top of page

למה ערוסי הגן על שמואל טל?

בכתבה שהתפרסמה באתר "סרוגים" בתאריך כח באייר תשע"ט, שכותרתה: "הרב רצון ערוסי: מי שמדבר על הרב טל בלי לראות חייב נידוי", הובאה תשובה שהשיב ערוסי ובה הוא מגן בחירוף נפש על הנבל שמואל טל (אגב, מעניין שרובן המוחץ של התגובות לדברי ערוסי הן תגובות אוהדות מאד, ואין לי ספק ש"סרוגים" סיננו תגובות, כדי לתמוך בשמואל הנבל).


וכך נאמר בראש הכתבה (לכתבה ראו קישור כאן):


הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, מתייחס לפרשת הרב שמואל טל, ואומר כי הוא סומך על הרב אשר וייס והרב שמואל אליהו שיידעו להוציא את כל האמת. בנוסף, הוא מותח ביקורת על-כל-מי שמדבר על הרב טל מבלי לברר, ואומר כי על-פי ההלכה אדם כזה חייב נידוי.


בהקלטה שהגיעה לידי סרוגים נשמע הרב ערוסי אומר: "פנו אלי מכיוונים שונים כדי להתייחס לפרשה המאוד מכאיבה ביחס לראש ישיבה – שבאמת הוא תלמיד חכם אמיתי, ושיש לו זכויות גדולות בהעמדת עולמה של תורה – בעניין החשדות כלפיו".


עד כאן הקטע הראשון מתוך הכתבה.


שימו לב! ערוסי מכנה את שמואל טל "ראש ישיבה" ו"תלמיד חכם אמיתי" ו"שיש לו זכויות גדולות בהעמדת עולמה של תורה"! פושע מכוער שחילל-שם-שמים בהפיכת תורת חיים לקורדום חוצבים באופן שיטתי, ואף השתמש בסמכותו כדי לשגות בעריות חמורות מאד, הפושע הזה לפי ערוסי הוא "תלמיד חכם אמיתי", ואמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה...


עוד נאמר בכתבה:


הרב ערוסי פירט כיצד יש להתייחס לפרשה: "חייבים לטפל בעניין רק בהליך של בית דין [...] אולם, וזה מאוד משמעותי ועקרוני, חייב כל העניין להיות מטופל בחשאיות מתחילתו ועד סופו. הכל בחשאיות גמורה. אין החשאיות חלילה יוצרת מצב של אפשרות לשאת פנים, אלא זהו עיקרון ברזל שנמצא בתורת ישראל, שאם תלמיד חכם יש רינון כלפיו – יש לדון אותו אבל 'כסהו', לעשות הכל בחשאיות. לא חלילה כדי שיהיה משוא פנים אלא כדי למנוע חילול ה'".


הרב ערוסי הדגיש כי "זהו עיקרון ברזל בתורת ישראל, שאין לדון בפרהסיא מקרים כאלה, אלא בחשאיות. כמו כן כתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין: 'אבל ראש ישיבה שחטא מלקין אותו בפני שלושה, ואינו חוזר לשררתו. גם אינו חוזר להיות אחד מראש הסנהדרין'. זה לא ראש ישיבה במובנים שלנו, אלא ראש הסנהדרין – שמעלין בקודש ואין מורידין".


עד כאן הקטע השני מתוך הכתבה.


ערוסי החליט שעל כל העניין להתנהל בחשאיות והוא מדגיש זאת שוב ושוב, אך הוא תועה ומתעה, ואסביר מדוע: ערוסי סומך בדבריו על פסק רבנו בהלכות סנהדרין ומסתיר במכֻוון את פסק רבנו בהלכות תלמוד תורה! וזאת התעייה חמורה מאד אשר נוגעת לחילול-שם-שמים!


והנה לפניכם פסק רבנו בהלכות תלמוד תורה (ז, א):


"חכם זקן בחכמה, וכן נשיא או אב-בית-דין שסרח, אין מנדין אותו בפרהסיה לעולם, אלא-אם-כן עשה כירבעם בן נבט וחבריו [דהיינו כשחטא ביד רמה]. אבל כשחטא שאר חטאות [דהיינו כשחטאיו לא נעשו ביד רמה ובעזות פנים] מלקין אותו בצנעה שנאמר: 'וְכָשַׁלְתָּ הַיּוֹם וְכָשַׁל גַּם נָבִיא עִמְּךָ לָיְלָה' [הו' ד, ה], אף-על-פי שכשל כַּסֵּהוּ כלילה, ואומרים לו: הִכָּבֵד ושב בביתך".


