top of page

ערן כהן

More actions

פוסטים בפורום

ערן כהן
07 בספט׳ 2023
In :)
האם מישהו יוכל להעביר לי בבקשה את המאמר של הרב דחוח-הלוי ״התפוררות דיני האבלות שתקנו חז״ל״ זכור לי שקראתיו ברשת (אולי פה באתר?), אבל לא הצלחתי למוצאו בשנית. מעניין שהמו״ל של ספר הזיכרון בו מפורסם המאמר, טוען שכרך א אזל ובגרסת האון ליין המאמר הושמט. https://net-sah.org/chapters/1318.(https://net-sah.org/chapters/1318) אשמח לקישור למאמר.
1
1
52
ערן כהן
16 במאי 2021
In :)
מורי אדיר שלום וברכה. רציתי לשאול מהי דעתך לגבי שימוש בחשמל בשבת וביום טוב, לפי דעת רבינו. האם יש לחשוש כלל לחיבור לרשת החשמל, שמא יגרום לחילול שבת על ידי יהודים? השאלה מתוך הנחה שזו לא תחנה אוטומטית ודווקא הפעלת המכשיר שלך, היא הקש ששברה את גב הגמל וגרמה לצורך בחילול שבת בתחנה. האם לדעתך רבינו יסבור שיש בשימוש בחשמל משום איסור מוליד, בונה או מכה בפטיש? לעניות דעתי והידע המדעי המועט מאד שברשותי, הדברים נראים בלתי מסתברים. האם גם אם יש לאסור מסברות אלו, האם יש לחלק בין ״הולדת זרם״ לשינוי עוצמת זרם, כפי שסוברים אנשי מכון צומת? האם הם צודקים לדעתך בסברתם שיש להתיר רק לנכים או לצורך בטחוני וכו׳ ולא לצורך שמחת יוט או חיסכון ממון ישראל, בשל טעמים של אווירת שבת וכו׳? (לכן אוסרים ״שקע שבת״). האם במידה ואין במכשיר ניצוצות גלויים או בערה, האם החום המופק במכשיר ומימונו יש בו משום גחלת מתכת ומלאכת מבעיר? מה דעת רבינו, על מכשירים עם חיישנים וטרמוסטטיים אוטומטיים, שמנטרים את הסביבה, האם אדם צריך לחשוש מהפעלתם שלא מתכוון לכל? האם יש לחלק בין, בין חיישנים המגיבים ישירות ובוודאות לפעולה, כגון חיישן המדליק תאורה שאדם קרוב, או חיישן שמפסיק את האוורור במקרר שנפתחת הדלת, לבין חיישן שמנטר טמפרטורה, במזגן או מקרר או במייחם חשמלי למשל,שהשימוש במכשיר בשלב מסויים עלול לגרום לשינוי שינוטר על ידי החיישן (אך לא בוודאות). האם ראוי לאסור משהו משום עובדין דחול? הדברים חשובים ונצרכים, לא רק בשל שמחת יו״ט ועונג שבת, לשמור על ממון ישראל ועל ״קיימות״העולם (שימוש רציף בחשמל ובניית מכונות מותאמות, יש להם עלויות רבות) אלא גם כי העולם צועד לעבר שימוש בחיישנים וממשקים עם גוף האדם ומחשבותיו ובעתיק כל המכשירים יותאמו לכך. אם זהו הדין, נעשה ונשמע, ואם לא - למה שיאמרו הגויים שאנחנו עם סכל ושנתנו לנו חוקים לא טובים. תזכה לשנים רבות ומועדים טובים.
0
2
102
bottom of page