למה ערוסי הגן על שמואל טל?

בכתבה שהתפרסמה באתר "סרוגים" בתאריך כח באייר תשע"ט, שכותרתה: "הרב רצון ערוסי: מי שמדבר על הרב טל בלי לראות חייב נידוי", הובאה תשובה שהשיב ערוסי ובה הוא מגן בחירוף נפש על הנבל שמואל טל (אגב, מעניין שרובן המוחץ של התגובות לדברי ערוסי הן תגובות אוהדות מאד, ואין לי ספק ש"סרוגים" סיננו תגובות, כדי לתמוך בשמואל הנבל).


וכך נאמר בראש הכתבה (לכתבה ראו קישור כאן):


הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, מתייחס לפרשת הרב שמואל טל, ואומר כי הוא סומך על הרב אשר וייס והרב שמואל אליהו שיידעו להוציא את כל האמת. בנוסף, הוא מותח ביקורת על-כל-מי שמדבר על הרב טל מבלי לברר, ואומר כי על-פי ההלכה אדם כזה חייב נידוי.


בהקלטה שהגיעה לידי סרוגים נשמע הרב ערוסי אומר: "פנו אלי מכיוונים שונים כדי להתייחס לפרשה המאוד מכאיבה ביחס לראש ישיבה – שבאמת הוא תלמיד חכם אמיתי, ושיש לו זכויות גדולות בהעמדת עולמה של תורה – בעניין החשדות כלפיו".


עד כאן הקטע הראשון מתוך הכתבה.


שימו לב! ערוסי מכנה את שמואל טל "ראש ישיבה" ו"תלמיד חכם אמיתי" ו"שיש לו זכויות גדולות בהעמדת עולמה של תורה"! פושע מכוער שחילל-שם-שמים בהפיכת תורת חיים לקורדום חוצבים באופן שיטתי, ואף השתמש בסמכותו כדי לשגות בעריות חמורות מאד, הפושע הזה לפי ערוסי הוא "תלמיד חכם אמיתי", ואמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה...


עוד נאמר בכתבה:


הרב ערוסי פירט כיצד יש להתייחס לפרשה: "חייבים לטפל בעניין רק בהליך של בית דין [...] אולם, וזה מאוד משמעותי ועקרוני, חייב כל העניין להיות מטופל בחשאיות מתחילתו ועד סופו. הכל בחשאיות גמורה. אין החשאיות חלילה יוצרת מצב של אפשרות לשאת פנים, אלא זהו עיקרון ברזל שנמצא בתורת ישראל, שאם תלמיד חכם יש רינון כלפיו – יש לדון אותו אבל 'כסהו', לעשות הכל בחשאיות. לא חלילה כדי שיהיה משוא פנים אלא כדי למנוע חילול ה'".


הרב ערוסי הדגיש כי "זהו עיקרון ברזל בתורת ישראל, שאין לדון בפרהסיא מקרים כאלה, אלא בחשאיות. כמו כן כתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין: 'אבל ראש ישיבה שחטא מלקין אותו בפני שלושה, ואינו חוזר לשררתו. גם אינו חוזר להיות אחד מראש הסנהדרין'. זה לא ראש ישיבה במובנים שלנו, אלא ראש הסנהדרין – שמעלין בקודש ואין מורידין".


עד כאן הקטע השני מתוך הכתבה.


ערוסי החליט שעל כל העניין להתנהל בחשאיות והוא מדגיש זאת שוב ושוב, אך הוא תועה ומתעה, ואסביר מדוע: ערוסי סומך בדבריו על פסק רבנו בהלכות סנהדרין ומסתיר במכֻוון את פסק רבנו בהלכות תלמוד תורה! וזאת התעייה חמורה מאד אשר נוגעת לחילול-שם-שמים!


והנה לפניכם פסק רבנו בהלכות תלמוד תורה (ז, א):


"חכם זקן בחכמה, וכן נשיא או אב-בית-דין שסרח, אין מנדין אותו בפרהסיה לעולם, אלא-אם-כן עשה כירבעם בן נבט וחבריו [דהיינו כשחטא ביד רמה]. אבל כשחטא שאר חטאות [דהיינו כשחטאיו לא נעשו ביד רמה ובעזות פנים] מלקין אותו בצנעה שנאמר: 'וְכָשַׁלְתָּ הַיּוֹם וְכָשַׁל גַּם נָבִיא עִמְּךָ לָיְלָה' [הו' ד, ה], אף-על-פי שכשל כַּסֵּהוּ כלילה, ואומרים לו: הִכָּבֵד ושב בביתך".


מדוע ערוסי לא מצטט את ההלכה הזו כמו שהוא מצטט את ההלכה מהלכות סנהדרין? ובכן, נראה לי שערוסי יודע היטב ששמואל טל הוא בגדר העושים ביד רמה כירבעם בן נבט וחבריו. דהיינו הוא חטא ביד רמה ובפרהסיה, שהרי גם לאחר שנתפרסמו העדויות נגדו וההאשמות הקשות כנגדו הוכחו, הוא המשיך להילחם על שׂררתו הרמה ועל תפקידו כראש ישיבה!