מדוע ערוסי לא מצטט את ההלכה הזו כמו שהוא מצטט את ההלכה מהלכות סנהדרין? ובכן, נראה לי שערוסי יודע היטב ששמואל טל הוא בגדר העושים ביד רמה כירבעם בן נבט וחבריו. דהיינו הוא חטא ביד רמה ובפרהסיה, שהרי גם לאחר שנתפרסמו העדויות נגדו וההאשמות הקשות כנגדו הוכחו, הוא המשיך להילחם על שׂררתו הרמה ועל תפקידו כראש ישיבה!


ויתרה מזאת, מה שנאמר בהלכה שיש לנהוג בחשאיות הוא אך ורק כאשר העניין לא נחשף לציבור, אז יש לכסות את העניין "כלילה". ברם, כאשר העניין נחשף כבר לציבור, ויש חילול-שם-שמים גדול מאד בפועל, כל ניסיון לכסות ולהסתיר את העניין יהפוך לחילול-שם-שמים! וזה בדיוק מה שעושה כאן ערוסי, הוא מחלל-שם-שמים בצאתו להגן על קולגה – כומר שכיר מתועב, אשר חטא בעריות חמורות מאד, תוך ניצול סמכותו ותוך החדרת הזיות שיש לו "רוח הקודש" מאת ה' יתעלה, ממש כמו כומרי הנצרות אשר מתעללים בילדים בשם הדת...


אגב, ערוסי או טיפש או שקרן, שהרי מה שהוא אומר בסוף דבריו לעיל הוא שקר וכזב: "זה לא ראש ישיבה במובנים שלנו, אלא ראש הסנהדרין – שמעלין בקודש ואין מורידין". כלומר, ערוסי טוען שרק אם החוטא היה מראשי הסנהדרין הוא אינו חוזר לשררתו, אך אם הוא סתם ראש ישיבה אין להורידו משררתו! ולשון ההלכה זועק כנגד דברי ערוסי השקריים: "אבל ראש ישיבה שחטא מלקין אותו בפני שלושה, ואינו חוזר לשררתו. גם אינו חוזר להיות אחד מראש הסנהדרין". כלומר, כל ראש ישיבה אינו חוזר לשררתו, ואפילו אם הוא מראשי הסנהדרין.


אמנם, צודק ערוסי באמרוֹ: "זה לא ראש ישיבה במובנים שלנו", שהרי ראשי הישיבות בימינו הינם כומרים שכירים אשר חוצבים תורת אלהים חיים ומתעים את העם אחרי התהו וההבל.


***

ערוסי גם מאריך בדברי שבח לבית-הדין של רבי-החוצבים וייס ואליהו:


"מבחינה זו אני סומך על הגאונים הרב אשר וייס והרב שמואל אליהו, שאכן הם באמת יעמדו על המשמר ושההליך יהיה תקין ללא שום משוא פנים".


האמנם? האמנם יש לסמוך על "הגאונים" אשר וייס ושמואל אליהו? ובכן, הבה נעיין בתוצאות פסיקת בית הדין האורתודוקסי של וייס הטמא ואלי החתול, מתוך ויקיפדיה (ערך שמואל טל):


במאי 2019 התפרסמו טענות על התנהלות לא אתית של הרב טל. הרב שמואל אליהו טען, בין השאר, שהרב טל שכנע אישה להתגרש מבעלה בהבטחה שתינשא לו, הסכים לפצותה בסכום של חצי מיליון ש"ח, והעביר לה רק חלק מהסכום. הטענות נידונו בבית דין שהוקם בידי הרב אשר וייס, בהסכמת הרב אליהו. ביולי 2019 פרסם בית הדין את מסקנותיו, וכתב ששלח את המחשב של הרב טל למומחים שבדקו אותו היטב, והגיע למסקנה שבניגוד לטענות – לא היו בו מעולם תמונות תועבה.


