המלך עירום!

יצחק יוסף נגד הדרדעים
קווים לדמותו של חיים ויטאל
?האם יוסף קארו שיקר
עובדיה יוסף ותרמית העגונות
יצחק ברדה וסוכנות החלל נאסא
יצחק ברדה ופיסיקת החלקיקים
?האם רש"י היה כסיל
מהומות הלהט"ב והרבנים השכירים