top of page

Hgby Saraby

More actions

פוסטים בפורום

Hgby Saraby
04 באפר׳ 2022
In :)
פירוש הרמבם לקבורת משה שלא ידע איש קבורתו ועלית אליהו לשמים. דבר ראשון אני אסיר תודה לרב אדיר שפתח את עיני בעשרות דברים שהייתי בדמיון גדול על שגדלתי בישיבה ליטאית העמוסה בדמיונות רבות אשר לא ידעתי שיש עוד מטבע לכול הסברי התלמוד בבלי.2תודה על מאות שעות לימוד באתר הזה שמלא בהשקפות אמיתיות שלמדתי. שאלתי איך הרמבם יסביר את לא ידע איש את קבורתו של משה שזה לכאורה טעון ביאור לא יתכן שזה כפשוטו כמו הרמבם יסביר עלית אליהו השמימה על דרך המשל.
1
1
60
bottom of page