האם בחירתו של טראמפ היא בגדר נס?


רבות דובר ועוד ידובר על בחירתו של טראמפ לנשיא ארצות-הברית, כל אחד מתבונן בבחירתו מנקודת מבטו, יש הרואים בבחירתו אסון לדמוקרטיה ויש הרואים בבחירתו תשועה גדולה. במאמר קצר זה ננסה להשיב על השאלה: האם ניתן לזהות בבחירתו של טראמפ התערבות אלהית? ואם כן, מהי המשמעות שעולה מבחירתו?

כדי להבין האם מדובר בנס, נבחן את הגדרות הרמב"ם לנס. במאמרו על תחיית-המתים, הרמב"ם מבחין בין שני סוגי נסים: א) נס על-טבעי, כלומר נס שהוא נגד החוקיות הטבעית שנטבעה בבריאה; ב) נס שהוא בגדר הטבע ואין בו חריגה מחוקי הטבע.

נס על טבעי

כותב הרמב"ם וזה לשונו: "המופתים [=הנסים] יש שהם בדברים הנמנעים בטבע, כהפיכת המטה תנין, ושקיעת האדמה בעדת קרח, וקריעת הים" (שם, עמ' צח). זהו כאמור הסוג הראשון של הנסים, שהתרחשותם היא נגד החוקים הפיזיקאליים והביולוגיים וכו' שלפיהם הטבע נברא. כגון, זריקת המטה על ידי משה רבנו והפיכתו לתנין, וכן השלכת המטה על-ידי אהרן הכהן לעיני פרעה והפיכתו לתנין, וזאת כדי להראות לפרעה באות ומופת שאלהים שלחם (שמות ד; שם ז).

גם שקיעת האדמה בעדת קרח הייתה נס על-טבעי, ואם תשאל והלא יש בולענים ורעידות אדמה שבהם נבקעת האדמה ונפערים חורים בקרקע, ואם כן אף זה הוא נס שהוא בגדר הטבע? על זאת משיב הרמב"ם וזה לשונו: "ושלמות [הנס בעדת קרח] הייתה בחזרת האדמה למצבה [בסגירת הבקע שנפער] 'וַתְּכַס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ וַיֹּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקָּהָל' [במדבר טז, לג]". והאחרון קריעת ים סוף שאף הוא נס שהוא נגד חוקי הטבע.

נס טבעי

כותב הרמב"ם וזה לשונו: "ויש שהם בדברים האפשריים בטבע, כגון בוא הארבֶּה והבָּרד והדֶּבר במצרים, כי דרך מיני דברים הללו שיארעו במקצת הזמנים ובמקצת המקומות, וכגון בקיעת מזבח ירבעם כאשר אמר איש האלהים [מלכים א, יג] [...] כי דרך הבניינים להתבקע ובפרט אשר נבנו מחדש, וכגון ירידת הגשם השוטף בזמן הקיץ על ידי שמואל [שמואל א, יב], וכגון הברכות והקללות האמורות בתורה שכל אחת מהן אירועה אפשרי בכל מקום ובכל זמן, והם כולם מסוג האפשרי כאשר תתבונן בהן" (שם).

כלומר, כל האירועים הללו הם בגדר הטבע, בקיעת מזבח ירבעם היא בגדר הטבע, כי יש ונפערים סדקים בבניינים ולעתים אף קורסות מרפסות. ואין צריך לומר שירידת גשם שוטף היא דבר טבעי, וכן כל האירועים שנזכרים בברכות ובקללות, תקופות שובע ותקופות רעב ומלחמה, אירועים משמחים ואירועים מצמררים, הכל בגדר הטבע.

ויש לשאול, אם ישנם נסים רבים שהם בגדר הטבע, כיצד ניתן להבחין בהם ולזהות אותם? תשובת הרמב"ם היא, שנס שהוא בגדר הטבע יוגדר כנס באחד משלושת התנאים הבאים או בכולן.

תנאי ראשון

כותב הרמב"ם וזה לשונו: "שיהא אותו האפשרי בעת האמירה, כלומר [שיתרחש בעת] אמירת הנביאים בדיוק, כמו שנאמר בשמואל: 'אֶקְרָא אֶל ה' וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר' [שמואל א יב, יז] וכו', 'וַיִּקְרָא שְׁמוּאֵל אֶל ה' וַיִּתֵּן ה' קֹלֹת וּמָטָר בַּיּוֹם הַהוּא' [שם, יח], וכמו שנאמר באיש האלהים הבא מיהודה: 'וְהַמִּזְבֵּחַ נִקְרָע וַיִּשָּׁפֵךְ הַדֶּשֶׁן מִן הַמִּזְבֵּחַ כַּמּוֹפֵת אֲשֶׁר נָתַן אִישׁ הָאֱלֹהִים' [מלכים א יג, ה]".

