top of page

iiiii

More actions

תגובות בפורום

אכלנו אותה
In :)
iiiii
03 בנוב׳ 2022
לגבי מערכת המשפט - אני חושב, אם כי אני לא בטוח, שביבי רק מנסה לשמר ולחזק את מערכת המשפט. עובדה שלא עשה כלום 12 שנה. והוא גם אמר שלא פגע במערכת המשפט בראיון מפורסם, והוא גם שלח את כחלון להתנגד לפסקת ההתגברות. והסיבה לכך מדברים שהבנתי זה שבשורה התחתונה הרבה (ואולי יש כאלו שיגידו כמעט הכל) מה"משפטים" שם זה הכל נטיות הלב של השופטים וכדומה, כלומר - לא לפי הדין והצדק אלא רק לפי הזבל שבמוחות של השופטים, ונתניהו מפחד שאם יצא נגדם אז יהיו דווקא נגדו, ואם יהיה בעדם, ישמר ואפילו יחזק, אז בשורה הכי הכי הכי תחתונה, הם כאילו "יגמלו לו טובה" ולא יעשו משהו לרעתו. זו דעתי. ציטוט מ: https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-01-21/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f1d9-df98-a5ff-f3fd2a710000 נתניהו הוא גדול המגינים על מערכת המשפט... את הפנומן הזה זיהה אהרן ברק לפני כשנות דור: נתניהו הוא מגדולי המגינים על מערכת המשפט ציטוט מ-https://www.srugim.co.il/597070-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9 דרעי מאשים: "נתניהו אשם, הוא לא נתן לתקן את מערכת המשפט" יו"ר ש"ס אריה דרעי מאשים את נתניהו במצב בו המדינה בשליטת בג"צ: "נתניהו, הוא אשם בעניין, כיוון שבמשך כל השנים, 20-30 שנה שהוא בשלטון, הוא לא נתן לפגוע במערכת במשפט" ציטוט מ-https://www.ynet.co.il/news/article/syorftltk אהרן ברק: "נתניהו - מגדולי המגינים על מערכת המשפט. הוא ביקש ממני לדבר עם מנדלבליט" נשיא העליון בדימוס אמר ל-ynet שהאינטרס הציבורי הוא עסקת טיעון - אך הוסיף שאסור לוותר על הקלון. ברק הזכיר את "תרומתו הגדולה של נתניהו למדינה", והדגיש: "כשהוא פנה אליי אישית לא נשארתי אדיש"
0
2
אכלנו אותה
In :)
iiiii
03 בנוב׳ 2022
לגבי מערכת המשפט - אני חושב, אם כי אני לא בטוח, שביבי רק מנסה לשמר ולחזק את מערכת המשפט. עובדה שלא עשה כלום 12 שנה. והוא גם אמר שלא פגע במערכת המשפט בראיון מפורסם, והוא גם שלח את כחלון להתנגד לפסקת ההתגברות. והסיבה לכך מדברים שהבנתי זה שבשורה התחתונה הרבה (ואולי יש כאלו שיגידו כמעט הכל) מה"משפטים" שם זה הכל נטיות הלב של השופטים וכדומה, כלומר - לא לפי הדין והצדק אלא רק לפי הזבל שבמוחות של השופטים, ונתניהו מפחד שאם יצא נגדם אז יהיו דווקא נגדו, ואם יהיה בעדם, ישמר ואפילו יחזק, אז בשורה הכי הכי הכי תחתונה, הם כאילו "יגמלו לו טובה" ולא יעשו משהו לרעתו. זו דעתי. ציטוט מ: https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-01-21/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f1d9-df98-a5ff-f3fd2a710000 נתניהו הוא גדול המגינים על מערכת המשפט... את הפנומן הזה זיהה אהרן ברק לפני כשנות דור: נתניהו הוא מגדולי המגינים על מערכת המשפט ציטוט מ-https://www.srugim.co.il/597070-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9 דרעי מאשים: "נתניהו אשם, הוא לא נתן לתקן את מערכת המשפט" יו"ר ש"ס אריה דרעי מאשים את נתניהו במצב בו המדינה בשליטת בג"צ: "נתניהו, הוא אשם בעניין, כיוון שבמשך כל השנים, 20-30 שנה שהוא בשלטון, הוא לא נתן לפגוע במערכת במשפט" ציטוט מ-https://www.ynet.co.il/news/article/syorftltk אהרן ברק: "נתניהו - מגדולי המגינים על מערכת המשפט. הוא ביקש ממני לדבר עם מנדלבליט" נשיא העליון בדימוס אמר ל-ynet שהאינטרס הציבורי הוא עסקת טיעון - אך הוסיף שאסור לוותר על הקלון. ברק הזכיר את "תרומתו הגדולה של נתניהו למדינה", והדגיש: "כשהוא פנה אליי אישית לא נשארתי אדיש"
0
0
אכלנו אותה
In :)
iiiii
03 בנוב׳ 2022
לגבי מערכת המשפט - אני חושב, אם כי אני לא בטוח, שביבי רק מנסה לשמר ולחזק את מערכת המשפט. עובדה שלא עשה כלום 12 שנה. והוא גם אמר שלא פגע במערכת המשפט בראיון מפורסם, והוא גם שלח את כחלון להתנגד לפסקת ההתגברות. והסיבה לכך מדברים שהבנתי זה שבשורה התחתונה הרבה (ואולי יש כאלו שיגידו כמעט הכל) מה"משפטים" שם זה הכל נטיות הלב של השופטים וכדומה, כלומר - לא לפי הדין והצדק אלא רק לפי הזבל שבמוחות של השופטים, ונתניהו מפחד שאם יצא נגדם אז יהיו דווקא נגדו, ואם יהיה בעדם, ישמר ואפילו יחזק, אז בשורה הכי הכי הכי תחתונה, הם כאילו "יגמלו לו טובה" ולא יעשו משהו לרעתו. זו דעתי. ציטוט מ: https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-01-21/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f1d9-df98-a5ff-f3fd2a710000 נתניהו הוא גדול המגינים על מערכת המשפט... את הפנומן הזה זיהה אהרן ברק לפני כשנות דור: נתניהו הוא מגדולי המגינים על מערכת המשפט ציטוט מ-https://www.srugim.co.il/597070-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9 דרעי מאשים: "נתניהו אשם, הוא לא נתן לתקן את מערכת המשפט" יו"ר ש"ס אריה דרעי מאשים את נתניהו במצב בו המדינה בשליטת בג"צ: "נתניהו, הוא אשם בעניין, כיוון שבמשך כל השנים, 20-30 שנה שהוא בשלטון, הוא לא נתן לפגוע במערכת במשפט" ציטוט מ-https://www.ynet.co.il/news/article/syorftltk אהרן ברק: "נתניהו - מגדולי המגינים על מערכת המשפט. הוא ביקש ממני לדבר עם מנדלבליט" נשיא העליון בדימוס אמר ל-ynet שהאינטרס הציבורי הוא עסקת טיעון - אך הוסיף שאסור לוותר על הקלון. ברק הזכיר את "תרומתו הגדולה של נתניהו למדינה", והדגיש: "כשהוא פנה אליי אישית לא נשארתי אדיש"
0
0
bottom of page