גולן תנעמי

חבר אור הרמב"ם
+4
More actions

תגובות בפורום

עציצים בשמיטה
In :)
גולן תנעמי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
12 באוק׳ 2021
@Tal Yotam קראתי לך ר' מתוך כבוד כי אני באמת מכבד את דעותיך וחושב שיש בך הרבה מן החוכמה, והיה זה בתמימות לחלוטין. והוספתי "ברוך תהיה" כדי להיות ברור. ואין לי מושג על מה אתה כועס ומאיים. שלחת אותי לחפש מקורות לפסוק שלא הבנתי את ההקשר. רק מצאתי פירוש של "דעת זקנים" ששם מובא משל למלך שבתחילה ברכו אותו קהל עיוורים, וביקש המלך להחליפם באנשים רואים אח"כ קיללו אותו ולבסוף הרג את המקללים. (מה הפואנטה?). ולמה אתה ממשיך לשלוח למקורות במקום להביא את המקור בעצמך ולהסביר את המקור. (כדרכו של מארי) ומדוע אתה ממשיך "לתקוף" כאן באתר כמעט כל מי שאתה מגיב לו, כולל מארי. ומפטיר ב- "תשכילו בעניין", או "חפשו מקור", או "אני דוחה את דברי מורי" וכיוצא בזה.(מבלי שתסביר). ולרוב תשובותיך אינן מובנות כלל, וחצאי תשובות עם ציפיה שאולי אם יהיה לך זמן מתישהו, תחזור להסביר את תשובתך. ועברתי על תשובותיך באתר ואכן כך הדברים. אתה אולי לא יודע אבל אותך אני מכיר כבר שנים באינטרנט גם מקבוצות אחרות ומאוד מעריך אותך, רק חבל לי שאתה "תוקף" בצורה כזאת ("לא הקפדן מלמד").
1
בשוגג יצאה לי הכלאה של שמיר וכוסברה. לא חשבתי שאאלץ להתעמק בספר זרעים...
In :)
גולן תנעמי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
01 באפר׳ 2021
אתמול הייתי וצילמתי וזה תמונה של הפרחה
1
0
בשוגג יצאה לי הכלאה של שמיר וכוסברה. לא חשבתי שאאלץ להתעמק בספר זרעים...
In :)
הגדה-יציאת מצרים
In :)
גולן תנעמי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
18 במרץ 2021
תודה רבה מרי על התשובה המחכימה
1
0
מצוות מילה שכלית או חוק?
In :)
גולן תנעמי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
24 בנוב׳ 2020
התשובה הטובה ביותר
דעת רבנו מו"נ חלק שלישי: [מילה] וכן המילה, לדעתי אחד מטעמיה מיעוט התשמיש והחלשת האבר הזה כדי שימעט בפעולה זו ויתאפק ככל האפשר. וכבר חשבו כי המילה הזו היא השלמת חיסרון בבריאה, ומצא כל מפקפק מקום לפקפק ולומר, היאך נעשו הדברים הטבעיים חסרים עד שיצטרכו להשלמה מבחוץ, עם מה שיתבאר מתועלת אותו העור לאותו האבר. ואין המצווה הזו להשלמת חיסרון הבריאה, אלא להשלמת חיסרון המידות, ואותו הנזק הגופני הנעשה באבר זה, הוא המטרה, אשר לא יתקלקל בו מאומה מן הפעולות שבהן יציבות האדם, ולא בטלה בה ההזרעה, אבל פחתה בה הלהיטות72 והתאוותנות המופרזים מכדי הצורך. והיות המילה ממעטת כוח הקישוי, ואפשר אף מיעוט ההנאה, הוא דבר שאין בו ספק, כי האבר כאשר הוטף ממנו דם והוסר המגן שלו מראשית גדילתו, אין ספק שהוא נחלש 74 . ובפירוש אמרו חכמים ז"ל, הנבעלת מן הערל קשה לפרוש. וזהו הגדול בסיבות המילה לדעתי. ומי החל במעשה זה? הלא אברהם אשר נתפרסם מפרישותו מה שכבר הזכירו חכמים ז"ל, באומרו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. ויש במילה לדעתי עוד עניין אחר חשוב מאוד, והוא שיהו כל בעלי ההשקפה הזו כלומר: סוברי ייחוד השם, להם סימן אחד גופני הכוללם, ולא יוכל מי שאינו מהם לטעון שהוא מהם, והוא נכרי. לפי שאפשר שיעשה כן כדי להשיג תועלת או להתנכל לאנשי הדת הזו, ומעשה זה לא יעשהו האדם בעצמו או בבנו אלא מתוך דעה ברורה, כי אין זו שריטה בשוק או כויה בזרוע, אלא דבר שהיה קשה מאוד מאוד. וידוע גם ערך האהבה והעזרה המתפתחים בין בני אדם, אשר כולם באות אחד, והיא כעין הברית והמבטח. וכך המילה הזו, היא הברית אשר כרת אברהם אבינו על הדעה בייחוד השם. וכך כל הנימול הרי הוא נכנס בברית אברהם, ומתחייב בבריתו להיות בדעה על הייחוד להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. וגם זה [שצח] עניין חשוב כמו הראשון בטעמי המילה, ואולי אף יותר חשוב מן הראשון. ושלימות מצווה זו והשרשתה לדורות לא נתקיימה אלא מפני שהמילה בגיל הקטנות, ויש בכך שלוש נקודות חכמה. הראשונה אלו נשאר הנער עד שיגדל אפשר שלא יעשה. והשניה שאינו מצטער כצער הגדול, מחמת רכות עורו וחולשת דמיונו, כי הגדול יפחד ויקשה הדבר עליו במה שמדמה את המעשה לפני שייעשה. והשלישית שהקטן מעמדו קל אצל הוריו בזמן לידתו, כי עד כה טרם התחזקה הצורה במדמה הגורמת לאהבתו אצל הוריו, כי אותה הצורה שבמדמה מתווספת היא במפגשים, והיא מתפתחת עם התפתחותה, ואחר כך הולכת ויורדת ונמחית. כלומר: אותה הצורה שבדמיון, כי אין אהבת האב והאם לנולד בעת שנולד, כאהבתם אותו כשהוא בן שנה, ואין אהבת בן שנה כאהבת בן שש, ואילו נשאר שנתים או שלוש, היה זה גורם לביטול המילה מחמת חמלת האב ואהבתו אותו. אבל בזמן לידתו אותה הצורה שבמדמה חלושה מאוד, ובפרט אצל האב שהוא המצווה במצווה זו . והטעם שהמילה בשמיני, מפני שכל חי בזמן שנולד חלוש מאוד בתכלית לחותו, וכאילו הוא עד כה בבטן עד עבור שבעה ימים, ואז נחשב מן היוצאים לאויר העולם. הלא תראה כי גם בבהמות נקבע עניין זה, שבעת ימים יהיה עם אמו וגו', וכאילו הוא לפני כן 'נפל', וכך באדם אחר עבור שבעה נימול, ונעשה הדבר קצוב ולא נחת דבריך לשיעורין.
1
0
תנורו של עכנאי
In :)
גולן תנעמי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
19 באוק׳ 2020
תודה מורי, עכשיו הדברים ברורים באגדה זו.
0
0
מה דעתכם? דברי חיזוק למורי אדיר בנושא הדת פרו-נוצרית.
In :)
גולן תנעמי
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
30 בספט׳ 2020
אני רק אשאל, אתה ראית את כל הסרטון עד סופו?
0
0
כשרות בשר
In :)