איך ניתן להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר?

עודכן: 22 בפבר׳ 2021

לכאורה השאלה שבכותרת מאמר זה איננה רלבנטית, שהרי אחד היסודות הרווחים ביותר בעולם הדתי בימינו הוא שאין עוד נביאים בעם-ישראל, וזאת על סמך הנאמר בתלמוד מסכת בבא בתרא (יב ע"ב): "אמר ר' יוחנן: מיום שחרב בית-המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות". וכן מָרי אומר בפירושו להלכות יסודי התורה ז (אות ב): "וכל הדברים הללו [של מפרשי רבנו שם] מוזרים מאד במשנת הרמב"ם, [...]. לפיכך, כל הטוען נבואה או התגלות מלאך, בימינו, אם אינו מן התינוקות בגילו, הרי הוא מן האחרים".


מָרי טשטש את האמת ביודעין, מכיוון שאסור היה לו להוסיף ולומר "בימינו", שהרי בתלמוד נאמר "מיום שחרב בית-המקדש", ולא רק בימינו! אך בשל שותפותו בממסד הרבני המסואב הוא פחד לצאת בגלוי נגד כל ההוזים שראו מגידים, ובראשם הבור הרי"ק מלא הנחשים והעקרבים שהוא קורא לו "מרן" לעתים לא רחוקות. מכל מקום, כל מי שטוען שהוא נביא, במפורש או בעקיפין: במפורש – שטוען שנתגלה לו מלאך או מגיד; ובעקיפין – שטוען שהוא יודע את העתידות או הנסתרות, אינו אלא אחד משניים: או ששכלו חלוש כשכל ילד קטן, או שהוא מן האחרים המטעים בטכסיסי שקר את ההמונים לנהות אחריהם. ואסור לרחם עליהם או לדון אותם לכף זכות, שהרי רבנו פוסק בהלכות סנהדרין (יא, ו): "האכזריות על אלו שמטעין את העם אחר ההבל רחמים היא בעולם, שנאמר 'לְמַעַן יָשׁוּב ה' מֵחֲרוֹן אַפּוֹ וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים' [דב' יג, יח]". ומטרתם בזייפם הילת נביאוּת ורוממוּת סביבם, היא להוציא כספים מן הפתאים, ולזכות בכבוד, שׂררה וטובות הנאה לרוב.


ביחס לדברי ר' יוחנן בתלמוד ברור שהם אינם כפשוטם, שהרי לא יעלה על הדעת שילד קטן או שוטה יתנבא או יידע את העתידות, ולכן אין לי כל ספק, שדברי ר' יוחנן הם בגדר משל, וכוונתו בדומה למה שאומר מָרי כאן בפירושו. כלומר, מיום שחרב בית-המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים, והיחידים שעדיין עשויים לטעון שהם נביאים הם מחוסרי-הדעת בעלי השכל הרפה כילדים הקטנים, או נוכלים שרלטנים והם השוטים, אשר נדמה להם שיוצר הכל אינו יודע את רשעם ומעלליהם, ושוגים לחשוב שדרכם העקלקלה – מישרים. ואמר ר' יוחנן "שוטים" ולא "רשעים" כדי להסתיר את הנמשל מן ההמונים.


ברם, רבים-רבים הם הרי"ש-בי"תים בימינו, גם מקרב "המקובלים" וגם מקרב "הלמדנים", אשר מפיצים הילת נבואה סביבם, וכל מילה והגיג שהם פולטים הופך לדברי נבואה. לדוגמה, שמעתי לאחרונה כי הר' קנייבסקי מבני-ברק, שהחליט שהמשיח יבוא עד הבחירות הקרובות (04.2019) ולכן לא יהיה צורך לקיים בחירות! (ראו סרטון מצורף) ואף שהר' קנייבסקי אינו טוען על עצמו שהוא נביא, הרי שבפועל הוא מציג את עצמו כנביא וטוען נבואה לכל דבר ועניין! שהרי מי גילה לך סודות אלה?! ומה יקרה בעוד כחודשיים ועדיין המשיח לא יבוא? מה תאמר אז? האם לחינם אמרו רבותינו בסנהדרין (צז ע"ב): "תפח עצמן של מחשבי קצין"?


והאמת מאד כואבת, כי גם אם המשיח יבוא בחודשיים הקרובים, וייסע לשם הדוגמה מתל-אביב לירושלים, עוד לפני שהוא יגיע לשער-הגיא יסקלו אותו למוות באבנים! וקרוב לוודאי שהיו סוקלים אותו עוד בכביש 4 סמוך לבני-ברק בטרם הגיעו לכביש מספר אחד. ובהגיע רכבו הלבן הפשוט (לא רכבי היוקרה שבהם נוסעים הרבנים השכירים) לגשר המיתרים, היו שאר הפלגים האליליים מבצעים בו ווידוא הריגה, ושורפים כל זכר ל"משיח". שהרי אם איש אמת בימינו נחשב לכופר, מה יאמרו על המשיח אשר מסכן את כל אימפריית התאוות וטובות ההנאה שהקימו בטורח רב במשך מאות שנים?!


ואם תשאלו, ומי היו סוקלים אותו? מי היו אלה שהיו מבצעים בו ווידוא הריגה? הראשונים לסקלו יהיו תלמידיו של הר' קנייבסקי ושאר הגדולים טועני הנבואה, דווקא הם, אשר חדשים לבקרים מתנבאים על בוא "המשיח" בחודשים הקרובים. הגדולים הללו על פלגיהם החולניים, הם-הם עובדי האלילים הגדולים ביותר, הם-הם המסך הגדול מפני דרך האמת, והם-הם הלוחמים הגדולים ביותר כנגד דרך האמת.


ועד שאותם שחורים משחור לא יודו כי "אַךְ שֶׁקֶר נָחֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ הֶבֶל וְאֵין בָּם מוֹעִיל" (ירמיה טז, יט), לא נזכה לבוא המשיח ולהקמת ממלכת כוהנים וגוי קדוש.