top of page

אדיר דחוח-הלוי

אדמין

בשם ה' אל עולם

More actions

תגובות בפורום

דברי סופרים, מפי השמועה ומפי הקבלה אליבא דרבינו
In :)
אדיר דחוח-הלוי
27 בפבר׳ 2024
בבקשה. א) בכלל השני מארבעה-עשר הכללים של ספר המצוות רבנו מבחין בין העניינים שנלמדים בשלוש-עשרה המידות: כל שיש בו פסוק מפורש בתורה או שחכמים אמרו בו שהוא דאורייתא -- הוא דאורייתא; וכל שאין בעניינו פסוק מפורש בתורה וחכמים לא ציינו בו שמדובר בדין תורה -- הוא דרבנן. ב) ראשית אעתיק את הקטעים שציטטת מתוך תרגומו של קאפח: "וצריך אני להזכיר כאן כלל גדול התועלת והוא אמרם בתוספת מקוות: 'כזית מן המת וכעדשה מן השרץ -- ספק יש בהן כשעור ספק אין בהן -- ספקו טמא, שכל דבר שעיקרו מן התורה ושעורו מדברי סופרים ספקו טמא' [ע"כ מתוספתא מקוות ה, ד]. וזכור כלל זה כי בו תדע בכל מקום שיהיה לך ספק באיזה שעור שיהיה, אם תנהוג בו להחמיר או להקל. ואל יטעך אמרו [בתוספתא מקוות לעיל] 'שעורו מדברי סופרים' עם הכלל שבידינו: ש'כל השעורין הלכה למשה מסיני', כי כל מה שלא נתבאר בלשון התורה 'מדברי סופרים' קוראין אותו, ואפילו דברים שהן הלכה למשה מסיני, כי אמרוֹ 'מדברי סופרים' משמעו שהדבר קבלת הסופרים ככל הפירושים וההלכות המקובלות ממשה, או תקון סופרים ככל התקנות והגזרות. וזכור גם את זה". מדברי רבנו עולה שהביטוי "מדברי סופרים" שנאמר בתוספתא מקוות כולל בתוכו לעתים גם את "הפירושים וההלכות המקובלות ממשה" דהיינו דיני תורה שניתנו למשה רבנו בסיני. ולכן בתוספתא נאמר שהשיעורים "כזית מן המת וכעדשה מן השרץ" הינם מדברי סופרים, אף שהם מן התורה. אגב, השיעורים נכללים בגדר של "הלכה למשה מסיני", ובתוך הגדר הזה נכללים גם דיני תורה וגם דינים שאינם מן התורה, וכמו שאומר קאפח במאמרו "מדברי סופרים" (עמ' 550, הערה 10): "דינים שהוגדרו 'הלכה למשה מסיני' לא כולם דאורייתא, ולא כולם חייבים עליהם מלקות ארבעים וכל-שכן מיתה, אלא מה שהוא מהן כהגדרה לדין המפורש בתורה כגון 'אחד-עשר יום שבין נידה לנידה הלכה למשה מסיני', שבאותן שבעה נקיים שלאחר זיבה אף שהן לאחר המחזור הטבעי של האשה חייבין עליהן מן התורה לדעת רבנו". ברם כל האמור לעיל נכון ביחס לדברי חכמים בתוספתא, אך בכל מה שקשור ללשון רבנו במשנה תורה, כבר הוכח על-ידי קאפח במאמר שצוין שכל "דברי סופרים" הוא מדברי חכמים ותוקפו מדרבנן בלבד. 3) כמו כן, הנני ממליץ לך ללמוד אך ורק מתרגומו של קאפח, ובעניין תרגום המלה "אצל" כ"שורש" או כ"כלל" ראה בספר "אפיקים להרמב"ם", במאמרים: "מהו תרגום המילה 'אַצְּל' בפירוש המשנה להרמב"ם -- כלל או עיקר?", "תרגום המלה 'אַצְְּל' בספר-המצוות להרמב"ם".
1
התמודדות הממשלה עם משפחות החטופים
In :)
אדיר דחוח-הלוי
10 בפבר׳ 2024
זעקתה של האמא מחלישה את דרך האמת, מפני שהיא מגבירה את הרגש, ומחלישה את השכל. וכרגע עם-ישראל זקוק לכל הכוח השכלי שיש בקרבו, מפני שאנחנו במלחמה, ומלחמה מנצחים רק אם השכל נקי מרגשות מתעתעים ומחלישים, אשר מובילים לחולשה ולתבוסה בהכרח. יתר-על-כן, רוב המשפחות זועקות להפסיק את המלחמה, דבר שעלול לגרום להפסדה של ישראל במלחמה ולנזקים גדולים מאד, מתן ביטוי לזעקותיהם (כמו שקורה היום בתקשורת) זה לא פחות מאסון לעם-ישראל, מפני שהדבר מחליש את החוסן