ויתרה מזאת, מה שנאמר בהלכה שיש לנהוג בחשאיות הוא אך ורק כאשר העניין לא נחשף לציבור, אז יש לכסות את העניין "כלילה". ברם, כאשר העניין נחשף כבר לציבור, ויש חילול-שם-שמים גדול מאד בפועל, כל ניסיון לכסות ולהסתיר את העניין יהפוך לחילול-שם-שמים! וזה בדיוק מה שעושה כאן ערוסי, הוא מחלל-שם-שמים בצאתו להגן על קולגה – כומר שכיר מתועב, אשר חטא בעריות חמורות מאד, תוך ניצול סמכותו ותוך החדרת הזיות שיש לו "רוח הקודש" מאת ה' יתעלה, ממש כמו כומרי הנצרות אשר מתעללים בילדים בשם הדת...


אגב, ערוסי או טיפש או שקרן, שהרי מה שהוא אומר בסוף דבריו לעיל הוא שקר וכזב: "זה לא ראש ישיבה במובנים שלנו, אלא ראש הסנהדרין – שמעלין בקודש ואין מורידין". כלומר, ערוסי טוען שרק אם החוטא היה מראשי הסנהדרין הוא אינו חוזר לשררתו, אך אם הוא סתם ראש ישיבה אין להורידו משררתו! ולשון ההלכה זועק כנגד דברי ערוסי השקריים: "אבל ראש ישיבה שחטא מלקין אותו בפני שלושה, ואינו חוזר לשררתו. גם אינו חוזר להיות אחד מראש הסנהדרין". כלומר, כל ראש ישיבה אינו חוזר לשררתו, ואפילו אם הוא מראשי הסנהדרין.


אמנם, צודק ערוסי באמרוֹ: "זה לא ראש ישיבה במובנים שלנו", שהרי ראשי הישיבות בימינו הינם כומרים שכירים אשר חוצבים תורת אלהים חיים ומתעים את העם אחרי התהו וההבל.


***

ערוסי גם מאריך בדברי שבח לבית-הדין של רבי-החוצבים וייס ואליהו:


"מבחינה זו אני סומך על הגאונים הרב אשר וייס והרב שמואל אליהו, שאכן הם באמת יעמדו על המשמר ושההליך יהיה תקין ללא שום משוא פנים".


האמנם? האמנם יש לסמוך על "הגאונים" אשר וייס ושמואל אליהו? ובכן, הבה נעיין בתוצאות פסיקת בית הדין האורתודוקסי של וייס הטמא ואלי החתול, מתוך ויקיפדיה (ערך שמואל טל):


במאי 2019 התפרסמו טענות על התנהלות לא אתית של הרב טל. הרב שמואל אליהו טען, בין השאר, שהרב טל שכנע אישה להתגרש מבעלה בהבטחה שתינשא לו, הסכים לפצותה בסכום של חצי מיליון ש"ח, והעביר לה רק חלק מהסכום. הטענות נידונו בבית דין שהוקם בידי הרב אשר וייס, בהסכמת הרב אליהו. ביולי 2019 פרסם בית הדין את מסקנותיו, וכתב ששלח את המחשב של הרב טל למומחים שבדקו אותו היטב, והגיע למסקנה שבניגוד לטענות – לא היו בו מעולם תמונות תועבה.


לצד זאת, מתח בית הדין ביקורת על היסמכותו של הרב טל על רוח הקודש ועל הקשר שניהל בעקבות כך עם אותה אישה בעודה אשת איש, שאותה כינה "פסול ביסודו". לנוכח זאת פסק בית הדין כי הרב טל יוכל להמשיך לעמוד בראשות הישיבה וללמד תורה, אך עליו לא להתרכז בעיסוק בהנהגה ציבורית ולהימנע מעצות בנושאים אישיים כגון זוגיות ורפואה, וכן להימנע מקבלת נשים לשיחות (דבר שהרב טל הפסיק מעצמו עוד תקופה קודם). עוד פסק בית הדין כי על הרב טל להודיע ברבים "באמת ובתמים, בעל-פה ובכתב, שכל ההישענות על רוח הקודש בטעות יסודה ולחדול לחלוטין מדרך זו". לאחר פרסום הפסק, דיבר הרב טל בפני תלמידיו ואמר כי טעה בעניין רוח הקודש שייחס לעצמו [האם יש הקלטה שהוא אמר זאת?].


עד כאן מתוך ויקיפדיה.


ובכן, הראיתם לדעת, כי אין לסמוך על בית הדין של החוצבים הארורים וייס ואליהו, שהרי היה עליהם להסיר את שמואל טל מתפקידו לאלתר, שהרי הם מודים שהוא ייחס לעצמו "רוח הקודש" כדי לפתות אשה נשואה לשכב עמה, ובנוסף לעריות החמורות מאד, כל מי שמייחס לעצמו כוחות נבואיים בשקר הוא בגדר נביא שקר שדינו מוות לפני סנהדרין אמת!


כמו כן, מישהו יכול להאמין ל"מומחים" שבדקו את מחשבו של שמואל טל? וחזקה על מי שנכשל בעריות בפועל ומייחס לעצמו כוחות נבואיים בשקר, שהוא פרוץ בזימה ובתועבה.


***

בהמשך דבריו בכתבה ערוסי פונה לערכאות כדי להצדיק את חילול-שם-השמים שבידו: