נאור טויטו
כותב/ת
חבר אור הרמב"ם
+4
More actions

תגובות בפורום

"עדיף לבקר בקברי צדיקים מאשר לעסוק בבילויים חילוניים"
In :)
ספרות יהודית נגד ספר הזוהר
In :)
נאור טויטו
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
01 במאי 2022
לא מבין דבריך...
0
0
ספרות יהודית נגד ספר הזוהר
In :)
נאור טויטו
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
01 במאי 2022
דומני שמעצם השאלה ניצבת לה התשובה
1
0
ברכת הגומל לחולה
In :)
נאור טויטו
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
05 באפר׳ 2022
בוקר טוב חג'בי. ראשית אני שמח מאוד שהמאמרים באתר גרמו לך להחשף לאפיקים חדשים וללמוד דברים חשובים שלא ידעת. ויהי רצון שירבו כמותך שמבקשים וחותרים אל האמת. כתבת לי: "כתבתי מילים הזיה על דבריך כיוון שאתה מערבב בין הנושאים וכותב על דבריהם הזיה בגלל טעויות של נושאים אחרים שהם הלכו שולל." ישנה טעות בדבריך. איני מערבב בין הנושאים ואיני כותב על דבריהם הזיה בגלל טעויות בנושאים אחרים. הלכה זו ספציפית היא הזיה קשה מאוד. חז"ל ורבנו כתבו "והולכי דרכים כשיגיעו ליישוב". הדבר פשוט וברור שבזמנם היה מצוי שהיו הולכים בדרכים מרוחקות מישוב והסיכוי להימצאות של ליסטים וחיות רעות היה גבוה מאוד. כיום רצו להשוות בין הסיכון הנ"ל לסיכון של תאונות דרכים. אולם הדבר ברור שהשוואה כזו היא בגדר דמיון שווא. שכן המחקרים מראים שאחוז תאונות הדרכים ביחס לכמות הרכבים בכבישים הוא מועט מאוד. ומתוך כל התאונות האחוז של פגיעה בגוף או נפש הוא מזערי מאוד. ואידך זיל גמור...
0
0
ברכת האילנות - ברכת השבח או פולחן עבודה זרה
In :)
נאור טויטו
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
03 באפר׳ 2022
לטובת החברים החדשים
0
0
האם הסברו של קנייבסקי על הלכות תשובה של הרמב"ם נכון?
In :)
האם הסברו של קנייבסקי על הלכות תשובה של הרמב"ם נכון?
In :)
נאור טויטו
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
23 במרץ 2022
אם כבר פתחת את הנושא. חוו דעתכם על דבריו הבאים: "בהקלטה המיוחדת מלפני כמה שנים נשמע תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, שואל את מרן שר התורה, על ההשמטות ברמב"ם והחידוש של החזון איש שהתגלה כ"רוח הקודש". התמלול המלא הרב טיגר: "ב"אגרות וכתבים" (אגרות ורשימות קהלות יעקב ח"א עמ' ע"ט) כתוב שאי אפשר ללמוד מההשמטות של הרמב"ם, כי אם היה לרמב"ם עוד כמה שנים לחיות הוא היה מכניס גם את ההלכות האלה, ה"קהילות יעקב" כותב את זה בשם ה"חזון איש". אבל אני מצאתי חידוש יותר גדול שה"חזון איש" גופיה כותב, יש סתירה ברמב"ם בין הלכות קרבן פסח להלכות תמורה, כותב (החזון איש תמורה סי' ל"ה סק"ט) שאפשר ליישב את הסתירה, שזה משנה ראשונה וזה משנה אחרונה והרמב"ם לא הספיק לתקן את זה בספר שלו. זה חידוש עצום! אז כל סתירה ברמב"ם נגיד שהרמב"ם לא הספיק לתקן, איפה מצינו ישוב כזה ברמב"ם?". מרן הגר"ח קנייבסקי: "רוח הקודש". הרב טיגר: "זה הוא אמר ברוח הקודש". מרן הגר"ח קנייבסקי: "בטח". הרב טיגר: "בשאר מקומות אי אפשר לתרץ דבר כזה". ***
2
1
כי תשא את ראש
In :)
נאור טויטו
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
23 בפבר׳ 2022
ישר כח מארי. אך זה עונה לי רק על השאלה הראשונה, לגבי השאלה השניה, מה עניין חצי השקל ומדוע היה להם צורך לכפר על נפשותיהם? אגב ראיתי שכדבריך כתב רלב"ג בפירושו לשמואל, שם דוד ספר את העם. וזה לשונו: "והנה החטא היה בזה המספר לפי מה שאחשוב, כי זה יורה על שדוד היה שם בשר זרועו בבטחו על רוב העם, ולא היה ראוי שיבטח כי אם בשם יתברך לבדו; ועוד, כי התורה צותה שבפקוד אותם יתנו איש כפר נפשו, למנות מה שיתנו לו ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם כמו שבארנו בפרשת כי תשא." ושימו לב מה כתב בפירושו ל"כי תשא": "והנה מצאנו שהמספר סבת הנגף במה שנזכר מעניין דוד בצוותו ליואב שר הצבא למנות ישראל ולא ידענו סבת זה העניין בשלמות. וידמה שיהיה זה העניין שב אל עין הרע והסבה בהיזק הנמצא בו, לפי מה שאחשוב, כי כבר יותכו ויצאו מהעין קצת אדים והמותרות אשר ידחה הטבע, עד שכבר ספר הפילוסוף [מי זה?], כי המראה החדשה, אם תסתכל בה האשה בעת וסתה יראה בה כתם דם ישאר רשומו בה זמן מוחש [כלומר, בגלל שהאדים והמותרות בה מתרבים בעת וסתה]. ואלו האדים יתכן שימיתו קצת האנשים בהיותם ארסיים להם ולקלות הפעלותם מהם. וזאת היא מה שאחשוב סבת הנגף המגיע מהמספר ושימותו קצת האנשים הנמנים מזולת קצת מפני החלוף אשר בטבע במקבלים המתפעלים מזה. והוא מבואר, שהעין הוא האבר שינזק יותר מפני זאת ההבטה הארסיית ויביא באמצעותו ההיזק אל המוח מצד היותו שכן לו [האם יש לדבריו ביסוס במדעי גוף האדם?!] ולזה תמצא שלא היו מקפידים אם היו הדברים הנמנים חלק מהאנשים, כאלו תאמר אצבעותיהם, כי האברים ההם אין בטבעם שיזיקו בזה הפועל. תמצא זה במה שהיו עושים בהפילם גורל מי יעשה אחת אחת מהעבודות הנעשות במקדש לפי מה שהתבאר במסכת יומא שכבר היה מוציא כל אחד מהם אצבע והיו מונין כל האצבעות ולא היו חוששין בו. כי הסכנה כולה היא כשתהיה ההבטה אל פנים כי שם מקומות יעברו בהם אלו האדים בקלות ויוכלו אל המוח, כאלו תאמר העינים לקלות הפעלותם והאף והאזן להיותם פתוחים אל המוח. ולפי שכבר אמרה התורה "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם", למדנו מזה שאין ראוי לפקוד אותם בעצמם כדי שלא יהיה בהם נגף. ולזה פקד שאול העם בטלאים רוצה לומר שהיה מביא כל אחד טלה והיו הטלאים נמנים ופעם אחרת פקד אותם באבנים רוצה לומר שהיה כל אחד מהם מביא בזק והיו הבזקים הם הנמנים. ובזה הענין שגג דוד כשצוה ליואב להביא מספר מפקד העם."
0
0