top of page

יאיר עוזרי

More actions

פוסטים בפורום

יאיר עוזרי
14 במאי 2020
In :)
עם קבלת הידיעה המרה אודות פטירתו של אביו של הרב אדיר, ר' יוסף דחוח הלוי, הריני מביע את תנחומיי הכנים על מותו של אדם יקר ומיוחד אשר הקדיש את חייו למאבק בעוולות הממסד בעיקר בכל מה שקשור לעדת יהודי תימן. כמו כן פעל רבות לשימורה וטיפוחה של ההגיה העברית הנכונה. היו לי מספר מפגשים עימו גם בביתו , שבהם עמדתי על איכותו הנדירה של איש אשכולות זה. יהי זכרו ברוך. תנצב"ה.
5
9
150
bottom of page