הלאומי, ומחליש את רוח העם במלחמה. מי שלא מבין שעם-ישראל יותר חשוב מבן משפחתו, זו בעיה שלו, ואין לתת לו במה בשום פנים. ואיני יודע איך אינך מבין זאת. כמו כן, אף שלא הזכרת עסקה באופן ישיר, דבריך: "אין לאף אחד שום זכות לבקר את התקוממותם", הינם זריקת עידוד מאין כמותה לעסקה. נראה שלא למדת לקח מעסקת שליט. אגב, לא עלה בדעתי שאכפת לביבי ולחבר מרעיו מן ההלכה, חשבתי שלך אכפת ממנה, כי מתן במה לאנשים שאינם שולטים ברוחם ומטיפים לפעול שלא כהלכה -- מנוגדת להלכה לחלוטין, וכאמור, אף מסכנת באופן חמור מאד את עם-ישראל את רוח הלחימה ואת הכוחות הלוחמים.
1
תביעה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי
In :)
פסל הבודהה מהמסיבה ברעים
In :)
אדיר דחוח-הלוי
23 בינו׳ 2024
חמור מאד. ואין ספק שהקב"ה ביקש להעביר לנו מסר על חומרת עבודה-זרה. ברם, לא פחות חמור מכך היא העובדה שהאורתודוקסים מבקשים לטשטש את אחריותם למצב, דהיינו הם משתמשים בפסל הזה כדי לנקות את עצמם מאחריות למה שהתרחש מאז ועד היום במדינה. כלומר, מאד קשה להם עם העובדה שהשבת השחורה והמלחמה שבאה בעקבותיה התרחשו במשמרת שלהם, אז הם מנסים בכל דרך להטיל את האשמה על אחרים, כדרכם וכמנהגם של המינים, ואינם רואים את מינותם. על כל פנים, מאות הבליינים שנרצחו במסיבה הם רק חלק קטן מן התמונה הכללית, המלחמה מאז היכתה עוד אלפים, הרוגים ופצועים ופגועי נפש, ומשפחות שכולות ומיוסרות, ואף הביאה אותנו לסכנה קיומית. וסופה של המלחמה עדיין לא נראה באופק. קצרו של דבר, הם משתמשים בפסל הזה כדי להאשים אחרים בייסורים שהתרגשו עלינו, ומטרתם להמשיך במעלליהם ובתעלוליהם, ולכסות ולטשטש את העובדה שהם האחראים המרכזיים למה שהתרחש. ולא לחינם הם התעקשו לכבוש את השלטון בתעלולי רשע ופשע, אך היום אנחנו מבינים שהקב"ה שיחק בהם, והיכה אותם במכה שאין ממנה תקומה. והמכה הזו רק בתחילתה, ומדי שבוע כוחם הולך ונחלש. השקר הולך ונחשף בכל התחומים, והאמת הולכת ומתחזקת בכל התחומים, אך לצערי הדרך היא דרך הייסורים.
2
0
יהודית
In :)
אדיר דחוח-הלוי
17 בינו׳ 2024
איני יודע בוודאות לגבי מפרשים אחרים, אך למיטב הבנתי בהחלט ניתן ללמוד מֵעניין זה מוסר-השׂכל גדול מאד, ואסביר: המינים והרשעים מתעתעים במעשיהם, ובמקרים רבים הם פועלים ועושים מעשים טובים או נקראים בשמות חיוביים – כל זה במטרה לטשטש לכסות ולהסתיר את תועבותיהם ומטרותיהם, וכך הם מפילים חללים רבים והורסים את עמֵּנו. ולכן החזיר נבחר לסמל הטומאה, דווקא מפני שיש לו סימן טהרה חיצוני שבו הוא מתעתע לומר "טהור אני". והמסר לדורות הוא: שֶׁאַל לנו להתרשם ממעשים טובים של הרשעים, כמו ולדר שהפיץ מוסר ומידות-טובות בספריו, או כמו משי-זהב שעמד בראש ארגון זק"א, או כמו מוטי אלון ושמואל טל ויונה מצגר ועוד מושחתים רבים שמפיצים ערכים לאלפי בני אדם. אלא, עלינו לבחון אדם וחברה על-פי השקפותיהם ומידת נאמנותם לדרך האמת, היא הדרך שקיבלנו מאת משה רבנו ע"ה בהר סיני, ואם מצאנו סטיות מן הדרך הקדומה הזו, כל-שכן כאשר מצאנו סטיות חריפות ומקוממות ומרושעות, סטיות אשר מחריבות את יסודות תורתנו ומשחיתות את דתנו – אסור לנו באיסור חמור להתבונן לשמות היפים או לדברים הטובים שהרשעים עושים בחיצוניותם, אלא עלינו להבין ולזכור