top of page

למה דווקא אדיר הקטן?

נשאלתי במייל את השאלה הבאה:


איך הגעת למה שהגעת בקשר לרש"י, וראשונים אחרים, וענייני הזוהר והקבלה?

בשפת ברסלב – זה חידוש שלא היה מעולם ;)


להלן תשובתי:


בענייני הזוהר והקבלה אני רחוק מלהיות הראשון ואף לא השני ואף לא המאה...

רבים הם אשר זיהו את טומאתם של הזוהר והקבלה.


בעניין רש"י אכן יש חידוש, כי מעולם לא קם אדם שיבקר את רש"י באופן כזה ולא קרוב לכך.


וכבר כתבתי במאמריי שיש קשר שתיקה אשכנזי חזק מאד סביב רש"י, והתעייה מכֻוונת ושיטתית של דמותו בהצגתו כ"רבן של ישראל". האשכנזים מאד אוהבים את עצמם ואת גאוותם והם מטפחים אותה בכל דרך אפשרית. הם היו זקוקים נואשות לחכם גדול כדי שיתלו בו את גדולתם המדומה, והחליטו להפוך את רש"י ל"רבן של ישראל", כאילו הם פסגת הפסגות של היהדות והעליונות האנושית, וכל ההעצמה הזו הינה שקר וכזב.


האשכנזים נבנים מאד על-גבי המוצא שלהם בכל תחום בחיינו במאות השנים האחרונות, לדוגמה, המרצים הבכירים באוניברסיטה שתשעים אחוז מהם אשכנזים, או הרבנים שהפכו את התורה לקורדום חוצבים, ואפילו בעולם החילוני: התקשורת, מערכת בתי המשפט, הפרקליטות, צמרת הצבא, צמרת עולם ההיי-טק, צמרת הפוליטיקה ובעלי ההון, רובם הגדול הם או אשכנזים או ספרדים שהשתכנזו לחלוטין. אם הם יודו שרש"י היה טיפש וסכל ומין וכופר, הם למעשה פוגמים פגם חמור מאד בעצמם! שהרי הם מודים ששורש המסורת שלהם רקוב באופנים באושים וסרוחים מאד-מאד, ושבעצם כל דרכם היא דרך השקר.


ולכן הם לא יעזו לעשות כן, ותמיד ירוממו את רש"י, כי הם מקבלים אינסוף טובות הנאה ומעמד ויוקרה וכסף ושלטון ושררה ושוחד ומעמד, ועוד ועוד, בגלל או מכוח העובדה שהם אשכנזים! הם תמיד יתועדפו במשרות הבכירות במשק... ואם הם יבטלו את היוקרה המדומה הזו, את העליונות האשכנזית המטופשת והשקרית הזו, הם ייאלצו לוותר על השליטה במוקדי הכוח. גם בעולם הדתי וגם בעולם האקדמי וגם בעולם החילוני, כמעט בכל התחומים הם שולטים מכוח עליונותם המדומה, "חבר מביא חבר", והמזרחיים מקבלים עליהם את הדין ושותקים, כי בתוך תוכם הם מאמינים שיש לאשכנזים עליונות אמיתית.


והכל מתחיל מרש"י, כי אם יוכח שאבותיהם הם מינים וכופרים וכזבנים ומתעתעים כמו שהם באמת, עליונותם המדומה של האשכנזים תתנפץ לאלף רסיסים! ובגלל זה אף לא אחד מצמרת מדעי היהדות לדוגמה, יקום ויאמר את מה שאני אומר, כי הוא יורה לעצמו ולחבריו, לא ברגל אלא בראש! כלומר, מכיוון שהם אנשי שקר הדבר יהיה בגדר התאבדות מוחלטת, כי שבירת השקר הזה תשבור למעשה את המקור וההצדקה המדומה לתחושת עליונותם המדומה אשר מעניקה להם את הלגיטימציה לשלוט ולהיות בראש הפירמידה. ואל תשכח שהייתי גם בצבא וגם באקדמיה והנני מכיר את המערכות הללו, ואין צורך להיות בתוך שאר המערכות שהזכרתי כדי להבין מי שולט שם ומי ממונים לתפקידים הבכירים...


כמו כן, שום תימני או ספרדי לא יעז לצאת נגד רש"י כי אם הוא יוצא נגד רש"י הוא יוצא נגד כל המערכת, והוא יכול לשכוח מלקבל עצמות ופירורים מהעוגה... הוא יודע בוודאות שאם הוא ייצא נגד רש"י הוא לעולם לא יקבל מהאשכנזים איזה ליטוף של כבוד מדומה (שהרי בתוך תוכם הם בזים למעריציהם, כי משהו בתוכם יודע את האמת על עצמם), או ישלבו אותו באיזה מקום בתחתית המדרג המעמדי, ובמלים אחרות יזרקו לו עצמות.


