אדיר דחוח-הלוי

בעל/ת תפקיד
חבר אור הרמב"ם
+4
More actions

פוסטים בפורום

אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
21 ביוני 2022
1
0
40
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
11 ביוני 2022
In :)
מצורפים שלושה עשר יסודות הדת מנוקדים לפי מסורת תימן, אנא הורידו את הקובץ כאן.
4
1
71
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
09 ביוני 2022
In :)
נשאלתי בעניין תועה אחד שהולך אחרי קארו בעיניים עצומות. התועה הזה טוען שהוא עשה לו את קארו לרב, ולכן הוא יכול ללכת בשקט אחרי כל הוראותיו, כי אם קארו טעה, החטא והעוון נתלים בקארו. כל תשובות החכמה והדעת שניסו להשיב לאותו תועה לא הועילו, והוא התמיד בעקשותו. לאחר מחשבה נוספת, עלה בדעתי כיוון נוסף שניתן להשיב לאותו תועה, וכך השבתי לחבר: אולי תבוא אליו מכיוון אחר, לפי סכלותו, ותאמר לו כך: אם הוא סובר שכל עוונותיו ושגיאותיו עוברים ישירות לקארו כי הוא רבו המובהק, ובכן, אמור לו שהוא למעשה גורם לקארו לייסורי גהינום... שהרי כל עוד הוא טועה אחרי קארו, קארו נידון כמחטיא הרבים ונכרת מחיי העולם הבא... לכן, אם הוא באמת אוהב ומכבד ומוקיר את קארו כרבו המובהק עליו לברר את האמת בכל עניין כדי שלא יהיה עוון על קארו הגדול... ואם הוא תולה את כל פשעיו בקארו הוא למעשה עושה מריבה עם רבו, כי מדובר בהתעללות בקארו... וכל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה. וזה ממש לא יפה לעשות כך לרבו המובהק... ואם הוא היה קארו, האם הוא היה רוצה שאחרים ילכו אחרי כל שגיאותיו בעיניים עצומות ויגרמו לו להיות בגדר של מחטיא הרבים? ולהיכרת מחיי העולם הבא?
4
0
51
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
07 ביוני 2022
In :)
"הוֹלֵךְ בַּתֹּם יֵלֶךְ בֶּטַח וּמְעַקֵּשׁ דְּרָכָיו יִוָּדֵעַ" (מש' י, ט) במשלי (יח, טו) נאמר כך: "לֵב נָבוֹן יִקְנֶה דָּעַת וְאֹזֶן חֲכָמִים תְּבַקֶּשׁ דָּעַת" (מש' יח, טו), ופירש שם רס"ג: "לב הנבון יקנה דעת ואזני החכמים תבקשנה – שתי הפעולות הללו: 'יִקְנֶה דָּעַת' ו'תְבַקֶּשׁ דָּעַת', אפשר שהחכם [=שלמה המלך] מתאר כל חכם בהם בזמן לימודו, ואמר, כי לפני שיהיה חכם כך עשה [=למד וביקש דעת] עד שנעשה חכם מלומד. ואפשר שהוא מתאר אותו בהם אחרי חכמתו, כלומר שכל מה שהתמיד בלימוד מבקש להוסיף, וכפי שהדבר ידוע שכל מי שיש לו ממון להוט להוסיף עליו יותר ממי שאין לו". בדבריו אלה רס"ג נוגע במהותה של אהבת האמת וכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואסביר: יש בני אדם, כגון כומרי הדת האורתודוקסים, שנתעוורו מדרך האמת ושוגים בהזיות מסוגים ומינים שונים. עיוורונם נובע מרדיפת הבצע והתאוות אשר מחשיך את עיני שכלם ומרוקן אותם מאהבה לאמת. אלה, אינם מבקשים להוסיף חכמה אלא להוסיף בתאוותיהם: להגדיל את נכסיהם וממונם, כבודם ומעמדם, ולרומם את שררתם – ולכן תמצאו אותם נלחמים על תקציבים ועל כוח פוליטי חברתי וכלכלי ובדרך כלל המחיר הוא חילול-שם-שמים נורא. ברם, אם הייתה בהם אהבה לאמת, אם הם היו זוכים לראות את אור האמת נכוחה, אם הם היו מתענגים באמת על לימוד התורה