top of page

תורת משה

More actions

תגובות בפורום

אשתו לא רוצה שהוא יישן בסוכה
In :)
תורת משה
04 באוק׳ 2020
ר' אדיר רבנו השווה בין ילד לאשה בסוף פרק יא' של הלכות עבודה זרה. ועוד בהרבה מקומות כמדומני . אבל אני מודה לדבריך שאשה יכולה להיות נבונה. ואכן הזמנים השתנו אבל אין לי ספק ששמות חכמה ובינה לא ניתנו אלא בשיתוף השם לאותם החכמות שהנשים וגם הגברים רוכשים היום. כי אם כך כל יוצא תיכון או מסיים תואר יקרא חכם ובעל בינה?!?ועל מה שלמה המלך רשם את חיבוריו והשווה בין מידות החכמה לכסילות? כוונתי להבהיר שהיום יש טשטוש בכל הנושא של היחס והציפיות בין בני זוג ולכן לפי דעתי גבר צריך לדעת מתי הוא נכנע לדרישות החומר שהם האשה האמיתית וממילא אשתו לא תמנע ממנו קיום מצוותיו . ובאמת אשרי מי שאשתו מתגעגעת אליו אבל לפי דעתי "מהלכת בתאוות ליבו" וזה לגיטימי לגמרי שגבר יפרד מאשתו עם כל הקושי שלה לכמה שעות בודדות בלילה שבוע אחד במהלך שנתו. (ולא מדבר פה על כלה טריה) ומה שאמרת עם החצי חצי עם לאה ורחל.. החיוב הוא על מצוות עונה שהוא צריך את מחילתה אני דיברתי על שינה.. ואדם לא התחייב לאשתו שישן איתה כל יום.... ואם תגיד שהיום החיוב הוא גם על השינה אז השאלה ההיפוטתית חוזרת מה יעשה אדם שיש לו 2 נשים שמסרבות שישן בסוכה.
1
0
שכר ועונש??
In :)
תורת משה
04 באוק׳ 2020
שלום ומועדים לשמחה. אני גם ינסה לתת מעין תשובה. שאלתך אייל מעניינת. יאיר עוזרי בתשובתו כבר ענה. ואני ינסה להרחיב קצת. "כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולין למעלה והמים והארץ יורדין למטה והגלגל סובב בעגול....ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו......לפיכך דנין אותו לפי מעשיו אם עשה טובה מטיבין לו ואם עשה רעה מרעין לו..."(תשובה ה,ד) הקב"ה ברא את עולמו כפי רצונו ואין חדש תחת השמש חוקי הטבע התנהגו ויתנהגו תמיד אותו דבר(למעט ניסים שגם לפי שיטת רבנו הוטבעו בבריאה) ואדם שחוטא ויגיד שזה מקרה יקבל "חמת קרי" אבל זה גם סוג של חוק טבע שברא הקב"ה בעולמו . זה לא שהקב"ה מגיב באופן התפעלותי למעשיו של האדם ח"ו. ולעולם הבא השכר והעונש לא נמצאים תחת גמול גופני ולכן זהו שיתוף לשון של נתינה , הענשה. וכל הנביאים + ומשה רבנו אין להם השגה מהו השכר לעולם הבא וכמו שרבנו מבאר בסוף פרק שמיני של הלכות תשובה. ועל זה נאמר "עין לא ראתה אלהים זולתך". למה הקב"ה ברא את האדם ולמה הוא ימית אותו אין לי תשובה. אבל לא עלינו התשובה נמצאת בבית העלמין: "הרואה קברי ישראל מברך ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין ,וזן אתכם בדין,וכלכל אתכם בדין,והחיה אתכם בדין,ועתיד להקים אתכם לחיי העולם הבא בדין.ברוך אתה יי,מחיה המתים."(ברכות י,י)
1
0
הביטחון בה' במשנת הרמב"ם
In :)
תורת משה
16 ביולי 2020
רשם רבנו "הצדיקים הגמורים ואנשי המעשה לא יקבלו מתנה מאדם , אלא בוטחים ביי ברוך שמו , לא בנדיבים. והרי נאמר : "ושונא מתנת יחיה" (הלכות זכייה ומתנה יב,יז) כמה יסודות יש בהלכה הזו : דבר ראשון שלמדנו רבנו שאדם שמקבל ממישהו זה אומר שהוא בטח בו / בוטח באותו אדם וזו תוכחת מגולה לכל המתחסדים שחושבים שהשם זורק להם אנשים שיפרנסו אותם בכל מיני דברים , בעצם הם נשענו על נדיבים דבר שני רשם הרמב''ם "לא יקבלו מתנה מאדם" משמע מכל אדם שהוא ! דבר שלישי אדם שלא נעזר באחרים ולא מקבל מהם הוא זה שבוטח בהשם! ועוד רשם : "כל מי שאינו צריך ליטול, ומרמה את העם ונוטל-אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לברייות, והרי הוא בכלל "ארור הגבר אשר יבטח באדם" (ירמיהו יז,ה).  