לצד זאת, מתח בית הדין ביקורת על היסמכותו של הרב טל על רוח הקודש ועל הקשר שניהל בעקבות כך עם אותה אישה בעודה אשת איש, שאותה כינה "פסול ביסודו". לנוכח זאת פסק בית הדין כי הרב טל יוכל להמשיך לעמוד בראשות הישיבה וללמד תורה, אך עליו לא להתרכז בעיסוק בהנהגה ציבורית ולהימנע מעצות בנושאים אישיים כגון זוגיות ורפואה, וכן להימנע מקבלת נשים לשיחות (דבר שהרב טל הפסיק מעצמו עוד תקופה קודם). עוד פסק בית הדין כי על הרב טל להודיע ברבים "באמת ובתמים, בעל-פה ובכתב, שכל ההישענות על רוח הקודש בטעות יסודה ולחדול לחלוטין מדרך זו". לאחר פרסום הפסק, דיבר הרב טל בפני תלמידיו ואמר כי טעה בעניין רוח הקודש שייחס לעצמו [האם יש הקלטה שהוא אמר זאת?].


עד כאן מתוך ויקיפדיה.


ובכן, הראיתם לדעת, כי אין לסמוך על בית הדין של החוצבים הארורים וייס ואליהו, שהרי היה עליהם להסיר את שמואל טל מתפקידו לאלתר, שהרי הם מודים שהוא ייחס לעצמו "רוח הקודש" כדי לפתות אשה נשואה לשכב עמה, ובנוסף לעריות החמורות מאד, כל מי שמייחס לעצמו כוחות נבואיים בשקר הוא בגדר נביא שקר שדינו מוות לפני סנהדרין אמת!


כמו כן, מישהו יכול להאמין ל"מומחים" שבדקו את מחשבו של שמואל טל? וחזקה על מי שנכשל בעריות בפועל ומייחס לעצמו כוחות נבואיים בשקר, שהוא פרוץ בזימה ובתועבה.


***

בהמשך דבריו בכתבה ערוסי פונה לערכאות כדי להצדיק את חילול-שם-השמים שבידו:


בהמשך מתייחס הרב ערוסי לדיווחים בתקשורת ואומר: "בעידן הזה על-אחת-כמה-וכמה שאסור לנו בשום-פנים-ואופן לדבר בנושא כלל ועיקר. אנחנו נמצאים בעידן של תקשורת חברתית, שיטה מודרנית שלא מקובלת על תורת ישראל כלל ועיקר. בשיטה המודרנית כל איש שחשוד, ובמיוחד אישיות בכירה – אם זה ראש ממשלה, נשיא, שר, רב, וכו' – הרי עוד בטרם התקיים ההליך מדברים בכלי התקשורת ומקיימים משפטי שדה. זכות החפות אשר תמיד מדברים עליה לא מתקיימת כלל אלא נרמסת בראש חוצות. לא זו בלבד, אלא הם לא מבינים שהעיקרון הנפלא והמושכל של תורת ישראל, של אישיות בכירה כמו תלמיד חכמים אשר סרח – נועד למנוע חילול ה' ושבר של אמון בין הציבור והמוסדות שאותה אישיות מייצגת".


עד כאן הקטע השלישי מתוך הכתבה.


נמצא, שערוסי פונה לחוקי הערכאות כדי להצדיק את כפירתו בתורה! שהרי לפי התורה יש להתנער משמואל טל ולהוקיע אותו בשער בת רבים! רק כך היה ניתן למנוע חילול-שם-שמים. ברם, לא רק שערוסי תמך בהשארתו של שמואל טל בתפקידו ושררתו כראש ישיבה וקהילה, הוא גם חתר להסתרת מעשיו הרעים מכוח "זכות החפות", אולם, דבריו של ערוסי הם התעיה ברורה, שהרי במקרה של טל "זכות החפות" לא קיימת כלל! שהרי הוא הודה במעשיו...


אגב, נשים לב לדברי ערוסי: "אנחנו נמצאים בעידן של תקשורת חברתית, שיטה מודרנית שלא מקובלת על תורת ישראל כלל ועיקר". ואוי לנו אם לא היינו בעידן של תקשורת חברתית, כי אם היינו עדיין בעידן של תקשורת ממוסדת האמת לעולם לא הייתה יוצאת לאור, גם לגבי הכומרים השכירים האורתודוקסים, כמו ערוסי וחבר מרעיו, אשר מחללים-שם-אלהים-חיים.


