top of page

Hgbysaraby1

More actions

פוסטים בפורום

Hgbysaraby1
13 באפר׳ 2022
In :)
שלום הרב אדיר האם אפשר להסביר את בעיות הסבל בעולם ומקרי האושר או עושר והצלחה או שניהם אשר פוקדים כבר אלפי שנה את עולמנו בלי שום הסתכלות סיבתם בתור שכר או עונש לאותם אנשים [[[גוי או יהודי]]]על דרך מה שכתב רבנו על העולם המתנהל בצורת הוויה וכלוי שזה טבע העולם במילים אחרים מקריות. הרי ברור שבגלל זה או גם זה נוצרה הקבלה ודומיה הסברים שלא ניתן להכחישם או להפריכם כיוון שזה דברים רוחניים וכו....שבזה פטרו את שאלתם ומירמורם של בני האדם בשביל לא להגיע לכפירה [וזה כי אין נביאים שיסבירו טעמים של דברים הקוראים בעולם בלי שאנו רואים סיבתם] ולגבי יסוד הדת של שכר ועונש זה יתממש רק בעובדי השם ביחס לגורל [אם יש מילה כזאת ברבנו] שניתן לאדם על דרך של הוויה וכילוי במילים אחרות [במיקרה] ולא שורשים גלגולים ועוד דברים שלא נשמעו בדתנו ובזה המצב ידון קדימה בעולמו לגבי שכר ועונש במשך חייב ועולמו זה ובבא? [ראיתי תרמבם שכתב שניראה לו שכפי שכל האדם כך השגחה עליו זה לא מסביר כלום בתמונה הרחבה ששאלתי על עולמנו חגבי שרעבי
0
6
256
bottom of page