שנאת העיוורים לאדיר הקטן

עודכן: 20 באפר׳

בחול-המועד פסח תשפ"ב קיבלתי מכתב שׂטנה במייל, והנה הוא לפניכם:


לאדיר דחוח הנבל והעמלקי שם רשעים ירקב אמן.


להלן לשונו של הרמב"ם:


עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנאותן, לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר: ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, כלומר בוזים מלמדי דבריו, וכן זה שאמרה תורה אם בחקותי תמאסו מלמדי חוקותיי תמאסו, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והרי הוא בכלל כי דבר ה' בזה.


נבל ונבזה שכמותך, אתה מכנה את הגרח קנייבסקי שיקוץ, אתה קליפת עמלק משוקץ ומנוול ייחרב אתרך העמלקי, יסכר פיך לוע החמור ואבדו אלף שכמותך ולא תפער את פיך המשוקץ נגד חכמי ישראל אדם ירוד ובזוי שכמותך.


תמחה את זכר עמלק / אדיר דחוח.


עד כאן דברי המסכן האומלל התועה אחר שיקוצי המינים הכעורים, ועתה לתשובתי:


ובכן, פסק רבנו שציטטת מהלכות תלמוד תורה (ו, יג), עוסק באנשי האמת טהורי הלבב, וכבר הרחבתי בביאור הלכה זו במאמרי: "כבוד תלמידי החכמים האמיתיים". ברם, להבדיל אלף-אלפי הבדלות, שיקוץ קנייבסקי אינו כן, הוא אליל בהמי רשע ומרושע שהשחית את יסודות דת האמת, והִתעה את עם-ישראל אחרי התהו וההבל, ולפיכך דינו שונה לחלוטין.


והנה לפניך דברי רבנו בפרק חלק בדינו של הכופר שמשחית את יסודות הדת:


"וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, וחובה לשׂנוא אותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר: 'הֲלוֹא מְשַׂנְאֶיךָ יְיָ אֶשְׂנָא וּבִתְקוֹמְמֶיךָ אֶתְקוֹטָט' [תה' קלט, כא]".


וכבר הוכחתי את רשעותו וסטייתו מיסודות דתנו הקדושים, ראה את רשימת המאמרים שצירפתי למאמרי: "'וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה' – החזיר המשוקץ קנייבסקי מת!". ומאז הוספתי מאמר נוסף לסדרת המאמרים על השיקוץ שכותרתו: "פנו לשיקוץ קנייבסקי והיוושעו!". כמו כן, אתה מוזמן לעיין בסדרת מאמריי: "מלחמתו של הרמב"ם בגדולי האסלה".


ואצרף לך עוד כמה מקורות מדברי רבנו כדי שתתחיל אולי להבין את היחס הנכון לשיקוץ: