top of page

menilendel

More actions

תגובות בפורום

אפשי ואפשי
In :)
menilendel
07 באוק׳ 2021
במדרש כתוב - מנין שלא יאמר אדם "אי אפשי ללבוש שעטנז.... כלומר - אדם יכול לחשוב שה' רוצה שיבטל מהלב שלו את הרצונות הטבעיים ליופי, מאכלות שונים וכדומה, אז זה לא מה שה' רוצה ממנו. רש"י כותב - מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר... כלומר, לפי הניסוח הזה - יש כמו "ציווי" / "הוראה" / "דרך חיים" / "צורת התנהגות" לאדם - תרגיש שאתה רוצה דברים, אך למרות הרצון, אתה לא עושה את זה. כלומר - לפי המדרש, זה משהו פאסיבי, הדרכה כללית לאדם - אל תבטל דברים טבעיים מהלב. לפי רש"י - יש פה הדרכה אקטיבית, שצריך להרגיש דברים, ואז להגיד לעצמך - אה, למרות שאני רוצה, לא אעשה. אתן דוגמא למשל - אבא אומר לבן שלו שבן 9: יש מותגים יקרים כמו נייק, אדידס, ניו באלאנס, אך אני לא קונה לך אותם כי אנחנו לא מרויחים מספיק. לעומת - אבא אומר לבן שלו שבן 9: יש מותגים יקרים כמו נייק, אדידס, ניו באלאנס, אתה צריך לרצות אותם, אבל לדעת שלא תקבל אותם כי אין לנו מספיק כסף. שבמקרה השני כמובן זה יוצר תסכולים ומאבקים פנימיים בתוך הילד. לעומת המקרה הראשון שזה הרבה יותר פאסיבי ולא איזשהו מאבק מתמיד. לפי רש"י למשל אם אני הולך ליד מסעדה לא כשרה אני "צריך" (כלומר לעשות משהו אקטיבי) להריח את זה, להתענג על הריח, להרגיש איזה באסה שכמה שאני רוצה לאכול את זה, אני לא יכול. ולפי המדרש אין צורך להיות ככה אקטיביים בדברים שונים שיכולים לצוף מדי פעם. זו הדרכה כללית לתובנה כללית, לא משהו אקטיבי. הדברים קצת מופשטים, מקוה שהצלחתי להסביר איך אנירואה את זה.
0
0
bottom of page