סורה חושך הלאה שחור – סורה מפני האור!

ביום יב בסיוון תשפ"ב קיבלתי תגובת נאצות חרפות וגידופים מאת אלמוני בשם: "סורה שבה פלוני אלמוני", על יחסי למינים האירופים ולצאצאיהם, והנה דברי הבלע שלו לפניכם:


איך אפשר לרדת לכזו דיוטא לדבר בשפת ביבים כזו על תלמידי חכמים. היכן למדת את שפת הגועל וביזוי כל כך זול לחכמי ישראל ואפילו למלאכי עליון קדושים ושרפים, ממי למדת? האם הרמב"ם נהג כך? תתבייש!! אפילו שונאי ישראל כופרים רשמיים (לא כמוך המתחזה לכשר) כשמהגגים את הבליהם, לא מתבטאים בצורה כזו על חכמי ישראל, שאפילו תחיה אלף שנים פעמיים ותגלוש כל היום באינטרנט בקדושה ובטהרה, לא תגיע לפרומיל ממה שהשיגו הם ביום אחד בעוצם חכמתם וברוח קדשם.


אמור מעתה, לא דחוח שמך אלא "זחוח", שאבק דרכים כמוך חדל אישים ונבזה, שלא קרא ולא שנה, ורק למד איך לגלוש באינטרנט ולהעתיק ולהדביק, מעז לפעור פיו הטמא בטינופת חצופים.


מסכן הרמב"ם שעל שמו ועל הגב שלו אתה מנסה לשאוב את ליטרת ה"צומי" שלך. אתה וחבריך. הסירו את טלפיכם מהרמב"ם הקדוש ואל תתלו בו את כל הבוקי סריקי שלכם.


גור לך מיום הדין. מן הדין היה שתחיה פה חיים טובים ונעימים כדי שיצטבר ענשך שם בגיהני-גיהנם ולא תצא משם לעולם. אלא שלמען ישמעו וייראו יתכן ועדיף שתחטוף כאן ועכשיו לעין כל, כי כל המבזה ת"ח אין רפואה למכתו (בתקווה שבדברי חז"ל אתה כן מאמין ולא מכנה גם אותם בכינויי גנאי זולים כבאסטיונר ולא כמי שחבש לרגע את ספסל ביהמ"ד).</