והחכמה, הם לא היו מתמכרים לבצע ולתאוות ולאיסוף הנכסים והממון וריבוי השררה וכל שאר הבלי העולם-הזה – כדי לגרום לנפשם לשקוע בהזיה. כלומר, אם הם היו פונים לעונג הנפשי האמיתי הנצחי שבהשקפות האמת וידיעת ה' יתרומם ויתעלה, כל שאיפות החומר אשר מעוורות והוממות ומשעבדות אותם, היו כאין וכאפס. לאחר שהאדם זוכה לראות את אור האמת, להבין דברי תורה וחכמה לאשורם, ולהתענג בעונג הנפשי הנצחי האמיתי, כל מה שהוא דורש ומבקש הוא להוסיף חכמה מאותו מקור מפכה ובלתי נדלה של דעת ועונג; ולעתים, מרוב השמחה שתציף אותו הוא לא יסתפק בכך, הוא יבקש לקרוא בקול גדול לבני אדם נוספים כדי שיזכו אף הם לפקוח את עיניהם ולשתות ממימי הדעת הזכים והצלולים, ואף יסכן את כל עולמו כדי ללחום באנשי השקר והתהו אשר מתעים את העם אחרי ההבל, מנציחים את הצער והייסורים, ומרחיקים אותנו מייעודנו הנכסף. והנה לפניכם דברי רבנו בעניין זה במורה (ג, יא): "כי בידיעת האמת מסתלקת האיבה והשנאה, ויבטלו נזקי בני אדם זה-לזה, וכבר הבטיח [הנביא ישעיה] ואמר: 'וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ' [...] [יש' יא, ו]. ואחר-כך נתן סיבה [=הסבר] לכך ואמר: כי סיבת סילוק אלה השנאוֹת וההתקוטטויות וההשתלטויות היא ידיעת בני אדם אז אמיתת האלוה, ואמר: 'לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת יְיָ כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים' [שם, ט]". נמצא, כי השער לאהבת חינם ולשלום עולמי הוא אהבת האמת, ורק כאשר זו תפעם בקרבנו ותזכך את נפשנו, נזכה להתרומם אט-אט למעלת אהבת חינם ולעבוד את ה' שכם אחד: "כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְיָ לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צפ' ג, ט). וראוי לצרף לעניין זה את דברי שלמה במשלי (ב, י), ולאחריהם פירוש רס"ג שם: "'כִּי תָבוֹא חָכְמָה בְלִבֶּךָ וְדַעַת לְנַפְשְׁךָ יִנְעָם' – כי הנפש מתענגת בחכמה כמו שמתענג הגוף במה שהוא מרגיש כמו שאמר: 'וְדַעַת לְנַפְשְׁךָ יִנְעָם', לפי שהנפש חגה סביב תענוגיה, וכאשר היא מוצאת את השמחה והעונג בחכמה עם רוממותה וכבודה וטהרתה וניקיונה הרי נשלם לה כל מה שהיא רוצה". והדיין השכיר יוסף קאפח מוסיף שם הערה נכונה, וזה לשונו: "כלומר, שאין הנפש מתענגת בחכמה [=בתורה] אלא בזמן שהאדם דורשה ולומדה לשמה ברוממותה ובכבודה, ולא כשהוא לומדה לשם מקצוע או כל דבר שפל אחר [ובמלים אחרות, לא כאשר האדם הופך את התורה לקורדום לחציבת תקציבים ושררה וטובות הנאה]". ואוי לצביעותו של קאפח! אשר במשך יובל שנים חצב משכורות נפוחות ושלל טובות הנאה! ועלה עליו בנכלוליו תלמידו ערוסי, שמרשיע לחצוב גם מן הרבנות וגם מן האקדמיה, ועוד. ושניהם לא התענגו ומתענגים באמת על התורה והחכמה, אלא על הזיה ודמיון שווא, ואם הם היו באמת ובתמים אוהבים את ה' ואת דרך האמת, הם לא היו פונים אל רהבים ושטי כזב. *** במשלי (יח, כב) נאמר כך: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב וַיָּפֶק רָצוֹן מֵיְיָ", ושם פירש רס"ג בפירושו הקצר: "מָצָא – מי שנחון באשה כבר נחון בטוב, והפיק רצון מאת ה'", כלומר, מי שחננו