top of page

'פוליטיקין' – מפונקים המתנהגים כמלכים (חלק ב)

עודכן: 11 באוג׳ 2023

בחלק א הוסברה המילה "פוליטיקין", הדומה למילה המוכרת "פוליטיקאים", וכך פירשהּ רבנו (תרומות ג, ה): "הם בני האדם העשירים המתנהגים כמלכים, המפונקים במאכליהם".


בחלק זה אשתף עמכם מקרה שקרה לי עם הארגון הממשלתי "קרן קיימת לישראל".


הארגון מתואר כך בוויקיפדיה: "קרן קיימת לישראל היא חברה לתועלת הציבור, נוסדה בקונגרס החמישי של ההסתדרות הציונית בשנת 1901 כאמצעי לאיסוף כספים מיהודים לשם קניית קרקעות בארץ-ישראל והכשרתן להתיישבות יהודית".


מקור השם "קרן קיימת" הוא במשנה המפורסמת (פאה א, א): "אוכל מפירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא". וכך פירש רבנו את המשנה הזו:


"פירוש קרן: העיקר, ופירותיהן: הרווחים, ועניין אמרו: 'אוכל מפירותיהן והקרן קיימת לו' הוא מה שאומַר לך: [...] אם קיים האדם המצוות המיוחדות לו בעצמו במה שבינו לבין בוראו יש לו על זה שכר יגמלהו ה' על כך לעולם-הבא כמו שנבאר בפרק חלק [סנהדרין יא, א]. ואם קיים האדם המצוות התלויות בתקינות יחסי בני-אדם זה עם זה – יש לו על זה שכר לעולם-הבא על שקיים את המצוה, ו[אף] ישיג תועלת בעולם-הזה להתנהגותו [שהיא] התנהגות טובה עם בני-אדם, לפי שאם הלך בדרך זו והלך זולתו בה – ייהנה גם הוא מאותה תועלת".


על-כל-פנים ברור, שהתורמים לטובת פיתוחה של ארץ-ישראל זוכים לשכר על-כך לעולם-הבא. סבא-רבא שלי תרם ליישוב ארץ-ישראל, הנה לפניכם מכתב המשמש עדות לדבר:


תאריך: 1/2/1968


מאת: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל. הועד הפועל.


הנדון: עניין גרשון שלוביץ'.


ביררתי את העניין הנ"ל, ועל-פי זכרוני וגם על-פי עדויות מוסמכות, אני יכול למסור:


א) גרשון שלוביץ', בן 81, גר בבוקרשט, רומניה; ומצבו הכלכלי קשה ביותר.


ב) הנ"ל היה מהפעילים הבולטים והחשובים ביותר בעיר גלץ – רומניה. הוא באמת עשה למעלה מיכולתו למען "החלוץ" [=תנועת צעירים שהתארגנו באירופה למטרות ציוניות]. שש פלוגות הכשרה על חשבונו הפרטי וכן על אחריותו; דאג להקמת הפלוגות, הספקה, מקומות עבודה וכו' – וזה במשך שנים רבות ומול סכנות לא מעטות. מיליוני ל"י (רומניות) השקיע הנ"ל במפעלי החלוץ [ל"י אחת שווה קצת פחות משקל].


ג) כל החלוצים שעברו את פלוגות ההכשרה הנ"ל וכן פעילי התנועה הציונית זוכרים את פועלו המבורך וחייבים לו תודה עמוקה.


ד) אמת גם שהשליחים האחרונים – וביניהם דוד חיימוביץ' מ[קיבוץ] חולדה – הודיעו על הנצחת פעלו ע"י נטיעת עצים על שמו – או על שם בנו, מרק שלוביץ', שנהרג על-ידי הנאצים בקושינוג – ברסרביה. ואין לי ספק שיש לקיים הבטחה זו.


ה) יש גם להתערב במשרד החוץ שתימשך העזרה שניתנה לנ"ל בצינורות מסוימים על-מנת להקל על מצבו, הקשה.


