קנייבסקי וקולדצקי גומלין זה את זה

עודכן ב: 1 נוב 2020

לאחרונה פרסמנו מאמר ובו תיארנו את "נבואתו" של ח' קנייבסקי על כך שהמשיח יבוא עד הבחירות הקרובות (9.4.19), ולכן הוא מורה לשואל מחוץ-לארץ שלא יירשם כאזרח על-מנת להצביע, כי "ממילא הבחירות לא יתקיימו כי המשיח יגיע".


במאמרנו הוכחנו כי אמירות כאלה הן בגדר טענת נבואה, ולפי דת משה, כל טוען נבואה אשר מתיימר לחזות טוב על עם-ישראל ונפל דבר מה מדבריו (אפילו אם יתקיימו הבחירות והמשיח יבוא, או אפילו אם לא יתקיימו הבחירות והמשיח לא יבוא) – הרי הוא נביא שקר ודינו בחנק על-ידי בית-הדין-הגדול בירושלים.


אין זו הפעם הראשונה שח' קנייבסקי מתיימר בהגדת העתידות ו"מנבא" גדולות ונצורות לעם-ישראל, גם בשנת תשע"ה הוא התנבא שבסוף השנה (מוצאי שביעית) יבוא משיח לעם-ישראל. כך שמבחינה הלכתית-טכנית, הוא כבר בגדר של מת מהלך, כי דינו כאמור בחנק על-ידי הסנהדרין, וכדין כל הרשעים נביאי השקר לדורותיהם.


דרכם של ה"גדוילים" המהובלים הללו, לפזר הבטחות שווא ו"מה שיתפוס יתפוס", כלומר אם היה מגיע משיח לעם-ישראל או אפילו אם היה מתרחש איזה אירוע יוצא דופן בחודשים האחרונים – מקורביו של הרבי הגדול היו כמובן טוענים שהרבי שלהם כבר ידע לנבא על התרחשות המאורעות, והנה לנו עוד ראיה על כך שהוא "נביא", ולכן עלינו לשמוע לכל אשר הוא מורה לנו (ובעיקר למי להצביע בכנסת, לאלה ארגוני צדקה לתרום, ולהמשיך לרומם אותו כ"קדוש עליון" כדי ש"נדיבים" למיניהם יעבירו לו מזוודות של כסף ל"צדקה").


ברם, כאשר הבטחה כלשהי איננה "תופסת", וכמו שפירטנו במאמר, קם אחד ממקורביו של אותו "קדוש עליון", ומסייג את דברי "שר התורה" בתירוצים שונים ומשונים, כגון שהוא לא בעצם התכוון... הוא התכוון לומר את דבריו באופן כללי... וחס וחלילה מלומר שהוא התיימר לטעון את הנבואה. ברם, כפי שאמרנו, אם היה להם איזה קש דקיק להיתלות בו, הם היו טוענים לא רק שהוא נביא, אלא שהוא גדול הנביאים בכל הדורות!


והנה, עברו כמה חודשים מאז הבטחתו של הגר"ח (בתימנית יש למלה "יגרח" משמעות אחרת), ומשיח לא בא, הוא אפילו לא טלפן לגר"ח כדי להודיע לו שהוא מתעכב... ואיני יודע איך הוא מעז להמרות את פיו של הגר"ח יגרח? פשוט חוצפה! הגר"ח ומקורביו כנראה חושבים לעצמם, שכאשר המשיח החצוף הזה יגיע, הם יתנו לו מנה אחת אפיים, ואולי אף יקדישו לו פאשקוויל או שניים, על כך שהעז להתעכב ולא לבצע מיד את נבואת שר התורה האלהי הגר"ח יגרח קנייבסקי.


כאמור, כאשר הבטחה מסוימת איננה תופסת מגיעה לאחריה "הבהרה" מאחד ממקורבי טוען הנבואה. ואכן, מסתבר שלפני כחודש פרסם חתנו של קנייבסקי "הגאון הגדול" רבי י' קולדצקי הבהרה אשר פורסמה באתר "חדרי חרדים", והנה לשון הכתבה (מצורף גם קישור):


הגר"ח מעולם לא קבע זמן ותאריך למשיח – הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי, חתנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מבהיר כי חמיו מעולם לא קבע זמן ותאריך לביאת המשיח וכי הוא רגיל להתבטא שרק נביא יכול לקבוע.