ה' באשה כבר זכה לטוב, דהיינו כבר רצה ה' להֵטיב לו. ובפירושו הארוך הוסיף רס"ג ואמר: "השכל מחייב שתהא על כל טובה תודה ממי שקיבל את הטובה למי שהֵטיב לו, ומפני שהטובה הראשונה שהֵטיב בה ה' על האדם וקניין ראשון שהִקנה לו וקרא אותה 'טוֹב' היא חווה שנאמר: 'לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ' [בר' ב, יח], לפיכך עשאהּ החכם [=שלמה] כאן [בפסוק זה] הדגמה ופתיחה לכל הטובות, וחייב התודה על האשה ועל כל טובה, וכפי שבא במסורת שיאמר המאמין על כל מה שמטיבין לו: ברוך הטוב והמטיב [משנה ברכות ט, ב]". נמצא, שמסיבת החתונה צריכה להתקיים במטרה להודות לה' על החסד הגדול שזכינו למצוא אשה אוהבת שתהא לנו לעזר, ולא מסיבת הוללות סכלות וזלילה (ולעתים אף זימה), כאשר ברקע נשמעים קולות מחרישי אוזניים המפנים עורף לחורבן מקדשנו, ובועטים בגזרת חכמים שלא לנגן בכלי שיר על שממון היכלנו. וניתן לשמוח באופנים פחות ראוותניים וחיצוניים, אשר יבטאו את השמחה הפנימית של הודיה אמיתית וכנה לה' יתעלה מעומק הלב והנשמה. *** "תַּחֲנוּנִים יְדַבֶּר רָשׁ וְעָשִׁיר יַעֲנֶה עַזּוֹת" (שם, כג), ובפירושו הקצר ביאר שם רס"ג: "תמצא שהרש מדבר בתחנונים והעשיר בעוז", ובפירושו הארוך הוסיף: "זהו תיאור המציאות אשר [שלמה] מצא בעולם. אבל הראוי הוא שיהא בעל האמת מדבר בתוקף, בין שהיה עשיר או עני. וכך בעל הספק ידבר ברכות, ובעל השווא לא ידבר כלל". נמצא, שעל איש האמת לדבר בתוקף דהיינו בביטחון עצמי, ועל אנשי ההבל שלא לדבר כלל... ורבים הם אנשי השקר אשר נוהגים בנוכלות ומדברים בתוקף ובביטחון כאילו הם אנשי צדק. וזכורני בעבר הרחוק שהתקיימה בבית-המדרש שבו למדתי תוכנית לרבני קהילה בשכר, בין הדברים שנלמדו שם היו תכסיסים ביחסי ציבור וברכישת אהדה פוליטית, וכן שיטות נאום ורטוריקה. ובמלים אחרות, כיצד לשווק בתכסיסים ובהטעיות את התרבות האורתודוקסית... המשתתפים בתוכנית זכו למלגות שמנות והיא התקיימה בהיחבא, באחת הכיתות הנידחות בקומה השנייה של בית-המדרש. אנכי הייתי בין הבודדים שלמדו לבדם בקומה השנייה, כך שבכל פעם שעברתי במסדרון שמעתי את דברי המרצים, ולעתים הכיתה הייתה פתוחה וראיתי את המצגות והסרטונים. ולא אשכח, שהאישיות המרכזית שממנה לקחו דוגמה ומופת בתוכנית הזו היה ביבי, הם היו מציגים אותו לרבני הקהילות השוטים הללו, ומנתחים את שיטותיו הטעיותיו ונכלוליו, ולומדים מהם... ואנשי האמת אינם זקוקים לתוכנית שכזו, ואינם זקוקים לתכסיסי פרסום ושיווק כדי להרים על נס את דרך האמת, כי ה' יתעלה כבר ידריכם. ונחתום בדברי שלמה במשלי (י, ט) ופירוש רס"ג שם, והנה הפסוק לפניכם: "הוֹלֵךְ בַּתֹּם יֵלֶךְ בֶּטַח וּמְעַקֵּשׁ דְּרָכָיו יִוָּדֵעַ" (מש' י, ט), ושם פירש רס"ג ואמר: "הדורש את התום והאמת אינו זקוק לתחבולות לפי שהוא יוֹדֵע שינצח ביושר, והדורש זולת האמת הרי הוא מעקש דרכיו ומעקמן [=מתאמץ לתחבל תחבולות, וכל זה לא יועיל לו כי בסופו-של-דבר תתגלה נבלותו, וכמו שנאמר בפסוק בהמשך:] וְיִוָּדֵעַ [=יתגלו מרמותיו ותחבולותיו לעיל כל] ולא יועיל לו זה [=כל תחבולותיו] מאומה [=ויסבול את העונש בשני העולמות]". לגירסת PDF ראו כאן.
2
0
45
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
06 ביוני 2022
In :)
רב מירושלים מואשם בעבירות מין ב-7 נשים: "גרם להן להאמין בכוחותיו הרוחניים". על פי האישום, משה יזדי, שעמד עשרות שנים בראש קהילת "עמודי השלום", גם הוציא במרמה מאות אלפי שקלים מהנשים שהגיעו אליו כדי לקבל הדרכה רוחנית. "הרב טען כי רוח הקודש שורה עליו, שהוא אחד מל"ו צדיקים ולכן הוא צריך 'לרדת למקומות הטומאה' של הנשים כדי לנקות את החטאים שלהן", נכתב. תאוות הזימה והממון במקום אחד. ועד כמה החרדים מטומטמים... עד כמה הם עיוורים שאינם קולטים שדרכם רקובה ומצחינה... לכתבה המלאה ראו כאן.
1
3
97
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
03 ביוני 2022
In :)
מכירים את הטענה של ביבי שאין לבנט לגיטימציה לכהן כראש ממשלה במפלגה של ששה מנדטים? ובכן, גדעון סער אומר היום במפורש שביבי הציע לו להיות ראשון ברוטציה! ראו סרטון בתוך הכתבה כאן. אגב, גם לבנט הוא הציע. ואפילו לליברמן הוא היה מסכים. מה שהפיל את האפשרות הזאת הוא סירובו של סמוטריץ' לשבת עם רע''ם. וכן המאיסות הגדולה משקריו של ביבי, שרבים במערכת הפוליטית כבר מבינים אותה. כמה אפשר לשקר? הוא פשוט לא מפסיק להפיץ שקרים! ואצרף את דברי רבנו במורה (ב, מז): "כי אין רצוי לפניו יתעלה כי אם האמת, ואין מכעיסו כי אם השווא". והאנטי-תזה לאמת הוא מר ביבי נתניהו. תרבות השקר בהתגלמותה.
1
0
18
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
02 ביוני 2022
In :)
שלום וברכה לכל החברים, לאחר בירור, מצאתי שניתן לדעת את שכר כל רבני הערים באופן מדויק במערכת שנקראת: "מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי". הורדתי משם את הנתונים הכספיים של המועצה "הדתית" בקרית-אונו וצירפתי אותם לפוסט זה. שימו לב, בעמוד האחרון מובא סיכום של שכר העובדים (ובראשם רב העיר), אתם יכולים לשים לב, שהמועצה-הדתית נמצאת בגירעון של 407,000 ש"ח, ואף-על-פי-כן, בשנת 2020 חולקה לרב העיר משכורת של יותר מחצי מיליון ש"ח בשנה (תקציב משכורתו היה 621,000 ותקציב הביצוע היה 562,000 ש"ח). והנני תמה, אם המועצה הדתית נמצאת בגירעון גדול, מדוע לא קוצץ שכרו של ערוסי? מדוע הוא התעקש למשוך משכורת חודשית של כחמישים אלף ש"ח בחודש? ורק אפשר לדמיין כמה פנסיה הוא יקבל... ואל תשכחו שהוא מקבל עוד עשרות אלפי ש"ח משכורות, גם מפירות המיליונים שהוא חצב מהמועצה "הדתית" במשך כמעט ארבעים שנה, וגם משררות נוספות שהוא חצב מהן רווחים וטובות הנאה מן התורה, כגון פנסיה שמנה מאוניברסיטת בר-אילן, משכורות ממכללה אקדמית קרית-אונו, ועוד... כמו כן, אל תשכחו שרבות מהוצאותיו מממונות על-ידי