נספח בעניין הגלגול – על אמנון לוי והילד הדרוזי אוניל

עודכן ב: לפני 3 ימים

בתחילה לא רציתי להתייחס לתוכנית של לוי, אך דחקו בי חבריי לדרך האמת, להתייחס לעניין זה בבחינת מה שתשיב לאמנון... ואכן כך עשיתי, ראיתי את התוכנית מתחילתה ועד סופה, והנה לפניכם כמה נקודות תמוהות על ניסיונו של אמנון לוי וְכַתָּבָיו לשכנע אותנו באמיתת אמונת גלגול הנשמות.

א) בכתבה נאמר שהילד הדרוזי אוניל מדבר בשפה אנגלית במבטא בריטי-לונדוני, אם אכן יש אמת באמונת גלגול הנשמות, בדקנו את הסיכוי שדווקא נפש של בריטי-לונדוני תתגלגל באוניל, ביחס למספר האנשים דוברי שאר השפות בעולם, ומצאנו כי הסיכוי לכך הוא 0.1 אחוז! הסיכוי שהילד היה מדבר מנדרינית לדוגמא, קרוב ל-20 אחוז, והודית (אחד מניבי השפה), הוא גם קרוב ל-20 אחוז. כלומר למה דווקא אנגלית-לונדונית?

התשובה פשוטה, אנגלית היא שפה בינלאומית, וקל היה כנראה לקרוביו ללמד אותו את השפה הזו. בין אם על-ידי צפייה ממושכת בטלביזיה, ובין אם על-ידי הקפדה על שיחה באנגלית בלבד עם הילד. וגם הד"ר לתקשורת-ילדים שרואיינה בתוכנית אמרה, שילד שרואה טלביזיה בשפה מסוימת יכול בהחלט ללמוד את השפה רק מצפייה בטלביזיה.

ב) לא נזכר בכתבה שיש לילד אחים, כך שנראה שהילד גדל די לבד עד גיל שלוש, ואף בכתבה נאמר שהוא לא הלך לשום מוסד חינוכי עד גיל שלוש, כך שבקלות ניתן היה לדבר עמו באיזו שפה שתהיה ולעצב אותו איך שרוצים.

ג) בכתבה נאמר שהילד לא דיבר כלל עד גיל שנתיים, ופתאום החל לדבר אנגלית. האיחור בדיבור הוא הגיוני למיטב הבנתי לילד ששומע שתי שפות, למרות שאין ספק שהשפה הדומיננטית שהוא שמע הייתה השפה האנגלית.

ד) בכתבה נאמר בצורה מרעישה שהילד מדבר "אנגלית שוטפת" וזה שקר שנועד למשוך צופים לתוכנית ולהעלות את הרייטינג. הילד מדבר אנגלית באופן מתאים לגילו, אולי אפילו מעט פחות מגילו. הילד קרוב לגיל ארבע (3.9 לפי ההורים), וזה טבעי שילד יידע מלים ולהרכיב משפטים. ואם באמת מדובר ב"גלגול נשמות", מדוע הילד לא מדבר אנגלית שוטפת באמת? מדוע רק לפי רמה של ילד בן ארבע? אם הידע היה כבר קיים בנשמתו לפני כן, מדוע הוא מותאם דווקא לגיל ארבע?

ה) שאיפתו של אמנון לוי להראות שמדובר ב"גלגול נשמות" היא ברורה, כי כל מה שקשור בנסתרות ובחיים שאחר המוות מושך את ההמונים, וקל להפליא אותם בעניין זה ולגרום להם להשתומם. נמצא, שאמנון לוי והדרוזים נמצאו גומלין זה את זה... הוא חיזק את אמונתם בהבל, והם סיפקו לו רייטינג שממנו ניזונה משכורתו החודשית השמנה.

ו) מדוע הילד אינו זוכר את זהותו הקודמת? מדוע הילד אינו זוכר שום פרט לגבי חייו הקודמים, מדוע הוא זוכר רק את השפה?! וגם זו כאמור רק ברמה של ילד בן ארבע.

ז) בתוכנית נאמר שהילד לא נחשף בשום צורה לשפה האנגלית, ואף אחד מבני משפחתו לא מכיר את השפה, אך בפועל נאמר בתוכנית במפורש שכל הצעצועים שלו באנגלית, ואף רואים בבירור שיש לו חוברות לימוד באנגלית מותאמות לגילו, שמהן הוא קורא ולומד. ויתרה מזאת, בתוכנית רואים בבירור שסבתו ג'מילה מדברת אתו אנגלית בחופשיות...

ח) בני המשפחה טוענים בתוכנית שהילד איננו דובר ערבית כלל וכלל. טענה זו היא ראיה לכך שבודדו את הילד וחשפו אותו רק לשפה האנגלית, שהרי אם אכן הוא בא בגלגול של איזה זקן מלונדון, מדוע שלא יידע גם את שפת אמו הדרוזית? וכמו משפחות רבות בימינו שבביתן מדברים עברית ואנגלית, הילדים דוברי עברית ואנגלית באותה המידה! ואגב, טענתם זו של בני המשפחה נתגלתה כטענה שקרית, כי התברר בהמשך התוכנית שהילד דובר ערבית ברמה נמוכה, כי הרי אי אפשר לבודד אותו לגמרי...

