dani22i

More actions

פוסטים בפורום

dani22i
08 ביוני 2021
In :)
שלום, כידוע בשם שמירת העיניים יש אינספור איסורים שונים מכל הסוגים. האם גם כל המושג הזה יסודו בעבודה זרה וכדומה? וגם המושג של "לטמא את הנפש" שזה נורא מאיים - לראות משהו יטמא את הנפש??!!!!??!!! מי לא יפחד מכזה דבר?!!??!! האם כל הדברים האלו מהשקפות עבודה זרה? אני לא אומר שבכוונה צריך לראות דברים לא צנועים, אני מתכוון לכל הטרראם הענק מסביב לזה.
0
3
116