top of page

יהונתן בורוב

More actions

פוסטים בפורום

יהונתן בורוב
04 ביוני 2019
In :)
באיזה מקומות יצא הרמב"ם נגד הקבלה ?
3
4
318
יהונתן בורוב
13 במרץ 2019
In :)
בפרק לד כשהרמב"ם מדבר על הסיבות המונעות פתיחת הלמודים בענייני האלוהות יש קטע אחד שהוא קשה להבנה בהקשר למי הרמב"ם מדבר בקטע. הנה ציטוט: "ורוב החכמים כלומר: המפורסמים בחכמה 48 נגועים במחלה זו כלומר: דרישת התכליות והדיון בהם בלי עיון במצעיהם, ומהם מי שהביאתו הסכלות או בקשת השררה לזלזל באותן המצעים אשר אין ביכולתו להשיגן, או שמתעצל ללמדן, וידמה להראות שהם מזיקים או בלתי מועילים. ועם ההתבוננות האמת ברור וגלוי." האם הרמב"ם מתכוון לחכמים שחיו בזמנו? האם הוא מדבר על יהודים? או כל החכמים בתחומים?
1
2
57
יהונתן בורוב
20 בפבר׳ 2019
In :)
אנו יודעים שהרמב"ם כתב שבשביל להגיע לידיעת השם צריך ללמוד פיזיקה ולוגיקה. השאלה שלי היא: האם הרמב"ם אומר של כל אדם צריך ללמוד מדעים כדי להגיע לידיעת השם או לא ?
2
3
176
יהונתן בורוב
12 בפבר׳ 2019
In :)
יש הרבה שטוענים שהרמב"ם בסוף הלכות שמיטה מתיר לקבל כסף על לימוד תורה ולהתפרנס מהציבור איך להתייחס לטענה הזאת?
1
2
132
יהונתן בורוב
12 בפבר׳ 2019
In :)
מסופר שאחיו של הרמב"ם פרנס אותו תקופה. השאלה שלי היא איך הרמב"ם התפרנס מאחיו בזמן שהוא למד תורה ולא עבד הרי זה סותר את כל הדעה של הרמב"ם. איך להתייחס לעניין הזה?
2
6
388
יהונתן בורוב
25 בינו׳ 2019
In :)
הרמב"ם כותב שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל להרקריב קורבנות בגלל שהיו רגילים לקרבנות במצרים לעבודה זרה. השאלה שלי היא למה לקחת מנהג מעבודה זרה?
1
3
118
יהונתן בורוב
21 בינו׳ 2019
In :)
למה הרמב"ם בכמה מקומות כותב שגוי הוא כמו בהמה ?
1
11
339
יהונתן בורוב
13 בינו׳ 2019
In :)
מה היא כוונת הרמב"ם בההלכה האחרונה בהלכות שמיטה ? " ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם--הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים; ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכוהנים וללויים.  הרי דויד אומר "ה', מנת חלקי וכוסי--אתה, תומיך גורלי" . "
1
1
94
יהונתן בורוב
08 בינו׳ 2019
In :)
בסןף פרק ה בחלק הראשון של מורה נבוכים הרמב"ם כתב משהו מפתיע בעיניי, הנה ציטוט : " אם יתרשל אדם וירצה שלא להגיע לאותה דרגה שאנו מצפים ממנו שיתרומם אליה, ויפרש את הביטויים האלה שבאו בעניין זה כמורים על השגות חושיות של אורות נבראים, בין אם הללו מלאכים בין אם דברים אחרים - אין בכך נזק. " האם הרמב"ם אומר פה שזה בסדר לא ללכת בדרך הנכונה ? למה הוא מתכוון פה ?
1
9
207
יהונתן בורוב
03 בינו׳ 2019
In :)
מה היא דעתו של הרמב"ם בעניין המוזיקה? זה נכון שהוא התיר להשתמש במוזיקה רק לצורך מצווה? ולדבר שאינו לצורך מצווה אסר?
0
7
311
יהונתן בורוב
02 בינו׳ 2019
In :)
הרב צבי יהודה ניסה לומר שהרמב”ם האמין בשדים, אלא שרק נמנע מלפרסמם מתוך אחריות לכלל ישראל, הנה הציטוט : ”הרמב“ם …הרגיש בעצמו אחריות…לכל ישראל … היה מובן אצלו שבתור מחנך של כלל ישראל הוא מחויב להשמיט דברים מסתוריים או דברים על גבול המסתורי. עניינים מעורפלים הם סכנה לציבור הגדול הכללי, לכן ראה הרמב“ם חובה להשמיטם … הרמב“ם לא הזכיר שדים ועין הרע, לא מפני שהכחיש את קיומם אלא מפני שנזהר והסתייג מפרסומם בכל ישראל“ (שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ’ 259 , מצוטט ע”י הרב אבינר) כמו שנחנו רואים הרב צבי יהודה קוק ניסה להגיד שהרמב"ם כן האמין בשדים שנשמע אבסורדי לאור מאמרים הרבים המראים את דעתו האמיתית של הרמבם בעניין שדים ורחות שאמונה בהם היא כמו עבודה זרה. איך להתייחס לדבריו?
1
3
246
יהונתן בורוב
01 בינו׳ 2019
0
5
221
bottom of page