top of page

נספח בעניין הגלגול: על אמנון לוי והילד הדרוזי אוניל

בתחילה לא רציתי להתייחס לתוכנית של אמנון לוי, אך דחקו בי חבריי לדרך האמת, וביקשו ממני להתייחס גם לתוכניתו של לוי בבחינת דע מה שתשיב לאמנון ולשוטים הדומים לו... ואכן כך עשיתי, ראיתי את התוכנית מתחילתה ועד סופה, והנה לפניכם כמה נקודות תמוהות על ניסיונו של אמנון לוי וְכַתָּבָיו לשכנע אותנו באמיתת הזיית גללי גלגולי הנשמות.


א) בכתבה נאמר שהילד הדרוזי אוניל מדבר בשפה אנגלית במבטא בריטי-לונדוני. אם אכן יש אמת באמונת גלגול הנשמות, בדקנו את הסיכוי שדווקא נפש של בריטי-לונדוני תתגלגל באוניל ביחס למספר האנשים דוברי שאר השפות בעולם, ומצאנו כי הסיכוי לכך הוא 0.1 אחוז! הסיכוי שהילד היה מדבר מנדרינית לדוגמא, קרוב ל-20 אחוז, או הודית (אחד מניבי השפה ההודית), גם הוא קרוב ל-20 אחוז. כלומר, למה דווקא אנגלית-לונדונית?


התשובה פשוטה, אנגלית היא שפה בינלאומית, וקל היה כנראה לקרוביו ללמד אותו את השפה הזו. בין אם על-ידי צפייה ממושכת בטלביזיה, ובין אם על-ידי הקפדה על שיחה באנגלית בלבד עם הילד. וגם הד"ר לתקשורת-ילדים שרואיינה בתוכנית אמרה, שילד שרואה טלביזיה בשפה מסוימת יכול בהחלט ללמוד את השפה רק מצפייה בטלביזיה.


ב) לא נזכר בכתבה שיש לילד אחים, כך שנראה שהילד גדל די לבד עד גיל שלוש, ואף בכתבה נאמר במפורש שהוא לא הלך לשום מוסד חינוכי עד גיל שלוש, כך שבקלות ניתן היה לבודד אותו ולדבר עמו באיזו שפה שתהיה ולעצב אותו בכל דרך שבוחרים.


ג) בכתבה נאמר שהילד לא דיבר כלל עד גיל שנתיים, ופתאום הוא החל לדבר אנגלית. האיחור בדיבור הוא הגיוני למיטב הבנתי לילד ששומע שתי שפות, למרות שאין ספק שהשפה הדומיננטית שהוא שמע הייתה השפה האנגלית.


ד) בכתבה נאמר בצורה מרעישה שהילד מדבר "אנגלית שוטפת" וזה שקר שנועד למשוך צופים לתוכנית ולהעלות את הרייטינג. הילד מדבר אנגלית באופן מתאים לגילו, אולי אפילו מעט פחות מגילו. הילד קרוב לגיל ארבע (3.9 לפי ההורים), וזה טבעי שילד יידע מלים ואף להרכיב משפטים. ואם באמת מדובר ב"גלגול נשמות", מדוע הילד לא מדבר אנגלית שוטפת באמת? מדוע רק לפי רמה של ילד בן שלוש וחצי? אם הידע היה כבר קיים בנשמתו לפני כן, מדוע הוא מותאם דווקא לגיל שלוש וחצי?


ה) שאיפתו של אמנון לוי להראות שמדובר ב"גלגול נשמות" היא ברורה, כי כל מה שקשור בנסתרות ובחיים שאחר המוות מושך את ההמונים הפתאים, וקל להפליא אותם בעניין זה ולגרום להם להשתומם. נמצא, שאמנון לוי והדרוזים נמצאו גומלין זה את זה... הוא חיזק את אמונתם בהבל, והם סיפקו לו רייטינג שממנו ניזונה משכורתו החודשית השמנה.


