קופת החזרזיר

לקראת ימי הפורים תשפ"ב יצאו המינים אשר מנהלים את "קופת העיר", במבצע מיוחד מתוך רבים: כותרת המבצע הינה: משלוח מנות אישי משיקוץ קנייבסקי... ראו בפרסום כאן.


וכך נאמר בפרסום של "קופת החזרזיר" (כל הדגשים במקור):


רשכבה"ג [=רבן של כל בני הגולה, והוא כנראה מן המינים אשר טרם השלימו עם העובדה שאנחנו חיים בארץ-ישראל] מרן שה"ת [=שר התורה, וראוי לקרוא לו שה"ט, שר הטומאה] רבנו הגר"ח [=הגאון רבי חיים, ובתימנית למיטב הבנתי "גרח" הוא מפוּצץ או שׂרוף, הגר"ח יגרח אכי"ר] קנייבסקי שליט"א שולח השנה משלוחי מנות מיוחדים במינם.


משלוחי מנות אלו מכילים שלושה פריטים שאין דומה להם בעולם:


יין, היין שלו... היין המיוחד שממנו הוא מקדש ועליו הוא מבדיל. היין שמלווה אותו בכל 'סיום' ובכל מאורע, יין של 'לחיים' – שכל מי ששותה אותו, מרגיש חיים חדשים זורמים בעורקיו.


הפריט השני שיש במשלוח המיוחד של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א – הוא חרוסת. חרוסת שמניחים בליל הסדר על הקערה. החרוסת, שנראית כמו טיט [לא, החרוסת שלהם אדומה כמו עשו האדומי] ובאה לזכר הטיט, מעלה למעלה את צרותיהם של ישראל. כשהחרוסת של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יושבת על קערת ליל הסדר שלך, אתה יכול לדעת בוודאות שענות הנפש שלך, המיצרים שלך, עבודות הפרך שלך – עולים לזכרון לפני השם, באותו ליל המשומר מכל המזיקים.


והפריט השלישי – הוא הקמיע. קמיע מיוחד שמסוגל לשמירה מכל העניינים, כל הזמן, עשרים-וארבע-שבע, והוא מהווה שמירה הדוקה על כל המשפחה. קמיע כזה שכאשר יש אותו בבית, ההורים יהיו רגועים יותר, הילדים יהיו רגועים יותר. קמיע כזה שכאשר ילד חולה בשפעת או בדלקת אוזניים קושרים לו את הקמיע ומרגישים הקלה מיידית.


שלושה פריטים שאין דומה להם בעולם ארוזים בתוך 'משלוח המנות' ששולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א לאנשים שהוא רוצה לבטא בפניהם את הערכתו ותודתו.


משלוח מנות מיוחד במינו, שאותו שולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א למי שיוצא מגדרו ונותן כ'מתנות לאביונים' סכום של 3000 ש"ח, ששווה ערך למתנות לאביונים שקופת העיר מעבירה לכל אחת ממשפחות האביונים, עליהן החליטו הרבנים שליט"א, שהן נושאות בתואר העצוב והמר 'אביונים'.


3000 ש"ח, משפחה אחת מתוך אלפים. משפחה אחת שתיקחו אתם על עצמכם, ורשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנושא את כל המשא הזה על כתפיו – יביע אליכם את הוקרתו, את תודתו, את שמחתו על כך שזכיתם, והייתם שותפים לו במצוה הענקית הזאת.


כל-כך הרבה משפחות מחכות, וקופת העיר לא יכולה לתת לכל אחד די סיפוקה. המשא כבד מהכיל. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א נושא אותו על שכמו כבר שנים ארוכות, ומי שמוריד אפילו משפחה אחת מעל כתפיו – יזכה למשלוח נדיר באיכותו, ישיר מאת שר התורה, מוקדש בהערכה ובתודה.


האם תהיו אתם בין הזוכים? האם תורידו מעל שכמו של גדול הדור משפחה אחת? האם תפארו את ליל הסדר שלכם בהדר האמיתי: יין וחרוסת מאת גדול הדור? האם תשפיעו שמירה וברכה על בתיכם – באמצעות הקמיע המיוחד שהוא שליט"א ישלח אליכם?


רק אתם יודעים...


ומי שעושה זאת, לא יתחרט. מי שעושה זאת יזכה בעולם הזה ובעולם הבא. מי שעושה זאת יראה מכל כל כך הרבה טוב, שהוא יזכור זאת כל חייו. כדאי!!!


ניתן למסור תרומות עבור קרן מס׳ 7777 שעל ידי קופת העיר, גם בטלפון מספר: 1800394747, או בדואר ל: ת.ד. 49 בני ברק.


***

עד כאן פרסום המינות שפורסם באתר המינות של "קופת החזרזיר".


ובכן, הבה ננתח עתה מעט את דברי השקר הטמטום והאלילות של קנייבסקי ושות'.


ראשית מדובר בדברי שקר ברורים, כי איך אפשר לשלוח למאות אנשים את היין האישי או את החרוסת האישית של קנייבסקי? כמה יינות שותה החזיר המיובל? כמה "יינות אישיים" יש לו? כמה חרוסת אשכנזית נגעלת אוכל הבהמה הזו? כמה מקררים יש לו רק לחרוסת? ומי שמאמין לכאלה הזיות נחותות חייב להיות מטומטם באופנים בלתי נתפשים! ראו נא אפוא לאיזו תהום מדרדר הריחוק מלימוד המדעים! לצד לימוד התלמוד עם רש"י ותוספות!


נמשיך, הפריט הראשון שבמשלוח המנות הוא: "יין, היין שלו... היין המיוחד שממנו הוא מקדש ועליו הוא מבדיל" וכו'. ושימו לב: "כל מי ששותה אותו, מרגיש חיים חדשים זורמים בעורקיו". פששש... שמעתם? יש כוח ליין של החזרזיר השיכור להביא חיים חדשים לעולם! כלומר, יש לו סגולה מאגית לתת חיים! וכמובן שמדובר בעבודת אלילים, כי מי שמאמין שיש לשיקוץ קנייבסקי כוח מאגי להאציל על היינות הוא גם טיפש גמור וגם עובד אלילים.


הפריט השני שבמשלוח הוא: חרוסת! וכך נאמר בדברי הטמטום שבאתר "קופת החזיר":


"כשהחרוסת של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יושבת על קערת ליל הסדר שלך, אתה יכול לדעת בוודאות שענות הנפש שלך, המיצרים שלך, עבודות הפרך שלך – עולים לזכרון לפני השם, באותו ליל המשומר מכל המזיקים".


כלומר, גם לחרוסת האירופית הנגעלת הזו יש כוח מאגי להעלות את זכרון התורם לפני ה' יתעלה! וכן לשמור עליו מכל השדים והמזיקים שמסתובבים בחוצות בליל הסדר! וכמה טמטום נחיתות ומינות יש בדברים הללו! לא רק התעיה בעניין כוחה המאגי של החרוסת המזויפת של קנייבסקי, אלא גם התעייה בעניין שדים ומזיקים, אשר עלולים להזיק לאדם בליל הסדר!


כלומר, הם מנסים להפחיד את התועים החשוכים שנכשלים ונחבלים אחריהם, שאם הם לא יתרמו לקופת החזרזיר 3000 ש"ח, הם חושפים את עצמם לנזקי השדים והמזיקים! ולעיון בהסבר על מקורה של החרוסת השקרית האירופית של החזרזיר קנייבסקי, ולזיהויה של החרוסת האמיתית, ראו סדרת מאמריי על רש"י חלק סא (בדוגמה ח שבסוף המאמר).


והפריט השלישי – הוא הקמיע! וכך נאמר באתר "קופת החזרזיר":


"והפריט השלישי – הוא הקמיע. קמיע מיוחד שמסוגל לשמירה מכל העניינים, כל הזמן, עשרים-וארבע-שבע, והוא מהווה שמירה הדוקה על כל המשפחה. קמיע כזה שכאשר יש אותו בבית, ההורים יהיו רגועים יותר, הילדים יהיו רגועים יותר. קמיע כזה שכאשר ילד חולה בשפעת או בדלקת אוזניים קושרים לו את הקמיע ומרגישים הקלה מיידית".


