קנייבסקי וקולדצקי גומלין זה את זה

עודכן: 22 בפבר׳ 2021

לאחרונה פרסמנו מאמר ובו תיארנו את "נבואתו" של ח' קנייבסקי על כך שהמשיח יבוא עד הבחירות הקרובות (9.4.19), ולכן הוא מורה לשואל מחוץ-לארץ שלא יירשם כאזרח על-מנת להצביע, כי "ממילא הבחירות לא יתקיימו כי המשיח יגיע".


במאמרנו הוכחנו כי אמירות כאלה הן בגדר טענת נבואה, ולפי דת משה, כל טוען נבואה אשר מתיימר לחזות טוב על עם-ישראל ונפל דבר מה מדבריו (אפילו אם יתקיימו הבחירות והמשיח יבוא, או אפילו אם לא יתקיימו הבחירות והמשיח לא יבוא) – הרי הוא נביא שקר ודינו בחנק על-ידי בית-הדין-הגדול בירושלים.


אין זו הפעם הראשונה שח' קנייבסקי מתיימר בהגדת העתידות ו"מנבא" גדולות ונצורות לעם-ישראל, גם בשנת תשע"ה הוא התנבא שבסוף השנה (מוצאי שביעית) יבוא משיח לעם-ישראל. כך שמבחינה הלכתית-טכנית, הוא כבר בגדר של מת מהלך, כי דינו כאמור בחנק על-ידי הסנהדרין, וכדין כל הרשעים נביאי השקר לדורותיהם.


דרכם של ה"גדוילים" המהובלים הללו, לפזר הבטחות שווא ו"מה שיתפוס יתפוס", כלומר אם היה מגיע משיח לעם-ישראל או אפילו אם היה מתרחש איזה אירוע יוצא דופן בחודשים האחרונים – מקורביו של הרבי הגדול היו כמובן טוענים שהרבי שלהם כבר ידע לנבא על התרחשות המאורעות, והנה לנו עוד ראיה על כך שהוא "נביא", ולכן עלינו לשמוע לכל אשר הוא מורה לנו (ובעיקר למי להצביע בכנסת, לאלה ארגוני צדקה לתרום, ולהמשיך לרומם אותו כ"קדוש עליון" כדי ש"נדיבים" למיניהם יעבירו לו מזוודות של כסף ל"צדקה").


ברם, כאשר הבטחה כלשהי איננה "תופסת", וכמו שפירטנו במאמר, קם אחד ממקורביו של אותו "קדוש עליון", ומסייג את דברי "שר התורה" בתירוצים שונים ומשונים, כגון שהוא לא בעצם התכוון... הוא התכוון לומר את דבריו באופן כללי... וחס וחלילה מלומר שהוא התיימר לטעון את הנבואה. ברם, כפי שאמרנו, אם היה להם איזה קש דקיק להיתלות בו, הם היו טוענים לא רק שהוא נביא, אלא שהוא גדול הנביאים בכל הדורות!


והנה, עברו כמה חודשים מאז הבטחתו של הגר"ח (בתימנית יש למלה "יגרח" משמעות אחרת), ומשיח לא בא, הוא אפילו לא טלפן לגר"ח כדי להודיע לו שהוא מתעכב... ואיני יודע איך הוא מעז להמרות את פיו של הגר"ח יגרח? פשוט חוצפה! הגר"ח ומקורביו כנראה חושבים לעצמם, שכאשר המשיח החצוף הזה יגיע, הם יתנו לו מנה אחת אפיים, ואולי אף יקדישו לו פאשקוויל או שניים, על כך שהעז להתעכב ולא לבצע מיד את נבואת שר התורה האלהי הגר"ח יגרח קנייבסקי.


כאמור, כאשר הבטחה מסוימת איננה תופסת מגיעה לאחריה "הבהרה" מאחד ממקורבי טוען הנבואה. ואכן, מסתבר שלפני כחודש פרסם חתנו של קנייבסקי "הגאון הגדול" רבי י' קולדצקי הבהרה אשר פורסמה באתר "חדרי חרדים", והנה לשון הכתבה (מצורף גם קישור):


הגר"ח מעולם לא קבע זמן ותאריך למשיח – הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי, חתנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מבהיר כי חמיו מעולם לא קבע זמן ותאריך לביאת המשיח וכי הוא רגיל להתבטא שרק נביא יכול לקבוע.


שמועות רבות מסתובבות בשנים האחרונות ברשתות החברתיות, בעיקר בקרב הציבור החילוני והמסורתי, שכביכול שר התורה הגר"ח קנייבסקי קבע זמן לביאת משיח צדקנו אליו אנו מצפים בכל יום שיבוא.


אלא שחתנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי – המגיד מישרים הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי – מפרסם הבהרה בנושא בעלון "דברי שי"ח" היוצא לאור מתורתו של הגר"ח.


וכך הוא כותב: "בעניין מה שנתפרסם לאחרונה משמו של מו"ח שר התורה רבינו הגר"ח שליט"א על דבר השואל ששאל, האם לעשות תעודת זיהוי ישראלית לקראת הבחירות כדי שיוכל לבחור לכנסת, ומו"ח שליט"א ענה לו שעד הבחירות כבר יבוא המשיח ולא יצטרכו תעודות וכו'".