אי לזאת, אני ממליץ ומבקש להמציא אפשרות גם לממש ההבטחה וגם לעזור לו.

בברכת חברים, פ. סגל.


עד כאן לשון המכתב.


אבי-סבי גרשון עלה ארצה בשלהי ימיו כשהוא אלמן, עם בנו ואשת בנו, וכן בנם שהוא אבי. גרשון שהה בבית-אבות ציבורי כשנה ונפטר; הוא רשום בספר הזהב של קק"ל על פועלו:



העיקר, פניתי לקק"ל וביקשתי עותק של תעודת ההוקרה שאבי-סבי קיבל מקק"ל. התעודה אבדה כשעלו ארצה מרומניה, ואבי מספר שגודלה היה כדף A3 והיא הייתה יפה ומעוטרת.


מישהי מאגף קשרי תורמים אמרה שהתעודה תעלה לי 450 ש"ח, עוד הוסיפה: "מדובר במחצית מסכום רישום חדש".


הגבתי כך ישירות לתלונות הציבור של קק"ל:


"שלום, זוהי תלונה,


תלונה על כך שסבא-רבא שלי, גרשון שלוביץ', שיתף עמכם פעולה בכך שהכשיר שש פלוגות של חקלאים ברומניה והשיט אותם אליכם, הכול על חשבונו ומצ"ב הוכחה [צילמתי את המכתב] והיא גם הוכחה נוספת לאישורה של זהבית [ההיא שדיברתי איתה] שהוא אכן רשום בספר הזהב שלכם, ובמילים אחרות, היא אישרה שיש לכם תיעוד בדבר.


כל זה עלה לו מיליוני ל"י וכוחות נפשיים עצומים, הוא קיבל מכם תעודת-הוקרה אך היא אבדה כשעלה ארצה עיוור ועני. לאחרונה ביקשתי העתק של התעודה ואתם דורשים 450 ש"ח, ותמוה כפליים (ואפילו הזוי) שאלמלא היה רשום, הייתי צריך לשלם 900 ש"ח על הרשמה, ואיך יעלה על הדעת שהייתי צריך לשלם לכם על-כך שתודו לו? זה גזל, ורשעות גדולה".


עד כאן המייל.


פנייתי-בקשתי עלתה לדיון בוועדה, והם חזרו עם תשובה רשמית והנה היא לפניכם:


"מר שלו שלום רב,


הפניה נשלחה לבדיקה והתייחסות של הגורמים המקצועיים בקק"ל האחראים על נושא זה: אגף פרויקטים, שילוט והתרמה בחטיבה לגיוס משאבים.


ראשית, התנצלותנו על הימים שחלפו מאז קיבלנו את פנייתך. ימים אלה שימשו אותנו לבדיקה עצמית כדי להשיבך באופן בדוק, ממוסמך ומושכל.


מתוך כבוד רב שאנו רוכשים לסבא-רבא שלך ולך, אנו נמנעים מלהתעמת איתך בכל הקשור לטענותיך שלך לגבי זכויות המגיעות לך כפועל יוצא של תרומת הסבא-רבא שלך בזמנו.

נסתפק בכך שנדגיש שהסבא-רבא שלך 'תרם', הוא לא עשה זאת לשם קבלת דבר מה בתמורה [אדרבה, זו עוד סיבה לכבדו]. כמוהו, אלפים רבים מאוד תרמו בזמנו ואפשרו בכך את הקמת מדינת ישראל. התרומה שהסבא רבא שלך נתן בזמנו נועדה למטרה ציונית".


ומה ביקשתי? שיכבדו את זכרו של אבי-סבי? שלא יתבעו סכום מופקע בעבור צילום התעודה? שלא ינהגו ברדיפת בצע מבזה? וזה לא שמדובר בארגון עני שמתדפק על הפתחים, כי כמו שאסביר לקמן, מדובר באחד הארגונים היהודים העשירים והחזקים ביותר בארץ ובחו"ל.


