מדוע אור הרמב"ם מתמקד בענייני מחשבה?

עודכן: 28 בינו׳ 2021

בעקבות התמקדותו של אור הרמב"ם בענייני מחשבה והרחקה ממינות ועבודה-זרה, וכן במתיחת ביקורת חריפה כנגד חילול ה' ועיוות דת האמת על-ידי צאצאי המינים חוצבי התורה הפרו-נוצרים המיומנים, המה ומעריציהם, קיבלנו הערה במערכת, וזה לשונה:


שלום עליכם,


אתה דש ודש בנושא אחד כל הזמן, נשמח שיפוצו מעיינותיך חוצה בכל חלקי התורה. אתעניין לקרוא מחידושיך בהלכות שבת, בהלכות המועדים, בהלכות קידוש החודש, בהלכות הקרבנות, בהלכות בית הבחירה, בהלכות שופטים ומשפטים ועוד ועוד.


האם נזכה לזה?


בברכה, א"ת


והנה תשובתי לאותו חבר אשר מבקש להניא אותי מלעסוק ביסודי הדת, מפני שהוא אוהב את סגנוני ודרכי, אלא שהנושאים שאנכי בוחר אינם מתאימים לו, וזה לשון התשובה:


תודה על הערתך.


האם אתה חושב שנגיע לקיום כל ההלכות שהזכרת ללא שידוד מערכות השקפתי? או שאתה רק רוצה לדרוש ולקבל שכר?


הנני מעוניין לתרום תרומה אמיתית לכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולשם כך יש לבער תחילה את חילול השם, ואת המינות והעבודה-הזרה שאוחזות בחוזקה בדת משה העשוקה. איני יודע אם אזכה לכך בדורי, אבל עדיין אין זה פוטר אותי מלפעול ככל אשר לאל ידי.


וזכור, כי גם רבנו לא עסק בהלכות שציינת, אלא לאחר שהקדיש ספר שלם לענייני מחשבה. האם אתה כבר בקי בכל יסודי התורה והלכות דעות ותלמוד תורה ועבודה-זרה ותשובה?


ואיני צריך להיות נביא או גאון כדי לדעת שאינך בקי בהם כפי שרבנו דורש, כי אם היית בקי ביסודי הדת ובענייני עבודה-זרה וחילול השם לא היית קץ בנושאים הללו, והיית מבין את חשיבותם העצומה לידיעת ה' לייחודו ולאהבתו, לעומת חשיבותם הזניחה מאד יחסית של שאר הנושאים ובמיוחד כל מה שקשור להלכתא למשיחא, שהרי מטרת כל ההלכות הללו היא להכשיר את האדם לידיעת ה' ולייחודו ולאהבתו ולכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש.


ואיך אפשר אפילו ללמוד וכל-שכן לקיים את המצוות המכשירות ללא הבנת המטרות שלשמן הן ניתנו? ובמלים אחרות, איך אפשר לעבוד את ה' באמת ובלבב שלם בקיום המצוות ובלימוד התורה, מבלי לידע אותו? מבלי לייחד את שמו הגדול? מבלי לאהוב אותו ולירוא מפניו? מבלי לקרוא בשם ה' אל עולם? ומבלי להבין את דרך האמת של אברהם אבינו? ולכן, אין ערך אמיתי לקיום המצוות ולפלפולי חידושים הלכתיים כאשר האדם אינו יודע את בוראו, ואינו מבין את מטרתה המרכזית של דת משה שהיא עקירת עבודה-זרה ומחיית עקבותיה.


קצרו של דבר, כל ענייני יסודי הדת שהנני עוסק בהם הינם מפתח לקיומם המעשי של כל הלכתא למשיחא, כך שדרכך הינה דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרכי ארוכה שהיא קצרה.


ויתרה מזאת, אלמלא יודע אני שהנך אדם ישר שפיו ולבו שווים, הייתי סבור שדבריך אינם אלא הסתה מתוחכמת שנועדה לטשטוש האמת, כי עליך לדעת, שסוחרי הדת הממסדיים בימינו מתרחקים מדרך האמת, ומכסים על ערוותם בריבוי עיסוקם בהלכות או בפלפולים – וכמו שעשו טורי האבנים והשולחן המאוס אשר ביטלו את כל יסודות התורה המחשבתיים, ומכרו לנו דת חדשה של אסור ומותר בלבד, כאילו המטרה היא קיום המצוות ולא ידיעת ה'. ואגב, העדר הבנת יסודות הדת גרם להם גם לשבש באופן מחריד את המצוות המעשיות, כך שנותרו קרחים מכאן ומכאן, גם ללא אדני מחשבה טהורים, וגם ללא אדני הלכה נכונים.


