מדוע אור הרמב"ם מתמקד בענייני מחשבה?

עודכן: 28 בינו׳ 2021

בעקבות התמקדותו של אור הרמב"ם בענייני מחשבה והרחקה ממינות ועבודה-זרה, וכן במתיחת ביקורת חריפה כנגד חילול ה' ועיוות דת האמת על-ידי צאצאי המינים חוצבי התורה הפרו-נוצרים המיומנים, המה ומעריציהם, קיבלנו הערה במערכת, וזה לשונה:


שלום עליכם,


אתה דש ודש בנושא אחד כל הזמן, נשמח שיפוצו מעיינותיך חוצה בכל חלקי התורה. אתעניין לקרוא מחידושיך בהלכות שבת, בהלכות המועדים, בהלכות קידוש החודש, בהלכות הקרבנות, בהלכות בית הבחירה, בהלכות שופטים ומשפטים ועוד ועוד.


האם נזכה לזה?


בברכה, א"ת


והנה תשובתי לאותו חבר אשר מבקש להניא אותי מלעסוק ביסודי הדת, מפני שהוא אוהב את סגנוני ודרכי, אלא שהנושאים שאנכי בוחר אינם מתאימים לו, וזה לשון התשובה:


תודה על הערתך.


האם אתה חושב שנגיע לקיום כל ההלכות שהזכרת ללא שידוד מערכות השקפתי? או שאתה רק רוצה לדרוש ולקבל שכר?


הנני מעוניין לתרום תרומה אמיתית לכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולשם כך יש לבער תחילה את חילול השם, ואת המינות והעבודה-הזרה שאוחזות בחוזקה בדת משה העשוקה. איני יודע אם אזכה לכך בדורי, אבל עדיין אין זה פוטר אותי מלפעול ככל אשר לאל ידי.


וזכור, כי גם רבנו לא עסק בהלכות שציינת, אלא לאחר שהקדיש ספר שלם לענייני מחשבה. האם אתה כבר בקי בכל יסודי התורה והלכות דעות ותלמוד תורה ועבודה-זרה ותשובה?


ואיני צריך להיות נביא או גאון כדי לדעת שאינך בקי בהם כפי שרבנו דורש, כי אם היית בקי ביסודי הדת ובענייני עבודה-זרה וחילול השם לא היית קץ בנושאים הללו, והיית מבין את חשיבותם העצומה לידיעת ה' לייחודו ולאהבתו, לעומת חשיבותם הזניחה מאד יחסית של שאר הנושאים ובמיוחד כל מה שקשור להלכתא למשיחא, שהרי מטרת כל ההלכות הללו היא להכשיר את האדם לידיעת ה' ולייחודו ולאהבתו ולכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש.


ואיך אפשר אפילו ללמוד וכל-שכן לקיים את המצוות המכשירות ללא הבנת המטרות שלשמן הן ניתנו? ובמלים אחרות, איך אפשר לעבוד את ה' באמת ובלבב שלם בקיום המצוות ובלימוד התורה, מבלי לידע אותו? מבלי לייחד את שמו הגדול? מבלי לאהוב אותו ולירוא מפניו? מבלי לקרוא בשם ה' אל עולם? ומבלי להבין את דרך האמת של אברהם אבינו? ולכן, אין ערך אמיתי לקיום המצוות ולפלפולי חידושים הלכתיים כאשר האדם אינו יודע את בוראו, ואינו מבין את מטרתה המרכזית של דת משה שהיא עקירת עבודה-זרה ומחיית עקבותיה.


קצרו של דבר, כל ענייני יסודי הדת שהנני עוסק בהם הינם מפתח לקיומם המעשי של כל הלכתא למשיחא, כך שדרכך הינה דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרכי ארוכה שהיא קצרה.


ויתרה מזאת, אלמלא יודע אני שהנך אדם ישר שפיו ולבו שווים, הייתי סבור שדבריך אינם אלא הסתה מתוחכמת שנועדה לטשטוש האמת, כי