דרישתם לתשלום 450 ש"ח בעבור צילום התעודה מבזה את זכרו של אבי-סבי, מבטא חוסר הכרת הטוב כלפי פעלו, ואף מוכיח שאין להם זיק של כבוד לבוני הארץ! ומעל לכל, הוא מבטא רדיפת בצע גועלית, מצד ארגון נדל"ן חזק ועשיר מאד אשר מחלק משכורות גבוהות לעובדיו. לדוגמה, מנכ"ל קק"ל מרוויח כ-45 אלף ש"ח, ואין צל של ספק שכספים רבים עוד זורמים...


קק"ל לא הסתפקו באמור לעיל, הם מוסיפים לבזות את זכר מקימי המדינה, וכך הם אומרים:


"היא [=תרומתו של גרשון] לא ניתנה לקק"ל אלא לתנועת 'החלוץ' ברומניה. גם אם הייתה ניתנת לקק"ל הרי היא לא הייתה מיועדת לצרכיה שלקק"ל כארגון, אלא לצורך מימון המטרות שלשמן הוקמה קק"ל – רכישת קרקע ופיתוחה לשם התיישבות יהודית והקמת מדינה".


וקק"ל סותרים את עצמם מיניה וביה, שהרי אם הארגון העניק לאבי-סבי תעודה הוקרה, ואף רשם אותו בספר ההוקרה, ברור שאבי-סבי תרם תרומה משמעותית לארגון קק"ל – וראו כמה הם מתפלפלים בתירוצים, עד-כדי-כך רדיפת הבצע עיוורה את עיניהם, שהרי כל התירוצים הדחוקים הללו, אשר מבזים את זכר בוני הארץ, נועדו להכניס לקופתם השמנה 450 ש"ח!


כמו כן, בזכות אבי-סבי גרשון שלוביץ נשלח לקק"ל כוח-אדם מוכשר, בעל ידע וניסיון, בחינם. כשש פלוגות, אשר בכל אחת מהן היו עשרות בני אדם, וכוח-אדם הוא המצרך היקר ביותר בתחום העבודה, וכמה קשה למצוא עובד טוב! עוד טוענים שגם אם הם הרוויחו, אז בין כֹּה הם עושים "לשם התיישבות יהודית והקמת מדינה", והם לא ראו בכך שום תועלת אישית.


והתעקשותם שצאצאיהם של בוני הארץ ישלמו 450 ש"ח ולעתים אף 900 ש"ח בעבור הנפקת תעודות הוקרה, מעיד כאלף עדים על כך שהארגון עשה ועושה למען תועלתו בלבד. ומי שאין לו הכרת הטוב, ומבזה את זכר מי שהטיב עמו, חזקה שמידותיו רעות מאד.


ועתה להכנסות קק"ל: אשתקד, קק"ל הכניסו 7,849,073,642 ש"ח (ראו גיידסטאר), מתוכם כ-7,707,985,000 ממקרקעין (ראו הדו"ח הכלכלי, עמ' 36). וכדי שלא תחשבו שהתבלבלתי אחזור על המספרים: קק"ל הרוויחו אשתקד כמעט שמונה מיליארד ש"ח! מדהים!


אחזור לאבי-סבי, הקרקע שהכשירו חקלאי תנועת "החלוץ" נרשמה לזכות קק"ל וכך קק"ל כבשה את הקרקע, שעליה היא הרוויחה מיליארדים במשך השנים. חשוב מאד להוסיף ולציין, שהיו שנרצחו בעת הכשרת הקרקע וכיבושה בעבודה, אך קק"ל מסרבת לומר תודה.


לי ברור שהם משמרים את אמתלת הכומרים האורתודוקסים שכל צרכי החומר זרים להם, מעין "בניו של אלוהים", כדי לשכנע את ההמון שהם ראויים לתרומות ואף למתן צוואות.


