נאור טויטו

כותב/ת
More actions

תגובות בפורום

אוהב צדקה ומשפט
In :)
נאור טויטו
15 בספט׳ 2022
ערב טוב לכל החברים, ערב טוב ר' אדיר היקר. כתבת: "נוסח הברכה לפי כתבי היד הוא כמו שמופיע בסידור וכדלקמן [...] 'מֶלֶךְ אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט'". אך מחילה מכבודו, כי ברוב כתבי היד וכן ב"חתום" מופיע נוסח הברכה בלא המילה "מלך". וכך גם העיד רבי יהושע הנגיד מצאצאי רבינו (בתשובותיו, סימן ז), שהיה בידו טופס כתב יד רבינו ובו היה כתוב בלא המילה "מלך". (ועיין "סידור הרמב"ם מהדורת נוסח תימן עמוד סא וכן במהדורת משנה תורה של מקבילי בספר אהבה עמוד 205). כמו כן כך משמע גם מתשובת רבינו (בלאו קפב) וז"ל: "ונוסח הברכה הי"א הוא שיחתום 'בא"י אוהב צדקה ומשפט', ואינו חייב להזכיר 'מלך' אלא בעשרת הימים". ותשובה זו הובאה גם על ידי רבי אברהם בן הרמב"ם (מובאת בהקדמה לספר "מעשה רקח" על הרמב"ם). ובהמשך כתבת: "כמו כן, ניתן לפרש שראוי כל השנה לומר מלך בברכה זו מפני שהיא נוגעת למשפט, ושמירה על קיומה של מערכת משפטית נאמנה וישרה הוא תפקידו המרכזי של המלך". אולם, טעם זה אינו מצדיק אמירת "מלך", שכן חתימת הברכה מכוונת על הקב"ה שהוא אוהב צדקה ומשפט ולכן ציווה למנות שופטים ודיינים שינהלו מערכת משפטית וצודקת, ואינה מכוונת על המלך. ורק בעשרת הימים אנו רוצים להדגיש את מלכותו של הקב"ה ושהוא כביכול שופט בימים אלו את כל יושבי תבל ולכן משנים לומר "המלך המשפט".
0
1
הייבוש של יובל דיין את נשיא ארה"ב
In :)
ספרות יהודית נגד ספר הזוהר
In :)
נאור טויטו
01 במאי 2022
לא מבין דבריך...
0
0