Tal Yotam

חבר/ה לא פעיל/ה
More actions

תגובות בפורום

עציצים בשמיטה
In :)
Tal Yotam
12 באוק׳ 2021
שלום לכולם ברשות מורי ברשות החברים. לפני שאשיב למורי היצ"ו אומר לו שאם היה רבינו חיי בימנו היה גוער בו על השקפתו ללימודי המדעים בימנו, וברור המקורות בש"ס. ועתה נשיב לפי סדר: וכתב מורי ; " מכך שהכמהין והפטריות אינן יונקות מן הארץ ובגלל זאת נשתנתה ברכתן אנו למדים: שכל שאינו יונק מן הארץ ברכתו משתנית. וזה די פשוט וברור" תשובה: לא נכון. צא והשכל שפטריות מאכל אינם נמנים עם הצומח, ולא בגלל שאינם גדלות על הקרקע או האדמה, אלא משום שאין דרך גדילתם ע"י תהליך הפוטוסינתזה. ואכמ"ל. וכתב מורי: " כמו כן, מי אמר לכם שמים נכללים בכלל אדמה?" תשובה : זה לא מה שהשבתי לעיל. קרא שוב ... וכתב מורי : "כמו כן, ההבחנה ההלכתית לברכת בורא פרי האדמה אינה נוגעת למשפחת הצמחים או משפחת הפטריות......אלא למקור היניקה שלהם". תשובה : לא נכון. השכל הברכה על "עץ" הבננה וראה מסכת ברכות בתלמוד שם. וגם לעניין המחלוקת לעניין הברכה על העגבניה בכללי. (דרוש מקור) וכתב מורי: " אמרת לי כך: "והציטוט שנתת לעניין ההידרופוני, לא קשור לנושא דידן כלל", ואם הייתי אוסף את מספר הפסקות שכתבת שאין להן קשר לכלום, הייתי מגיע ל..." תשובה : ופסק רבינו שם; "ודברים שאין גידולן מן הארץ, כגון בשר וגבינה ודגים וביצים ומים וחלב ודבש וכיוצא בהן--בתחילה מברך שהכול, ולבסוף בורא נפשות רבות". ונתעלם ממורי שכל הדוגמאות שנתן רבינו הן תוצרים מעולם מחי ולא מין הצומח! (חוץ מין המים ואכמ"ל) המשך יום טוב לכולם והרבה בריאות.
0
עציצים בשמיטה
In :)
עציצים בשמיטה
In :)
Tal Yotam
11 באוק׳ 2021
שלום מורי תשובה: רק מים.
0
עציצים בשמיטה
In :)
Tal Yotam
30 בספט׳ 2021
@אדיר דחוח-הלוי שלום לכולם תשובה למורי אדיר היצ"ו : ואני לא הבנתי זאת מפסק רבנו כדעתך. וזאת משום שתי סיבות; א) ולא ידוע לי שאפשר לגדל צמח בעציץ מלא גללים טריים. אם נקוב או לא נקוב בשל סיבת ההתחמצנות. (אבדוק זה) אבל בגללים יבשים מפורקים דחוסים מפוררים בהשקיה יום יומית אפשר. ב) ולא ציין רבנו מצב הגללים אם יבשים אם טריים. ולי יראה לזמנם שמדובר במצע הנבטה יבש לשם אחיזת המים. (בנקוב) ולא ציין רבנו האם הגללים מפורקים דחוסים או יבשים מפוררים ודחוסים. בקיצור אין לי חומר מספיק בעניין החקלאות דאז לפסק הלכה זה, אשמח למקורות. האם יש מקור לסיבת ההתרה לבדיקה עם גללים בשל סיבת מאיסות? אשמח להשכיל מקורות ומשם נמשיך... לעניין המושג "בודקין" שציין רבנו יראה לי שהתכוונו לחקלאים שרוצים לבדוק מיני זרעונים בשנת שמיטה לשם גידול חקלאי במקצועם. כלומר שיש מיני זרעים שצריכים השרייה במים או מצע שתילה לח עם אחיזת מים כל שהיא. (אפילו ללא נגירה אלא רק מצע רטוב לח) המשך יום טוב לכולם והרבה בריאות.
0
עציצים בשמיטה
In :)
Tal Yotam
29 בספט׳ 2021
שלום לכולם ברשות מורי ברשות החברים רוצה להעיר דעתי בזה. והשיב ודייק מורי : " דהיינו אסור אפילו לבדוק את הזרעים אם הם ראויים לנבוט" אבל אני אומר ומוסיף שזה רק לעניין הנבטה ולא שתילה. בעציץ לא נקוב, השתילה לא תתפוס מילא, אלא רק על מצע מים קרי הידרופוני. (דרוש מקור הידרופוניקה) וכתיב שם ברבנו : " ואין בודקין את הזרעים בעציץ מלא עפר אבל בודקין אותן בעציץ מלא גללים" ( בימיהם הי מדשנים האדמה עם גללי עופות חיות ובהמות) אנו למדים מדעית כיום מפסק זה שמותר להנביט לכתחילה עם מוצרי דישון נוזליים הידרופונית ואפילו שלא על בסיס נוזל. לכן אני בדעת המתירים בלי ספק, שמותר לכתחילה בשמיטה לא רק להנביט אלא גם להעביר מעציץ מדושן קרקע או שתילה מלאה, למיכל גידול הידרופוני קרי על בסיס מים.(יש פעולה כזו בנושא) לגבי גידול הידרופוני בתוספת פרלייט או כדורי חרסים וכדומי יש לחפש מקורות בחז"ל ואיני יודע. וכל היתרי מכירה ואוצר בית דין הוא קשקוש מוחלט. ורוב הציבור לא מודע בכלל לנושאים אלו הלכתית בכלל. וכל הנושא של גידולים בשיטה זו וביטלן, הם משיקולים ממסדיים פיננסיים. לכן יש להשכיל נושא זה בוטנית ואני ממליץ. לסיכום: דעתי בלי ספק שמי שרוצה לגדל ירקות העונה בשמיטה על בסיס מים, מותר. וכתשובה לשואל השאלה מקל וחומר, אין בעיה בכלל כדעת מורי. המשך יום טוב לכולם והרבה בריאות.