אך האמת היא, שמאז קום המדינה תועלת קק"ל למטרת כיבוש הקרקע פחתה מאד, וכיום היא חברה נדל"נית ואף יש לה חברת-בת בשם "הימנותא" (הָמָנוּתָא), אשר מטרתה "להוות מכשיר משפטי לקניית וניהול קרקעות שהקרן הקיימת שוקלת למכרם הלאה" (לפי ויקיפדיה).


כיום קק"ל הינה סתם עוד חברה רודפת בצע בעלת "ועד חזק". ולאותם הכספים העצומים שמיועדים "לתועלת הציבור", ובכן, הם מתפזרים ומועברים על-ידי פוליטיקאים אשר מחלקים את הכספים למטרותיהם ולמקורביהם, ואלה – מקורביהם, זורקים את העצמות שנשארו לעבדיהם, ואת הפירורים שנותרו – לעבדי עבדיהם; ואת פירורי-הפירורים שנותרו הם מעבירים לשיווק ביוטיוב ובפייסבוק, ולאגמון החולה... קצרו של דבר, חגיגת שחיתות.


הבה נמשיך במכתב:


"לפיכך, אין לנו אלא לדחות מכל וכל את טענותיך שלך המושמעות מתוקף תרומתו של הסבא רבא שלך, כביכול אנו נוהגים מנהג של 'גזל ורשעות גדולה'".


ומה ביקשתי מהם? שיסדרו לי ג'וב? שישיבו את הכספים הרבים שאבי-סבי הוציא לטובתם? בסך הכל ביקשתי שיכבדו את זכרו ואת זכר בוני הארץ, וישלחו לי את תעודת ההוקרה שהם הנפיקו לו בעבר. ואין לי צל של ספק שאטימותם נובעת מרדיפת בצע עמוקה מאד.


נמשיך במכתב:


"באשר לבקשתך לקבל תעודת רישום בספרי הכבוד:


ספרי הכבוד של קק"ל הינם מוצג היסטורי רב משמעות לציונות שממשיך להתקיים, לפעול ולפעום. מדי יום נרשמים בספרים תורמים חדשים שבוחרים לצרף את שמם או שם יקיריהם ל'שרשרת הדורות' של הציונות לעולמי-עד ומקבלים גם תעודה המעידה על הרישום".


ואיני יודע מה כל בלבולי המוח הללו? כל התרצנות המגוחכת הזו נועדה לשם מה? רק כדי להרוויח עוד 450 ש"ח, וממי? מצאצאי אנשים שתרמו להם מיליונים, מיליונים אשר הפכו במשך השנים למיליארדים! ואין גבול לרדיפת הבצע של קק"ל, לחוסר הכרת הטוב, ולאטימות ליבם הערֵל – מכל הסיפור הזה למדתי שמדובר בסתם ארגון כלכלי נדל"ני אשר לא ראוי לשמו: "קרן קיימת לישראל", אלא שמה הוא: קרן קיימת לבעלי ההון, קרן קיימת לעושק ההמון.


אגב, באמריקה לדוגמה, כבר עשרות שנים שמכבדים באירועים שונים כל אורח שמגיע, בנטיעת עץ לכבודו בארץ-ישראל, כמובן שאותם אמריקאים עשירים אינם שולחים עצים בספינות אלא את שווי העץ ונטיעתו לקק"ל, ואם רק היו יודעים לאיזה שפל התדרדר הארגון.


עוד הם כותבים לי בתשובתם:


"עד כה כרכה קק"ל קרוב ל-250 ספרים שמחייבים – בין השאר: רישום, כריכה; תחזוקה ייחודית ורסטורציה (הדיו שהינו חומר חומצתי נרשם על-גבי דף שהנו קלף עשוי חומר אורגני); אחסנה בתנאי שימור ייחודיים; סריקה מקצועית ותצוגה הולמת לציבור הרחב. כל אלה עולים כסף רב ולפיכך, ועל-פי נהלי קק"ל – נגבית תרומה בסך של 900 ש"ח להרשמה בספר הזהב.

