Hgby Saraby
More actions

תגובות בפורום

ברכת הגומל לחולה
In :)
Hgby Saraby
05 באפר׳ 2022
בוקר טוב לקבוצה היקרה אציין לך דבר שיעזור לקרב את האמת של ההלכה בינינו והיא בזכרוני עכשיו שתי דברים שכתבתה שהפנמתי כי מצאתי לנכון ודברי טעם. 1תפילין בחול המועד אני הולך להניח ב השם השנה אחרי אולי 15 שנה שלא הנחתי 2 תפילין ר תם אני לא מקפיד להניחם וזה מתשובתך החכמות. ועוד עוד תשובות דברי חכם שלך ישר כוח. כך שדברי נאמרים לאמיתה של תורה ולא להתנגח. [[[קודם כול שמחתי על שכתבת שאינך מערבב בין הנושאים זה מאוד חשוב זה חיפוש האמת]]] רמבם דיבר גדולות על אריסטו אף שהיה בו טעויות השקפתיות קשות מאוד רב אדיר באחד המקומות כתב על זה כך זוכרני טעויות שגובל בעולם הבא שלו.יש הרגשה מאוד חזקה שרבנים באלף האחרון שתעו טעויות קשות מאוד ומצווה לגנותם כמפורש בצורה ברורה מאוד באתר כאן אם זאת ההרגשה באתר שדעותיהם נמחקות כליל וזה לא דרך האמת ברמבם כך הרגשתי מדבריך בתשובה כלפיהם. כלפי ההוזים דבריהם באמת טפשיים בנושאים אחרים כיוון שלא למדו דברי הרב אדיר שהסביר מה פשר עברה מטמטמת לבו של אדם [דברים המתישבים על הלב]אבל לשתתנו שהדברים לא נאמרו על דרך המגיה אז דבריהם יכולים להיות אמיתיים בנושאי ההלכה במיוחד שהשקיעו כול ימיהם בזה ואין נגועים בהלכות רבות שכתבו פסקי הלכה.אשר גם בזה הרב אדיר כתב דברים אמיתיים וברורים כשמש איך משכורות הענק שלהם רצחו את הדת בדידי היתה עובדה איך הם מחמת הכיסא מוכרים את הדת כולה בשביל לשמור על הכיסא [בית הדין הרבני הרבה מהם שם רוצחי דת הלכה ובני אדם בשביל לשמור על הכיסא ]רעי לב פושעים יפלו היום ולא יקומו. בקשר לדבריך האחרונים בברכת הגומל וזה גם לרב המיוחד שלנו אדיר שענה לי יתכן מאוד שדבריכם צודקים אף שעדיין קשה לי בעניין חולה מהראיה מהמזמור ולגבי הולכי דרכים היתכן שכיוון שנגזר במניין ההלכה אמרינן....אף שבטל הטעם לא בטלה התקנה כמבואר במספר רב מאוד של דוגמאות ודברים בנושא.
0
0
ברכת הגומל לחולה
In :)
Hgby Saraby
04 באפר׳ 2022
הוסיף דבר חשוב מאוד לדבריך נאור. אף שהדעתי מודה על האמת.וקבלתי תאמת באתר כאן על הזיותיהם המרובות של האלף האחרון של הרבניים אשכנז וכו גם ספרדיים.עדיין ועדיין גדול מה זה קשור לאיך שהם הסבירו את הרמבם בהלכות הגומל. הרי הרמבם כתב קבל תאמת וכו.......והיא חביבה מכול אז מה זה משנה שהם טעו בדברים אחרים גם עליהם אמר הרמבם קבל תאמת פשוט מאוד מאוד מאוד. אין קשר בהזיות הזוהר ללימוד ברמבם אין קשר לגינויים הגדולים על אותם רבניים בשביל להציל את מדמיונותיהם של הציבור כמוני שאצלכם אותי לבין לקבל עמל עצום בלימוד הרמבם על נושאים שונים. מאה אחוז שרבנו לא היה פוסל הסברים בנושאים שהם לא טעו בהם בהשקפותיהם. לכן אני גם כתבתי ְמילים הזיה על דבריך כיוון שאתה מערבב בין הנושאים וכותב על דבריהם הזיה בגלל טעויות של נושאים אחרים שהם הלכו שולל. הדברים נכתבו מחמת דברי רבנו אשר הדגיש שהאמת חביבה מכול. גם מגוי שמאמין במוחמד או שתווית אחרות ויש הרגשה שפוסלים את הטועים בצורה גורפת וזה ממש ממש ממש לא בסדר ולא דרך של רבנו. אני אשמח מאוד לתשובה מימיך נאור על דברי ובמיוחד מרב אדיר. חגבי שרעבי תודה
0
0
שיער ארוך לגברים יהודים
In :)
Hgby Saraby
04 באפר׳ 2022
איפה התשובה ?????
0
ברכת הגומל לחולה
In :)
Hgby Saraby
04 באפר׳ 2022
לברך שהכול
0