קנייבסקי וקולדצקי גומלין זה את זה

במאמר "איך ניתן להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר?" תיארנו את "נבואתו" של קנייבסקי על-כך שהמשיח יבוא עד הבחירות שהתקיימו בתאריך 9.4.19, ולכן הוא מורה לשואל מחו"ל שלא יירשם כאזרח בישראל כדי להצביע, כי "ממילא הבחירות לא יתקיימו כי המשיח יגיע".


במאמר ההוא הוכחנו כי אמירות כאלה הן בגדר טענת נבואה, ולפי דת משה הנאמנה, כל טוען נבואה בשקר אשר מתיימר לחזות טוב על עם-ישראל ונפל דבר-מה מדבריו (אפילו אם הבחירות היו מתקיימות והמשיח היה בא, או אפילו אם הן לא התקיימו והמשיח לא היה בא) – הרי הוא נביא שקר ודינו בחנק על-ידי הסנהדרין, דהיינו בית-הדין-הגדול בירושלים.


אין זו הפעם הראשונה שהחזיר קנייבסקי מתיימר בהגדת העתידות ו"מנבא" גדולות ונצורות לעם-ישראל, גם בשנת תשע"ה הוא התנבא שבסוף השנה (מוצאי שביעית) יבוא משיח לעם-ישראל. כך שמבחינה הלכתית-טכנית, הוא היה בגדר של מת-מהלך, כי דינו כאמור בחנק על-ידי הסנהדרין, וכדין כל הרשעים נביאי-השקר לדורותיהם שהִתעו את עמנו אחרי ההבל.


דרכם של גדולי האסלה המהובלים הללו היא לפזר הבטחות שווא ו"מה שיתפוס – יתפוס", כלומר, אם היה מגיע משיח לעם-ישראל או אפילו אם היה מתרחש איזה אירוע יוצא דופן בחודשים הסמוכים ל"נבואותיהם" – מקורביו של הנוכל היו כמובן טוענים: שהרבי שלהם כבר ידע לנבא על התרחשות המאורעות ושזו עוד ראיה על-כך שהוא "נביא", ולכן עלינו לשמוע לכל אשר הוא מורה לנו – ובעיקר למי להצביע בכנסת, לאלה "ארגוני צדקה" לתרום, ולהמשיך לרומם אותו כ"קדוש עליון" כדי ש"נדיבים" למיניהם יעבירו לו מזוודות של כסף ל"צדקה".


ברם, כאשר הבטחה כלשהי איננה מוצאת לעצמה שום אחיזה, וכמו שפירטנו במאמר שנזכר, קם אחד ממקורביו של אותו "קדוש עליון", ומסייג את דברי "שר התורה" בתירוצים שונים ומשונים, כגון שהוא לא בעצם התכוון או שהוא התכוון לביאת המשיח באופן כללי, וחס וחלילה מלומר שהוא התיימר לטעון את הנבואה. ברם, כפי שאמרנו, אם היה להם איזה קש דקיק להיתלות בו, הם היו טוענים לא רק שהוא נביא, אלא שהוא גדול הנביאים בכל הדורות!


והנה, בשעת כתיבת שורות אלה, עברו כמה חודשים מאז הבטחתו של הגרח (בתימנית יש למלה "יגרח" משמעות אחרת והיא יתפוצץ ושמא מדויק יותר לתרגם יתפלץ), ומשיח לא בא, הוא אפילו לא טלפן לגרח כדי להודיע לו שהוא מתעכב... פשוט חצוף המשיח הזה!


כאמור, כאשר הבטחה מסוימת איננה מוצאת לעצמה נקודת אחיזה מגיעה לאחריה "הבהרה" מאחד ממקורבי טוען הנבואה. ואכן, מסתבר שיצאה הבהרה שכזאת מפי אחד ממקורביו של החזיר קנייבסקי, מחתנו של קנייבסקי, אחד מן המינים הכעורים שיונקים מעטיני הזוהמה של קנייבסקי ושות'. הבהרה זו פורסמה באתר "חדרי חרדים", שנים לא מעטות לאחר שקנייבסקי כבר החל לקבוע ולפזר ולהפיץ את "נבואתו" על-כך שהמשיח מגיע, והנה לשון הכתבה:


הגר"ח מעולם לא קבע זמן ותאריך למשיח


הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי, חתנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מבהיר כי חמיו מעולם לא קבע זמן ותאריך לביאת המשיח וכי הוא רגיל להתבטא שרק נביא יכול לקבוע [היכן?].


שמועות רבות מסתובבות בשנים האחרונות ברשתות החברתיות, בעיקר בקרב הציבור החילוני והמסורתי [שהרי לחרדים אין אינטרנט...], שכביכול שר התורה הגר"ח קנייבסקי קבע זמן לביאת משיח צדקנו אליו אנו מצפים בכל יום שיבוא. אלא שחתנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי – המגיד מישרים [ויש לומר "דובר השקרים"] הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי [הצדוּקי] – מפרסם הבהרה בנושא בעלון "דברי שי"ח" היוצא לאור מתורתו של הגר"ח.


