top of page

עידן מימוני

More actions

תגובות בפורום

שאלה לגבי תפילין
In :)
עידן מימוני
15 באוג׳ 2022
אדיר , "מרא דאתרא" לעניין זה, כוונתי שלמיטב ידיעתי אתה הקמתה ומתחזק האתר, ולכן אין מקום לשטות זו של איתמר שלו. לא איש דברים אנכי , אך אשתדל לעמוד על הנקודה שהביאה אותי להתקומם. החבר נתן ארסן שאל שאלה לגיטימית ,פתח ואמר : "לאחרונה נתקלתי בקושיה שמטרידה אותי". מכל האתרים והפורומים למיניהם בחר בנו, בכל אחד מאיתנו למצוא יישוב לקושיה שלו. שאל בפרהסיה, עם שמו וכו'. זו הזדמנות פז לעורר דיון פורה ללמוד וללמד! ומה ענה חברינו העניו והשלו? "תגיד, איך מטומטם כמוך לומד באוניברסיטה?" רבינו בהלכות תשובה פרק ד' הלכה ד': מהן חמשה דברים, העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא, ואלו הן: ...ד) המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו חטא, לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא ביישו, אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו, כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחבירו בזוי. איתמר- תפנים את זה: שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה הארכת ימים? אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חברי (מגילה כ"ח). אתה לא הכתובת להוכיח! אלא רק מעורר חשק ממך לברוח. מִ֣י ה֥וּא זֶה֙ וְאֵֽי־זֶ֣ה ה֔וּא אֲשֶׁר־מְלָא֥וֹ לִבּ֖וֹ לַעֲשׂ֥וֹת כֵּֽן- לבוא ולהוכיח? עוד לא עמדתה על דעתך בכלל. (רבינו בהלכות תשובה פרק ד הלכה ב) :לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה. על שכמותך נאמר אַל תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה וְאַל תִּתְחַכַּם יוֹתֵר לָמָּה תִּשּׁוֹמֵם.
bottom of page