ו) מדוע הילד אינו זוכר את זהותו הקודמת? מדוע הילד אינו זוכר שום פרט לגבי חייו הקודמים, מדוע הוא זוכר רק את השפה? וגם את זו כאמור רק ברמה של ילד בן שלוש וחצי.


ז) בתוכנית נאמר שהילד לא נחשף בשום צורה לשפה האנגלית, ואף אחד מבני משפחתו לא מכיר את השפה, אך בפועל נאמר בתוכנית במפורש שכל הצעצועים שלו באנגלית, ואף רואים בבירור שיש לו חוברות לימוד באנגלית מותאמות לגילו, שמהן הוא קורא ולומד. ויתרה מזאת, בתוכנית רואים בבירור שסבתו ג'מילה מדברת אתו אנגלית בחופשיות...


ח) בני המשפחה טוענים בתוכנית שהילד איננו דובר ערבית כלל וכלל. טענה זו היא ראיה לכך שבודדו את הילד וחשפו אותו רק לשפה האנגלית, שהרי אם אכן הוא בא בגלגול של איזה זקן מלונדון, מדוע שלא יידע גם את שפת אימו הדרוזית? וכמו משפחות רבות בימינו שבביתן מדברים עברית ואנגלית, הילדים הינם דוברי עברית ואנגלית באותה המידה! ואגב, טענתם זו של בני המשפחה נתגלתה במהלך התוכנית כטענה שקרית, כי התברר בהמשך התוכנית שהילד דובר ערבית ברמה נמוכה מאד, כי הרי אי אפשר לבודד אותו לגמרי...


ט) אחת הראיות המצחיקות שמביאים לכך שהילד הוא גלגול נשמה של איזה גוי בריטי זקן, היא מציור של מאזניים שמראים לילד, והילד אומר שמדובר בדליים לסחיבת מים... וכל הכתבים והנשים נרעשים לעומת "הפלא הגדול", איך הילד יודע על שאיבת מים בדליים בדור שלנו? ומזה הם מביאים ראיה חותכת לכך שמדובר בגלגול נשמות... פששש...


וכאשר ראיתי ושמעתי זאת צחקתי צחוק גדול לעומת סכלותם, האם יש הכרח להסביר שהילד בא בגלגול כדי שיידע על מציאות של שאיבת מים בדליים? ואין לי ספק שהילד ראה את הסרט המצויר המפורסם מאד של וולט דיסני "שוליית הקוסם" או סרט מצויר דומה, ומשם שאב את ידיעותיו. ועל ידיעתו את העניין הפעוט הזה בנו בניין שלם של הבל ואלילות, והוכיחו מזאת באופן חד משמעי כביכול את אמיתת גלגול הנשמות... ופתי יאמין לכל דבר...


י) אין גבול לסכלות או לנוכלות של הכתבה והכתבים, בשלב מסוים אמנון לוי מודיע בניצחון כי האחות של הכפר והאחראית על החינוך שוכנעו שמדובר בגלגול נשמות... באמת אמנון, האם ראוי שעם-ישראל הנבון, יאמץ או ידחה דעות והשקפות בעניינים העמוקים, משכנוען הרגשי והסובייקטיבי של האחות והאחראית על החינוך של הכפר הדרוזי? פשוט הזוי.


יא) מדוע אמנון לוי לא מביא אנשים רציניים יודעי פילוסופיה יהודית, שייתנו מענה ויסבירו את עניין גלגול הנשמות? מדוע הוא מביא ראיות רק מאנשים, ובעיקר נשים, שאין להם שום קשר עם ידע אמיתי בענייני יהדות ומחשבת ישראל.


יב) בתוכנית נאמר במפורש שהמבטא הלונדוני של הילד הוא מבטא שקיים בלונדון בימינו... ומדוע דווקא במבטא לונדוני שקיים בימינו? ובכן, מזאת יש ראיה לכך שהיו גורמים חיצוניים שלימדו את הילד לדבר אנגלית לפי המבטא העכשווי, וכפי שנראה עוד בהמשך.