תמיד שמדובר בהתעיות מתוחכמות, ולהוקיע את הרשעים תוך פרסום ושפיכת אור על שיטותיהם ותעתועיהם להתדמות לצדיקים, במעשיהם או בשמותיהם. וכך העידה התורה על יהודית ובשמת: "וַתִּהְיֶיןָ מֹרַת רוּחַ לְיִצְחָק וּלְרִבְקָה" (בר' כו, לה), והנה לפניך גם מסורת-התורה-שבעל-פה בעניין יהודית בת בארי החיתי, וכך אומר אונקלוס שם: "וַהֲוַאָה מְסָרְבָן וּמַרְגְּזָן [=ממרות ומרגיזות] עַל מֵימַר [על הוראותיהם של] יִצְחָק וְרִבְקָה". וכך אומר רבנו בספר-המצוות (לאווין קכח) בעניין היות תרגום אונקלוס מסורת תורה-שבעל-פה: "והוא אמרוֹ יתעלה: 'כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ' [שמ' יב, מג], אמר המבאר את הקבלה [=מסורת התורה-שבעל-פה, הלא הוא אונקלוס ע"ה]: 'כָּל בַּר יִשְׂרָאֵל דְּיִשְׁתַּמַּד' [אונקלוס שם]" וכו'.
0
0
תביעה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי
In :)
אדיר דחוח-הלוי
17 בינו׳ 2024
איתמר, מקום המשפט שמה הרשע ואת זה כבר אמר שלמה המלך. וכבר ראינו פסיקות עוול נוראיות לא מעטות של בית-הדין-העליון, שלא לדבר על עיוות ועינוי הדין. עצם העובדה שברק וביבי הם חברים טובים (וזה מן המפורסמות) מעיד על שחיתותו של ברק המיובל. ביבי במשך שנים ארוכות הלך יד ביד עם בית-המשפט העליון ובמיוחד עם ברק, העלה להם משכורות (שופט בבית המשפט העליון מקבל משכורות שחיתות מטורפות), ודאג לשמר את שלטונם ושליטתם הבלעדית. הדברים התהפכו בגלל שהפרקליטות הגישה כנגד ביבי כתב אישום, זו הסיבה היחידה. הדבר היחיד שאני מסכים עמך בעניין זה הוא שאהרן ברק רואה את טובתו האישית פחות ממה שביבי רואה. כמו כן, הם עדיפים על ביבי מפני שהם לא נלחמים באופן ישיר ודורסני בדרך האמת כמו המינים החרדים, אשר הורסים כל חלקה טובה, ועלולים להביא עלינו שואה שנייה. אגב, גם הם נלחמים בדרך האמת אבל בדרכים עקיפות יותר, לא באופנים דורסניים. אל תתבלבל ותסבור שמדובר באנשי אמת או באנשים רודפי צדק, רחוק מאד מכך, הם אנשי שקר ותועבה וזימה ושוחד ושחיתות, "הֵן כֻּלָּם אָוֶן אֶפֶס מַעֲשֵׂיהֶם רוּחַ וָתֹהוּ נִסְכֵּיהֶם" (יש' מא, כט).
0
משלוח מנות אישי משיקוץ קנייבסקי...
In :)
אדיר דחוח-הלוי
14 בינו׳ 2024
פשש... פתאום אתה טוען שקנייבסקי הוא לא גאון גדול וענק, הוא לא שר התורה אשר כל רז לא אניס ליה, הוא לא יודע את הנסתרות ואין שום ערך לברכותיו ולסגולותיו -- אלא, לפי דבריך כל שנותיו הארוכות והמטונפות קנייבסקי היה בעצם בובה על חוטים! ובמלים אחרות, לפי דבריך כל ימי חייו קנייבסקי היה כסיל נפוח וסרוח אשר מנוהל על-ידי עסקנים, כסיל שאינו יודע מימינו ומשמאלו -- ואם כך, מדוע אתה קורא לו "הרב קנייבסקי זצ"ל"? והלא מדובר בתרמית של עסקנים אשר שמו את ראש החזיר הנפוח בראש תעתעועיהם... אינך שם לב לסתירה מיניה וביה שבדבריך? יתר-על-כן, אסור בשום פנים ואופן לדון לכף זכות את המינים, והואיל והוּכח שקנייבסקי הוא מין שמחלל-שם-שמים ועושה ביד רמה בפרהסיה כירבעם -- אסור באיסור חמור לדון אותו לכף זכות, אלא דינו הוא מורידין ולא מעלין, כדינם של המינים הארורים שמתעים את העם אחרי ההבל. ויש לי רשימה לא קצרה של מאמרים שעוסקים במעללי המינות של קנייבסקי הארור שר"י. חפש במנוע החיפוש "קנייבסקי" ותמצאם.
0
bottom of page