0
חשמל בשבת
In :)
Tal Yotam
30 ביולי 2021
שלום לכולם. ומצאתי וקראתי תשובות יוסוף קאפח ורק מביא ציטוטים ולא ארחיב כעת. א) "אין לומר שבלחיצה על מתג החשמל נוצר ניצוץ אש, ונחשיב את הניצוץ הזה כהדלקה,...כי ניצוץ זה הוא אש של מתכת, שנוצר ע"י חיבור שני צדדי החוט החיובי והשלילי שבו, ואש של מתכת איננה אש". ב) "ודומה ניצוץ זה, לאש סינתטית שיוצאת כאשר משפשף בגד של שער או צמר בראשו". ג) "ומספר מארי- שהיו הילדים בתימן מורידים את הכובע ומעבירים את ה"שמלה" על הראש ומוציאים ניצוצות בחושך, וודאי שאין לברך על ניצוצות אלה (עדות חשובה למשכילים) ד) "מותר ליצור מעגל חשמלי ע"י בטריה ולכן מותר לכוון שעון יד דיגיטלי בשבת, כי הבטריה איננה מחוברת למקור חשמל ואין ביצירת מעגל חשמלי ע"י בטריה (ואני אומר שלא כן אלא זו פסיקה מוסתרת אשכנזית משוחדת ) עשיית מלאכה שאסורה בשבת". (ואני סותר את המשוחד שגם לא ע"י בטריה) ועוד... השיב שם: " ואין לומר שאין לנו כוח לגזור גזירות מדעתנו, כי כאן אין זה גזירה מדעתנו, אלא הרי דבר זה מציאותי ביותר" (וזה נכון! וחזק!) ואשוב לנושא שוב מתי שהוא. שבת שלום לכולם.
1
0
שיעור היקף הפאה לדעת רבינו הרמב"ם
In :)
Tal Yotam
16 ביולי 2021
שבת שלום לכולם.
0
0
שיעור היקף הפאה לדעת רבינו הרמב"ם
In :)
Tal Yotam
16 ביולי 2021
Content media
1
0
שיעור היקף הפאה לדעת רבינו הרמב"ם
In :)
Tal Yotam
16 ביולי 2021
Content media
1
0
האם משחקים הם מוקצה בשבת
In :)
Tal Yotam
11 ביוני 2021
שלום לכולם שאלה יסודית ונפוצה ויפה. וראיתי לנכון להשיב דעתי בזה. ואני אומר לידידנו היקר שאני חושב שלפני שאתה דן בסוגיות הקשורות לשבת ועניין הילדים אני חושב שפיספסת יסוד חשוב מאוד. והיסוד הזה שאני מכוון אליו הוא פסק הנשר הגדול הרמב"ם בספר מדע הלכות תלמוד תורה. (דרוש מקור) והכוונה היא לחנך את הילדים ששבת זה שבת, ויום חול זה יום חול. ולמרות שפני השבת בימנו רחוק מאוד מתקופת חזלנ"ו יש לחנך בכל מצב ועניין ששבת זה שבת. וזה היסוד החשוב. ולא אם מותר לאיש או לאבא בהיתר או איסור. אלא קודם כל החינוך לצאצאים. ומשם מדרכי חינוך תשכיל את האסור והמותר. אצלנו בקהילתנו השבת היא יסוד וערך עליון , ואני לא אפרט המסורת כאן. אבל יש להשכיל החינוך של ההורים לגבי השרשת השבת אצל "הבנים", וזה גם לגבי ימי חול קל וחומר בשבת. ואני רואה ושומע בחושים שהמצב כיום בחינוך השבת הוא הוא יותר טיקסי פרקטי, וללא יסודות העיקריים בחינוך הצאצאים. בימנו ידוע שהפנאי ממלאכה ללימוד אם תורה אם בכלל יותר גדול, אבל פה לא העניין ,העניין הוא השרשת יסוד השבת. ואסיים כאן ויש הרבה מה להרחיב בנושא החינוך. לשאלתך לגבי כדור בשבת; אני אומר שדעתי כדעת המחמירים שכדור בשבת לאיש ולאבא(הורים) הוא מוקצה גמור! הן לגופו והן למקומו. (גם ביום טוב). ואם הסתמכת על ההיקל של הבית יוסף שהכדור מותר בבית, אני מחמיר יותר מדרכי חינוך שגם בבית לא. וכל מה שציינתי כאן הוא מדרכי חינוך ,ולא לאיסור או היתר, אלא ליסוד השבת. ולמרות שהחוק האזרחי הממסדי לא מחייב בשבת את משחקי הכדור כמקצוע ממש, לא קשור לעניין ביסוד. לעניין לגו ,פאזלים, משחקי קופסה לסוגם, לא מצאתי שום איסור ביסודות השבת, להורים המחנכים. והנושא פתוח. לסיכום: אם מותר או אסור ,יש לחנך היסודות לצאצאים ששבת זה שבת. וגם אם יש התרים לעשות כן, יש לחנך ששבת זה שבת. שבת שלום לכולם.
0