כיצד "הגדולים" לדורותיהם מוליכים שולל את ההמון?

עודכן: 19 בפבר׳ 2021

ברשימה קצרה זו ריכזתי כמה נקודות המבארות כיצד רבים ממי שנחשבים ל"גדולי תורה" מוליכים שולל את ההמון. אמנם, יש מהם גם אנשים זקנים תמימים או שוטים אשר מנוהלים על ידי עסקנים כמריונטות, ופועלים הלכה למעשה לפי עצותיהם הפוליטיות והעסקיות. למסקנות אלה הגעתי לאחר שחקרתי אחר ריחוקם מיסודות הדת ומהשקפות נכונות (ועל רבות מהן כתבתי באתר), וכן לאחר התבוננות בדבריהם, בהתנהלותם ובהתנהלות עוזריהם – ועל אלה יש לומר "רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹהִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה" (בר' כ, יא).


א. מעט משיטותיהם


1) הם מדברים דברים לא ברורים, כביכול עמוקים מאד-מאד, מתוך מטרה לבלבל, וליצור רושם אצל השומע שהמדבר הוא אדם גדול מאד עד כדי שהוא-השומע אינו מבינו, וכך ניטעים רגשי נחיתות וכניעה בקרב השומע.


2) הם משמיעים דברי ביטול, זלזול והתנשאות כלפי אנשי האמת הַמְּסַכְּנִים את שלטון השקר, השתלטנות והרשע שלהם.


3) הם יוצרים לעצמם מעמד של אלוה שאינו טועה וכל דבריהם דברי נביאות, ולפיכך כל מתנגדיהם הם בגדר של כופרים ואפיקורסים. ונצרף דוגמה אחת כיצד הם עושים זאת: יעקב אבינו פחד וחשש לפני פגישתו עם עשו אף-על-פי שהקב"ה הבטיח לו שהוא ישמור ויגן ויציל אותו מכל הקמים עליו לרעה! ולמרות זאת הוא נזהר וערך את כל ההכנות הדרושות כדי להגיע מוכן ככל שניתן לפגישתו הגורלית עם עשו אחיו. ברם, גדולי הדור מזלזלים בזהירות ובהתכוננות ומצהירים ש"התורה מגינה ומצילה". וכל מי שנוהג בחוסר אחריות ופוטר את עצמו מהשתדלות ומהתכוננות, למעשה מצהיר שהוא גדול מיעקב אבינו! וכאילו ההשגחה עליו חזקה ומקיפה ועצומה יותר מאשר ההשגחה שׁשׁרתה על אבות האומה!


ויש בזה לא רק ביטוי של חוסר אחריות משווע וחילול ה', אלא גם ביטוי מובהק של גאווה ויהירות וגסות רוח שאין להן קץ ותכלית! ו"קדושי העליון" החרדים, "גאויני העוילם", משתמשים למעשה בהשקפה זו כדי לטפח ולרומם את מעמדם כאילו הם גדולים מכל הנביאים שקמו לעם ישראל! ובמלים אחרות, הם יצרו לעצמם מעמד אלילי מובהק של מכשפים אשר מסוגלים לשלוט במהלכו של העולם! כאילו הם מעל לטבע או כאילו הטבע מתכופף ויוצא מגדרו בהתאם לגחמותיהם.


והסיבה לנכלוליהם ברורה מאד: כדי להצדיק את קבלת דבריהם ללא עיון ובחינה וביקורת, הם מוכרחים להעמיד את עצמם כגדולים יותר מאבות האומה, שהרי אפילו אבות האומה שגו וחטאו – אך הם, אינם טועים ושוגים וכמובן שאינם חוטאים ופושעים, כל דבריהם צדק ומישרים, וכל מעשיהם מדוקדקים לפי רצון ה' יתעלה, עד שאמרו עליו על גילול אלישיב, שכל הוראה שיצאה מפיו בימי חייו נאמרה ב"רוח הקודש". וזו עבודת אלילים, שהרי שלמות כזו ישנה רק לה' יתעלה, וייחוס תכונת שלמות כזו לבשר ודם מרוממת את אותו אדם לדרגה של אלוה, ולכן יש למלא אחר כל הוראותיו בצייתנות עיוורת כאילו נאמרו מפי-הגבורה! ועוד ברור, שאם הם יאפשרו להתייחס לדבריהם בעין ביקורתית – תתגלה ערוותם קל מהרה...


4) הם מונעים מההמון לרכוש השכלה ומדע שבהם יידעו להבחין בין אמת לשקר, וכך מובטח להם שההמון ימשיך לשגות בשקר שלהם.


5) הם מוציאים שם רע על מתנגדיהם (בפאשקווילים, בעיתונות מגויסת, וכיו"ב), מתוך מגמה להתנכל לאנשי האמת, להפחיד את ההמון מהם ואף להסיתו כנגדם.