למדנו אפוא, שאם קדמה הודעה מפי נביא על ביאת אירוע מסוים שהוא בגדר הטבע, ואותו האירוע התרחש בדיוק בעת שבו הודיע עליו הנביא, ובאותו האופן בדיוק שבו תיאר הנביא שיקרה – הרי שמדובר בנס מאת ה', אף-על-פי שאין בעצם הנס שום חריגה מן החוקיות הטבעית שטבועה בטבע.

תנאי שני

כותב הרמב"ם וזה לשונו: "פלאיות אותו האפשרי ונדירותו על כל אפשרי ממינו, כמו שנאמר בארבֶּה: 'לְפָנָיו לֹא הָיָה כֵן אַרְבֶּה כָּמֹהוּ' [שמות י, יד], ובַבָּרד נאמר: 'אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמֹהוּ בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָז הָיְתָה לְגוֹי' [שם ט, כד], ובַדֶּבר נאמר: 'וּמִמִּקְנֵה בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא מֵת אֶחָד' [שם, ו], כי ייחוד אותו האפשרי בעם שנרמז עליו או במקום מיוחד או במין שהמחשבה מצביעה עליו, הוא מפלאיות אותו האפשרי ונדירותו" (שם, עמ' צט).

כלומר, כאשר מדובר באירוע שהוא מפליא מאוד שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום, הרי שמדובר בנס. לדוגמה, מכת הדֶּבר שניחתה על בהמות המצרים לא פגעה כלל בבהמות בני-ישראל, וזה דבר מפליא שבמדינה אחת, כל מקנה המצרים ימותו בדבר, ואילו ממקנה בני-ישראל לא ימות אף לא אחד.

דוגמה נוספת, מכת הברד הכתה בכל רחבי מצרים בעוצמה, אך לא פגעה כלל בתחום המחיה של בני-ישראל: "רַק בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן אֲשֶׁר שָׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא הָיָה בָּרָד" (שמות ט, כו). ודוגמה אחרונה, מה שכתב הרמב"ם לעיל "במין שהמחשבה מצביעה עליו", כוונתו שכל הרואה את הנס מתרשם במחשבתו מנדירותו, כמו בארבֶּה שלפניו לא היה כן ארבה כמוהו, ואף לאחריו בכל מהלך ההיסטוריה לא יהיה כן.

תנאי שלישי

כותב הרמב"ם וזה לשונו: "המשכיות אותו האפשרי ההווה ותמידיותו כגון הברכות והקללות, כי אלו היו פעם אחת או שתי פעמים לא היו מופת, והיה אפשר לומר שזה מקרה. וכבר באר בתורה ואמר 'וְאִם תֵּלְכוּ עִמִּי קֶרִי וְלֹא תֹאבוּ לִשְׁמֹעַ לִי' [ויקרא כו, כא], כלומר אם אתם תעשו מה שיחול בכם מן הרעות הללו מקרה לא שהן עונש, אמר שהוא יתעלה יתמיד בתוקף אותו הדבר אשר חשבתם אותו מקרה, ואמר 'וַהֲלַכְתֶּם עִמִּי קֶרִי וְהָלַכְתִּי עִמָּכֶם בחמת קֶרִי' [קרוב לפסוקים שבויקרא פרק כו, כג–כד]" (שם).

אין כוונת הרמב"ם להמשכיות ותמידיות הטובה או הרעה, אלא כוונתו לומר, כאשר התהפוכות שעוברות על עם-ישראל, מטוב לרע ומרע לטוב, מתרחשות שוב ושוב בהתאם למעשים של עם-ישראל, הרי שיש בזה מופת: שכל מעשינו כפרטים וכאומה משפיעים באופן ישיר על מה שקורה לנו בחיינו.

האם בחירתו של טראמפ היא בגדר נס?

נחזור עתה לשאלה שבראש רשימה זו, וננסה להשיב עליה לאור מה שלמדנו עד כה. נראים הדברים, כי בחירתו של טראמפ היא בגדר נס מן הסוג הטבעי ולפי התנאי השני. כלומר, כאשר מתרחש אירוע יוצא דופן מפליא ונדיר שמכה גלים ומעורר הדים בכל העולם כולו, אין ספק שמדובר בהתערבות אלהית, ובמלים אחרות מדובר בנס.

