top of page

האם מותר להתגלח במכונת גילוח?

עודכן: 14 בספט׳ 2023

ובכן, לפי דעתי אין שום בעיה להתגלח במכונת גילוח, ואסביר: בהלכות עבודה-זרה (יב, ו) נאמר: "ומותר ללקט את הפאות במספריים, לא נאסרה אלא השחתה של תער". הלכה זו נאמרה בסוף ההלכות שנוגעות לאיסור גילוח פאות-הראש ומיד לאחריהן מובאות ההלכות שנוגעות לאיסור גילוח פאות-הזקן. ולכן, נראה לי ברור שהלכה זו נוגעת לכל סוגי הפאות, גם לפאות-הראש וגם לפאות-הזקן, שהרי אם היא הייתה נוגעת אך ורק לפאות-הראש רבנו היה פוסק כך: "ומותר ללקט את פאות-הראש במספריים" וכו'. יתר-על-כן, אין שום סיבה הגיונית לחלק בין פאות-הראש לבין פאות-הזקן, לעניין דין ליקוט-גזירת שער הפאות במספריים.


אך ניתן להקשות עלי ולומר: והרי בהלכות עבודה-זרה (יב, ז) נאמר כך: "ואינו חייב עד שיגלחנו בתער, שנאמר: 'וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ' [ויק' יט, כז], גילוח שיש בו השחתה, לפיכך אם גילח זקנו במספריים – פטור [ואסור מדרבנן]". ברם, רבנו אינו פוסק "לפיכך אם ליקט זקנו במספריים – פטור" אלא "לפיכך אם גילח זקנו במספריים – פטור". כלומר, רק אם האדם השתמש בלהב של המספריים כמו שמשתמשים בתער – פטור אבל אסור מדרבנן. אבל ללקט את פאות-הזקן באמצעות "ליקוט במספריים", דהיינו באמצעות גזירה – אין שום איסור.


קצרו של דבר, מהלכות עבודה-זרה עולה שאסור מן התורה לגלח את פאות-הראש והזקן בתער המיועד לכך, ואסור מדרבנן לגלח את פאות הראש והזקן בלהב של המספריים. ברם, אין שום איסור ללקט את שער פאות-הראש או הזקן באמצעות ליקוט-גזירה במספריים.


ולאחר כל הדברים הללו יכול המקשה להקשות עלי מהלכות נזירות (ה, יג):


"נזיר שגילח שערה אחת – לוקה, בין בתער בין בזוג, והוא שקצצהּ מעיקרה, כעין תער".


ברם, איסור הגילוח של הנזיר שונה מאיסור הגילוח של פאות-הראש והזקן, שהרי הנזיר לוקה אפילו אם גילח שערה אחת, מה-שאין-כן ביחס לגילוח פאות-הראש או הזקן, שהאדם אינו מתחייב על גילוח שערה אחת או אפילו שערות רבות, אלא עד שיגלח את כל הפאה, וכן פוסק רבנו בעניין זה (שם יב, ז): "ופאה זו שמניחים בצדע לא נתנו בה חכמים שיעור, ושמענו מזקנינו, שאינו מניח פחות מארבעים שערות", וכן לפאות-הראש או הזקן לא נתנו שיעור.


זאת ועוד, נזיר לוקה מן התורה גם אם גילח את אותה השערה היחידה בזוג (במספריים) "כעין תער". וכבר ראינו בהלכות עבודה-זרה שגזירת השערות באמצעות להבי המספריים נקראת "ליקוט" ולא "גילוח" – ולכן, משמעות המלים "גילח [...] כעין תער" היא, שאפילו שהנזיר השתמש בלהב המספריים כמו שמשתמשים בתער, וגילח שערה אחת משערות ראשו בדרך זו, הוא לוקה מן התורה. ברם, מי שגילח את פאות-ראשו או זקנו בדרך זו של "כעין תער", אינו עובר על דין תורה, והוא כאמור בהלכה פטור מחיוב מלקות מן התורה, אבל אסור מדרבנן.


קצרו של דבר, דינו של נזיר שונה באופן מהותי מדינו של המגלח את פאות-ראשו או זקנו, ולכן אין ללמוד מדינו של הנזיר מאומה לגבי דינו של המגלח את פאות-ראשו או פאות זקנו.


שאלה ותשובה


מה דעת רבנו במכונות גילוח שפועלות בשיטת "ליפט אנד קאט", בה למעשה העור נכנס פנימה לתוך הרשת וחיתוך השיער נעשה על ידי מגע להב הסכין כנגד העור (כך עובדות מכונות פיליפס כבר הרבה שנים). האם, מאחר ובעין עירומה ללא עזר חיצוני, זה נראה לכאורה כחיתוך מספריים מותר, או הולכים לפי המהות בפועל שזה כמו תער ממש?


המציאות מוסברת במאמר של הרב רוזן.


תשובה:


תחילה אעיר שהנני מסרב בתוקף לקרוא לכומרים אורתודוקסים מחללי-שם-שמים, שהפכו את תורת-האלהים לקורדום-חוצבים, בשם "רבנים", כל חכמי-יועצי-אשכנז הללו, המה ועבדיהם הספרדים, הינם כומרים אשר מתעים את העם אחרי ההבל למען רדוף בצע.