בהתאם לאותו נוהל, נגבית תרומה בסך 50% מהסכום האמור בגין הפקת תעודה נוספת לזו שניתנה במקור. העלויות הנ"ל נועדו לממן חלק מההוצאה הכרוכה בהמשך הפעלת מפעל ספרי הכבוד – זה ההיסטורי – שמוצג לציבור הרחב, וזה אשר צופה פני עתיד להרשמות חדשות בספרים".


מה הם רוצים ממני? שאני אממן את כריכת הספרים שלהם? לא מספיק שאבי-סבי הוציא מכיסו מיליונים, שכאמור הפכו למיליארדים? זאת ועוד, אם נניח שבכל ספר יש 300 דפים וכל אחד משלם 900 ש"ח לדף בספר, יוצא שעל ספר אחד קק"ל מרוויחה 270,000 ש"ח! והיא טוענת שהיא כרכה קרוב ל-250 ספרים כאלה! כלומר, מכל סיפור הבצע הזה קק"ל הרוויחה עד היום 67,500,000 ש"ח! לא פלא שהם מתעקשים התעקשות כזאת גדולה שאשלם להם 450 ש"ח, שהרי יש מישהו שמרוויח עשרות רבות של מיליונים מעושק צאצאי התורמים!


ואין צורך לומר שכדי "לתחזק" את הספרים הללו קק"ל לא משלמת מאומה, שהרי מי ש"מתחזק" את הספרים הללו, הוא הפקידים והפקידות המקורבים שקיבלו ג'ובים בשל קרבתם לאיזה פוליטיקאי מושחת, ואשר ממילא רובצים חסרי מעש במשרדיהם.


קצרו של דבר, האם המיליארדים שאבי-סבי גלגל להם אינם מכסים "סריקה מקצועית", וכן "אחסנה בתנאי שימור ייחודיים", מדוע צאצאי התורמים צריכים להעשיר עוד את קק"ל? והלא מדובר בארגון עשיר כקורח, מבין הארגונים היהודיים העשירים ביותר בארץ ובחו"ל.


פשוט בושה וחרפה לקק"ל! ובושה וחרפה לממשלות ישראל שתמכו בפשע הזה!


הם חותמים את תגובתם:


"אשר על כן, התרומה הנדרשת לשם קבלת תעודה בהתאם לבקשתך הינה 450 ש"ח, מחצית התרומה הנדרשת לרישום חדש. כמובן שכנגד התרומה תועבר אליך אסמכתא לתשלום שניתן להגישה לקיזוז ממס ההכנסה ששולם על ידך, כחוק [פשוט מקומם! כאילו הם דואגים לכך שלא אפסיד, ואם היה אכפת להם מעושק ההמון, לא היו עושקים מלכתחילה].


אני מקווה שעתה, כשמכלול המידע הרלוונטי נמצא בידך, תקבל בהבנה את הדברים. ככל שתבחר לתרום כנדרש, נשמח להפיק ולשלוח אליך תעודה כמבוקש".


ובכן, קצתי בתעודה שלכם, ועוד שהמאמר הזה והקודם לו עוררו בי סלידה מהוקרה כלשהי על-ידי פוליטיקאים רודפי בצע שכמותכם, עלוקות אשר רק מפאת קרבתכם לעוגת התקציבים זכיתם למשׂרה שאינה מחייבת תועלת כלשהי, וכל תפקידכם הוא לבלבל את המוח!


תמונת השער הרשומה מאת: דוד שי מוויקיפדיה העברית, רישיון: CC BY-SA 3.0

פוליטיקין' – מפונקים המתנהגים כמלכים (חלק ב)'
.pdf
Download PDF • 206KB

121 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page