ט) אחת הראיות המצחיקות שמביאים לכך שהילד הוא גלגול נשמה של בריטי זקן, היא מציור של מאזניים שמראים לילד, והילד אומר שמדובר בדליים לסחיבת מים... וכל הכתבים והנשים נרעשים לעומת "הפלא", איך הילד יודע על שאיבת מים בדליים בדור שלנו?! יש כאן אפוא ראיה חותכת שמדובר בגלגול נשמות...

כשראיתי ושמעתי זאת צחקתי צחוק גדול לעומת סכלותם, האם יש הכרח להסביר שהילד בא בגלגול כדי שיידע על מציאות של שאיבת מים בדליים?! ואין לי ספק שהילד ראה את הסרט המפורסם מאד של וולט דיסני "שוליית הקוסם" או סרט דומה, ומשם שאב את ידיעותיו. ועל ידיעתו את העניין הזה בנו בניין שלם, והוכיחו מכאן את אמיתת גלגול הנשמות... ופתי יאמין לכל דבר...

י) אין גבול לסכלות של הכתבה, בשלב מסוים אמנון לוי מודיע בניצחון כי האחות של הכפר והאחראית על החינוך שוכנעו שמדובר בגלגול נשמות... באמת אמנון, האם ראוי שעם-ישראל יאמץ או ידחה דעות והשקפות בעניינים עמוקים, משכנוען הרגשי והסובייקטיבי של האחות והאחראית על החינוך של הכפר?!

יא) מדוע אמנון לוי לא מביא אנשים רציניים יודעי פילוסופיה יהודית, שייתנו מענה ויסבירו את עניין גלגול הנשמות?! הוא מביא ראיות מאנשים, ובעיקר נשים, שאין להם שום קשר עם ידע אמתי בענייני יהדות ומחשבת ישראל.

יב) בתוכנית נאמר במפורש שהמבטא הלונדוני של הילד הוא מבטא שקיים בלונדון בימינו... מכאן ראיה לכך, שהיו גורמים חיצוניים שלימדו את הילד לדבר אנגלית לפי המבטא העכשווי. שהרי אם היה מדובר במבטא אנגלי מימי-הביניים, ועוד יותר אם הילד היה מדבר הודית או מנדרינית, היה קשה יותר לחשוף את התחבולה והתרמית.

יג) במאמר על אמונת הגלגול ראינו שחכמי פרעה הפכו את מטותיהם לתנינים, ולדעת רבנו סעדיה גאון אין צל של ספק שמדובר בהטעיה, וכמו שקוסמי ימינו עושים נפלאות שנראות למתבונן כאמת מוחלטת (ולכן זה מושך), כך גם שקרי הדרוזים בעניין זה. ומכל מקום, דומני שללמד ילד אנגלית במשך שלוש שנים יותר קל, מבחינת התחכום, מאשר להפוך מטה לתנין.

יד) אמנון לוי יוצא מתוך ההנחה שהמשפחה דוברת אמת בכל העניינים, האמנם?! והלא יש לחברה הדרוזית אינטרס ברור ומובהק לשמר ולהוכיח את דתם ואמונותיהם, ומה יגידו, שהם הולכים בדרך השקר?! האם ניתן להביא ראיה לאמיתת טענה מסוימת מאנשים שספוגים בדעות קדומות ויש להם אינטרס ברור וגלוי בעניין?! ומי שיודע ומכיר קצת את הגויים יודע עד כמה תרבות השקר טבועה בנשמתם. ולא נשמות מתגלגלות אצלם מאחד לשני כי אם תרבות השקר...

טו) במהלך התוכנית מתגלה עובדה חשובה והיא, שהשכן של המשפחה וג'די הוא דרוזי ששהה שבע שנים בלונדון, והוא דובר אנגלית שוטפת במבטא בריטי... עוד רואים בתוכנית באופן ברור, כי וג'די קרוב מאד לילד, והילד משחק אתו כבן עם אביו, כך שאין ספק שהילד בילה זמן רב עם וג'די והושפע ממנו רבות, ואף המשפחה מודה בכך.

בסוף התוכנית, אמנון לוי "מוכיח" סופית שמדובר בגלגול נשמות, כאשר הוא מראה שאפילו ד"ר ח'לוב, הקלינאית תקשורת, לאחר שהיא עורכת מבחן תקשורת במשך כשעה, והייתה בטוחה בתחילה שלא מדובר בגלגול נשמות, יוצאת "בהלם" מהפגישה והיא מופתעת ביותר מכישורי השפה והתקשורת של הילד...

ואני תמה על אמנון לוי זך השכל, ומה חשבת לעצמך? שאדם שמתארח אצל חברו במשך שעה ארוכה, מכיר את בני הבית, משוחח איתם בשפתם, מקבל מכם כיבודים, יאמר עליהם בתום הפגישה שהם שקרנים?! או אפילו שאינם דוברי אמת?! אך אין מה להתפלא, כי מטרתו של אמנון לוי להזין את חשבון הבנק שלו, והרייטינג קשור לחשבון הבנק שלו בקשר ישיר וחזק.

אגב, לכל אורך התוכנית אמנון לוי חוזר ומדגיש "שאין הסבר מדעי לתופעה", האמנם?! האם מדעי-החברה אינם נכללים אצלו בגדר מדעים? האם אין כאן הסבר חברתי-סוציולוגי-אנתרופולוגי מובהק?!

ואמנון יאמין לכל דבר...

התמונה מאת: Himalayan Academy Publications, Kapaa, Kauai, Hawaii; רישיון תמונה: CC BY-SA.

נספח בעניין הגלגול – על אמנון לוי והילד
.
Download • 133KB

723 צפיות0תגובות
01.jpg

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!