הציבור בדרכים מגוונות, כגון הסעות בחינם, חופשות בבתי מלון בחינם, שיפוצים בבית בחינם, קניית רהיטים ושאר כלים בחינם או כמעט בחינם -- שהרי כומרי הדת הלעיטו אותנו בהשקפה שלא ראוי לקחת כסף מרב גדול... כמו כן, עלינו לזכור שמדובר באדם אשר מתקשה מאד לשלם מכיסו על הוצאותיו, לכן הוא הולך בלי ארנק, אין לו כרטיסי אשראי, ואין לו אלא פנקסי צ'קים (ועד שהבונקר הזה יחתום על צ'ק צריך לקרות נס גדול, ורק אם כלו כל הקיצין ולא נותרה לו ברירה או שהוא יודע שהוא יחזיר את ההשקעה בכפליים). לפיכך, הנני משער שמשכורתו החודשית היא בין שבעים לשמונים אלף ש"ח בחודש. והוא מוזמן לחשוף את הכנסותיו ונכסיו ולתקן אותי למשכורות המדויקות שהוא חוצב מהתורה. והואיל והוא עובד מדינה במשך כמעט ארבעים שנה, זכות הציבור לדעת.
1
1
44
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
01 ביוני 2022
In :)
ראו את את הכתבה הבאה (כאן): האופוזיציה סירבה לקזז בכנסת, נסיעת גנץ להודו מתעכבת: "הליכוד החליט להיות אופוזיציה לישראל". גנץ נאלץ לחכות במשכן עד שסדר היום במליאה יסתיים כדי שיוכל להמריא לשורת פגישות ביטחוניות בניו דלהי, בהן עם ראש הממשלה נרנדרה מודי. בכחול לבן תקפו: "פגיעה בביטחון המדינה". עד כאן. פרשנות שלי: ביבי שם את עצמו לפני מדינת ישראל. כלומר, אם טובת ישראל הייתה חשובה לו יותר מטובתו והנאתו, הוא היה עושה הבחנה בין פגיעה בקואליציה לבין פגיעה באינטרסים של מדינת ישראל. ומי שאינו עושה הבחנה כזו, נתעוור לחלוטין מן האמת, ומה שמנחה אותו זה השקר והתאוות. קצרו של דבר, הליכוד מזיק למדינת ישראל. והנני מזכיר שוב לכולנו, שביבי הוא זה שהכשיר את עבאס ורדף לשבת עמו בקואליציה, והיה מוכן לתת לו יותר ממה שהממשלה הזו נותנת לו, אלמלא סמוטריץ' הטמבל אשר התנגד והחריב את תוכניתו של הביב. ופתאום, ביבי התהפך והוא מוכן אפילו להזיק למדינת ישראל רק כדי להילחם בקואליציה, תת רמה. אך לא רק תת-רמה אלא גם סכנה עצומה למדינת ישראל.
1
0
24
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
31 במאי 2022
In :)
טענה ידועה ומפורסמת של מקהלת הבבונים הרעשנית של תגרני הליכוד היא שבנט מכר את המדינה לעבאס... ובכן, מי אם לא ביבי ביקש להקים ממשלה עם עבאס? והיה מוכן לתת לו יותר מאשר בנט הסכים לתת לעבאס! ביבי היה זה שהכשיר את עבאס והכין את הקרקע לשותפות עם הערבים אשר מוכנים לחיות איתנו בדו-קיום, אך לאחר שסמוטריץ חיבל במהלך -- פתאום עבאס הפך לאויב המדינה? די! נמאס מהשקרים של ביבי! היכן היושר היכן המוסר? "הוי מודה על האמת", כך אמרו חכמים. ומי שתרבות השקר מנהלת את כל מהותו פעולותיו ודבריו -- מסוכן מאד-מאד לעם-ישראל!