"הריני להבהיר כדלהלן: גדולי ישראל בכל הדורות שהי"ג עיקרים היה עמוק בנפשם, ומתוך כך חיו כל הזמן בציפייה לביאת המשיח בכל יום, וכמבואר ברמב"ם שמי שאינו מצפה בכל יום לביאתו, הרי זה חסר לו בעיקרי האמונה".


"ולכן", כותב הרב קולדצקי, "בדרך כלל כאשר הם נשאלים על שאלות לטווח רחוק, התשובה פורצת מעצמה, שעד אז מצפים כבר שיבוא המשיח, ומה לך לדאוג מעכשיו דאגת חינם, וגם מו"ח שליט"א חי כל הזמן בהרגשה כזו עמוק בתוך לבו ונפשו".


"ולכן כאשר השואל שאל שאלה על זמן מאוחר של יותר משלושה חדשים, ומעצמו, פרץ התשובה כנ"ל, אבל מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי, וכאשר רגיל לומר שרק נביא יכול לקבוע כן, והדברים פשוטים וברורים".


את מכתבו מסיים רבי יצחק: "המצפה לרחמי שמיים ושנזכה לגאולה הקרובה".


עד כאן מתוך ה"הבהרה" של קולדצקי.


ותמיהה אחת גדולה עולה על דברי קולדצקי, אם נניח שהיה מתרחש אירוע חשוב יוצא דופן בשנים האחרונות, האם הוא היה אומר את אותם הדברים? האם הוא היה יוצא בהבהרה כזו? והלא הוא היה מרים את גלימתו ומצטרף בריצה ובהתלהבות לעדר הסכלים המאמינים בנבואתו של קנייבסקי, ובמקום הבהרה מסייגת היה מפרסם מודעה נלהבת ותומכת.


לצד תמיהה זו, ישנן עוד כמה וכמה תמיהות:


א) אם קנייבסקי מודה שרק נביא יכול לדעת מתי יבוא המשיח, איך הוא מעז להורות הלכה למעשה שלא להירשם כאזרח, כי הבחירות לא יתקיימו?


ב) השמועות שעליהן מדבר קולדצקי אינן "בעיקר בקרב הציבור החילוני והמסורתי", הציבור החילוני לא מתעניין בקנייבסקי, ועיקר השמועות הללו הן בציבור החרדי. וקל להשליך על החילונים והמסורתיים "אי הבנה" כביכול בדברי קנייבסקי, ולא על האברכים הגאונים יושבי הישיבות, שוברי שיאי גינס בנענועי סטנדרים ובניקורי מגבעות...


ג) ויתרה מזאת, האם באמת מדובר בשמועות? והלא קנייבסקי אומר מפורשות פעמיים בקולו שלו, שהמשיח יבוא לפני הבחירות שיתקיימו ב-2019?! מדוע פתאום מדובר רק בשמועות?! וקולדצקי מנסה לטשטש כאילו קנייבסקי לא באמת אמר את הדברים...


ד) קולדצקי מסביר, כי מרוב שקנייבסקי הוא "צדיק" ומצפה לביאת המשיח, לכן הוא אומר דברים שנשמעים כ"נבואות" על בוא המשיח. כלומר, קולדצקי הופך את היוצרות, כי הוא בעצם אומר שקנייבסקי חוטא ושוגה מרוב שהוא "צדיק"! ולמה הדבר דומה? לאדם שיחמוס ויגזול אך כשיתפסו אותו יאמר, מה אתם רוצים ממני? גזלתי וחמסתי כדי להקים ישיבות ולממן אברכים "עילויים" שמסרבים למלא את התחייבויותיהם לנשותיהם...


ה) אם קנייבסקי כל-כך "צדיק" הוא היה מקיים את צוואת חז"ל שלא לנבא את הקץ, ועד כדי כך הזהירו חז"ל מכך עד שאמרו: "תיפח נפשן של מחשבי קצין", ורק כופר ואפיקורוס מסוגל לדרוס ברגל גסה את צוואת חז"ל, ורק כופר ואפיקורוס מסוגל להציג את מי שדורס את צוואת חז"ל ברגל גסה – כצדיק שמצפה לגאולה...


ו) זאת ועוד, אם קנייבסקי הוא כל כך "משיחיסט", ובכל רגע ורגע מחייו הוא מצפה לגאולה, מדוע הוא פוסק שאסור לעלות להר הבית? ואפילו לא למקומות שאין בהם ספק שמותר מבחינה הלכתית? האם לא ראוי להתכונן לביאת המשיח? האם הוא לא משתוקק בכל נימי נפשו לראות את הר ה' הקדוש והנורא? ובכלל, כיצד הוא מעז להשתוקק לגאולה ולצאת נגד כל רבותיו "הצדיקים" הגלותיים שאסרו באיסור חמור לעלות לארץ-ישראל, האם הם לא היו צדיקים כמוהו? האם הם לא ציפו לגאולה בכל עת ובכל שעה?


ז) ויתרה מזאת, אם קנייבסקי כל כך משתוקק לגאולה עד שהתשובה "פרצה מקרבו", כדברי קולדצקי, מדוע אמר לאותו שואל שלא יוציא אזרחות ישראלית?! אדרבה, אם המשיח כבר מגיע, עליו להזדרז, להוציא אזרחות ישראלית ולעלות לארץ-ישראל! היעלה על הדעת שהמשיח בפתח, וקנייבסקי מורה לשואלו להישאר בארצות הטומאה?!