וכך הוא כותב:


"בעניין מה שנתפרסם לאחרונה משמו של מו"ח [=מורי וחותני] שר התורה רבינו הגר"ח שליט"א על דבר השואל ששאל, האם לעשות תעודת זיהוי ישראלית לקראת הבחירות כדי שיוכל לבחור לכנסת, ומו"ח שליט"א ענה לו שעד הבחירות כבר יבוא המשיח ולא יצטרכו תעודות זהות וכו'". [והוא מוסיף:] "הריני להבהיר כדלהלן: גדולי ישראל בכל הדורות שהי"ג עיקרים היה עמוק בנפשם, ומתוך כך חיו כל הזמן בציפייה לביאת המשיח בכל יום, וכמבואר ברמב"ם שמי שאינו מצפה בכל יום לביאתו, הרי זה חסר לו בעיקרי האמונה".


"ולכן", כותב הרב קולדצקי, "בדרך-כלל כאשר הם נשאלים על שאלות לטווח רחוק, התשובה פורצת מעצמה, שעד אז מצפים כבר שיבוא המשיח, ומה לך לדאוג מעכשיו דאגת חינם, וגם מו"ח שליט"א חי כל הזמן בהרגשה כזו עמוק בתוך לבו ונפשו".


[וקולדצקי הצדוּקי מוסיף:] "ולכן, כאשר השואל שאל שאלה על זמן מאוחר של יותר משלושה חדשים, ומעצמו, פרץ התשובה כנ"ל, אבל מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי, וכאשר רגיל לומר שרק נביא יכול לקבוע כן, והדברים פשוטים וברורים".


את מכתבו מסיים רבי יצחק: "המצפה לרחמי שמים ושנזכה לגאולה הקרובה".


עד כאן מתוך ה"הבהרה" של קולדצקי דובר השקרים שכונה בשקר "מגיד מישרים".


ותמיהה גדולה קמה וניצבה נגד דברי קולדצקי, אם נניח שהיה מתרחש אירוע חשוב יוצא דופן בשנים האחרונות, האם הוא היה אומר את אותם הדברים? האם הוא היה יוצא בהבהרה כזו? והלא הוא היה מרים את גלימתו ומצטרף בהתלהבות ובריצת-אמוק לעדר הסכלים המאמינים בנבואתו של קנייבסקי, ובמקום הבהרה מסייגת הוא היה מפרסם מודעה נלהבת ותומכת.


"וּנְבִיאֶיהָ טָחוּ לָהֶם תָּפֵל, חֹזִים שָׁוְא וְקֹסְמִים לָהֶם כָּזָב, אֹמְרִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְיִ, וַייָ לֹא דִבֵּר" (יח' כב, כח). לצד תמיהה זו, ישנן עוד כמה וכמה תמיהות:


א) אם השמועות הללו "מסתובבות בשנים האחרונות" מדוע קולדצקי מוצא לנכון להכחישן רק עתה? ברור אפוא, שמקורביו של החזיר "מתחו את החבל" ככל יכולתם, ציפו שמשהו מרעיש יקרה, וכאשר לא קרה לא נותרה להם ברירה אלא לצאת ב"הבהרה" לציבור.


ב) אם קנייבסקי מודה שרק נביא יכול לדעת מתי יבוא המשיח, איך הוא מעז להורות הלכה למעשה ליהודי מחוץ-לארץ שלא להירשם כאזרח בארץ-ישראל, כי הבחירות לא יתקיימו? כלומר, מדובר בהלכה למעשה! ובמניעת התקרבותו ועלייתו של יהודי לארץ-ישראל!


ג) השמועות שעליהן מדבר קולדצקי הצדוּקי אינן "בעיקר בקרב הציבור החילוני והמסורתי", הציבור החילוני לא מתעניין בקנייבסקי ואף מתעב אותו, ועיקר השמועות הללו הן בציבור החרדי. וקל להשליך על החילונים והמסורתיים "אי הבנה" כביכול בדברי קנייבסקי, ולא על העילויים הגאונים יושבי הישיבות, שוברי שיאי גינס בנענועי סטנדרים ובניקורי מגבעות... ואכן, כך גם הגיב מאן-דהו לכתבה באתר "חדרי חרדים", וזה לשונו: "תתביישו, השמועה רצה בציבור החרדי המובהק וברור שיפילו את הטמטום הזה על אחרים, תתביישו".


ד) ויתרה מזאת, האם באמת מדובר בשמועות? והלא קנייבסקי אמר מפורשות פעמיים בקולו שלו, שהמשיח יבוא לפני הבחירות שהתקיימו ב-2019?! ובעינינו ראינו שכבר בשנת תשע"ה הוא קובע זאת, מדוע פתאום מדובר רק בשמועות?! וקולדצקי הצדוּקי מנסה לטשטש כאילו קנייבסקי לא אמר את הדברים בצורה ברורה ומפורשת שאינה משתמעת לשני פנים...