שמועות רבות מסתובבות בשנים האחרונות ברשתות החברתיות, בעיקר בקרב הציבור החילוני והמסורתי, שכביכול שר התורה הגר"ח קנייבסקי קבע זמן לביאת משיח צדקנו אליו אנו מצפים בכל יום שיבוא.


אלא שחתנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי – המגיד מישרים הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי – מפרסם הבהרה בנושא בעלון "דברי שי"ח" היוצא לאור מתורתו של הגר"ח.


וכך הוא כותב: "בעניין מה שנתפרסם לאחרונה משמו של מו"ח שר התורה רבינו הגר"ח שליט"א על דבר השואל ששאל, האם לעשות תעודת זיהוי ישראלית לקראת הבחירות כדי שיוכל לבחור לכנסת, ומו"ח שליט"א ענה לו שעד הבחירות כבר יבוא המשיח ולא יצטרכו תעודות וכו'".


"הריני להבהיר כדלהלן: גדולי ישראל בכל הדורות שהי"ג עיקרים היה עמוק בנפשם, ומתוך כך חיו כל הזמן בציפייה לביאת המשיח בכל יום, וכמבואר ברמב"ם שמי שאינו מצפה בכל יום לביאתו, הרי זה חסר לו בעיקרי האמונה".


"ולכן", כותב הרב קולדצקי, "בדרך כלל כאשר הם נשאלים על שאלות לטווח רחוק, התשובה פורצת מעצמה, שעד אז מצפים כבר שיבוא המשיח, ומה לך לדאוג מעכשיו דאגת חינם, וגם מו"ח שליט"א חי כל הזמן בהרגשה כזו עמוק בתוך לבו ונפשו".


"ולכן כאשר השואל שאל שאלה על זמן מאוחר של יותר משלושה חדשים, ומעצמו, פרץ התשובה כנ"ל, אבל מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי, וכאשר רגיל לומר שרק נביא יכול לקבוע כן, והדברים פשוטים וברורים".


את מכתבו מסיים רבי יצחק: "המצפה לרחמי שמיים ושנזכה לגאולה הקרובה".


עד כאן מתוך ה"הבהרה" של קולדצקי.


ותמיהה אחת גדולה עולה על דברי קולדצקי, אם נניח שהיה מתרחש אירוע חשוב יוצא דופן בשנים האחרונות, האם הוא היה אומר את אותם הדברים? האם הוא היה יוצא בהבהרה כזו? והלא הוא היה מרים את גלימתו ומצטרף בריצה ובהתלהבות לעדר הסכלים המאמינים בנבואתו של קנייבסקי, ובמקום הבהרה מסייגת היה מפרסם מודעה נלהבת ותומכת.


לצד תמיהה זו, ישנן עוד כמה וכמה תמיהות:


א) אם קנייבסקי מודה שרק נביא יכול לדעת מתי יבוא המשיח, איך הוא מעז להורות הלכה למעשה שלא להירשם כאזרח, כי הבחירות לא יתקיימו?


ב) השמועות שעליהן מדבר קולדצקי אינן "בעיקר בקרב הציבור החילוני והמסורתי", הציבור החילוני לא מתעניין בקנייבסקי, ועיקר השמועות הללו הן בציבור החרדי. וקל להשליך על החילונים והמסורתיים "אי הבנה" כביכול בדברי קנייבסקי, ולא על האברכים הגאונים יושבי הישיבות, שוברי שיאי גינס בנענועי סטנדרים ובניקורי מגבעות...


ג) ויתרה מזאת, האם באמת מדובר בשמועות? והלא קנייבסקי אומר מפורשות פעמיים בקולו שלו, שהמשיח יבוא לפני הבחירות שיתקיימו ב-2019?! מדוע פתאום מדובר רק בשמועות?! וקולדצקי מנסה לטשטש כאילו קנייבסקי לא באמת אמר את הדברים...


