top of page

אליהו

More actions

פוסטים בפורום

אליהו
18 באוק׳ 2020
In :)
בס"ד שלום רב בזמן שאני מנסה להעיר אנשים מסויימים מהבורות והמינות בלמדם את ספר הזוהר הם הראו לי ספר שנקרא אמונת ה' שהתחבר כנגד ספרו של הרב יחיא קאפח זצ"ל מלחמת ה'.  כמובן שתשובותיו לרב שם הם הבלים. אבל ראיתי שכתב שם המחבר על דברי הרב קאפח וזה לשון הרב קאפח: "היוצא לנו מזה כי רבותינו המקובלים החדשים שגגו לשאול ולמצוא פתרונים במה שלמעלה ומה למטה מה לפנים מה לאחור (שהרי חיים ויטל מדבר על מה היה לפני זעיר אנפין ואבא ואמא וסבא וסבתא וכו'). דבר שקיבלו חז"ל בעלי התלמוד בבלי וירושלמי ומדרש רבה ותנחומא וזולתם ממדרשי רז"ל לאסור כמו שאסרו חז"ל בחגיגה יא" וכו'. והביא המחבר שם ראיה שהנה גם הרמב"ם והרס"ג התירו לדרוש במה למעלה ומה למטה ולעג לרב קאפח. מדברי הרס"ג הבנתי שזה ממש לא משתמע מדבריו אבל מדברי הרמב"ם היה לי ספק האם תוכל לעזור לי להתירו? אלו המקורות ברמבם: (פירוש המשנה חגיגה ב משנה א), (מורה נבוכים פרק לב חלק א) שממנו הביא הבער ראיה כביכול. תודהה רבהה !!
1
2
74
אליהו
12 באוק׳ 2020
In :)
שלום לכל חברי אור הרמב"ם היקרים. אני כותב מאמר על דברי הפסיכופת כותב הזוהר על כל ענייני התשמיש והזיווגים של הקב"ה (ח"ו) למעלה. אשמח לחומרים למי שיש. תודה רבה :)
2
10
343
אליהו
24 בספט׳ 2020
In :)
שלום לכולם האם יש עניין במנהג הכפרות ע"פ הרמב"ם?
1
5
163
אליהו
10 בספט׳ 2020
In :)
שלום לכולם ותודה מראש ברצוני לשאול: היות ואני רק בכמה חודשים האחרונים נחשפתי לשקר הזוהר / המקובלים ודומיהם ואני יודע שאני עושה דברים גם מבלי להבין או לתת דעתי עליהם שהם מהמצאות ספר הזוהר וחלקם בגדר עבודה זרה ואמונות טפילות לכן אני רוצה לדעת האם יש משהו מיוחד שאסור או ראוי לעשות בראש השנה או בכלל בחגים הקרובים מכיוון שכמו שאמרתי קודם נהגתי כמו רבים לעשות כל מה שכתוב בסידורים או בהלכות הרבנים השכירים.... אשמח לעזרה לא נשאר לי הרבה זמן ללמוד ולדעת מה לעשות ולהנצל מעבודת האלילים הנלוזה הזו ... תודה רבה אלירן.
2
11
197
אליהו
08 בספט׳ 2020
In :)
שלום רב יש איזה מאמר נרחב על "ועשית ככל אשר יורוך" ? או על שמאל שהוא ימין וכו' ? תודה מראש :)
0
1
45
bottom of page