קופת החזרזיר

לקראת ימי הפורים תשפ"ב יצאו המינים אשר מנהלים את "קופת העיר", במבצע מיוחד מתוך רבים: כותרת המבצע הינה: משלוח מנות אישי משיקוץ קנייבסקי... ראו בפרסום כאן.


וכך נאמר בפרסום של "קופת החזרזיר" (כל הדגשים במקור):


רשכבה"ג [=רבן של כל בני הגולה, והוא כנראה מן המינים אשר טרם השלימו עם העובדה שאנחנו חיים בארץ-ישראל] מרן שה"ת [=שר התורה, וראוי לקרוא לו שה"ט, שר הטומאה] רבנו הגר"ח [=הגאון רבי חיים, ובתימנית למיטב הבנתי "גרח" הוא מפוּצץ או שׂרוף, הגר"ח יגרח אכי"ר] קנייבסקי שליט"א שולח השנה משלוחי מנות מיוחדים במינם.


משלוחי מנות אלו מכילים שלושה פריטים שאין דומה להם בעולם:


יין, היין שלו... היין המיוחד שממנו הוא מקדש ועליו הוא מבדיל. היין שמלווה אותו בכל 'סיום' ובכל מאורע, יין של 'לחיים' – שכל מי ששותה אותו, מרגיש חיים חדשים זורמים בעורקיו.


הפריט השני שיש במשלוח המיוחד של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א – הוא חרוסת. חרוסת שמניחים בליל הסדר על הקערה. החרוסת, שנראית כמו טיט [לא, החרוסת שלהם אדומה כמו עשו האדומי] ובאה לזכר הטיט, מעלה למעלה את צרותיהם של ישראל. כשהחרוסת של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יושבת על קערת ליל הסדר שלך, אתה יכול לדעת בוודאות שענות הנפש שלך, המיצרים שלך, עבודות הפרך שלך – עולים לזכרון לפני השם, באותו ליל המשומר מכל המזיקים.


והפריט השלישי – הוא הקמיע. קמיע מיוחד שמסוגל לשמירה מכל העניינים, כל הזמן, עשרים-וארבע-שבע, והוא מהווה שמירה הדוקה על כל המשפחה. קמיע כזה שכאשר יש אותו בבית, ההורים יהיו רגועים יותר, הילדים יהיו רגועים יותר. קמיע כזה שכאשר ילד חולה בשפעת או בדלקת אוזניים קושרים לו את הקמיע ומרגישים הקלה מיידית.


שלושה פריטים שאין דומה להם בעולם ארוזים בתוך 'משלוח המנות' ששולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א לאנשים שהוא רוצה לבטא בפניהם את הערכתו ותודתו.


משלוח מנות מיוחד במינו, שאותו שולח רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א למי שיוצא מגדרו ונותן כ'מתנות לאביונים' סכום של 3000 ש"ח, ששווה ערך למתנות לאביונים שקופת העיר מעבירה לכל אחת ממשפחות האביונים, עליהן החליטו הרבנים שליט"א, שהן נושאות בתואר העצוב והמר 'אביונים'.


3000 ש"ח, משפחה אחת מתוך אלפים. משפחה אחת שתיקחו אתם על עצמכם, ורשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנושא את כל המשא הזה על כתפיו – יביע אליכם את הוקרתו, את תודתו, את שמחתו על כך שזכיתם, והייתם שותפים לו במצוה הענקית הזאת.


כל-כך הרבה משפחות מחכות, וקופת העיר לא יכולה לתת לכל אחד די סיפוקה. המשא כבד מהכיל. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א נושא אותו על שכמו כבר שנים ארוכות, ומי שמוריד אפילו משפחה אחת מעל כתפיו – יזכה למשלוח נדיר באיכותו, ישיר מאת שר התורה, מוקדש בהערכה ובתודה.


האם תהיו אתם בין הזוכים? האם תורידו מעל שכמו של גדול הדור משפחה אחת? האם תפארו את ליל הסדר שלכם בהדר האמיתי: יין וחרוסת מאת גדול הדור? האם תשפיעו שמירה וברכה על בתיכם – באמצעות הקמיע המיוחד שהוא שליט"א ישלח אליכם?