזה לא חל עלעובדי אלילים יהודים אורתודוכסים?)


2) ואם האורתודוקסים האלה עניים כי יש להם כמויות אינסופיות של ילדים, האם רס"ג לא מלמד אותנו (לצערי אני לא זוכר איפה) שאנשים כאלה חוטאים בכך שיש להם כל כך הרבה ילדים אם הם לא יכולים לספק להם…


Beğen
Şu kişiye cevap veriliyor:

1) אין לסייע לחברה החרדית שתועה באדיקות אחרי קנייבסקי ושות', מפני שהם מנציחים את גלותנו הרוחנית. הם בגדר של "צאצאי מינים", ודינם אמנם רך יותר מאשר דינם של המינים שמורידין ולא מעלין, אך ברור שאסור לסייע להם. להיפך, יש ללחוץ עליהם לצאת לעבודה, כדי שישכילו וילמדו ויתנתקו ממעגל האלילות והבערות.


2) מותר לסייע לאנשים חוטאים באופן כללי, כל עוד הם לא עוברים על שלושה-עשר יסודות הדת. אך רצוי שלא לסייע למי שידוע לך שקרוב לוודאי שהוא רשע, אף אם הוא לא עובר על שלושה-עשר יסודות הדת.


3) יש הרבה מאד עניים ואומללים שאינם נכללים בדינים הללו.

Beğen
bottom of page