וכל מי שצריך ליטול, ואינו יכול לחיות אלא אם כן נוטל, כגון זקן או חולה או בעל ייסורין, ומגיס דעתו ואינו נוטל--הרי זה שופך דמים, ומתחייב בנפשו; ואין לו בצערו, אלא עוונות וחטאות." "וכל מי שצרך ליטול, וציער עצמו ודחק את השעה, וחיה חיי צער, כדי שלא יטריח על הציבור--אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו, ועליו ועל כיוצא בו נאמר "ברוך הגבר, אשר יבטח בה'" (ירמיהו יז,ז)." (הלכות מתנות עניים י,יט) מהלכות האלה יוצא בבירור שמי שמסרב לקבל מאחרים ובעזרת הכוחות שהשם נותן לו עושה הכל כדי להסתדר מבלי שבני אדם יעזרו לו הוא הבוטח בהשם ומי שמקבל מאחרים בעצם זה נקרא שהוא שם מבטחו אצלם. הבטחון של יוסף בדעת הרמב''ם  (לעניות דעתי) ידוע המדרש על זה שיוסף תלה בטחונו בשר המשקים ובגלל זה הוא נענש ונוספו לו שנתיים בבית הסוהר , ראיתי שרבנו אברהם בן הרמב''ם הסתייג מזה באופן מסויים יעו"ש בפירושו על התורה אך לעניות דעתי גם לשיטת רבנו הדברים מסתדרים. "...ורוב שימוש ספרי הנבואה במילת חסד הוא בהטבה למי שאין לו זכות עליך כלל, ולפיכך כל טובה הבאה מאתו יתעלה נקראת חסד, אמר חסדי ה' אזכיר , ולפיכך כל המציאות הזו כלומר  המצאתו יתעלה אותה הוא חסד.  אמר עולם חסד יבנה , עניינו בניין העולם חסד הוא,  ואמר יתעלה בתיאור מידותיו ורב חסד ." (מורה נבוכים ג ,נג) " כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה" (בראשית מ,יד) מהפסוק נאמר במפורש שיוסף ביקש עם שר המשקים לעשות עמו חסד ולא אמת , ז"א שהוא לא היה חייב את זה ליוסף. נמצא שיוסף ביקש מעין מתנה ולפי דרגתו כנראה על זה הוא נתבע כמו שהמדרש אומר. וחלק מהמפרשים נגעו בזה אבל עכשיו לשיטת רבנו הרמב''ם זה ברור יותר. ושוב אני חוזר הדברים כך נראים לעניות דעתי , מחכה לתגובה
1
0
תנחומים למכובדנו הרב אדיר
In :)
הפיזיקה והמטאפיזיקה
In :)
הפיזיקה והמטאפיזיקה
In :)
תורת משה
17 במאי 2020
שוב שלום לחברי הפורום! תנחומים לר' אדיר. אני מקפיץ את הנושא כי עדיין הדברים לא נהירים לי אז עמכם הסליחה... רבנן כבר בפרק ראשון ביסודי התורה משתמש בגלגל בשביל להוכיח את מציאןת השם : " המצוי הזה הוא אלוה העולם ,אדון כל הארץ והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית בכח שאין לו הפסק ,שהגלגל סובב תמיד,ואי אפשר שיסב בלא מסבב והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ולא גוף" ובמורה חלק ראשון סוף פרק ע :"יהיה עניין זה נוכח תמיד בדעתך עבור מה שאעסוק בו בהמשך , כי הוא הראיה הגדולה לידיעת מציאות האלוה , כונתי לסבוב הגלגל , כמו שאוכיח..." הדברים מפורשים מרבנו שהוא הוכיח את מציאות השם עקב ההשתמשות בדגם הגלגלים . עכשיו נשאר לנו אפשרויות בודדות: אם הדגם הזה תואם את מדע בין זמננו אז אין שום בעיה.. אם הדגם הזה איננו נכון אז רבנו לא באמת ידע בצורה מוכחת את מציאות השם (לפחות לפי הדרך הזאת) ונמצא שהתורה ציוותה להוכיח את מציאות השם ועד היום אין הוכחות מדעיות-פילוספיות כמו שיטת רבנו. ולא משנה באיזו דרך נבחר אני שואל את עצמי האם מבחינה מדעית בדורנו שלנו , האם מוכח לנו מציאות השם!??? ואם תגידו לי דברים שבאמת פשוטים כמו השולחן מעיד על הנגר וכו' נמצא שאין הבדל בין מי שיודע את השם כמו רבנו לבין כל אחד בדורנו שחזר בתשובה או שנולד דתי . אני מקווה שהסברתי את עצמי בצורה ראויה ,מחכה לדעתם . שוב תנחומים לר' אדיר
0
0
הפיזיקה והמטאפיזיקה
In :)
תורת משה
27 בדצמ׳ 2019
תלמיד הרמב"ם: אם כך ורבנו יאמר שצריך לפנות בעניינים הללו למדע בן זמננו יוצא שההוכחות לדברים הללו היו על פי הבל ואם כן מעולם לא היו הוכחות מדעיות (בהנחה שנאמר שכל הפילוסופיה של אריסטו והדומה לה מבוססת על הנחות לא תקפות) ר' אדיר , יהיה קשה לי להתמקד כי באמת שאיני בקיא בתחום הזה ובגלל זה אני פתחתי את הפוסט , אמרת שאין מה ללמוד בספרות אריסטו היום , אז השאלה שלי היום שיבוא מישהו וישאל ויחקור על מציאות השם ,ייחודו . והוא יקרא במורה נבוכים ויפגוש בדברי הרמב"ם שחוזרים על עצמם בכמה מקומות שהספר הזה נשען על מי שבקיא במדעים הללו . והוא ירצה גם להיות בעל ידיעה , לאן יפנה ? ליסודי התורה בלבד לכמה הלכות בודדות(שלא תבין לא נכון ברור לי שלוגית הדברים שרשומים שם ברורים) ואם כן אז על מה עמל רבנו וציפה שגם תלמידו יעמול ובשביל מה? הרי היה מקצר לנו וטוען בכמה משפטים קצרים לוגית למה השם אחד ולמה הוא מחוייב המציאות.. למה כל החקירה והאריכות הזאת .?
1
0
bottom of page