והנה לפניכם דברי חז"ל ורבנו על החזרזיר קנייבסקי, בהלכות עבודה-זרה (יא, טו):


"הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יִבָּעֵת, והמניח ספר-תורה או תפילין [או קמיע] על הקטן בשביל שיישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהן עושין דברי תורה [וכל שכן הזיות ודמיונות] רִפאות גוף, ואינן אלא רִפאות נפשות שנאמר: 'וְיִהְיוּ חַיִּים לְנַפְשֶׁךָ' [מש' ג, כב]".


כמו כן, עיון באתר של "קופת החזרזיר" העלה, שהם עושים שימוש נרחב ומזה שנים רבות במכירת קמיעות וסגולות באלפי שקלים! והנה דברי רבנו בהלכות סנהדרין (יא, ו) על המתעים את העם אחרי ההבל כמו החזרזיר המיובל קנייבסקי:


"האכזריות על אלו שמטעין את העם אחר ההבל רחמים היא בעולם, שנאמר 'לְמַעַן יָשׁוּב יְיָ מֵחֲרוֹן אַפּוֹ וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים [וְרִחַמְךָ וְהִרְבֶּךָ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ' (דב' יג, יח)]".


***

ובכן, למעשה לא רק הקמיע המטופש של החזרזיר השיכור, גם היין וגם החרוסת המהובלים שלו הם בגדר קמיעות אשר תכליתם להפיק תועלת גשמית, וזאת באמצעות הפקת כוחות מאגיים וסגוליים דמיוניים. ועל מגרעתם המחשבתית העצומה של הקמיעות ראו מאמרי: "יחסו של הרמב"ם לקמיעות ולמאגיה". ועל השדים ראו מאמרי: "השדים – נחלת השוטים והחטָּאים". ועל המינים הארורים ראו מאמרי: "וכל המינים כרגע יאבדו".


שימו לב במיוחד לסכום המופקע שיש לתרום לקופת החזרזיר כדי לקבל את שלושת הקמיעות הללו! ובכן, כך נאמר בהמשך פרסום המינות השקרי, שכל-כולו רדיפת בצע מגעילה:


"משלוח מנות מיוחד במינו, שאותו שולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א למי שיוצא מגדרו ונותן כ'מתנות לאביונים' סכום של 3000 ש"ח, ששווה ערך למתנות לאביונים שקופת העיר מעבירה לכל אחת ממשפחות האביונים [באמת?], עליהן החליטו הרבנים שליט"א, שהן נושאות בתואר העצוב והמר 'אביונים'.


3000 ש"ח, משפחה אחת מתוך אלפים. משפחה אחת שתיקחו אתם על עצמכם, ורשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנושא את כל המשא הזה על כתפיו – יביע אליכם את הוקרתו, את תודתו, את שמחתו על כך שזכיתם, והייתם שותפים לו במצוה הענקית הזאת".


ואין גבול לרדיפת הבצע של קופת החזרזיר בראשות משפחת הפשע של קנייבסקי!


כמו כן, הם מנסים לצייר את קנייבסקי החזרזיר כאילו הוא כורע תחת נטל משא העניים והאביונים אשר מתדפקים על דלתו... וכך נאמר בפרסום המינות של החרדים הכעורים:


"כל-כך הרבה משפחות מחכות, וקופת העיר לא יכולה לתת לכל אחד די סיפוקה [כי הם מוציאים משכורות ושלל טובות הנאה]. המשא כבד מהכיל. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א נושא אותו על שכמו כבר שנים ארוכות, ומי שמוריד אפילו משפחה אחת מעל כתפיו – יזכה למשלוח נדיר באיכותו, ישיר מאת שר התורה, מוקדש בהערכה ובתודה".


איזה משא הוא נושא? והלא הוא ועסקניו ומקורביו מפיקים משכורות וטובות הנאה מכספי ציבור! וכי 100% מכספי קרן המינות של החזרזיר הולכים בא