shin22
More actions

פוסטים בפורום

shin22
09 במאי 2022
In :)
שלום, לא כל כך הבנתי מה טעם הכשרות לפי הרמב"ם. מה זה משנה אם מישהו אוכל עוף או חזיר. מה זה משנה אם נשחט בדיוק כהלכה או לא. נניח מישהו הולך ברחוב ובדיוק תרנגול רץ ומת כי נפל עליו אבן מאיזה מרפסת. אז למה יהיה אסור לאכול אותו. מה זה משנה אם אוכלים בשר עם חלב. וכן הלאה על דיני כשרות רבים.
1
5
105