ועתה לעצם העניין:


האם ראית פעם אדם שנחתך בעת שימוש במכונת גילוח? והואיל ואין שום אפשרות שאדם ייחתך במכונת גילוח (אלא-אם-כן יש לו פצעון והוא חיכך את המכונה בגסות ובכוח על העור עד שהפצעון נפתח וכו'), לא נכון לומר "שזה כמו תער ממש". יתר-על-כן, פעולתה של מכונה הגילוח איננה כפעולת התער, שהרי התער מונח באופן אנכי על העור, ואילו התער של מכונת הגילוח מונח באופן מקביל לעור – וכל זאת לאור ציורי פעולת המכונה שהפנית אליהם.


ולכן, הואיל וברור שלא מדובר באיסור תורה נותרנו עם השאלה: שמא מדובר באיסור דרבנן?


ובכן, חז"ל ורבנו הרמב"ם התירו לגזור את שער הפנים במספריים, גם כאשר להבי המספריים נוגעים בעור, ובשום מקום בהלכה לא הוגבלה גזירת השיער בלהבי המספריים, ואף לא נאמר בשום מקום שיש להרחיק את להבי המספריים מן העור, כל שנאסר הוא להשתמש בלהב המספריים באופן אנכי על העור, כמו שנהגו פעם להתגלח אצל הספָּרים בתער הגלבים.


והואיל וכל הדיון שלפנינו הוא בדיני דרבנן, כל ציור שאינו תואם בדיוק את הציור שבו חז"ל אסרו – מותר לכתחילה ובדיעבד, מפני שאין להוסיף מאומה על גזירות חכמים ואיסוריהם, וכל מי שמתרברב לאסור, כביכול הוא מחמיר ומקפיד ומרומַם בסגפנותו – עוון גדול מאד בידו. "הַמִּתְקַדְּשִׁים וְהַמִּטַּהֲרִים אֶל הַגַּנּוֹת אַחַר אַחַת בַּתָּוֶךְ [...] יַחְדָּו יָסֻפוּ נְאֻם יְיָ" (יש' סו, יז).


והנה לפניך פסק חז"ל ורבנו בהלכות מאכלות אסורות (יז, כא), וכֹה דבריהם:


"שמן של גויים מותר, ומי שאוסרו הרי זה עומד בחטא גדול, מפני שהִמרה על-פי בית-דין שהתירוהו. ואפילו נתבשל השמן הרי זה מותר, ואינו נאסר: לא מפני בישולי גויים, מפני שנאכל כמות שהוא חי; ולא מפני גיעולי גויים, מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו".


כלומר, מי שאוסר את מה שהתירו חכמים חוטא בחטא גדול וממרה את פי הסנהדרין!

האם מותר להתגלח במכונת גילוח
.pdf
Download PDF • 155KB

228 צפיות5 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

5 Comments


יוני הלוי
יוני הלוי
לפני 3 ימים

מה עם גילוח הגוף כלומר אם אדם רוצה להוריד את שער הרגליים או הידיים או החזה האם מותר להוריד בתער או רק במכונת גילוח אני יודע שהרמבם כותב שאיסור הורדת שיער מבית השחי והערווה אינו איסור תורה אלא מדרבנן ולכן שיער הגוף מותר להוריד במספרים אז שאלה האם מותר להוריד את שער הגוף הערווה ובית השחי במכונת גילוח כעין תער ממש חלק

תודה

Like
אדיר דחוח-הלוי
אדיר דחוח-הלוי
לפני 3 ימים
Replying to

כן. אין שום איסור. ורבנו אף מתיר זאת במפורש בהלכות עבודה-זרה (יב, ט): "ומותר להעביר שיער שאר איברים במספרים". כלומר, אפילו לגלח את שער גופו באמצעות המספרים -- מותר, כל-שכן מכונת גילוח שפועלת באמצעות גזירה. ועל-כל-פנים נראה שבתער אסור, שהרי רבנו דייק לומר מספריים ולא תער.


אך כאמור, שיער בתי השחי והערווה אסור לגלחו בשום צורה, ולוקה, אלא-אם-כן באותו המקום המנהג הוא ש"מעבירין השיער [גם] האנשים" (הלכות עבודה-זרה שם), ועל-כל-פנים משמע שאסור לכתחילה לעולם.

Like

ערן כהן
ערן כהן
Sep 14, 2023

מה דעת רבינו, במכונות גילוח שפועלות בשיטת ״ליפט אנד קאט״, בה למעשה העור נכנס פנימה לתוך הרשת וחיתוך השיער נעשה על ידי מגע להב הסכין כנגד העור (כך עובדות מכונות פיליפס כבר הרבה שנים). האם מאחר ובעין עירומה ללא עזר חיצוני, זה נראה לכאורה כחיתוך מספריים מותר או הולכים לפי המהות בפועל - שזה כמו תער ממש?

המציאות מוסברת במאמר של הרב רוזן http://www.fridmanbooks.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=5325&catId=

Like
Replying to

ערן שלום וברכה, הוספתי את שאלתך למאמר (בראש הפרק 'שאלה ותשובה') ושם גם השבתי.

Like

נדב דולב
נדב דולב
Sep 11, 2023

כל הכבוד על הדיוק

Like
bottom of page