וכל מטרתם של סוחרי הדת הפרו-נוצריים הללו הינה יצירה של דת חדשה, מוכה בשיממון וחידלון מחשבתי, חולה מבערות ורווייה וגדושה בסכלות, דת אשר נדמה לה שהמדעים הינם כפירה ותועבה, דת אשר תאפשר להם לטמטם את עצמם ואת חסידיהם באופן מוחלט, כדי שייקל עליהם לתמרן אותם לעבודת אלילים, ולהפיק מהם רווחים וטובות הנאה למכביר. כלומר, להפוך את סוחרי הדת הגדוילים ל"גאוני עולם" ו"קדושי עליון" אשר "גוזרים והקב"ה מקיים", ולכן יש לפנות אליהם ולהעריץ אותם ולהפנות כלפיהם את המחשבה.


ובדרך זו הם הופכים תורת חיים לקורדום חוצבים, כי מי שמעמיד את עצמו לאלוה, יש לו כוח לומר להמון מה לעשות וכיצד להתנהג, מבלי שיהרהרו ויתבוננו בהוראותיו – כגון למי להצביע לכנסת לשם השגת תקציבים וכוח פוליטי, לאן להפנות את המשאבים הכלכליים של ההמון, ואף לקבל תרומות וטובות הנאה, לרוב מִגבירים עמוסי תאוות, אשר מבקשים לשחד את "בני האלהים", כדי שאלה ימליצו טוב בעבורם ויצילו אותם מדינה של גהינם.


אך לצערי אינך בקי בעניינים הללו, ולכן ספק גדול אם תבין רק מדבריי כאן על מה אני מדבר. ואגב, לא חסר תלמידי רמב"ם למחצה לשליש ולרביע, ממסדיים ושכירים בעיקר, אשר הפכו תורת חיים לקורדום חוצבים והקדישו את חייהם לברוח בריחת אמוק מענייני מחשבה וחילול ה' והרחקה מעבודה-זרה, מתוך חרדה ואימה גדולה שמא יבולע למנעמיהם שהופקו מכבוד התורה. ולכן הם טשטשו את ריחוקם מדרך האמת בעיסוק בהלכות על גבי הלכות, אשר חלקן הבלתי מבוטל מיותרות או הזויות לחלוטין, תוך הערצת גדולי צאצאי המינים עד כדי חיקוי שיטותיהם הנכלוליות, אימוץ השקפותיהם המתעות, ושעבוד רוחני מוחלט.


בברכה חמה, אדיר


לאחר שנשלחה תשובה זו, נשלחה תגובה נוספת מאותו שואל, והנה דבריו:


לצערי אתה צודק מאוד שחכמתי קטנה מאוד, ויש לי עוד הרבה-הרבה מה ללמוד, הן מתורת הרמב"ם והם מכתבי שאר חכמי ישראל.


ודווקא בגלל זה בהחלט אשמח לקרוא הלכות וחידושים בכל ספר המדע ובכל ההלכות שבו. כי זה הספר החביב עלי, וכפי שהרמב"ם כותב בהקדמתו למשנה תורה שבספר המדע נכתבו יסודי הדת.


אבל נראה לי, שאתה לא מתפרשׂ במה שאתה שולח לי בדואר האלקטרוני, בכל ההלכות שכתובות בספר המדע, אלא אתה מצטמצם בהלכות בודדות.


לכן אשמח לקרוא את מכתביך, אבל תגוון את הנושאים.


בברכה, א"ת


והנה תשובתי השנייה לתגובתו השנייה:


תודה רבה על הערתך הנוספת.


א) בסדרת מאמריי: "מצוות משנה תורה" הנני עוסק במצוות ספר המדע, מצוה-מצוה לפי הסדר, כרגע סיימתי את הלכות דעות פרק ה, כך שאם הנך מעוניין ללמוד את מצוות ספר המדע, אתה מוזמן לבחור בבלוג בקטגוריה של "מצוות משנה תורה", ולהתחיל לקרוא על ראשון-ראשון את מצוות ספר המדע.


ב) לגבי עצם ההתמקדות בענייני עבודה-זרה וחילול ה' ומלחמה בהופכים תורת חיים לקורדום חוצבים, לשם כך אפרסם מאמר קצר בימים הקרובים ובו שאלתך (ללא שם כמובן), ותשובתי המפורטת ככל יכולתי הדלה מדוע חובה להתמקד בנושאים הללו, ובמיוחד בדור שלנו [=ופירטתי את דעתי בתשובה הראשונה לעיל, והוספתי עליה כהנה וכהנה ממה ששלחתי לשואל במקור].


אגב, נטעת בי תקווה, כי אם הנך מכיר בכך שאינך בקי, זו מעלה גדולה ונדירה מאד, והענווה היא ראשית חכמה.


ולכן אמינא אשריך! ודע כי אין רבים כמוך...


וה' ידריכנו בדרך הישרה תמיד.