2
0
14
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
31 במאי 2022
In :)
טענה נוספת שטוענים לאחרונה מקהלת התגרנים ויושבי הקרנות של הליכוד היא, שהם לא ישתפו פעולה עם העברת חוקים באופן גורף! וכמעט שהפילו את חוק ממדים ללימודים שמיטיב עם חיילי צה"ל! האם הדבר מתיישב עם ההגינות האנושית והיושר המוסרי? היכן הכלל "קבל את האמת ממי שאמרו"? ומי שאיני מקבל את האמת ממי שאמרו, מעיד על עצמו שהוא רודף בצע ותאוות ונתעוור לחלוטין מן האמת.
2
0
19
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
31 במאי 2022
In :)
רבות אנחנו שומעים את הטענה של ביבי ומקהלת הבהמות על-כך שאין לבנט זכות מוסרית להקים ממשלה עם שישה מנדטים, ובכן מי אמר זאת? האם הדבר קבוע בחוק? והלא ביבי הוא זה אשר היה מוכן להמליך את גנץ ואת סער וכל אדם להיות לראש ממשלה חליפי (כמובן שהוא היה משקר בסופו-של-דבר ולא ממלא את התחייבותו), רק כדי להיות בשלטון וכדי להעביר חוקים שימלטו אותו מאימת הדין. והנה לכם עוד שקר ממסכת השקרים המקוממת של ביבי.
2
0
19
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
29 במאי 2022
In :)
בכתבה שפורסמה היום בוואלה חדשות נאמר כך (ראו כאן): "מנהיג הציבור החרדי נגד מצעד הדגלים: 'לא מבינים שזה מיותר ומסוכן?'. הרב גרשון אדלשטיין, הסמכות העליונה של 'דגל התורה', התבטא בפני חברי הכנסת של המפלגה נגד הצעדה בירושלים. הרב אף התעניין אם ניתן לשכנע יהודים להימנע מהעלייה להר הבית בטענה שמדובר בהתגרות". בעקבות דברי המינות הללו, פרסמתי עתה מאמר בעניין העליה להר הבית, ושם גם הסברתי את מניעיהם של המינים וצאצאיהם בהתנגדותם לפעולות שמקרבות את בנין בית הבחירה, ולעליה להר הבית בפרט. ראו כאן.
3
0
34
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
29 במאי 2022
In :)
לאחרונה נשאלתי במייל את השאלה הבאה: שלום. איני יודע מה להשיב כאשר אומרים לי שאברהם התפלל בעד אבימלך או איוב על חבריו. יש לך מאמר על זה? תודה. תשובה: שלום וברכה, מותר לבקש מאדם חי שיתפלל עלינו, אך אסור להתפלל אליו. הבקשה מאדם חי היא בגדר טובה של איש לרעהו, ואילו התפילה היא בגדר פולחן דתי. אמנם, אם לבקשה מן האדם החי נלווית גם עבודת פולחן של שבח ורוממות או ייחוס כוחות מאגיים לאותו אדם -- אף בקשה זו היא בגדר עבודה-זרה. עד כאן ביחס לפניה ובקשה מאדם חי, ועתה למתים: פנייה למתים היא בהכרח בגדר עבודה-זרה מפני שמדובר בתפילה ובפולחן. "הֲלוֹא אֲנִי יְיָ וְאֵין עוֹד אֱלֹהִים מִבַּלְעָדַי אֵל צַדִּיק וּמוֹשִׁיעַ אַיִן זוּלָתִי, פְּנוּ אֵלַי וְהִוָּשְׁעוּ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ כִּי אֲנִי אֵל וְאֵין עוֹד" (יש' מה, כא–כב). וראה מאמרי: "השתלשלות העבודה-הזרה". המשך השאלה: תודה! 1) האם יש הבדל בין תפילה (מאותו אדם חי) או ברכה? 2) מה היא ברכה? 3) האם הפניה לאדם גדול היא לא סוג של מליץ בנו לבין ה'? כמו כן, מה הפירוש האמיתי של הפסוק "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"? תשובה: שלום וברכה, 1) מה שאמרתי לעיל נכון גם לגבי ברכות מבני אדם חיים. 2) ברכה היא מעין תפילה, איחול לטוב לאדם אחר. 3) מותר לפנות לאדם גדול שיברך אותנו או שיתפלל עלינו, אך בהתאם לתנאים שנאמרו לעיל, וכאמור, אם מייחסים כוחות מאגיים לאותו אדם – מדובר בעבודה-זרה. לגבי הפסוק בעניין משה רבנו, ראה הלכות יסודי התורה פרק ח. בהצלחה.
