נזיפה בעקבות השרימפסים של קארו

לאחרונה קיבלתי מייל שכותרתו "נזיפה" מאת אישיות בכירה מאד במגדל השן האקדמי. היינו ידידים טובים, אך לצערי אי-יכולת אנשי השן לקבל את האמת על אבותיהם ועל דרכם, גורמת לרבים מהם לחשוב שהנני טועה בדרכי, במחקריי, ובמסקנותיי. חתירתי לאמת אינה מקובלת עליהם כי היא מערערת את היסודות שעליהם הם עומדים, וכאשר אני אומר "הם", הנני מתכוון לכל עולם השקר האקדמי של מדעי היהדות, אשר מעניק לבכיריו שלל טובות הנאה, כגון: משכורות נפוחות עמוסות במענקים, יוקרה כבוד ומעמד, פנסיות גדושות, ועוד אינסוף טובות הנאה על כל צעד ושעל, כגון פרסום ספריהם בהוצאות האוני' וכיו"ב.


לאמת יש מחיר, אך הנני מעדיף את האמת על-פני ידידות חמה. אנשי האמת יהיו לי לידידים, והקב"ה יהיה לי למושיע ולמגן, ואליו אני נושא את תפילתי ועיניי לישועה ולתקווה. והאמת היא, שאנשי השם הללו במגדל השן, עמוסים כל-כך בגאווה עד שעדיף להתרחק מהם.


כמו כן, כבר הרחבתי בביקורת על אנשי האקדמיה של מדעי היהדות, כי הם לדעתי גרועים בדיוק כמו בכירי הרבנים השכירים, ודומני שהם אף גרועים מהם, כי קורדום החוצבים שבידם משוכלל מאד. הם חוצבים ללא הרף טובות הנאה וכסף וכבוד מן התורה, ומכיוון שכך, הם נאלצים לעתים קרובות מאד לעוות את התורה והשקפותיה כדי "לחדש", ולהצדיק את משכורותיהם הנפוחות ואת מעמדם ויוקרתם ושאר הזיותיהם. והגרועים מכל הגרועים, הם הרבנים השכירים אשר הינם גם חברים במגדל השן, ותארו לעצמכם איזו חלקלקות נוכלות ותחכום נדרשים לרודף הבצע, כדי לחצוב טובות הנאה משני הממסדים הללו יחדיו...


ובמלים אחרות, אנשי השן הבכירים אוכלים מן התורה כמו אחרון יושבי הישיבות, אלא שהם לא מסתפקים במשכורות נמוכות ובחיי עניות – הם הפכו את התורה קורדום לחיי עושר ומתירנות, דירות פאר מרווחות, מסעדות יוקרה, טיסות לחו"ל לכנסים יוקרתיים, פרסום שמם, שלל תאוות עולם הגויים, וכל זאת באמצעות הפקת רווחים עצומים מן הדת. ואגב, הגרועים שבגרועים הם חוקרי הרמב"ם למיניהם, מפני שהם גם הפכו את הרמב"ם לעוד איזה פילוסוף יהודי שמכר את נפשו לאריסטו, או לעוד פוסק מפוסקי המינות הפרו-נוצריים אשר יצאו מארצות אדום, והרסו את הדת והחשיכו את אור התורה וזהרה, ארורים יהיו!


לאחר דברי ההקדמה הקצרים נעבור לעיין בלשון הנוזף:


הפעם הגדשת את הסאה. איני יכול לקרוא מלים כגון: משולחן השרימפסים של יוסוף קארו, גם אם חולקים על דעתו של אדם – כך אין לכתוב על אחד מגדולי ישראל. אף אחד מחכמי תימן לפניך לא כתב בסגנון זה. צר לי, אך נאלצתי לבטל את קבלת המיילים מרשימת התפוצה שלך. תמיד אשמח לקבל ממך מכתב באופן אישי.


להלן תשובתי:


לצערי אינך מבין את חומרת מעשיו ופסיקותיו של קארו, ואין לי ספק שלא אוכל להסביר לך, כי מדבריך עולה שהחלטת שלא לשמוע. אגב, וכי חכמי תימן הינם ראיה? ומה בכך שאף אחד מהם לא כתב כמוני? וכי דברי אמת הינם אמת רק אם הם מתואמים לדברי הקודמים? והלא מתחילה עובדי עבודה-זרה היו אבותינו כידוע, גם בתימן.


ואגב, אברהם אבינו יחיד היה – וכי יעלה על דעתך שאברהם אבינו טעה?


ולעצם עניינו של יוסוף קארו בעל שולחן השרימפסים:


האם ההיתר של קארו ליהנות מדברי תורה אינו שרימפס? והלא מדובר בחילול ה' איום ונורא לדעת חז"ל; האם החדרת מאגיה אלילית לדת משה אינה שרימפס? והלא מדובר בהתעיה אחר התהו וההבל; האם ביטול יסודות כמו ידיעת ה' וייחוד ה' וכמעט כל יסודות הדת המחשבתיים אינו בגדר שרימפס? והלא מדובר ביצירת דת חדשה, דת טכנית ללא נשמה, דת שנועדה להפקת רווחים וטובות הנאה. דת שנועדה להנציח את הבערות הסכלות והטמטום, כדי לשלוט ולתמרן את ההמונים התועים, ולהפיק מהם רווחים וטובות הנאה.


ואידך זיל גמור, כי אף שפרופ' אתה, הנך חסר מאד בעניינים הללו שאנכי הקטן העמקתי בהם. ואגב, רובם הגדול של הפרופ' שאני מכיר במדעי היהדות, הינם הולכי על שתיים חדלי אישים. כי את כולם מניעים אלהי הכסף והזהב, וללא המשכורות והיוקרה וטובות ההנאה הם לא היו חוקרים. וברגע שמחדירים את אלהי הכסף והזהב לתוך דת האמת – מתקבלת תורה עקומה ועקושה, דת חדשה פרו-נוצרית, זרה מאד לדרך האמת הטהורה.


להלן המשך תשובתו:


בשעה שאתה מתרעם על ר"י קארו על שסטה מדברי חז"ל, לדבריך, תמה אני מדוע אינך מתרעם על הרמב"ם אשר המציא את י"ג העיקרים שלו. היסודות שאתה מדבר עליהם כלל לא היו מוכרים לחז"ל, ואיני רואה סיבה מדוע תעדיף סטייה אחת על פני האחרת. תורת ישראל התגמשה גם עם גישה זו וגם עם אחרת. אינך חייב לאמץ את כל השיטות, וגם לא מצופה ממך. כידוע לך, איני חסיד... ודע לך, כי בבואי לאוניברסיטה למדתי פילוסופיה, ועד היום היא בליבי כי אני עוסק בעניינים קרובים. מוריי היו רבים וטובים: יעקב לוינגר, נחום אריאלי, מ"צ נהוראי, גולדמן, ת' דרייפוס, ויבלח"א: שלום רוזנברג, חלמיש, חגי בן-שמאי.


להלן תשובתי:


האמנם הרמב"ם המציא את שלושה-עשר העיקרים? או שהוא ייסד אותם לאור דברי חז"ל? ויתרה מזאת, וכי הוא לא ייסד אותם לאור יסודות התורה הנאמנים, כגון: ייחוד ה' והרחקה מעבודה-זרה? האם אינך יודע שהציר שעליו סובבת כל התורה כולה הוא הרחקה מעבודה-זרה? האם לא למדת זאת בשנותיך הרבות במחלקות לפילוסופיה?


האם לא קראת שניים מקרא ואחד תרגום? ואם יסוד הרחקת הגשמות אינו ידוע לך, מה שווה כל תורת הפילוסופיה שלמדת באוניברסיטה? ועליך לחזור וללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, ושם, בתרגום אונקלוס תלמד על הרחקת הגשמות...


וכבר שמעתי הזיות על-גבי הזיות שיצאו מהמחלקות לפילוסופיה למיניהן, הזיות שמקורן, שוב, בעובדה שאנשים מקבלים כסף כדי לכתוב מחקרים, ושוב, ברגע שהכסף היוקרה והמעמד חודרים לדת משה (ומדובר בהרבה מאד כסף ויוקרה כידוע לך, לא בסתם משכורת חודשית של איזה עילוי בסכלות היושב בישיבת פוניטיז), כללי הדת והאמונה מוסטים הצידה והרצון "לחדש" להפתיע ולהדהים גובר, שהרי מבלי "לחדש" כיצד יצדיקו את משכורותיהם העצומות, ואת שלל טובות ההנאה, ואת המעמד הנשגב במרומי מגדל השן?


מי צריך את כל החוקרים הללו במגדל השן אם הם לא "מחדשים" ומשבשים את התורה הדת והמחשבה? אם הם לא מקרבים אותנו להשקפות הגויים ההולכים בשרירות לבם? ומעניין, שבכל מקום, הפילוסופים חוקרי הרמב"ם הללו, מחליטים שהרמב"ם נטה אחרי אריסטו, ואפילו במקום שרבנו קובע נחרצות שהוא מתנגד לחלוטין להשקפותיו (כגון בהשקפת הקדמות, או הנבואה, או הניסים או ההשגחה ועוד) – וכל זאת כדי להחדיר לנו את ההשקפה שניתן להיות אפילו נביא! מבלי לקיים תורה ומצוות! ובמלים אחרות, אפשר להיות אדם יהודי מרומם ונעלה מבלי לקיים שום מצוה, הכל במחשבה ובפילוסופיה...


האם שיטת המשלים והאלגוריה הזו נשמעת לך מוכרת? ובכן, כמו בנצרות, שהפכה את כל המצוות לאלגוריה, כך היא דרכם של הפילוסופים חוקרי הרמב"ם במיוחד, וכולם חולים באותה מחלה שרבנו כותב עליה באגרותיו (המחלה שגורמת לגס-הרוח לסבור שהוא מבין בכל התחומים). ובמלים אחרות, במחלת הגאווה והיהירות, ואיני צריך להזכיר עוד את שמם כאן, כי נזקם גדול בהרבה על התועלת שהם מביאים לדרך האמת ולהחזרת עם-ישראל לדרך האמת, ולא מעטים מהם אף כופרים ומינים לפי הגדרת התורה וחז"ל, מורידין ולא מעלין.


ואחד מגדולי הכופרים והמינים בדורנו הוא מגדולי הפילוסופים שחקרו את הרמב"ם, הלא הוא ישעיה לייבוביץ', שאני קורא לו ישעיה אחֵר, אשר כפר ביסודות הדת, וסופו כמו אלישע אחר, אשר העריץ את שכלו ועבד את עצמו, וכל מה שהוא לא הבין בשכל הוא כפר בו, כמו תחיית המתים וחיי העולם-הבא. ומעניין שחוקרי הרמב"ם למיניהם הגיעו למסקנה "הפילוסופית" שהמצוות אינן נחוצות למשכילים, וש"משנה תורה" נכתב לעמי הארצות... וזאת כדי לפטור את עצמם מקיום המצוות ולהתיר להם חיי נהנתנות, כמנהג הגויים ההולכים לאופרות ולתיאטראות, והחוגגים במסעדות יוקרה, כי כל שולחנות מלאו קיא צואה...