האם יש עבודה-זרה בימינו?

האם יש עבודה-זרה בימינו? בראש הלכות עבודה-זרה פרק ג רבנו מבאר שכל מי שעובד עבודה-זרה ברצון חייב כרת ואם היו שם עדים והתראה – נסקל. בהלכה ב שם רבנו קובע שיש סוגים ומינים רבים של עבודה-זרה בעולם, ולכל אחת מהן יש סוג עבודה ייחודי לה. מזאת אנו למדים, כי עבודה-זרה אינה עניין קבוע לאלילים מסוימים, אלא, מדובר במושג רחב מאד אשר כולל כל הערצה ועבודה לכל גורם מבלעדי ה' יתעלה, וכמו שאומר רבנו בספר המצוות:


"הראשונה ממצוות לא תעשה, היא האזהרה שהוזהרנו מלהעלות על דעתנו שיש אלהות לזולתו יתעלה, והוא אמרוֹ – יתרומם מלייחס לו אמירה – 'לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי' [שמ' כ, ב]".


נמצא, שכל המייחס אלהות למאן-דהו מבלעדי ה' יתעלה יוצר לעצמו עבודה-זרה! וכיצד אדם מייחס אלהות לגורם מבלעדי ה' יתעלה? ובכן, אם הוא מעריץ ומרומם ומפרסם את גדולתו ומשמעתו של מאן-דהו מבלעדי ה' יתעלה, או שהוא עושה אותו אמצעי להגיע דרכו לה' יתברך, או אפילו שהוא רק מכוון את מחשבות היראה וההערצה כלפיו – הרי שהוא יצר לעצמו עבודה-זרה! והנה לפניכם דברי רבנו בעניין זה ביסוד החמישי משלושה-עשר יסודות הדת:


"והיסוד החמישי, שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעבדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו. ואין עושין-כן למה שלמטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שהורכב מהן [וכל שכן לבני-האדם שוכני-בתי-חומר שחייהם כרוח: "כִּי רוּחַ עָבְרָה בּוֹ וְאֵינֶנּוּ" (תה' קג, טז)], לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם אין להם שלטון ולא בחירה אלא רצונו יתעלה, ואין עושין אותם אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה יכֻוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו [כלומר, אין להַפנות את המחשבה וההערצה והיראה למאומה זולת ה' יתעלה]. וזה היסוד החמישי הוא האזהרה על עבודה-זרה, ורוב התורה באה להזהיר על זה".