יג) בחלקי המאמר הקודמים הזכרנו את החרטומים שהפכו את מטותיהם לתנינים, ולדעת רס"ג אין צל של ספק שמדובר בהטעיה, וכמו שקוסמי ימינו עושים נפלאות שנראות למתבונן כאמת מוחלטת (ולכן זה מושך) – כך גם שקרי הדרוזים בעניין זה. ומכל מקום, דומני שללמֵּד ילד אנגלית במשך שלוש שנים יותר קל, מבחינת התחכום, מאשר להפוך מטה לתנין.


יד) אמנון לוי יוצא מתוך ההנחה שהמשפחה דוברת אמת בכל העניינים, האמנם? והלא יש לחברה הדרוזית אינטרס ברור ומובהק לשמֵּר ולהוכיח את דתם ואמונותיהם, ומה יגידו, שהם הולכים בדרך השקר? שהם גויים סכלים ותועים טיפשים ונבערים? האם ניתן להביא ראיה לאמיתת טענה מסוימת מאנשים שספוגים בדעות קדומות עקושות ויש להם אינטרס ברור וגלוי בעניין? ומי שיודע ומכיר קצת את הגויים יודע עד כמה תרבות השקר טבועה בנשמתם. ולא נשמות מתגלגלות אצלם מאחד לשני כי אם תרבות השקר שזורמת בעורקיהם...


יה) במהלך התוכנית מתגלה עובדה חשובה והיא, שהשכן של המשפחה העונה לשם: וג'די, הוא דרוזי ששהה שבע שנים בלונדון, והוא דובר אנגלית שוטפת במבטא בריטי... עוד רואים בתוכנית באופן ברור, כי וג'די קרוב מאד לילד, והילד משחק עימו כבן עם אביו, כך שאין ספק שהילד בילה זמן רב עם וג'די והושפע ממנו רבות, ואף המשפחה מודה בכך.


יו) בסוף התוכנית, אמנון לוי "מוכיח" סופית שמדובר בגלגול נשמות, כאשר הוא מראה שאפילו ד"ר ח'לוב, הקלינאית תקשורת, לאחר שהיא עורכת לילד מבחן תקשורת במשך כשעה, והייתה בטוחה בתחילה שלא מדובר בגלגול נשמות, יוצאת "בהלם" מהפגישה והיא מופתעת ביותר מכישורי השפה והתקשורת של הילד, המלים פשוט נעתקות מפיה...


ואפילו על טמבל כמו אמנון לוי יש לתמוה, ומה חשבת לעצמך? שאדם שמתארח אצל חברו במשך שעה ארוכה, מכיר את בני הבית, משוחח איתם בשפתם, מקבל מהם כיבודים וחנופה, שהוא יאמר עליהם בתום הפגישה שהם שקרנים? או אפילו שאינם דוברי אמת? ועוד לעיני מאות אלפי צופים? אך אין מה להתפלא על אמנון רודף הבצע, כי מטרתו של אמנון לוי היא להזין את חשבון הבנק שלו, והרייטינג קשור לחשבון הבנק שלו בקשר ישיר וחזק.


יז) לכל אורך התוכנית אמנון לוי חוזר ומדגיש "שאין הסבר מדעי לתופעה", האמנם? האם מדעי-החברה אינם נכללים אצלו בגדר מדעים? האם אין כאן הסבר חברתי-סוציולוגי-אנתרופולוגי מובהק?


"פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר וְעָרוּם יָבִין לַאֲשֻׁרוֹ" (מש' יד, טו).

התמונה מאת: Himalayan Academy Publications, Kapaa, Kauai, Hawaii; רישיון תמונה: CC BY-SA.

נספח בעניין הגלגול על אמנון לוי והילד הדרוזי אוניל
.pdf
Download PDF • 153KB

2,502 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page