ברם, מכיוון שהתקשורת החברתית חושפת ושופכת אור על נכלוליהם ותעלוליהם וזימתם של כומרי הדת הארורים, ערוסי החליט שזו "שיטה מודרנית שלא מקובלת על תורת ישראל כלל ועיקר". אך הוא שכח לומר, ששיטת הכמורה האורתודוקסית לא רק שהיא לא מקובלת על דת משה, היא בגדר חירוף וגידוף השם הנכבד והנורא, הפיכת תורת חיים לקורדום חוצבים, והתעיית העם אחרי ההבל, וכאשר יש סנהדרין דינם כדין המינים: "מורידין ולא מעלין".


***

עוד נאמר בכתבה הנדונה בסרוגים:


בסוף דבריו אומר הרב ערוסי: "לכן עמדתי בעניין הזה כאמור: א) בית דין שיטפל בהליך דייני לחלוטין ללא משוא פנים; ב) חשאיות לחלוטין, לרבות הסופיות של הדין. זה תנאי מוחלט ואיסור גמור, כפי שראינו מהתשובה של רבנו. אבל האדם שדיבר נגד התלמיד חכמים ולא ראה בעיניו – חייב נידוי. כל מי שהופך להיות חלק מהתקשורת החברתית ומדבר כאילו הוא יודע וראה, כשהוא לא ראה ורק ניזון מהרינונים והשמועות – חייב נידוי. זו העמדה האמיתית, ועליה יש להגן. במיוחד מכיוון שמדובר בבני ישיבות – קטנה כגדולה – שאסור לקרוע את הנשמות הטהורות שלהם כשהם עוסקים כעת בתורה ושומעים את חרושת השמועות הללו. הפגיעה בהם איומה ונוראה, ומי יודע אם חלילה מי מהם יעזוב את התורה בגלל שבר או חילול ה' – זה יהיה עוון גדול מאוד על כל המפיצים והמדברים. כבוד ה' הסתר דבר – יש דין ויש משפט שיתקיים מהחל ועד כלה בהליך דייני עד גמר. ה' יצילנו משגיאות, הקב"ה יסייע לנו להימנע מחילול ה' ותורתו הקדושה, ולקדש שם שמיים ברבים".


עד כאן הקטע הרביעי מתוך הכתבה.


וה' לא הציל אותו משגיאות, כי הוא לא ראוי לכך, על התעיית העם אחרי ההבל והמינות ועל חציבת התורה במשך עשרות שנים וחילול שם אלהים חיים, ואסביר את הדברים:


כאמור, החובה להסתיר את מעשיו של אב-בית-דין שסרח היא אך ורק כאשר הוא חטא בסתר והדברים טרם נתפרסמו לציבור, אז ורק אז, יש חובה להסתיר את הדברים ולהעביר אותו משׂררתו כדי שלא יתחלל-שם-שמים. ברם, לאחר שהדברים כבר נתפרסמו והחוטא עושה ביד רמה כירבעם בהתעקשותו להישאר בשׂררתו ובתפקידו, חובה להוקיע אותו בשער בת ברבים! ומה שערוסי אומר שיש לכסות עליו ולהסתירו, דווקא בזה יש חילול-שם-שמים גדול מאד!


ומה שערוסי מצדיק את דבריו: "כפי שראינו מהתשובה של רבנו", כבר אמרנו שלא לחינם ערוסי אינו מצטט את דברי רבנו בהלכות תלמוד תורה (ז, א), על אב-בית-דין שעושה ביד רמה כירבעם, כי הדבר יחשוף את סכלותו והתעייתו.


ערוסי מגדיל לההביל באמרו: "אבל האדם שדיבר נגד התלמיד חכמים ולא ראה בעיניו – חייב נידוי. כל מי שהופך להיות חלק מהתקשורת החברתית ומדבר כאילו הוא יודע וראה, כשהוא לא ראה ורק ניזון מהרינונים והשמועות – חייב נידוי. זו העמדה האמיתית, ועליה יש להגן".


ודבריו רשע ופשע, והוא בעצמו חייב נידוי, שהרי שמואל טל הודה במעשים המיוחסים לו! ואף החל לשלם לאשה הנשואה ההיא את דמי השתיקה על סך חצי מיליון ש"ח! כמו כן, לאחר כל הדברים הללו, נחשד שוב שמואל טל בשקיעה בעריות, והנה הדברים מתוך ויקיפדיה שם:


בינואר 2020 פרסמו הרבנים חיים דרוקמן, דב ליאור, יעקב אריאל, יהושע שפירא ואליקים לבנון מכתב שבו נאמר כי "בעקבות גילויים חדשים על קשרים אינטימיים של הרב טל עם אשה נוספת, עובדת הישיבה – התנהגותו מחללת שם שמים ומבזה את תורת ישראל, הוא מהווה דמות חינוכית שלילית וחל איסור מוחלט ללמוד בכל מוסדותיו".


עד כאן מתוך ויקיפדיה.


ואני תמה, מדוע ערוסי סומך על בית הדין של וייס ואליהו ואינו סומך על דרוקמן, ליאור, אריאל, שפירא ולבנון? אלא, כל דבריו הינם חילול-שם-שמים אחד גדול מאד, והסתרת האמת מתוך כוונה אחת בלבד: להגן על ממסד הכמורה האורתודוקסי ולשמֵּר את חציבת התורה שבידו.


כמה צבועים וגרוטסקיים הם אפוא דבריו בסוף תשובתו: "ה' יצילנו משגיאות, והקב"ה יסייע לנו להימנע מחילול ה' ותורתו הקדושה, ולקדש שם שמיים ברבים".


***

ולסיום אעיר על דברי ההתחסדות של ערוסי בקטע האחרון שנזכר לעיל מתוך הכתבה:


"במיוחד מכיוון שמדובר בבני ישיבות – קטנה כגדולה – שאסור לקרוע את הנשמות הטהורות שלהם כשהם עוסקים כעת בתורה ושומעים את חרושת השמועות הללו [שמועות? והלא טל הודה במעשיו!]. הפגיעה בהם איומה ונוראה, ומי יודע אם חלילה מי מהם יעזוב את התורה בגלל שבר או חילול ה' – זה יהיה עוון גדול מאוד על כל המפיצים והמדברים. כבוד ה' הסתר דבר – יש דין ויש משפט שיתקיים מהחל ועד כלה בהליך דייני עד גמר".


וזה חידוש שלא שמענו כמותו, דהיינו שיש לעקם את ההלכה ולחלל-שם-שמים באופנים שלא יסולחו נגד כל ישראל, כדי שלא "לקרוע את הנשמות הטהורות שלהם כשהם עוסקים כעת בתורה", האמנם? ואיך ערוסי הפך את ההגנה על מי שחוטא בעריות וטוען נבואה בשקר לקידוש-שם-שמים? וכי הידיעה שטל חטא ופשע גרועה מן ההסתרה והכיסוי ומהשארתו על כנו בתפקיד ראש ישיבה וקהילה? והלא אמת מארץ תצמח! והוא אף הודה במעשיו!


להיפך, העברתו מתפקידו לאלתר היה בה קידוש-שם-שמים גדול מאד! כי הוא כבר הודה במיוחס לו! ולתלמידים נֹאמר שהוא חטא ושב בתשובה וייתן את הדין על מעשיו לפני בורא-עולם! דווקא התייחסות אמיתית של יושרה בעניינו של טל הייתה מקדשת-שם-שמים.


ובמלים אחרות, דווקא השארתו על כנו יש בה חילול-שם-שמים והעברת מסר איום ונורא לתלמידים: אדם יכול לחטוא בעריות החמורות, ואפילו להפריד אשה מבעלה, ועדיין לשמש כראש ישיבה וקהילה! ודווקא המסר הזה של שקר וזימה הוא-הוא הרעה החולה הגדולה.


ויתרה מזאת, ערוסי חושש לעשרות תלמידים שאולי ייצאו לתרבות רעה, אך לא חושש למיליוני עם-ישראל אשר רואים ושומעים את מעשיו של הנבל שמואל טל? ובמלים אחרות, גם אם באמת היה חשש (דבר שהוא עצמו בגדר השערה שאין לה ראיה) לעשרות תלמידים שמא הם ייצאו לתרבות רעה, איך אפשר להעדיף עשרות תלמידים על-פני מיליונים מעם-ישראל אשר בוחנים את מעשיו של הנבל שמואל טל, ועיניהם נשואות לפסק הדין בעניינו?