ה) קולדצקי הצדוּקי הסביר, כי מרוב שקנייבסקי הוא "צדיק" ומצפה לביאת המשיח, הוא אומר דברים שנשמעים כ"נבואות" על בוא המשיח. כלומר, קולדצקי הופך את היוצרות, כי הוא בעצם אומר שקנייבסקי חוטא ושוגה בחטא חמור מרוב שהוא "צדיק"! ולמה הדבר דומה? לאדם שיחמוס ויגזול אך כשיתפסו אותו יאמר: מה אתם רוצים ממני? גזלתי וחמסתי כדי להקים ישיבות ולממן "עילויים" נבערים שמסרבים למלא את התחייבויותיהם לנשותיהם...


ו) אם קנייבסקי מחשב-הקיצין כל-כך "צדיק" הוא היה מקיים את צוואת חז"ל שלא לנבא את הקץ, ועד-כדי-כך הזהירונו חז"ל מכך, עד שאמרו: "תיפח נפשן של מחשבי קצין", ורק מין ואפיקורוס מסוגל ביד רמה כירבעם לדרוס ברגל גסה את צוואת חז"ל, ורק מין ואפיקורוס מסוגל לתעתע ולהציג את מי שטוען נבואה ועושה ביד רמה כירבעם – כצדיק שמצפה לגאולה...


ז) זאת ועוד, אם קנייבסקי החזיר הוא כל-כך "משיחיסט", ובכל רגע ורגע מחייו הוא מצפה לגאולה ולהקמת בית-המקדש, מדוע הוא פוסק שאסור לעלות להר הבית? ואפילו לא למקומות שאין בהם ספק שמותר מבחינה הלכתית? האם לא ראוי להתכונן לביאת המשיח? האם הוא לא משתוקק בכל נימי נפשו לראות את הר ה' הקדוש והנורא? ובכלל, כיצד הוא מעז להשתוקק לגאולה ולצאת נגד כל רבותיו "הצדיקים" הגלותיים שאסרו באיסור חמור לעלות לארץ-ישראל? האם הם לא היו צדיקים גדוילים כמוהו? האם הם לא ציפו לגאולה בכל עת ובכל שעה?


ח) יתר-על-כן, אם קנייבסקי כל-כך משתוקק לגאולה עד שהתשובה "פרצה מקרבו", כדברי קולדצקי הצדוּקי, מדוע קנייבסקי הורה לאותו שואל שלא יוציא אזרחות ישראלית?! אדרבה, אם המשיח כבר מגיע, עליו להזדרז ולהוציא אזרחות ישראלית ולעלות לארץ-ישראל! היעלה על הדעת שהמשיח בפתח, והשרץ קנייבסקי יורה לשואלו להישאר בארצות הטומאה?! אלא ברור שהשרץ לא באמת האמין שהמשיח יבוא והוא רק תעתע בהמונים. "נְבִיאַיִךְ חָזוּ לָךְ שָׁוְא וְתָפֵל וְלֹא גִלּוּ עַל עֲוֹנֵךְ לְהָשִׁיב שְׁבוּתֵךְ וַיֶּחֱזוּ לָךְ מַשְׂאוֹת שָׁוְא וּמַדּוּחִים" (איכה ב, יד).


ט) קולדצקי הצדוּקי מוסיף ו"מסביר", שקנייבסקי השיב כפי שהשיב מכיוון שהשאלה נשאלה לטווח הרחוק... כלומר "כאשר השואל שאל שאלה על זמן מאוחר של יותר משלושה חדשים, ומעצמו", ואני תמה, וכי שלושה חודשים הם זמן ארוך עד-כדי-כך שראוי לתת תשובה שהמשיח יגיע בוודאי בתוך שלושה חודשים?! ושאין צורך להירשם כאזרח ישראלי?


י) קולדצקי המתין שלושה חודשים עד שהוא פרסם הבהרה. כלומר, שוב אנחנו רואים כיצד המינים הארורים "מותחים את החבל", דהיינו שומרים את נבואתו של שיקוצם, וממתינים ככל יכולתם לדבר-מה "מרעיש" שיקרה כדי שיוכלו לתלות בו את נבואת שיקוצם. ולכן המין קולדצקי המתין ככל יכולתו, ויצא בהבהרה רק כמה שבועות בודדים לפני הבחירות, דהיינו רק לאחר שראה שאין איזו התרחשות מרעישה באופק, ושהבחירות עומדות להתקיים כסדרן.


יא) קנייבסקי אולי שמע על שלושה-עשר היסודות של הרמב"ם, אך כנראה הוא אינו מכיר את פסק הרמב"ם שאין בין ימינו לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות, אחרת איך הוא אומר "שלא יצטרכו תעודות זהות"? האם לשיטתו לא ראוי לחשוש לשיטות כל הפוסקים? וכל-שכן לשיטת הרמב"ם שהוא נתלה בו, ואשר קבע את חובת הציפייה לגאולה בשלושה-עשר היסודות.


יב) מדוע קנייבסקי לא הוציא הבהרה, בה הוא אומר במפורש שהוא אינו נביא, מסביר לְמה הוא מתכוון, ומתנצל על שבעט בצוואת חז"ל ועל שטיפח תקוות-שווא באלפי חסידי