תמיד הבנתי זאת, אך לא היו לי ראיות (אמנם, יש מקומות שכבר זיהיתי את רשעו של רש"י כמו בפירושו לספר רפואות, אך סברתי שמדובר בסכלות מקומית בלבד) ומכיוון שלא היו לי ראיות הנחתי לעניין והתמקדתי בלימוד דרך האמת ככל יכולתי. ומעשה שהיה כך היה: היה לי בעבר לימוד קבוע ביום שבת עם יהודי זקן יקר מאד ממוצא תימני, איש תם וישר וסר מרע (ולעתים תמים יותר מדי עד כדי פתיות, וזו צרה צרורה), ועמו הייתי לומד כל שבת במשך שעות את החלק הראשון של מורה הנבוכים להרמב"ם, אשר עוסק בהרחקת הגשמות.


לאחר שלמדנו מאות שעות על הרחקת הגשמות, הגענו לפרק מסוים שבו רבנו מסביר כיצד יש להבין את המלה "יד" שנאמרה בתורה ביחס לה' יתעלה, או משהו דומה לכך, אותו חברותא היה בקי מאד ברש"י מפני שבעבר הרחוק הוא היה "שאמי" (יהודי תימני שנוסח התפילה המנהגים וההלכות קרובים מאד לנוסח ספרד והמקובלים, השאמים גם מרוממים מאד את הקבלה וספר הזוהר ויצאו מתוכם מקובלים רבים), והשאמים עד היום מרוממים מאד-מאד את רש"י, ומעריצים אותו בדבקות רבה, הם קוראים אותו מדי שבת כמו שקוראים שניים מקרא ואחד תרגום! ויש גם מקרב ה"בלדי" שנוהגים כן, ואף בסמוך למקום מגוריי, ואין גבול לרגשי הנחיתות ולטמטום של חלק מהתימנים, אשר יותר תועים מהבהמות.


מכל מקום, ישבנו ולמדנו על הרחקת הגשמות, ופתאום הוא קם, ביקש ממני להמתין כמה דקות, הוא הביא מהספרייה חומש עם פירוש רש"י והראה לי כיצד רש"י מפרש את הפסוקים בעניין "יד" ובעניינים קרובים ביחס להקב"ה. הייתי בהלם מוחלט, הנה רבנו כל-כך מתאמץ ומשתדל להרחיק מן הגשמות ומקדיש לכך את כל חלקו הראשון של ספרו "מורה הנבוכים", ורש"י בא ובמחי-יד אחד מוחק את כל היסוד הנורא הזה ומפרש פירושים מגשימים!


חשבתי שאולי מקרה הוא, אך מאז חברי הוסיף והראה לי עוד ועוד פירושים של רש"י במהלך הלימוד, שהינם פירושים מגשימים באופן מובהק! עם הלימוד ראיתי שהאמת הייתה נגד עיניי תמיד, שהרי בפסקה הראשונה של הספר מורה הנבוכים רבנו קובע שמי שמפרש "צלם – דפוס" הוא בגדר מין וכך בדיוק רש"י מפרש בפרק הראשון של ספר בראשית! האמת הייתה נגד עיניי ונגד עיני רבים לפניי, אך אף לא אחד זיהה את העניין מן הסיבות שפירטתי לך לעיל: כולם היו עיוורים לאמת, או שלא העזו להעלות אותה על דעתם בשל התוצאות הקשות שהיא עלולה לגרום להם, וכל זה מעיד על העדר חמור באהבה לה' ולדרך האמת.


בעקבות שלל הממצאים החלטתי לעשות מעשה ולכתוב מאמר, וכך עשיתי, קראתי לו: "ריחוקו של רש"י מהרמב"ם", המאמר גרר עמו תגובות נזעמות מאד מקרב אחיי התימנים הדרדעים, וכדי להוכיח את דבריי הוספתי וכתבתי עוד שני מאמרים אשר גם הם גררו תגובות נזעמות וקשות מאד. באותם רגעים של זעם ושנאה כלפיי הבנתי עד כמה השקר העמוק הזה בעניין גדולתו של רש"י מזיק לעם-ישראל, ועד כמה חשוב לחשוף אותו, והחלטתי להפוך אותו למטרת חיים, ולעקור את העבודה-הזרה הזו באופן שיטתי מליבו של עם ישראל.


יהי רצון שה' יזכה אותי לסיים את העבודה הרבה הזו שנטלתי על עצמי: לעבור על כל פירוש רש"י לתורה ולתלמוד ולהוציא לאור את מינותו, כי כל הדת האורתודוקסית הפרו-נוצרית תלויה בו, ועקירתו של רש"י הינה עקירה הלכה למעשה של כל העולם האורתודוקסי הנגעל שמנציח אלילות וחילול-שם-שמים וכן את סכלותנו וגלותנו, ועקירה של העבודה-הזרה אשר עומדת בפני עם-ישראל וחוסמת אותנו ממילוי ייעודנו: כינון ממלכת כהנים וגוי קדוש.


ברם, על השאלה למה דווקא אדיר הקטן? למה דווקא אדיר הקטן זיהה את העוולה העצומה והנוראה הזו ולמה דווקא אדיר הקטן פועל כדי לעקור אותה מקרבו של עם ישראל? על השאלה הזו איני יודע להשיב לך, תצטרך לפנות לאומן שעשאני...


בתמונת שער הרשומה: איור מאת וילהלם פדרסן (המאה הי"ט) ל"בגדי המלך החדשים".

למה דווקא אדיר הקטן
.pdf
Download PDF • 126KB

221 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page