ד) קולדצקי מסביר, כי מרוב שקנייבסקי הוא "צדיק" ומצפה לביאת המשיח, לכן הוא אומר דברים שנשמעים כ"נבואות" על בוא המשיח. כלומר, קולדצקי הופך את היוצרות, כי הוא בעצם אומר שקנייבסקי חוטא ושוגה מרוב שהוא "צדיק"! ולמה הדבר דומה? לאדם שיחמוס ויגזול אך כשיתפסו אותו יאמר, מה אתם רוצים ממני? גזלתי וחמסתי כדי להקים ישיבות ולממן אברכים "עילויים" שמסרבים למלא את התחייבויותיהם לנשותיהם...


ה) אם קנייבסקי כל-כך "צדיק" הוא היה מקיים את צוואת חז"ל שלא לנבא את הקץ, ועד כדי כך הזהירו חז"ל מכך עד שאמרו: "תיפח נפשן של מחשבי קצין", ורק כופר ואפיקורוס מסוגל לדרוס ברגל גסה את צוואת חז"ל, ורק כופר ואפיקורוס מסוגל להציג את מי שדורס את צוואת חז"ל ברגל גסה – כצדיק שמצפה לגאולה...


ו) זאת ועוד, אם קנייבסקי הוא כל כך "משיחיסט", ובכל רגע ורגע מחייו הוא מצפה לגאולה, מדוע הוא פוסק שאסור לעלות להר הבית? ואפילו לא למקומות שאין בהם ספק שמותר מבחינה הלכתית? האם לא ראוי להתכונן לביאת המשיח? האם הוא לא משתוקק בכל נימי נפשו לראות את הר ה' הקדוש והנורא? ובכלל, כיצד הוא מעז להשתוקק לגאולה ולצאת נגד כל רבותיו "הצדיקים" הגלותיים שאסרו באיסור חמור לעלות לארץ-ישראל, האם הם לא היו צדיקים כמוהו? האם הם לא ציפו לגאולה בכל עת ובכל שעה?


ז) ויתרה מזאת, אם קנייבסקי כל כך משתוקק לגאולה עד שהתשובה "פרצה מקרבו", כדברי קולדצקי, מדוע אמר לאותו שואל שלא יוציא אזרחות ישראלית?! אדרבה, אם המשיח כבר מגיע, עליו להזדרז, להוציא אזרחות ישראלית ולעלות לארץ-ישראל! היעלה על הדעת שהמשיח בפתח, וקנייבסקי מורה לשואלו להישאר בארצות הטומאה?!


ח) קולדצקי מוסיף ומסביר, שקנייבסקי השיב כפי שהשיב מכיוון שהשאלה נשאלה לטווח הרחוק... כלומר "כאשר השואל שאל שאלה על זמן מאוחר של יותר משלושה חדשים, ומעצמו", ואני תמה, וכי שלושה חודשים הם זמן ארוך עד כדי כך שראוי לתת תשובה שהמשיח יגיע בוודאי בתוך שלושה חודשים?! ושאין צורך להירשם כאזרח ישראלי?


ט) קנייבסקי אולי שמע על שלושה-עשר היסודות של הרמב"ם, אך כנראה אינו מכיר את פסק הרמב"ם שאין בין ימינו לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות, אחרת איך הוא אומר "שלא יצטרכו תעודות זהות"? האם לפי שיטתו לא ראוי לחשוש לשיטות כל הפוסקים?


י) מדוע קנייבסקי לא מוציא הבהרה, בה הוא אומר במפורש שהוא אינו נביא, מסביר למה הוא מתכוון, ומתנצל על שבעט בצוואת חז"ל ועל שטיפח תקוות שווא באלפי חסידים שוטים? האם לא ראוי שהוא בעצמו יתוודה על פשעיו? וכי וידוי של אחֵר מועיל לחוטא?!


יא) הבהרת חתנו של קנייבסקי נועדה לייצר פתח מילוט, אך גם להותיר פתח ל"נבואתו" של קנייבסקי להתקיים... שהרי אם יקרה אירוע משמעותי עד הבחירות או אפילו בעוד כמה חודשים או שנים אחדות – מי יזכור את הבהרתו של קולדצקי? וכל עם-ישראל יזכרו את "נבואותיו" של קנייבסקי שר התורה המהולל...


יב) חוסר אחריותו של קנייבסקי זועק לשמים, שהרי את הבטחותיו על בוא הקץ כבר שמעו רבבות, וכבר עבר על דברי תורה וכבר דרס את דברי חז"ל – אך את ה"הבהרה" של חתנו כמה קראו? ורבים-רבים הם האנשים אשר עדיין חושבים שקנייבסקי הוא נביא ושהמשיח יבוא לפני הבחירות.


ברם, דומני שהטענה המגוחכת ביותר היא שקנייבסקי נאמן לשלושה-עשר יסודות האמונה שייסד רבנו הרמב"ם... וזו פשוט בדיחה שאם היא לא הייתה עצובה הייתי מרשה לעצמי לצחוק צחוק גדול... בואו אפוא נבחן יחדיו את אמונתו של קנייבסקי ביסודות הדת:


1) מציאותו – האם מצות ידיעת ה' קיימת אצל הגר"ח יגרח? האם הוא מורה לחסידיו ללמוד מדעים? 2) אחדותו – האם הגר"ח יגרח מבין משהו על אחדות ה'? והלא רבותיו שרפו את "ספר המדע" ו"מורה הנבוכים", ועד היום הם אינם מכניסים לספריות ישיבותיהם את הפילוסופיה הארורה שהטתה את הרמב"ם ברוב לקחה... 3) שלילת הגשמות – האם הגר"ח יגרח הודה אי-פעם שרבותיו היו מינים (וכפי שמודה הראב"ד) ושיש להתרחק משיטותיהם? האם הוא התנגד אי פעם לפירושי ההגשמה שבפירוש רש"י? האם הוא דיבר על נושא זה אי פעם? 4) קדמות ה' וחידוש העולם – האם הגר"ח יגרח עסק אי פעם בסוגיה הפילוסופית של קדמות ה' ונצחיותו? וכמו שאמרתי הפילוסופיה היא כפירה לשיטתם (כי היא מחנכת לחשיבה ומבערת את הסכלות, שבלעדיה הגר"ח יגרח לא היה מתפרסם כ"נביא"...). 5) עבודה-זרה – האם הגר"ח יגרח נזהר באיסורי עבודה-זרה? והלא מזמן הוא ומקורביו הפכו אותו לאליל עלי אדמות – וכל מילה שיוצאת מפיו כאילו יצאה מפי הגבורה. 6) הנבואה – האם הגר"ח יגרח לא עובר על יסוד זה, כאשר הוא מתעה את עם-ישראל ומייחס לעצמו נבואה? 7) נבואת משה רבנו – שלא קם ולא יקום עוד נביא כמשה, האם הגר"ח יגרח וחבר מרעיו מבינים בכלל במה דברים אמורים? והלא הם יצרו דת חדשה באלף השנים האחרונות ורמסו ברגל גסה את תורת משה שניתנה לנו בנבואת אמת. 8) תורה מן השמים – האם החרדים לומדים תנ"ך? האם הם מקדשים את לימוד התנ"ך? האם אינם רומסים ברגל גסה את הערכים המרכזיים שהתורה הקדושה מחנכת אותנו אליהם? (וראו מאמרי: "מדוע החרדים לא לומדים תנ"ך?"). 9) אי ביטולה של תורת משה – והלא הם בפועל ביטלו עשרות רבות ממצוות התורה בשרפם את "ספר המדע" ו"מורה הנבוכים", ולא סתם מצוות, אלא את המצוות היסודיות ביותר בתורת משה – את נשמת-אפה של היהדות. 10) ה' יודע מעשה בני אדם – האמנם? כל התנהלותו של קנייבסקי וחכמי אשכנז מורה על כך שהם חושבים שהקב"ה אינו יודע את מעשיהם... ואין בו אפילו יראת שמים בסיסית, אחרת היה ירא מה' יתעלה שמו ומתנצל בעצמו על כך ששגה ויצר תקוות שווא בקרב המייחלים לישועה, והנאנקים תחת עול הצרות והייסורים. 11) שכר ועונש – מכיוון שהם יצרו דת חדשה הם מאמינים שכל תורת הגמול התאימה את עצמה לתורה החדשה שיצרו, ולכן מעתה השכר והעונש הם לפי מה שהם מחליטים... ובמלים אחרות גם היסוד הזה לא קיים אצלם. 12) ביאת המשיח – גם ביסוד זה הוא אינו מאמין, שהרי רבנו כותב מפורשות בהקדמתו לפרק חלק: "ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו, אמרו חכמים: תפוח דעתן של מחשבי קצין". 13) תחיית המתים – הוא מאמין שהוא צדיק ושהוא יקום בתחיית המתים...


