ronen

More actions

פוסטים בפורום

ronen
06 ביוני 2021
In :)
שאלה לאדיר ולשאר האנשים שכאן - אדיר מדבר הרבה על החשיבות של ללמוד מדעים. איך הכי מומלץ לעשות את זה אחרי גיל 35 וכשאין ממש זמן ללכת לאקדמיה וכדומה? האם ללמוד מקורסים אינטרנטיים? אוניברסיטה הפתוחה? מורים פרטיים? משהו אחר? אשמח לפירוט, באיזה סדר ללמוד וכל דבר שיכול לעזור. תודה רבה!!
0
4
94
ronen
03 ביוני 2021
In :)
שלום רב, למדתי בישיבת הסדר גדולה ומפורסמת אבל רק לאחר שעזבתי אותה הבנתי שגם ראש הישיבה, גם הרבנים "הבכירים" האחרים וגם שאר הרבנים כולם ללא יוצא מן הכלל היו שטופי עבודה זרה ממש כמו שמתואר באתר. השטוף הכי גדול היה ראש הישיבה שלא חדל מלהשחיל דברי קבלה וזוהר בכל שיעור ושיעור כמעט ועוד הסביר כמה שזה נחוץ לדעת את כל זה (נשים בצד שלא הזהיר אף אחד מנזקי הקבלה שהוא בוודאות מודע להם, נזקים הכוונה דבר ראשון במובן הנפשי שאנשים משתגעים מזה פשוטו כמשמעו וגם בישיבה הזאת אנשים השתגעו מזה ולמרות זאת ראש הישיבה לא הזהיר אף אחד ולא אמר מילה על כך למרות שהוא יודע היטב כמה שזה מסוכן דבר ראשון רק בעניין הנפשי עוד לפני ענייני העבודה זרה השונים והוא גם יודע שהשתגעו בישיבה שלו). אני מרגיש שבזבזתי שנים רבות וארוכות על הבל וריק, קשקושים שונים ומשונים. ושכחתי לציין שראש הישיבה וגם "רבנים" אחרים לימדו הרבה את רבי נחמן מברסלב וכדומה שגם זה משגע את הראש. וגם לא לשכוח שזה ישיבת הסדר - נערים צעירים בני 18 שלפעמים בלי שום בסיס רחב, לפעמים לא יודעים אפילו דף גמרא אחד על בוריו, יכול להיות שלא יודעים אפילו את סדר פרשיות התורה וכדומה - ומהיום הראשון "קבלה" כל הזמן. איך אני אמור להתמודד עם הידיעה שבזבזתי כל כך הרבה שנים ארוכות על הבל הבלים ושהקשבתי לעובדי עבודה זרה שמתחפשים לרבנים?
4
7
103