ומדוע בחירתו של טראמפ היא אירוע כה יוצא דופן? אם נתבונן במהלך בחירתו מתחילתו ועד סופו, נראה שלכל אורך הדרך מדובר בפלא ובדבר בלתי ייאמן. מי האמין בתחילת דרכו של טראמפ שהוא בכלל יעבור את השלבים הראשונים ויכניע את כל המועמדים הרפובליקנים? נצחונו על המועמדים הרפובליקנים היה מהיר ומשכנע למרות שהיה נדמה שהם התנגדו לו מאד ושהוא יתמודד מולם עד הרגע האחרון, וזאת בניגוד להילארי שרק מועמד אחד התמודד למולה (סנדרס), אך אותו מועמד התיש אותה עד לרגעים האחרונים.

כמו כן, בל נשכח את התגייסות התקשורת בארצות-הברית ובעולם כולו (למעט ברוסיה), כדי לסייע להילארי להיבחר, בל נשכח את הדמוניזציה שעשו לטראמפ, עד שבוחריו בארצות-הברית התביישו לומר שהם מצביעים לו. בל נשכח שלהילארי היה הרבה יותר כסף מטראמפ למסע הבחירות שלה. בל נשכח שהיא זכתה לתמיכת נשיא מכהן (אובמה) ונשיא לשעבר (בעלה ביל). בל נשכח את ההתנגדות הרבה שהייתה לטראמפ בתוך המפלגה הרפובליקנית עד שגורמים מובילים בקרב המפלגה, כמו משפחת בוש, החרימו אותו לחלוטין.

ובל נשכח את הסקרים, אוי השׂקרים, ששוב נחלו מפלה, כמעט לכל אורך הדרך הם "ניבאו" להילארי ניצחון בין ארבעה לשמונה אחוזים, ובל נשכח שטראמפ בסופו של דבר הפסיד בבחירות הכלליות בכמעט שלושה מיליון קולות! שמעתי את אחד הפרשנים אומר, שמבחינה סטטיסטית הסיכוי לבחירת נשיא שרוב העם לא הצביע לו בהפרש מזערי הוא כשבעה אחוז, כלומר הסיכוי שנשיא ייבחר בהפרש של שלושה מיליון קולות לרעתו הוא אפסי! אין צורך להוסיף עוד דוגמאות, ודומני שמי שיתבונן ויבחן את מהלך בחירתו ימצא עוד ועוד דוגמאות לפלאיות בחירתו של טראמפ.

מה משמעות בחירתו?

שמעתי שיש שמתיימרים ומתנבאים שתבוא מלחמת-עולם שלישית וטראמפ הוא גוג (ממלחמת גוג ומגוג), ואחרים יותר זהירים אך אף הם מרמזים על אחרית-הימים. ובכן, לעניות דעתי, אף אחד לא יכול באמת לדעת מה יהיה. גם על ג'ורג בוש הבן אמרו שהוא גוג, כי המילה גוג רמוזה בשמו ג'ורג, כמו שאומרים היום על טראמפ שבגלל ששמו האמצעי הוא ג'ון אז זה מרמז על גוג.

אין צורך לעסוק בנסתרות, ואין צורך להבהיל את עצמנו, הקב"ה לא יעזוב ולא ייטוש את עמו, וכמו שזכינו לנס האדיר של חזרה לארץ-ישראל לאחר אלפיים שנות גלות, ולשגשוג מפליא ובלתי ייאמן, כך הקב"ה ימשיך להגן ולסייע לעמו ונחלתו. נישא תפילה לבורא עולם שירומם אותנו להיות ראויים לטובות העצומות שהוא נותן לנו, שידריך אותנו בדרך הישרה, שנזכה למלא את ייעודנו, ושנזכה לאסוף כמה שיותר מצוות. וההולך בדרך זו ישכון לבטח.

ונסיים בדברי הנביא ירמיה, וזה לשונו:

"כֹּה אָמַר ה' אָרוּר הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בָּאָדָם וְשָׂם בָּשָׂר זְרֹעוֹ וּמִן ה' יָסוּר לִבּוֹ: וְהָיָה כְּעַרְעָר בָּעֲרָבָה וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבוֹא טוֹב וְשָׁכַן חֲרֵרִים בַּמִּדְבָּר אֶרֶץ מְלֵחָה וְלֹא תֵשֵׁב: בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּה' וְהָיָה ה' מִבְטַחוֹ: וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח שָׁרָשָׁיו וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֹא חֹם וְהָיָה עָלֵהוּ רַעֲנָן וּבִשְׁנַת בַּצֹּרֶת לֹא יִדְאָג וְלֹא יָמִישׁ מֵעֲשׂוֹת פֶּרִי" (שם יז, ה–ח).


#נבואה #עםישראל #עתידות #תקומה

21 צפיות
אור הרמב'ם.jpg

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!