***

אגב, מה שערוסי מביא ראיה מפסוק במשלי (כה, ב): "כְּבֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר", הוא סילוף והתעייה ברורה, שהרי הפסוק כלל לא עוסק בעניין אב-בית-דין שסרח, אלא באלהים חיים! ואיך ערוסי הטמבל מביא ראיה מפסוק שעוסק באלהים לעניין נביא שקר וחוטא בעריות ביד רמה כירבעם? והלא מעבר להתעייה, דבריו הם חירוף וגידוף ה' הנכבד והנורא! כאילו ה' הורה לנו להסתיר את חטאיהם ופשעיהם של אנשי הזימה, וכאילו יש מה להשוות בין כבודו של ה' יתעלה שמו לבין כבודם של שפלי הזימה והתועבה אשר מתעים את העם אחרי ההבל!


והפסוק הזה בכלל עוסק במעשה מרכבה לפי רס"ג ובמעשה בראשית לפי חז"ל ורבנו, אשר ראוי להסתירם מן ההמון, וכמו שכותב רס"ג בפירושו שם: "תכלית כבודו לא תושג [...] כך המלכים חובה עלינו שלא נגיע לחקר כבודם". וכן אומר רבנו במורה (ב, כט):


"כי המטרה העיקרית במאמר זה אינה אלא לבאר מה שאפשר לבאר ממעשה בראשית ומעשה מרכבה [...] שכל מה שנזכר בתורה במעשה בראשית אין כולו כפשוטו כפי שמדמה בו ההמון, כי אילו היה הדבר כך לא חסו עליו אנשי המדע ולא השתדלו חכמים להעלימו, ומנעו מלדבר בו ברבים [...] אלא שכל מי שידע מזה מאומה, אין ראוי לו לפרסמו כמו שביארתי [...] ובפירוש אמרו [בראשית רבה ט, א]: מתחילת הספר [ספר בראשית] ועד כאן 'כְּבֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר', ואמרו כן בסוף מה שנזכר ביום השישי, והנה נתבאר מה שאמרנו".


***

כמו כן, חשוב מאד להוקיע את טל הנבל כדי לעורר את בני האדם לדרך האמת, דהיינו כדי לעורר אותם לכך שהדרך של הכמורה האורתודוקסית שהפכה תורת חיים לקורדום חוצבים, ואשר מחקה מדת משה את כל יסודות הדת המחשבתיים, והחדירה לתוכה במקומם השקפות מינות מאגיה והזיות למכביר – אינה דרך האמת. ודווקא הוקעתו של שמואל טל הייתה עשויה לעורר את בני האדם לדרך האמת. אך ערוסי וחבר מרעיו הכומרים משמרים הבלי שווא.


אגב, גם לאחר שבית-הדין של ווייס ואליהו הורה להשאיר את הנבל שמואל טל בתפקידו, ערוסי החזיק ברשעו וכסילותו והורה שיש להישמע לבית הדין, וכך נאמר בויקיפדיה שם: "מנגד, הרבנים מאיר מאזוז, אביגדור נבנצל, זלמן-נחמיה גולדברג ורצון ערוסי קראו להישמע לפסק הדין ולהיזהר מלקבל שמועות רעות או דברי בלע על הרב טל".


"מַצְדִּיק רָשָׁע וּמַרְשִׁיעַ צַדִּיק תּוֹעֲבַת יְיָ גַּם שְׁנֵיהֶם" (מש' יז, טו).


ומי שמצדיק את טל הנבל מכשיר את הקרקע לנבלים אחרים כמו ולדר ומשי-זהב.


תמונת שער הרשומה מאת: ישיבת מרכז הרב, רישיון: CC BY-SA 3.0.

למה ערוסי הגן על שמואל טל
.pdf
הורידו את PDF • 179KB

434 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Kommentar


Unknown member
09. Feb. 2022

מוחה על בזיון הצדיק! למה לדבר ככה ולבזות תלמידי חכמים אדר חזל הפליגו כל כך בעונש המבזה אותם.

Gefällt mir
bottom of page