2
0
36
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
29 במאי 2022
In :)
להזכירכם, ביבי הארמי בשנה שעברה ביטל את מעבר מצעד הדגלים בשער שכם. לאחר כניעתו של ביבי לחמאס חטפנו רקטות מחמס והחל מבצע שומר החומות. ומה אומר עכשיו השקרן? "סירבנו לבטל את המצעד המתקיים מדי שנה"... אך הוא "שכח" לציין שהוא ביטל את מעבר המצעד בשער שכם וכניעתו הובילה למבצע בעזה... שקרן ורמאי, לבן הארמי בהתגלמותו. ראו כתבה כאן.
2
5
90
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
29 במאי 2022
In :)
המכשף שמוט המגבעת מכה שנית, העדר התקציבים למוסדות המינות שלו כואב מאד... ראו כתבה כאן. מצורף גם קישור למאמרי בעניינו: "המכשף שמוט המגבעת".
2
0
39
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
26 במאי 2022
3
0
53
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
14 במאי 2022
In :)
ראו נא את הכתבה של בן כספית, קישור כאן.
2
1
61
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
05 במאי 2022
In :)
פורסם היום קול קורא, הנכם מוזמנים לקראו כאן.
3
0
47
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
05 במאי 2022
In :)
בעקבות ההסתה הפרועה נגד בנט והקללות שהוטחו בו במהלך טקס יום הזיכרון תשפ"ב, ראיתי לנכון לצרף תגובה שראיתי בעניין זה באחד מאתרי החדשות, וזה לשונה: "הם צעקו ככה על ביבי שתמך בגירוש גוש קטיף? ששחרר אלפי מחבלים עם דם על הידיים? (אחד מהם הוא יחיא סינוואר) שנתן את חברון לערבים? ששילם פרוטקשן לחמאס? שהפקיר את הנגב והצפון לפשיעה ערבית? שלחץ יד לערפאת? שהכניס מאות אלפי מסתננים מאפריקה? שלא תקף באיראן? שאפשר לחיזבאללה להתחמש כמו משוגעים? שלא פינה את חאן אל אחמר ושייח גראח? שמנע מיהודים לעלות להר הבית? שסיפק צוללות ומטוסים למצריים ולאמירויות? שעצר את הבנייה בהתנחלויות? שהבטיח לספח את שטח C? שהבטיח ימין ועשה שמאל באופן קבוע? שרצה להקים עם עבאס ממשלה? שתמיד בהצבעות נשען על המשותפת? שתמיד הקים ממשלה עם השמאלנים? לא, אז הם שתקו, מה שמותר לביבי אסור לבנט. בושה וחרפה, לוקחים טקס חשוב שמאחד אותנו כעם והופכים אותו לפוליטיקה, היה צריך לזרוק אותם בבעיטה החוצה. באמת שלא מבין מאיפה השנאה המטורפת לבנט". ולזה יש להוסיף: ביבי, שמשקר ומכזב שוב ושוב, שכל דבריו הם סיסמאות נבובות, שרומם את יהדות המינות האשכנזית והפך אותה למפלצת שאינה יודעת שבעה, שעשה הון עתק בפשעי בצע מתוחכמים (אין שום דרך אחרת להסביר איך הוא הגיע להון של עשרות ואולי מאות מיליוני שקלים), ושהפך לצייקן ולרודף הון בלתי נתפש. ובמלה אחת: שקר. ביבי הוא תמצית השקר הכזב והתעתועים, לבן הארמי.
3
4
180
אדיר דחוח-הלוי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
03 במאי 2022
In :)
ראו כאן. והשאלה היא: איך במשך עשרות שנים הוא עשה את מעשיו והדבר לא התגלה? מי השתיק? התשובה: גדולי טחורי האסלה, הם אלה אשר השתיקו ומשתיקים.
2
2
126