לצערי הרב, כל עוד נביאי שקר יתנבאו על בוא המשיח, הקב"ה יעכב את בואו, שהרי כל עוד עם-ישראל נוהה אחר ההבל והמהובלים המיובלים, לא יבוא משיח לעם-ישראל, וגם אם הוא יבוא, חסידי קנייבסקי יהרגו אותו בכביש 4 בדרך לירושלים, כי הוא לא יצא מבית-מדרשם, ולא ידאג להם לתקציבים ולטובות הנאה...


כמו כן, רבנו הרמב"ם מלמד אותנו בסוף איגרת תימן, כי דווקא בתקופות שנביאי השקר ניבאו טובות לעם-ישראל – אירעו האסונות הגדולים ביותר לאומה; ולהיפך, כאשר נביאי השקר ניבאו רעות לעם-ישראל – היו אלה תקופות של פריחה ושגשוג לאומה. ולכן, חשוב להבהיר, שאם חלילה תתרגש עלינו מלחמה או אסונות גדולים בעקבות ההבל והמהובלים המיובלים שאנו נוהים אחריהם – שלא נבוא לומר הנה קנייבסקי התנבא שיבוא משיח. כי ביאת משיח לעם ישראל היא תקופה של שלום אושר ושגשוג, ההיפך ממלחמה.


קצרו של דבר, שיטת טועני הנבואה היא שיטה ידועה, וכל נבון יזהה את הטעיותיהם ושקריהם, וזו שיטת הנוכלים שנזכרו בספר משלי (כו, יח–יט): "כְּמִתְלַהְלֵהַּ הַיֹּרֶה זִקִּים חִצִּים וָמָוֶת, כֵּן אִישׁ רִמָּה אֶת רֵעֵהוּ וְאָמַר הֲ‍לֹא מְשַׂחֵק אָנִי", ופירש שם רס"ג: "עושים זאת הרמאים, זוממים את הרע על מי שהוא מטרתם, אם הרגיש בהם אומרים: 'שיחקנו עמך', ואם לאו משיגים בו מטרתם". וכאמור, מטרתם בזייפם הילת נביאוּת ורוממוּת סביבם, היא להוציא כספים מן הפתאים, ולזכות בכבוד, שׂררה וטובות הנאה לרוב.


בעת כתבי שורות אלה ובעת קראי את ה"הבהרה" של קולדצקי, צצה ועלתה לנגד עיניי פרסומת שמופיעה באתר "חדרי חרדים", והנה היא לפניכם:

ובאותיות הקטנות נאמר: "מסע הקודש ההיסטורי של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א לציון התנא האלוקי רשב"י במירון". והנה לנו עוד דוגמא לעבודת האלילים שקנייבסקי עסוק בה, וכמו עגלי ירבעם, הסיטו את העלייה לרגל מירושלים, והפכו אותה ל"מסע קודש" לקבר של איזה שיך ערבי שקבר בו את חמורו האהוב "שמעון"... אי-אה... אי-אה... אי-אה...


אגב, פתרון ראשי התיבות רשכבה"ג הוא: "רבן של כל בני הגולה", ואיני יודע מדוע בחרו בראשי תיבות אלו, אך ברור שכל מי שקיבל על עצמו את קנייבסקי לאלוה, עדיין בגלות, ומחשבתו עודנה מסואבת בטומאת ארץ העמים...

בתמונת שער הרשומה: הגרח קנייבסקי בסעודת פורים.

התמונה מאת מוישימי. רישיון תמונה: CC BY-SA 4.0.

קנייבסקי וקולדצקי גומלין זה את זה
.pdf
Download PDF • 285KB

140 צפיות2תגובות
01.jpg

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!